Listopad 2019

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AKTUALNOŚCI
KONSULTACJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCINIE
2020-05-29

Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć, (4 m kw. na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji), uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach winni zgłosić chęć udziału w nich wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu. Nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.W przypadku uczniów kl. I - III chęć uczestnictwa uczniów w konsultacjach zgłasza rodzic. Uczniowie są zobowiązani stosować się do wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych.Terminy konsultacji podane są na stronie www szkoły oraz portalu społecznościowym facebook.Uczniowie wyrażający chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali.Jednocześnie przypominamy, że możliwe są konsultacje on-line po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym w danej klasie.

KONSULTACJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCINIE
2020-05-28

Konsultacje i porady pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego
2020-04-23

Konsultacje i porady pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego

przez WhatsApp:

Pedagog szkolny Elżbieta Kagan
poniedziałek od 15.00-16.00
piątek od 9.00-10.00
Psycholog szkolny Marta Staszkiewicz
środa od 9.00-11.00

Szczegółowe informacje u wychowawców klas.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola
2020-04-16

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 publikujemy listę  kandydatów przyjętych do przedszkola.

lista2_400_01

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA
2020-04-05

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 publikujemy listę  kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola.

lista_400_01