Grudzień 2021

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ARCHIWUM
UWAGA! ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI
2020-06-15

UWAGA!
Zwrot książek do biblioteki będzie możliwy wg harmonogramu:
środa - 17.06  w godzinach 12.30 - 14.00
poniedziałek 22.06              13.30 - 16.00
środa - 24.06                       12.30 - 14.30

Proszę w podręcznikach wszystkie notatki wygumować.
DO SZKOŁY WCHODZIMY OD STRONY BIBLIOTEKI – zachowujemy bezpieczny odstęp od innych oddających książki.

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRZEDSZKOLI
2020-06-15


Harmonogram dyżurów przedszkoli w trakcie wakacji 2020 roku.
W związku z zapotrzebowaniem rodziców na opiekę przedszkolną oraz zawieszeniem zajęć w przedszkolach w ostatnich miesiącach, podaję harmonogram dyżurów przedszkoli i odziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Rudziniec, w trakcie najbliższych wakacji.
Zagrożenie epidemiczne nadal trwa, dlatego mając na uwadze zdrowie dzieci, ich rodzin i pracowników, bardzo proszę aby z opieki przedszkolnej, w pierwszej kolejności, korzystali rodzice pracujący, którzy nie maja zapewnionej opieki dla swoich dzieci w inny sposób. Dyżury w poszczególnych przedszkolach zostały maksymalnie wydłużone. Dlatego jeżeli to tylko możliwe, proszę korzystać z dyżutu przedszkola lub odziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego dziecko uczęszczało przed zawieszneim zajęć.
Zgodnie z wytycznymi przeciepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli...:
"W grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci- nie więcej niż o 2.
Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęc dla dzieci w sali nei może być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna."
W celu zorganizowania zajęć i zabezpieczenia odpowiednich warunków, w obecnym reżimie sanitarnym, proszę zgłaszać konieczność korzystania z opieki przedszkolnej, do 19 czerwca br., "w swoim" przedszkolu lub szkole.
Wójt Gminy Rudziniec
Krzysztof Obrzut
Od 29 czerwca do 31 lipca dyżury pełnią:
PP Słupsko,
PP Rudno,
oddz. Kleszczów
Od 29 czerwca do 17 lipca dyżury pełni oddz. Bycina.
Od 1 do 31 sierpnia dyżury pełnią:
PP Rudziniec,
Oddz. Poniszowice,
Oddz. Bojszów,
oddz. Taciszów,
PP Pławniowice.

Harmonogram dyżurów przedszkoli w trakcie wakacji 2020 roku.

W związku z zapotrzebowaniem rodziców na opiekę przedszkolną oraz zawieszeniem zajęć w przedszkolach w ostatnich miesiącach, podaję harmonogram dyżurów przedszkoli i odziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Rudziniec, w trakcie najbliższych wakacji.

Zagrożenie epidemiczne nadal trwa, dlatego mając na uwadze zdrowie dzieci, ich rodzin i pracowników, bardzo proszę aby z opieki przedszkolnej, w pierwszej kolejności, korzystali rodzice pracujący, którzy nie maja zapewnionej opieki dla swoich dzieci w inny sposób. Dyżury w poszczególnych przedszkolach zostały maksymalnie wydłużone. Dlatego jeżeli to tylko możliwe, proszę korzystać z dyżutu przedszkola lub odziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego dziecko uczęszczało przed zawieszneim zajęć.

Zgodnie z wytycznymi przeciepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli...:

"W grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci- nie więcej niż o 2.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęc dla dzieci w sali nei może być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna."

W celu zorganizowania zajęć i zabezpieczenia odpowiednich warunków, w obecnym reżimie sanitarnym, proszę zgłaszać konieczność korzystania z opieki przedszkolnej, do 19 czerwca br., "w swoim" przedszkolu lub szkole.

 

Wójt Gminy Rudziniec

Krzysztof Obrzut

 

Od 29 czerwca do 31 lipca dyżury pełnią:

PP Słupsko,

PP Rudno,

oddz. Kleszczów

Od 29 czerwca do 17 lipca dyżury pełni oddz. Bycina.

Od 1 do 31 sierpnia dyżury pełnią:

PP Rudziniec,

Oddz. Poniszowice,

Oddz. Bojszów,

oddz. Taciszów,

PP Pławniowice.

 

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
2020-06-05

Szanowni Państwo!

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. 
         W rozporządzeniu MEN podaliśmy 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom.
 W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 

26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

KONSULTACJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCINIE
2020-05-29

Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć, (4 m kw. na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji), uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach winni zgłosić chęć udziału w nich wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu. Nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.W przypadku uczniów kl. I - III chęć uczestnictwa uczniów w konsultacjach zgłasza rodzic. Uczniowie są zobowiązani stosować się do wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych.Terminy konsultacji podane są na stronie www szkoły oraz portalu społecznościowym facebook.Uczniowie wyrażający chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali.Jednocześnie przypominamy, że możliwe są konsultacje on-line po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym w danej klasie.

KONSULTACJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCINIE
2020-05-28

Konsultacje i porady pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego
2020-04-23

Konsultacje i porady pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego

przez WhatsApp:

Pedagog szkolny Elżbieta Kagan
poniedziałek od 15.00-16.00
piątek od 9.00-10.00
Psycholog szkolny Marta Staszkiewicz
środa od 9.00-11.00

Szczegółowe informacje u wychowawców klas.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola
2020-04-16

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 publikujemy listę  kandydatów przyjętych do przedszkola.

lista2_400_01

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA
2020-04-05

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 publikujemy listę  kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola.

lista_400_01

Drodzy rodzice!
2020-03-26

Drodzy Rodzice, zachęcam do obejrzenia wraz z dziećmi krótkiego filmu, który choć troszkę pomoże dzieciom zrozumieć obecną sytuację, w której się wszyscy znaleźliśmy: https://www.facebook.com/studiodinksy/videos/2839872769442480/.

Jednocześnie służę pomocą poprzez adres e-mail: elakag1@gmail.com

pedagog szkolny - Elżbieta Kagan

Do mieszkańców gminy Rudziniec
2020-03-13

apel_400_01

Drodzy mieszkańcy Gminy Rudziniec. Sytuacja, w której się znaleźliśmy w związku z epidemią koronawirusa wymaga od Nas, zachowania szczególnych środków ostrożności. Profilaktyka i zachowanie zdrowego rozsądku są w tej chwili najważniejsze. Ograniczmy naszą aktywność do niezbędnego minimum.
Zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedzialne współdziałanie. Pamiętajmy, że zamknięcie szkół nie jest formą dodatkowych ferii. Dopilnujmy, aby dzieci nie przebywały w miejscach publicznych. Proszę, aby najmłodsi nie mieli bliskich kontaktów z osobami starszymi, które w sposób szczególny musimy chronić przed zarażeniem koronawirusem.
Zostańmy w domach, nie odwiedzajmy galerii handlowych, lokali gastronomicznych, unikajmy dużych skupisk ludności.
To sytuacja naprawdę nadzwyczajna, postarajmy się więc zminimalizować przebywanie w grupach. Chciałbym także zaapelować o odwołanie wszelkich imprez organizowanych przed podmioty prywatne.
W trosce zdrowie i bezpieczeństwo Klientów i Pracowników, od dnia 16.03.2020 r. aż do odwołania musimy wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Zachowajmy powagę sytuacji, ale zarazem nie popadajmy w panikę. Chciałbym z tego miejsca zapewnić, że Urząd Gminy w Rudzińcu na swojej internetowej www.rudziniec.pl będzie podawał informacje rzetelne i wiarygodne. Zachęcam do zapoznania się z informacjami, które mają pomóc w codziennym funkcjonowaniu w tym szczególnym dla nas czasie.

Krzysztof Obrzut – Wójt Gminy Rudziniec


Ważne!
2020-03-12

Decyzją księdza Biskupa Jana Kopca z dniem dzisiejszym w Diecezji Gliwickiej zostały wprowadzone nadzwyczajne środki zapobiegawcze w związku z pandemią koronawirusa. Mając na uwadze słowa księdza Biskupa, Wydział Katechetyczny informuje, że zostają zawieszone i przeniesione na późniejszy termin szkolne rekolekcje wielkopostne, spotkania formacyjne oraz nabożeństwa drogi krzyżowej.

Ważne informacje!!!
2020-03-11

UWAGA RODZICE!

Rząd naszego państwa podjął decyzję o zamknięciu szkół w kraju od poniedziałku 16.03 do 25.03 br. w związku z tym Szkoła Podstawowa w Bycinie stosując się do tej decyzji będzie zamknięta do 25.03.2020 włącznie.

W dniu jutrzejszym oraz w piątek nie będzie lekcji. Nauczyciele będę prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla tych dzieci, których rodzicom nie uda się szybko zorganizować opieki.

Informujemy również, że 25 marca nie odbędzie się zebranie dla rodziców. O nowym terminie poinformujemy po 26.03.2020

szkola_400_01

Informacje dla rodziców
2020-03-11

Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zachęcamy do zaglądania na stronę i zapoznanie się z bieżącymi informacjami:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

foto1_400

Konkurs recytatorski
2020-03-05

Dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Był to etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Poziom był w tym roku bardzo wysoki. Miło nam poinformować, że uczeń klasy drugiej Jakub Krzyżyk otrzymał wyróżnienie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

konkurs_400_04

Joanna Zachodna Walczak

Lekcja z j. niemieckiego w kl. 6
2020-03-04

,, Deutschland vor, noch ein Tor... " Tym hasłem niemieccy kibice kibicują swoim drużynom. O tym wiedzą już uczniowie kl. 6, którzy podczas zajęć z języka niemieckiego poznali podstawowe zwroty związane z piłką nożną. Następnie dwie uczennice: Kinga Havemeister oraz Hanna Matlok przygotowały swoją lekcję na temat niemieckiej piłki nożnej oraz niemieckiej Bundesligi. Dziewczyny przyniosły rekwizyty z klubu sportowego Borussia Dortmund, przygotowały prezentacje na temat klubów Bundesligi a na koniec rozdały karty pracy utrwalające poznane słownictwo.

Bardzo dziękuję dziewczynom za zaangażowanie oraz ciekawą lekcję.

niem_400

Weronika Anioł

Lekcja j. niemieckiego w kl.5
2020-03-04

Wizyta u lekarza na języku niemieckim... W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy 5 podczas lekcji języka niemieckiego prezentowali dialogi u lekarza. Nie zabrakło ciekawych rekwizytów oraz scenek. W ten oto ciekawy sposób uczniowie utrwalili przydatne zwroty związane z chorobami oraz samopoczuciem.

learz_400

Weronika Anioł

Mycie rąk - ważne!!!
2020-03-01

Drodzy Rodzice!

Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń. Pozwala usunąć z powierzchni rąk m.in. bakterie i wirusy odpowiedzialne z groźne choroby, np. grypę!

Uczmy NASZE DZIECI myć ręce!

Link Jak myć ręce? Instrukcja mycia rąk

 

jak-skutecznie-my-rce_400

Infolinia w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusa
2020-03-01

NFZ uruchomił całodobową infolinię 800190590 udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitar. - Epidemiologicznej w Gliwicach 666227205

koronawirus_400

Link Sprawdź co musisz wiedzieć o koronawirusie.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
2020-02-27

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego trwać będzie od 2-13 marca.

 

przedszkole_rek_400_01

Rekrutacja do I klasy
2020-02-27

Rekrutacja do pierwszej klasy trwać będzie od 2-13 marca.

szkoa_400_02

Wycieczka kl. 5 i 6
2020-02-27

W dniu 25 lutego uczniowie klasy 5 i 6, wraz z wychowawczyniami, udali się na wycieczkę. Najpierw odwiedzili Zabytkową Stację Wodociągową w Zawadzie, która znajduję się na trasie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Pan Aleksander Trzęsicki - kierownik stacji, opowiedział historię powstania stacji, omówił procesy wydobywania i dostarczania wody. Najstarsza w regionie stacja wciąż dostarcza wodę dla mieszkańców okolic Gliwic, Zabrza, Pyskowic i Zbrosławic, wydobywając ją i z dawnych i z nowych studni głębinowych. Uczniowie obejrzeli liczne zabytkowe urządzenia z epoki pary, uruchomiona została ponad stuletnia maszyna parowa. Odwiedzili także laboratorium, gdzie zaprezentowano dla nich ciekawe doświadczenia chemiczne.

Następnie pojechaliśmy do Radiostacji w Gliwicach, która także wchodzi w skład Szlaku Zabytków Techniki. Radiostacja jest najwyższą drewnianą konstrukcją na świecie! Ma 111 metrów i utworzona została w całości z bali z drewna modrzewiowego, łączonych ponad 16 tysiącami mosiężnych śrub. Wyglądem przypomina paryską wieżę Eiffla. W Radiostacji uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej, która dotyczyła prowokacji gliwickiej z 1939 r. oraz historii radiofonii.

p1410982_800x600_400

Na koniec wycieczki pojechaliśmy do Cinema City w Gliwicach na film „Gang zwierzaków”.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Akcja Słodki pączek dla Oli
2020-02-24

W zeszły czwartek przeprowadziliśmy akcję "Słodki pączek dla Oli". Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród dzieci, rodziców, a także mieszkańców Byciny czego dowodem jest kwota jaką udało się zebrać - 850 złotych. Całą kwotę wpłacimy na konto fundacji Iskierka. Wszystkim osobom zaangażowanym i uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy, a małej Oli życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

foto_400_01

Elżbieta Kagan

Podziękowanie
2020-02-20

Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy na chorego Franka Surdela. Zebraliśmy równe 200zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Kwota ta zostanie przekazana fundacji Siepomaga.

Link do zbiórki dla Franka Surdela

franek_1_400_01

I. Kasprzak

Zawody w minipiłkę siatkową
2020-02-18

Dzisiaj odbyły się gminne zawody w minipiłkę siatkową dziewczyn. Nasza reprezentacja wciąż na podium. Dziewczyny zdobyły brąz. Gratuluję.

zawody_400_02

Iwona Nosal

Podziękowanie
2020-02-17

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Bycinie dziękuje wszystkim za liczny udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej na rzecz dzieci naszej szkoły.

Dziękujemy Darczyńcom, Sponsorom, Dyrektorowi Szkoły oraz Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie zabawy, szczególne podziękowanie kierujemy do właścicieli Restauracji Bycina oraz dla Zespołu Zodiak.
Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok.

sala_400

Przewodnicząca Rady Rodziców
Patrycja Bytomski

Bal Karnawałowy
2020-02-15

Wczoraj wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki bawili się, jak co roku na balu karnawałowym. Zabawę poprowadził niezastąpiony Pan Kacperek. Wszystkim udzielał się dobry humor. Wesołym tańcom, spiewom oraz zabawom nie było końca. W trakcie imprezy rozdana została również Poczta Walentynkowa.

Po udanej zabawie uczniowie udali się na słodki poczęstunek, który przygotowała Rada Rodziców.

bal_400_02

Weronika Anioł

Akcja dla Franka Surdela
2020-02-11

Od dzisiaj do piątku wystawiona jest przy przedszkolu puszka na zbiórkę pieniędzy dla chorego na SMA1 Franka Surdela. Każda wrzucona złotówka jest ważna! Zapraszamy rodziców do włączenia się do zbiórki.

Poniżej link, poprzez który również można wpłacać pieniądze dla tego małego wojownika.

www.siepomaga.pl/franek-surdel

franek_1_400

Z góry dziękujemy za okazania pomoc i dobre serce.

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
2020-02-10

W piątek przedszkolaki gościły swoje Babcie i Dziadków. Pokazały Bajkę o Niebieskim Kapturku, zaśpiewały piosenki i przygotowały dyplomy dla Superdziadków. Dziękujemy za miło spędzone popołudnie.

dzie_babci_400

I. Kasprzak

Dzień Babci i Dziadka w szkole
2020-02-10

W dniu dzisiejszym nasi Uczniowie klas 1-3 gościli w szkole swoich Dziadków, dla których przygotowali program artystyczny pełen wierszy i piosenek. Na koniec każdy Dziadek otrzymał swój portret, a każda Babcia ręcznie wykonany świecznik. Brawom nie było końca. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie.

Weronika Anioł

Turniej w tenisa stołowego
2020-01-28

Nowy Rok rozpoczęliśmy turniejem w tenisa stołowego. Poziom gry wysoki a rywalizacja duża. Jakie efekty? Widzimy na zdjęciu. Gratulacje chłopcy.

turniej_400

Iwona Nosal

Finał Wośp
2020-01-15

Nasze uczennice: Martyna Ogaza i Alicja Sobczyk w dniu 12 stycznia podczas 28 finału WOŚP kwestowały na rzecz WOŚP.  Celem tegorocznej zbiórki to zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. 

img_20200112_092308_800x600_400_03

Dziękuję dziewczyny za wspaniałą postawę, zaangazowanie i wspólne kwestowanie:) 

Anna Skurzok-Pietruszewska

Słodka kawiarenka dla WOŚP
2020-01-10

9 stycznia w naszej szkole zorganizowano "Słodką kawiarenkę".

W akcję zaangażowali się nauczyciele: p. Anna Skurzok-Pietruszewska i p. Weronika Anioł oraz rodzice, którzy upiekli przepyszne ciasta, ciasteczka i babeczki. W tym dniu, na przerwach, uczniowie mogli zakosztować słodkości. 

Była to akcja przeprowadzona na rzecz WOŚP razem ze sztabem miejskim WOŚP w Pyskowicach. 

img_20200109_085028_800x600_400

Dziękujemy serdecznie rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Jasełka w kościele
2020-01-06

Dzisiaj uczniowie naszej szkoły wystąpili w kościele w Bycinie wystawiając jasełka pod tytułem "Dziś nadzieja rodzi się". Ich wspaniała gra i piękny śpiew wzbudził zachwyt widzów, którzy licznie przybyli na to wydarzenie. Oklaskom nie było końca.

jseka_400

Joanna Zachodna - Walczak

Życzenia
2019-12-22

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz przyjaciołom Naszej szkoły smacznych pierników, pięknej i kolorowej choinki, wielu cudownych prezentów, a przede wszystkim ciepła rodzinnego.
A w nadchodzącym 2020 roku spełnienia marzeń oraz nieustającego zdrowia.

Życzy Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne SP w Bycinie

choinka_400.

Zakończona akcja charytatywna
2019-12-21

Nasza akcja charytatywna dobiegła końca. Przez ponad dwa tygodnie zbieraliśmy słodycze dla dzieci z oddzialu XVII w Szpitalu w Toszku. Wielu z Was okazało wielkie serce oraz wspaniały gest troski i życzliwości dla innych.
Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i rodzicom za udział w akcji. Na zdjęciu można zobaczyć ile słodyczy udało nam się wspólnymi siłami zebrać.

slodycze_400

Weronika Anioł

Jasełka szkolne
2019-12-21

W piątek tradycyjnie jak co roku przed Bożym Narodzeniem w naszej szkole zapanowała radosna, świąteczna atmosfera. Uczniowie ze swoimi wychowawczyniami zasiedli do klasowych wigilii. Łamali się opłatkiem składając sobie z serca płynące życzenia. Potem wszyscy udali się do sali gimnastycznej, by obejrzeć i posłuchać jasełek pod tytułem "Dziś nadzieja rodzi się " przygotowanych przez uczniów klasy drugiej i trzeciej oraz reprezentantów klasy piątej i szóstej pod opieką pani Joanny Cyron i pani Joanny Zachodnej. Uczniowie patrzyli jak zaczarowani na diabelskie sceny wspaniale zagrane przez Maksa, Michała, Wiktorię, Kubę oraz Bartka. Przedszkolakom wręcz odebrało mowę z zachwytu! Wszyskich oczarował anielski jak zwykle głos Ewy oraz donośne i radosne brzmienie chóru. Pozostali artyści również nie zawiedli i swoje role odegrali jak wytrawni aktorzy. To były cudowne jasełka.

040_400_02

Joanna Zachodna

Z życzeniami urodzinowymi
2019-12-18

Dziś jest ważny dzień dla całej społeczności lokalnej.
Mieszkanka Byciny - Pani Berta obchodzi dziś swoje 100 - tne urodziny. Z okazji tego wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z Panią Sołtys oraz Radnym Byciny udali się do Solenizantki z życzeniami oraz pięknymi kwiatami i laurkami, które wykonali uczniowie.
Bardzo dziękujemy za serdeczne i ciepłe spotkanie.
Pani Bercie życzymy dużo zdrowia na kolejne piękne lata życia.

zyczenia_400

Weronika Anioł

Zakupione lektury do biblioteki szkolnej
2019-12-16

W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa nasza szkoła zakupiła 153 pozycje lektur do biblioteki szkolnej. Lista poniżej informuje o tytułach. Wartość księgozbioru wzrosła o 3100 zł.

Zapraszam do korzystania z nowości:

Dziadek i niedźwiadek - Łukasz Wierzbicki
Asiunia - Joanna Papuzińska
Cukierku, Ty Łobuzie! - Waldemar Cichoń
Detektyw Pozytywka - Grzegorz Kasdepke
Dziewczynka z parku - Barbara Kosmowska
Kapelusz Pani Wrony - Danuta Parlak
Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek - Justyna Bednarek
Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą - Agnieszka Frączak
Sposób na Elfa - Marcin Pałasz
Drzewo do samego nieba - Maria Terlikowska
Karolcia - Maria Kruger
Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? Leszek Kołakowski
O krakowskich psach i kleparskich kotach
O psie, który jeździł koleją – Roman Pisarski
Pamiętnik Czarnego Noska – Janina Porazińska
Afryka Kazika – Łukasz Wierzbicki
Chłopcy z Placu Broni – Ferenc Molnar
W poszukiwaniu światła
Nazywam się... Mikołaj Kopernik
Nazywam się... Jan Paweł II
Jest taka historia Opowieść o Januszu Korczaku
Nazywam się... Fryderyk Chopin
Hobbit – czyli tam i z powrotem – J.J.R. Tolkien
Kłamczucha – Małgorzata Musierowicz
Pajączek na rowerze – Ewa Nowak
Zaczarowana zagroda – Alina i Czesław Centkiewiczowie
Nasza mama czarodziejka – Joanna Papuzińska
Dzieci Pana Astronoma – Wanda Chotomska
Janko Muzykant – Henryk Sienkiewicz
Magiczne Drzewo - Czerwone krzesło – Andrzej Maleszka
Mikołajek – Goscinny i Sempe
Mikołajek ma kłopoty – Goscinny i Sempe
Baśń o dwunastu miesiącach
Kajko i Kokosz – Jan Christa
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – Rafał Kosik
Akademia Pana Kleksa - Jan Brzechwa

 Ewa Urbańczyk

Wizyta Mikołaja
2019-12-06

Dzisiejszy dzień dla przedszkolaków był bardzo ekscytujący. Nie dość, że rano czekał na nich Mikołaj, to jeszcze później odwiedził ich wraz z pomocnikami, w sali z prezentami. Dziewczynki otrzymały piękny, kolorowy dom dla lalek, a chłopcy warsztat i słodkie co nieco. Dzieci za prezenty podziękowały piosenkami i wierszykami. Emocji było mnóstwo!!!

Serdecznie dziękujemy Panu Markowi Bytomski za wykonanie prezentów i Paniom: Kamili Bleichert, Patrycji Bytomski i Justynie Plucińskiej za zorganizowanie wizyty Mikołaja.

mikolaj_400_02

Irena Kasprzak

Akcja charytatywna
2019-12-01

Ogłaszamy akcję charytatywną ,, I ty możesz zostać św. Mikołajem"

Podobnie jak w zeszłym roku będziemy zbierać słodycze w postaci CZEKOLAD LUB BATONIKÓW (ewentualnie cukierków) dla dzieci przebywających na oddziale Psychiatrycznym Sądowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu w Toszku.
Akcja potrwa od 02.12 do 20.12. 2019.

mik_01

 

Weronika Anioł

Zakończona zbiórka lalek
2019-11-28

Dziś zakończylismy zbiórkę lalek dla dzieci z oddzialu nefrologii w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu, której organizatorem była Fundacja,, Unikum" z Rudna. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów i rodziców. Bardzo się cieszę, że udało nam się zebrać aż 36 lalek! Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim uczniom i ich rodzicom za okazanie dobrego serca❤️. Z pewnością na nie jednej małej twarzy zagości uśmiech.
Bardzo dziękuję.

lalki_400

Weronika Anioł

Andrzejki
2019-11-28

Dziś odbyły się w naszej szkole Andrzejki. Uczniowie klasy 6 przygotowali zabawy i wróżby dla młodszych uczniów. Wszyscy wspaniałe się bawili. Największą frajdę sprawiło dzieciom lanie wosku i odgadywanie jego kształtu.

andrzejki_400_02

Joanna Cyron

Jesienne przedstawienie przedszkolaków
2019-11-26

Dzisiaj nasze przedszkolaki pokazały swoje umiejętności artystyczne. Zamieniały się w Panią Jesień, wiewiórki, niedźwiadka, jarzębinę i listki. Udowodniły, że jesień maluje świat na kolorowo i wcale nie musi być ponura. Swój występ podsumowały małym koncertem.

jesien_400

Elżbieta Kagan

Dzień Misia w naszej szkole
2019-11-25

Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Misia. Z tej okazji dzieci przyniosły swoich pluszowych przyjaciół. Młodsze dzieci przedstawiały swoje misie i opowiadały o nich. W drugiej klasie zagościły między innymi : Franuś Słoneczko, Anastazja i Lili. Dzieci interesująco opowiadały o swoich misiach i świetnie się bawiły.

mi_400

Joanna Zachodna-Walczak

Dzień Misia w przedszkolu
2019-11-25

Dzisiaj przedszkolaki przyniosły swoje ukochane misie. Miały też miłą niespodziankę - dwa białe misie, które przeczytały im piękną bajkę i przyniosły smakołyki oraz dyplomy Przyjaciela Pluszowego Misia. Serdecznie im dziękujemy i zapraszamy za rok!

mis_2_400

Irena Kasprzak

Akademia z okazji Święta Niepodległości
2019-11-21

Jak każdego roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości.  W tym roku hasło brzmiało NIEPODLEGŁA NIEPOKORNA. Uczniowie zaprezentowali wiersze, informacje dotyczące kolei losów odzyskania niepodległości oraz pieśni z tego okresu. Akademię zakończyła nowa piosenka pod tytułem hasła akademii.

Bardzo dziękujemy osobom, które znalazły czas i zaszczyciły swoją obecnością akademię.

005_400_04

Ewa Urbańczyk

Przedszkolaki w sali zabaw
2019-11-13

Przedszkolaki pojechały do sali zabaw Czary Mary w Gliwicach. Przez dwie godziny korzystały z atrakcji sali pod okiem pań - Ireny i Izy oraz pań Bleichert i Bytomski. Uśmiech gościł na buziach dzieci cały czas, a o to właśnie chodziło.

Dziękuję Paniom za pomoc, a dzieciom za wspaniałą zabawę!

przedszkole_400

Irena Kasprzak

Jarmark Świąteczny
2019-11-13

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców oraz mieszkańców Byciny na Jarmark Świąteczny, podczas którego wszystkie grzeczne dzieci odwiedzi Święty Mikołaj.

Jarmark odbędzie się w sobotę 7.12 od godziny15.30.

Zapraszamy!

jarmark_400

Zbiórka charytatywna
2019-11-05

Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w charytatywnej zbiórce darowizn dla dzieci z oddzialu nefrologii w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu, której inicjatorem jest Fundacja,, Unikum".

Do akcji przyłączyły się również inne szkoły Gminy Rudziniec. Nasza szkoła zbierać będzie dla dzieci tylko i wyłącznie NOWE LALKI!! Zbiórka potrwa od 06.11-29.11.2019 roku.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji: www.fundacjaunikum.pl
Darowizny proszę kierować do p. Weroniki Aniol.

Akcja zbierania kasztanów zakończona
2019-11-01

Akcja „Zbieramy kasztany 2019” zakończona.

W tym roku akcja „Zbieramy kasztany” przybrała formę konkursu indywidualnego. W akcji brało udział 24 uczniów. Rywalizacja była na miarę zawodów sportowych. Wszystkim bardzo dziękuję za tak duże zaangażowanie. Pogoda w tym roku sprzyjała zbieraniu. Zebraliśmy wspólnie 1980,5 kg kasztanów, prawie 2 tony. Jest to jak do tej pory najlepszy wynik w naszej szkole. Za sukcesem uczniów stoją również rodzice i dziadkowie, którym także dziękuję za zaangażowanie i pomoc swoim dzieciom i wnukom. To naprawdę bardzo dobry przykład dla młodego człowieka, gdzie w tych czasach takich obładowanych wieloma obowiązkami i pogonią, znajdujemy czas dla najmłodszych, dla rodziny, jak również na akcje społeczne. Bo przecież taka akcja łączy pokolenia. Z zebranych pieniędzy zakupimy pomoce dydaktyczne. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody w formie bonów do sklepu Decathlon.

I miejsce w konkursie zajęła Natalia Kopieńska – 682,50 kg.
II miejsce w konkursie zajęła Lena Pieczka – 610 kg.
III miejsce w konkursie zajęła Wiktoria Kopytko – 87,5 kg.

Gratulujemy i zapraszamy za rok do udziału w zbiórce kasztanów.

Iwona Nosal

Głosujcie na Joasię!
2019-10-18

Nasza uczennica klasy trzeciej JOANNA SZKOLIK jest uczestniczką sekcji plastycznej na Zamku w Toszku i wraz z innymi uczestnikami bierze udział w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Dziecięcej „Złota Sztaluga”. Są to laureaci kolejnego etapu, który jakiś czas temu odbył się we Lwowie i rywalizują obecnie o najlepsze miejsca w internetowym głosowaniu.

Zachęcamy do wsparcia i zagłosowania na Naszą Asię - każdy głos jest cenny. Jeśli jej prace zyskają duże poparcie, ma ona szansę na wejście do grona laureatów, a tym samym wygrania wycieczki do paryskiego Disneylandu. Wystarczy kliknąć na poniższe linki z pracami Joasi. Praca 1, Praca 2.

Weronika Anioł

Mamy wyróżnienie!
2019-10-14

Zostaliśmy wyróżnieni w konkursie "#BeActive w szkole i przedszkolu - Europejski Tydzień Sportu 2019" już po raz drugi. W tym roku dzieci otrzymały rozmaite gadżety promujące ideę #BeActive!!!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działania, przede wszystkim dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom i Paniom z Koła Gospodyń.

Iwona Nosal

Dzień Edukacji Narodowej
2019-10-14

11 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Szkolny pod opieką pani Joanny Zachodnej przygotował program satyryczny pod tytułem "Lekcje przetrwania ". Nasi aktorzy - uczniowie klasy drugiej, trzeciej piątej i szóstej spisali się doskonale, a widzowie nagrodzili Ich gromkimi oklaskami.

den_400

Uczniowie złożyli wszystkim pracownikom szkoły życzenia, a uczennice z Samorządu Szkolnego wręczyły Im własnoręcznie przygotowane prezenty. Następnie Pani Dyrektor Anna Czarny podziękowała za piękny występ i złożyła życzenia.

Szczególne podziękowania kieruję do wspaniałych "szefowych" Samorządu: Martyny, Alicji, Hani i Ewy z klasy szóstej. Dziewczyny jesteście fantastyczne! Współpraca z Wami to czysta przyjemność.

Joanna Zachodna

Kolejowe ABC
2019-10-11

W dniu 10 października uczniowie kl. 3,5 i 6 brali udział w zajęciach edukacyjnych pt. ”Kolejowe ABC”, realizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Jest to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego, której celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.

Podczas zajęć dzieci m.in. przypomniały sobie znaczenie znaków drogowych stawianych przed przejazdami kolejowymi, dowiedziały się jak prawidłowo zgłosić niebezpieczne zdarzenie, poznały piktogramy, które znajdują się na dworcu, peronie i w pociągu.

Na zakończenie zajęć uczniowie grali w grę symulacyjną dotyczącą prawidłowego poruszania się na drogach i przejazdach kolejowych oraz każdy uczeń otrzymał dyplom i upominek.

Zobacz relację z zajęć na stronie www.kolejoweabc.pl

dscf9702_800x600_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły
2019-09-27

Szósty i ostatni dzień obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu w Szkole Podstawowej w Bycinie. Dzisiaj uczniowie walczyli o Puchar Dyrektora Szkoły. Wielkie emocje towarzyszyły uczniom przez cały turniej. Po zaciętej walce puchar zdobył Igor Nosal.

Kolejną zaplanowaną inicjatywą był marsz Nordic Walking w ramach integracji uczniów, nauczycieli i mieszkańców Byciny. Dziękujemy Paniom za wspólnie spędzony sportowo czas, Pani Ani Grzesik za przybliżenie dyscypliny sportowej jaką jest Nordic Walking.

Życzymy wszystkim dalszych sukcesów sportowych.

4_400_09

Iwona Nosal

Mecz siatkówki
2019-09-26

Dziś kolejny, bo już piąty dzień zmagań sportowych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Uczniowie wzięli udział w meczu siatkówki.

3_400_03

Iwona Nosal

Wycieczka rowerowa
2019-09-25

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 5 oraz 6 wraz z Paniami: Iwoną Nosal, Anną Skurzok-Pietruszewską oraz Weroniką Anioł udali się na wycieczkę rowerową zakątkami Gminy Rudziniec. Przejechaliśmy trasę Bycina - Taciszów - Kleszczów -Bojszów - Łącza i spowrotem. Łącznie 25 km. Dłuższy odpoczynek zaplanowany był w Łączy w Restauracji ,,Leśny Pałacyk", gdzie mogliśmy coś zjeść i zwyczajnie odpocząć po wysiłku fizycznym.

2_400_05

Weronika Aniol

Zbiórka kasztanów
2019-09-25

Ogłaszamy zbiórkę kasztanów, która potrwa do połowy października. Zachęcamy wszystkich uczniów do zaangażowania. Dla 3 osób, które zbiorą największą ilość przewidziane są nagrody.

Weronika Aniol

Spacer ulicami Byciny
2019-09-24

Dzisiaj uczniowie klasy II oraz III wraz z wychowawczyniam - Panią Joanną Zachodną-Walczak oraz Panią Joanną Cyron udali się na 1,5 godzinny spacer ulicami Byciny, a wszystko to w ramach ETS. Dzieci z radością maszerowały zakątkami Byciny wraz z kolorowymi balonami. Na koniec spaceru chętni mogli pobiec dookoła boiska sportowego.

1_400_40

Weronika Anioł

Spotkanie z Tomaszem Sobanią
2019-09-23

OBCHODY EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU W NASZEJ SZKOLE

W dniu dzisiejszym nasi uczniowie spotkali sie z Tomaszem Sobanią, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział dzieciom jak zaczęła się jego przygoda ze sportem. W trakcie prezentacji, uczniowie mogli zobacyć wiele pieknych zdjęć z miejsc, które odwiedził. Uczniowie z zaciekwieniem słuchali tego niezwykle skromnego chłopaka, który może być przykładem dla każdego z nas, że w życiu nie wolno sie poddawać i małymi krokami dążyć do wyznaczonych celów i spełniania marzeń. Usłyszeliśmy opowieści z Rejsu Niepodległości, z licznych biegów oraz na temat jego trzech wydanych książek. Na koniec spotkania uczniowie wraz z Panem Tomaszem, Panią Iwoną Nosal oraz Weroniką Anioł wyruszyli w bieg po ulicach Byciny. Łącznie zrobiliśmy 3,3 km:)

Wszyscy uczniowie w ramach ETS otrzymali czepki oraz worki sportowe.
To było dla wszystkich bardzo inspirujące spotkanie przepełnione pasją oraz wielkim sercem Pana Tomasza.

Jeszcze raz dziękujemy!

bieg_400

Weronika Anioł

Informacja dla rodziców
2019-09-19

Informujemy, że w każdą pierwszą środę miesiąca, poczynając od pażdziernika w godzinach od 16.15 do 17.15 w pokoju nauczycielskim - dyżur dla rodziców będzie pełnił nasz psycholog szkolny- mgr Marta Staszkiewicz.

Zapraszamy!

Europejski Tydzień Sportu
2019-09-19

W dniu 17 września 2019 roku, na boisku LKS „ŚLĄZAK” Bycina, odbyły się zajęcia z piłki nożnej, które poprowadził w fachowy i profesjonalny sposób trener piłki nożnej - pan Grzegorz Piktel. Dzieci oprócz motoryki, zwinności i szybkości kształtowały także współpracę w grupie i spostrzegawczość. Zawodnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Zajęcia z przyczyn zawodowych trenera, nie mogły odbyć się 23 września, odbyły się zatem wcześniej i to one jakby zapoczątkowały obchody Europejskiego Tygodnia Sportu w Szkole Podstawowej w Bycinie.

Panie Grzegorzu bardzo dziękujemy za współpracę.

trener_400

Iwona Nosal

Zebranie dla rodziców
2019-09-15

c_importantSerdecznie zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie, które odbędzie się w środę 18 września o godzinie 17.00.

Nowy Rok Szkolny
2019-09-02

Dziś uroczyście rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Z tej okazji uczniowie przygotowali program artystyczny "Witaj szkoło!", który przygotowała Pani Joanna Zachodna-Walczak. Podczas akademii nie zabrakło historycznych akcentów, upamiętniających wrzesień 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa. Po części artystycznej Pani Dyrektor podziękowała artystom za wspaniały występ, powitała wszystkich po przerwie wakacyjnej i życzyła jak najliczniejszych sukcesów w nowym roku szkolnym, a uczniom klasy I wręczyła rogi obfitości, a następnie przedstawiła im ich nową wychowawczynię - Panią Barbarę Wlezień, która na czas zwolnienia lekarskiego zastąpi Panią Danutę Domin.

Po akademii wszyscy udali się do klas aby powitać swoje wychowawczynie i odebrać nowe plany lekcji.

nowy_rok_400

Weronika Anioł

Rozpoczęcie Roku Szkolnego
2019-08-30

Zapraszamy uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szolnego 2019/2020 w poniedziałek 2 września o godzinie 1000.

Europejski Tydzień Sportu w naszej szkole
2019-08-22

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCINIE  W DNIACH 23-27 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

 Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana  pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz prawie przez cały rok.

Pamiętajmy!  Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie  oraz zdrowie dzieci i młodzieży.

                                                                                  Iwona Nosal

Zaproszenie
2019-08-20

W dniu 25 sierpnia zapraszamy wszystkie dzieci szkolne i przedszkolne do reprezentowania szkoły w korowodzie dożynkowym.

Zbiórka pod kościołem po mszy dożynkowej ok. 14.30.


Serdecznie zapraszamy

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
2019-06-22

19 czerwca o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego oraz pożegnania klasy szóstej.

Całą część artystyczną przygotowała klasa szósta oraz wybrani uczniowie klasy piątej pod opieką Pani Iwony Nosal. Nie zabrakło śmiechu oraz łez wzruszenia. Przy rytmach znanych piosenek oraz mistrzowskiemu odegraniu swoich ról, uczniowie pokazali jak wyglądały lekcje oraz nauczyciele z ich "perspektywy".

Po przedstawieniu Pani Dyrektor podziękowała absolwentom za przygotowanie ciekawej części artystycznej, a następnie rozdała nagrody, dyplomy i świadectwa z wyróżnieniem, na które zapracowali najbardziej ambitni uczniowie naszej szkoły. Po akademii wszyscy udali się do swoich sal, aby otrzymać świadectwa, pożegnać się wychowawcami i rozpocząć wakacje.

kl_6_400

Weronika Anioł

Egzamin na kartę rowerową
2019-06-14

W dniu 13.06.2019 r. uczniowie z kl. IV i V przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Przyszli rowerzyści musieli zdać wcześniej egzamin teoretyczny, do którego przygotowywali się na technice, wykazując się wiedzą z zakresu zasad ruchu drogowego. Kolejnym etapem by uzyskać kartę rowerową był egzamin praktyczny. Wszystkie te czynności uczniowie wykonywali w obecności p. Anny Skurzok-Pietruszewskiej i pod czujnym okiem funkcjonariusza Komisariatu Policji w Pyskowicach st. asp. Grzegorza Kacana.

Jak się okazało dzieci były doskonale przygotowane do egzaminu i zdały go pozytywnie!🙂

Gratulujemy! Bezpiecznego korzystania z dróg publicznych 

karta_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Dzień Matki i Ojca
2019-06-13

11 czerwca, w przedszkolu obchodzono Dzień Matki i Dzień Ojca.

Program na tę uroczystość przygotowali nasi najmłodsi uczniowie, trzy-, cztero-, pięcio- i sześciolatki. Wszyscy chętnie i z uśmiechem na buzi recytowali swoim mamusiom i tatusiom piękne wierszyki i zaśpiewali kilka piosenek. Po występach rodzice zostali obdarowani drobnymi upominkami, a następnie zaproszeni na słodki poczęstunek.

dzien_matki_400

Danuta Domin

 

Akcja Góra Grosza zakończona
2019-06-13

Trwająca od końca listopada wielka akcja zbierania monet pod nazwą Góra Grosza, została zakończona 2 stycznia 2019 roku. W tej akcji nasza szkoła bierze udział prawie od samego początku, czyli prawie od 19 lat. Drobniaki, wrzucane co roku przez naszych uczniów, zapoczątkowały wielkie reformy pomocy społecznej w Polsce. Dzięki tej akcji, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, zostały doposażone małe domy dla dzieci, czyli miejsca podobne do domów rodzin wielodzietnych, gdzie dzieci znajdują schronienie i mogą się rozwijać pod opieką wychowawców. Góra Grosza to także zakup rzeczy codziennego użytku i przedmiotów dla dzieci, wsparcie w remontach, a także pomoc specjalistyczna dla dzieci i ich rodzin.
W IMIENIU FUNDACJI I DZIECI, KTÓRYM POMAGAMY, DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY GROSZ.
W naszej szkole akcja Góra grosza wiąże się z rywalizacją , która klasa zbierze największą kwotę. 
Wyniki tegorocznej rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce – oddział przedszkolny 106 zł i 54 gr
II miejsce – klasa I 104 zł i 3 gr
III miejsce – klasa IV 77 zł i 17 gr
IV miejsce – klasa II 31 zł i 19 gr
V miejsce – klasa V 23 zł i 73 gr
VI miejsce – klasa VI 22 zł i 87 gr

W imieniu Towarzystwa Nasz Dom i dzieci serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i zachęcamy do udziału w Akcji Góra Grosza za rok

gra_grosza_400

Danuta Domin

Wspomnienia z 3-dniowej wycieczki
2019-06-08

Wspomnienia z 3-dniowej wycieczki do Czech i Kotliny Kłodzkiej kl. 4 i 5

Pierwszego dnia - 27 maja  po długiej drodze dojechaliśmy do Skalnego Miasta w Czechach. Było bardzo pięknie. Zobaczyliśmy różne skały o ciekawych kształtach. Widzieliśmy również wodospad i płynęliśmy łódką. Gdy przyjechaliśmy do hotelu mieliśmy czas na rozpakowanie swoich rzeczy.

Następnego dnia pojechaliśmy do Pragi. Zwiedziliśmy Zamek Praski, Stary Pałac Królewski oraz szliśmy Złotą Uliczką. Po przerwie na obiad mieliśmy okazję przejść po słynnym Moście Karola a na koniec dnia mogliśmy podziwiać rynek Starego Miasta z Orlojem.

Ostatniego dnia, spakowani, pojechaliśmy do Kopalni Złota - „Sztolnia Gertruda”. Tam pani przewodnik zaprowadziła nas na Chodnik Śmierci gdzie spotkaliśmy gnoma. Zobaczyliśmy także piękny podziemny wodospad w Sztolni Czarnej. Po wyjściu z kopalni trafiliśmy do Średniowiecznej Osady Górniczej, przeszliśmy z przewodnikiem ścieżkę edukacyjną, a następnie poszliśmy do Labiryntu Strachu, którym przedostaliśmy się do Chaty Kata.

Po tych wszystkich atrakcjach wróciliśmy do naszych domów.

 Martyna Ogaza - uczennica kl. 5

001_400_43

Wizyta w Gospodarstwie Rolnym
2019-06-06

Dzisiaj klasa 4 i 5 wybrała się do Gospodarstwa Rolnego Państwa Małgorzaty i Rudolfa Imiela w Bycinie.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat produkcji mleka oraz zobaczyli sprzęt rolniczy. Mogli także spróbować mleka i jego przetworów.

Dziękujemy Państwu Imiela za zaproszenie.

001_400_42

Elżbieta Kagan

Dzień Dziecka
2019-06-02

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie Naszej Szkoły mieli wiele okazji, aby w tym dniu uśmiech im z buzi nie znikał.
Świętowanie tego dnia zaczęliśmy od ,,Dnia Europejskiego" oraz tanecznego występu przedszkolaków. Następnie uczniowie udali się na teren boiska klubu sportowego LKS Ślązak Bycina, gdzie już czekał na nich ,,Pan Kacperek"- znany dzieciom wodzirej. Zabawom i smiechom nie było końca. Były tańce, zabawy z balonami, malowanie kredą, drużynowe rywalizacje... Wszyscy uczniowie - od najmłodszych po najstarszych świetnie razem się bawili. Słodki poczęstunek zapewniła dzieciom Rada Rodziców, której serdecznie dziekujemy!

Dziękujemy również klubowi sportowemu LKS Ślązak Bycina za udostępnienie terenu przy boisku oraz klubu.
Na koniec tego radosnego dnia odbył się turniej siatkówki między klasą V a VI.

Mam nadzieję, że był to dla wszystkich dzieci miły i radosny dzień!

dzien_dziecka_400

Weronika Anioł

Dzień Europejski
2019-06-02

Podczas tegorocznego Dnia Europejskiego poznaliśmy bliżej Chorwację, która jest częstym celem wakacyjnym Polaków. Była prezentacja multimedialna, piękne zdjęcia, tradycyjna muzyka oraz taniec. Na koniec odbył się konkurs wiedzy o Chorwacji dla uczniów klas starszych a dla młodszych konkurs plastyczny.
Uczniowie kl. 1-2:

1. Kamil Pluciński
2. Maja Cyran
3. Maksymilian Imiela

W kategorii kl. starszych:
1. Martyna Ogaza oraz Kinga Havemeister
2. Hanna Matlok
3. Michal Szykowski

Gratuluję i dziękuję za udział. 

dzien_europ_400

Weronika Anioł

Konkurs Czytanie ze zrozumieniem
2019-05-29

Miło jest nam poinformować, iż uczeń klasy 2 Maksymilian Imiela zdobył wyróżnienie w Gminnym Konkursie ,, Czytanie ze zrozumieniem dla klas drugich i trzecich".

Gratulujemy!!

czytanie_400

Joanna Cyron

Dzień Otwarty OPP w Pyskowicach
2019-05-26

Od lutego do czerwca w naszej szkole odbywają się dodatkowe (bezpłatne) zajęcia informatyczno-techniczne w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach. Na zajęcia uczęszczało 12 uczniów. Z tej grupy, cztery uczennice klasy 5: Ewa Stypa, Martyna Ogaza, Alicja Sobczyk i Kinga Havemeister reprezentowały SP w Bycinie w trakcie Dnia Otwartego OPP w Pyskowicach (24.05.2019 r.). Dziewczynki rewelacyjnie zaprezentowały się podczas występów w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie zaśpiewały dwie piosenki „Bądź bezpieczny w  Internecie” i „Mamma Mia” o tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dziękuję za wspaniały występ i dobra zabawę!

001_2_400_04

Anna Skurzok-Pietruszewska

Konkurs matematyczny
2019-05-23

W dniu 23 maja odbył się IX Gminny Turniej Matematyczny w Pławniowicach.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy piątej: Alicja Sobczyk, Radosław Gniecki i Wiktor Wycisk.

Miło nam poinformować, że I miejsce w kategorii klas piątych zdobył Radosław Gniecki a drużynowo zajęliśmy II miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

001_400_41

Anna Skurzok-Pietruszewska

Ważna informacja!
2019-05-22

Informujemy, że zebranie z rodzicami zaplanowane na dzień 4 czerwca zostaje przeniesione na 30 MAJA na godz.16.30.

Miś bezpieczeństwa 2019
2019-05-15

13 maja odbył się I etap VII Powiatowego Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym MIŚ BEZPIECZEŃSTWA” 2019 pod patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego i Burmistrza Toszka.

Celem konkursu było rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta, poszerzanie wśród dzieci świadomości zagrożeń występujących w ruchu drogowym, popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 5: Alicja Sobczyk, Ewa Stypa i Kinga Havemeister.
W konkursie brały udział Szkoły Podstawowe z terenu Gliwic i Powiatu Gliwickiego.

Poziom konkursu był wysoki i niestety naszej drużynie nie udało się przejść do finału. 

Anna Skurzok-Pietruszewska

Ważna informacja!
2019-04-26

c_importantZ dniem 27 kwietnia SP w Bycinie zawiesza akcję strajkową.

Od 29 kwietnia rozpoczynają się w naszej szkole lekcje.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
2019-04-05

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Konkurs plastyczny
2019-04-05

Miło nam poinformować, iż cztery uczennice naszej szkoły zostały laureatkami Gminnego Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez GOK w Poniszowicach na NAJPIĘKNIEJSZY KOSZYK WIELKANOCNY NA ŚWIĘCONKĘ.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie wielkanocnego koszyczka z dowolnych materiałów. Nasze uczennice wykonały koszyczki z masy solnej, papieru, filcu, sznurka i tkaniny. Uczennica klasy VI Daria Wróbel zajęła II miejsce w kategorii klas IV-VIa wyróżnienia zdobyły:Ewa Stypa z klasy V, Martyna Warmons z klasy VI i Alicja Nowak z klasy VI

005_400_03

Gratulujemy!!!

Empatia wychodzi na dobre
2019-03-29

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA GODNOŚCI POD HASŁEM „EMPATIA WYCHODZI NA DOBRE”. INICJATYWA GLOBAL DIGNITY I JEJ PARTNERÓW. PATRONAT HONOROWY: RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I RZECZNIK PRAW DZIECKA.

Przez ostatnie tygodnie w klasach starszych: piątej i szóstej miały miejsce warsztaty pod hasłem „Empatia wychodzi na dobre”. Zostały przeprowadzone pogadanki, ćwiczenia w parach, grupach uzupełnione fragmentami filmów mówiących o empatii. 

W dniu 28 marca 2019 roku zostały podsumowane dotychczasowe działania związane z wyjaśnieniem słowa empatia, uświadomieniem jej przejawów, rozpoznawaniem i nazywaniem własnych emocji i uczuć. Podczas godzinnej prezentacji połączonej z rozmową na forum, ćwiczeniami uczącymi empatycznej komunikacji, umiejętności słuchania i wyrażania zrozumienia dla drugiego człowieka – uczniowie nabywali uwrażliwienia na emocje i potrzeby swoje oraz innych osób. Trzeba przyznać, że dzieci miały trudności z głośnym mówieniem o swoich uczuciach, z wyrażaniem swojego zdania jak również z nazywaniem tego co czują. 
W czasie drugiej godziny wszyscy uczniowie tworzyli plakaty na temat empatii i godności. Każdy plakat niósł empatyczne przesłanie.

empatia_400

Koordynator inicjatywy – Iwona Nosal

Moja mała i wielka Ojczyzna
2019-03-29

bycina_400_01

W ramach projektu ,,Moja mała i wielka Ojczyzna" uczniowie klasy V i VI wykonali wystawę pod tytułem ,,Bycina wczoraj i dziś", która ukazuje zmiany i rozwój naszej miejscowości.

Podpisy zdjęć są dwujęzyczne (w j. polskim oraz w j. niemieckim).
Przemianę Byciny można oglądać na ściennej wystawie mieszczącej się na piętrze naszej szkoły.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!

 

Iwona Nosal
Ewa Urbańczyk
Iwona Nosal

Konkurs Języka Niemieckiego
2019-03-27

nim_40026 marca w Szkole Podstawowej w Bojszowie odbył się Gminny Konkurs Języka Niemieckiego pod Patronatem Wójta Gminy Rudziniec.

Najlepsi uczniowie z języka niemieckiego z całej Gminy Rudziniec zmagali się z testem leksykalno-gramatycznym.
Naszą Szkołę godnie reprezentowały uczennice klasy VI: Martyna Warmons i Daria Wróbel

Gratuluję świetnego wyniku oraz udziału w konkursie.

Weronika Anioł

Dzień Bezpiecznego Internetu
2019-03-27

Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy pod hasłem ,,Działajmy razem"

Klasy młodsze do bezpiecznego, wirtualnego świata wprowadzili ,,Zuzka i Tunio" oraz ,,Owce w sieci".

Klasy starsze przeszły kurs e-learningowy "Gdzie jest Mimi?", który miał na celu zapoznanie uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy i dostarczenie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą a także zobaczyły przedstawienie, z którego wyłoniono najważniejsze hasła dotyczące bezpiecznego internetu.

Jako podsumowanie zaśpiewaliśmy piosenkę pt. ,,Bądź bezpieczny w Internecie".

dbi_400_02

Elżbieta Kagan
Anna Skurzok- Pietruszewska

Dzień Wiosny
2019-03-25

21 marca nasi najmłodsi uczniowie z przedszkola, przedstawili krótki montaż słowno - muzyczny, w którym powitali wiosnę. Oprócz wiosennych wierszyków i piosenek, nie zabrakło też układu tanecznego i gry na instrumentach. Uzupełnieniem była piękna wiosenna dekoracja sali. Do programu powitania wiosny, dołączyli również uczniowie klasy szóstej, którzy przygotowali humorystyczne scenki z życia szkoły. Następnie zostały zaprezentowane Marzanny wykonane przez uczniów z różnych klas. Po rozstrzygnięciu konkursu, uczniowie wraz z nauczycielami wyszli na plac szkolny, gdzie w specjalnie przygotowanym miejscu Marzanny zostały spalone.

055_400

Mamy nadzieję, że teraz już wiosna zawita u nas w całej okazałości, czekamy!

Danuta Domin

Konkurs Recytatorski
2019-03-15

Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Miło nam poinformować, że nasz uczeń Jakub Krzyżyk z klasy I otrzymał wyróżnienie!

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

okr_400

Joanna Zachodna-Walczak

Rekrutacja trwa!
2019-03-06

info-1459077_960_720_400 

Przypominamy, że trwa rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do pierwszej klasy w Naszej szkole.
Wnioski i karty do odebrania w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie Gminy Rudzinic link

Konkurs Pięknego Czytania w j. niemieckim
2019-03-05

W dniu dzisiejszym uczniowie kl. 6: Natalia Opach oraz Robin Piechotta wzięli udział w POWIATOWYM KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM ,,LESEN BEFLUGELT", który organizowany był przez SP nr 3 w Pyskowicach.

Zadaniem uczniów było przeczytanie fragmentu opowiadania ,,Och, wie schon ist Panama" Janoscha.
Mimo ogromnego stresu, który towarzyszył uczniom, zarówno Natalia jak i Robin pięknie zaprezentowali swojego fragmenty. Poziom uczestników konkursu był bardzo wyrównany. 

Bardzo dziękuję swoim uczniom za udział w konkursie, reprezentowanie Naszej szkoły oraz za pięknie przeczytany tekst.

konkurs_400_02

Weronika Anioł

Kawiarenka
2019-03-01

W Tłusty Czwartek w naszej szkole zorganizowana została „Kawiarenka”, w której zakupić można było pyszne pączki. Słodkości rozeszły się błyskawicznie i wszystkim smakowały:)

Całkowity dochód zostanie przekazany misjonarzom Klaretynom na budowę studni w Burkina Faso.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji.

wp_20190228_09_46_24_pro_400

Elżbieta Kagan
Anna Skurzok-Pietruszewska

Zawody w mini piłkę siatkową dziewczyn
2019-02-10

6 lutego odbyły się zawody w mini piłkę siatkową dziewczyn. Nasza szkolna reprezentacja w składzie: MARTYNA WARMONS, ALICJA NOWAK, DARIA WRÓBEL, NATALIA OPACH, KINGA HAVEMEISTER, MARTYNA OGAZA, EWA STYPA, NIKOLA CHMIEL, WIKTORIA KOPYTKO I AMELIA ZELEROWICZ wywalczyły II miejsce w gminie!!

Gratuluję dziewczyny i życzę dalszych sukcesów sportowych.

zawody_400_01

Iwona Nosal

Wyjazd do Opery Śląskiej
2019-02-06

We wtorek 5 lutego uczniowie klas I – VI pojechali do Opery Śląskiej w Bytomiu na balet w 2 aktach Piotra Czajkowskiego pt. „Dziadek do orzechów”. Był to spektakl  w wykonaniu baletu, chóru i orkiestry Opery Śląskiej oraz uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza.

„Dziadek do orzechów” należy do najczęściej wystawianych baletów na świecie. Decydują o tym wybitne walory muzyczne jak i wynikająca z dramaturgii widowiskowość. Dziadek do orzechów jest baletem poruszającym szczególnie wyobraźnię, przedstawiającym świat dziecięcych zabaw, snów i marzeń. Przeplatają się w nim sceny pełne radości o olśniewającym blasku, z obrazami mrocznymi, pełnymi swoistej grozy. Występują tu na równych prawach ludzie i zwierzęta, ożywione zabawki i przedmioty oraz postaci rodem z baśni.

Po obejrzeniu spektaklu uczniowie zostali oprowadzeni po budynku Opery. Zobaczyli m.in. salę baletową, salę koncertową, pracownie krawieckie i garderoby artystów. W czasie zwiedzania usłyszeli także wiele ciekawostek na temat samej instytucji, mogli pooglądać kostiumy z różnych spektakli i dowiedzieli się jak wyglądają przygotowania do spektaklu.

opera_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Bal karnawałowy
2019-02-03

W czwartek 31 stycznia w Naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Podobnie jak w zeszłym roku naszą zabawę poprowadził PAN KACPEREK. Świetnej muzyce oraz wesołym zabawom nie było końca. Wszystkim uczniom dopisywały humory:) 

Dzięki Radzie Rodziców każdy z uczestników zabawy otrzymał pysznego pączka oraz soczek.

Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę!

bal_400_01

Weronika Anioł

Wizyta w tartaku
2019-01-30

Dzisiaj odwiedziliśmy firmę KRAWEX w Bycinie, która zajmuje się produkcją palet. Nasza wizyta miała na celu zapoznanie nas z pracą robotników pracujacych przy obróbce drewna. Oglądaliśmy różne maszyny, w tym wozki widłowe. Pan Krawczyk, który nas oprowadzał, z usmiechem odpowiadał na wszystkie nasze pytania. 

To było bardzo ciekawe doświadczenie.

4_400_07

Kinga Havemeister, kl. 5

Informacja dla rodziców
2019-01-30

Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Pana Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br.

Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie województwa śląskiego uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich z obszaru całej Polski. Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na postawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

Spotkanie z policjantami
2019-01-30

Dzisiaj Naszych uczniów i przedszkolaków odwiedzili funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji w Pyskowicach, przypominając o bezpieczeństwie w czasie zimowego odpoczynku.

pogadanka_400

Elżbieta Kagan

Turniej Tenisa Stołowego
2019-01-28

Nasza reprezentacja dziewczyn w składzie: Alicja Nowak, Martyna Warmons i Natalia Opach zajęła IV miejsce, natomiast chłopcy: Robin Piechotta, Marcel Olechno i Michał Szykowski drużynowo zajęli V miejsce

Serdecznie gratuluję.

001_400_40

Iwona Nosal

Przedstawienie zimowe przedszkolaków
2019-01-26

25 stycznia dzieci z oddziału przedszkolnego, zgodnie z coroczną tradycją przygotowały dla wszystkich starszych uczniów oraz nauczycieli przedstawienie ,,Zimowy Koncert". Podczas występu dzieci pięknie zaprezentowały wierszyki oraz piosenki o zimie i zaśpiewały również dwie piosenki w języku niemieckim.

zima_400

Weronika Anioł

Dzień babci i dziadka
2019-01-25

24 stycznia dzieci z oddziału przedszkolnego, klasy I i II gościły swoje ukochane Babcie i ukochanych Dziadków. Przedszkolaki przygotowały przedstawienie ,,Zimowy koncert dla Babci i dziadka”, a dzieci szkolne piękne wierszyki i piosenki. Dzieci przygotowały drobne, własnoręcznie wykonane upominki, panie z przedszkola dzięki Radzie Rodziców zapewniły ciastka i kawę dla wszystkich gości. Podczas występów pojawiły się łzy wzruszenia i duma ze swoich wnuczek i wnuków.

Dziękuję wszystkim Babciom i Dziadkom za przybycie i mam nadzieję, że za rok znowu będziemy wspólnie świętować to piękne święto.

babcie2_400

Irena Kasprzak

Wyjazd na musical
2019-01-21

W dniu 21 stycznia uczniowie kl. IV i V  udali się do Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach na musical profilaktyczny pt. „Mikołajek”.

1_400_39

Anna Skurzok-Pietruszewska

Wręczenie nagród w konkursie A to Polska właśnie
2019-01-17

Dzisiaj w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na grę komputerową „A to Polska właśnie”.

Naszą szkołę dumnie reprezentowała Alicja Sobczyk z kl. V, która zajęła III miejsce.

Cieszymy się bardzo, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

ala_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Informacje dla rodziców
2019-01-17

Zachęcamy rodziców i opiekunów do zapoznania się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

Jednocześnie zachęcamy też do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

plakat_bezpieczne_ferie_2019_400

Wizyta strażaka
2019-01-17

W dniu dzisiejszym odwiedził Nas Pan Strażak z Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach, który przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych oraz przestrzegał przed licznymi niebezpieczeństwami.

strazak_400_01

Weronika Anioł

Zdobyliśmy wyróżnienie!
2019-01-11

W dniu 11.01.2019 r. nasi uczniowie wzięli udział w XX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach. Miło nam poinformować, że nasi „Kolędnicy z Byciny” otrzymali wyróżnienie!

Cieszymy się bardzo i gratulujemy!

przegld_800x600_400

Elżbieta Kagan i Anna Skurzok-Pietruszewska

Gość w przedszkolu
2019-01-09

fryzjer_400

 

W ramach zajęć z proorientacji zawodowej przedszkolaki gościły dzisiaj jedną z mam - panią Ewę Dudek, która z zawodu jest fryzjerką. Pani Ewa opowiedziała o swojej pracy i wykonała wspaniałe fryzury chętnym dzieciom. Efekty można podziwiać na zdjęciach.

Serdecznie dziękujemy pani Ewie za poświęcony czas.

Irena Kasprzak

Akcja na rzecz WOŚP
2019-01-09

8 stycznia w naszej szkole zorganizowano "Słodką kawiarenkę".

W akcję zaangażowali się nauczyciele: p. Anna Skurzok-Pietruszewska i p. Elżbieta Kagan oraz rodzice, którzy upiekli przepyszne ciasta, ciasteczka i babeczki. W tym dniu, na przerwach, uczniowie mogli zakosztować słodkości. 

Była to akcja przeprowadzona na rzecz WOŚP razem ze sztabem miejskim WOŚP w Pyskowicach. 

003_400_02

Dziękujemy serdecznie rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

Nasze uczennice: Martyna Ogaza i Ewa Stypa zostały wolontariuszkami WOŚP. W dniu 13 stycznia podczas 27 finału WOŚP dziewczyny będą kwestowały na rzecz WOŚP.  Celem tegorocznej zbiórki będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

 

Anna Skurzok-Pietruszewska

Konkurs "A to Polska właśnie"
2019-01-08

Z okazji obchodów Roku dla Niepodległej Delegatura w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz SP nr 6 i ZSO nr 5 w Gliwicach zorganizowali dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych konkurs na opracowanie gry komputerowej „A to Polska właśnie”.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowali uczniowie klasy 5: Wiktor Wycisk, Alicja Sobczyk i Kinga Havemeister oraz klasy 6: Robin Piechotta i Marcel Olechno.

Miło nam poinformować, że uczennica Alicja Sobczyk zajęła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Skurzok-Pietruszewska

Jasełka w kościele
2019-01-06

W Święto Trzech Króli nasi uczniowie w kościele pw. Trójcy Świętej w Bycinie przedstawili mieszkańcom i gościom jasełka pt. "Światłość w ciemności świeci". Ponownie św. Franciszek z Asyżu wraz ze zwierzętami przeniósł nas do stajenki.

Dziękujemy wszystkim uczniom a także Michałowi Pietruszewskiemu i Patrycji Kagan, którzy gościnnie z naszą uczennicą Ewą Stypa zaśpiewali i zatańczyli dla Dzieciątka. Dzięki Panu Arturowi Pietruszewskiemu zakończyliśmy jasełka śpiewając wspólnie kolędę przy dźwiękach gitary. Całe wydarzenie uwieczniły na zdjęciach Pani Weronika Anioł oraz Natalia Kuczmera.

image_005_400


Elżbieta Kagan i Anna Skurzok - Pietruszewska

Szkolna akcja na rzecz WOŚP
2019-01-03

08 stycznia (wtorek) w ramach ogólnopolskiej akcji WOŚP w naszej szkole będzie organizowana "Słodka kawiarenka".

W tym dniu uczniowie mogą zakupić słodkości w cenie 2,50 zł.
W związku z tym chętnych rodziców prosimy o upieczenie ciasta/babeczek.

Całkowity dochód będzie przekazany na rzecz Orkiestry Światecznej Pomocy, której finał odbędzie się 13.01.19 r. (niedziela)

wosp_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Życzenia świąteczne
2018-12-23

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie. 

to_kopiowanie_4_400

Szkolne jasełka
2018-12-21

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który wszyscy czekamy. Dlatego zgodnie z tradycją obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu naszych uczniów, które wprowadziły nas w świąteczny czas. W naszym przedstawieniu święty Franciszek z Asyżu przeniósł nas do stajenki.

Serdecznie dziękujemy naszym aktorom, gdyż dzięki nim mogliśmy poczuć atmosferę betlejemskiej nocy.

Zgodnie z zapowiedzią, nasze jasełka będzie można jeszcze zobaczyć w kościele w Bycinie 6 stycznia o godz. 16.00.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!

jaseka_400

Elżbieta Kagan
Anna Skurzok- Pietruszewska

Akademia Bezpiecznego Puchatka
2018-12-20

Uczniowie klasy 1 wzięli udział w ogólnopolskim programie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Komendy Głównej Policji - Akademii Bezpiecznego Puchatka. Jest to program obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: w drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Na zakończenie programu uczniowie wzięli udział w Wielkim Teście Bezpieczeństwa, z którym poradzili sobie bez żadnych problemów.

puchatek_400

Elżbieta Kagan

Zbiórka słodyczy dla dzieci
2018-12-14

Nasza szkolna zbiórka słodyczy dla dzieci przybywających w szpitalu w Toszku dobiega końca. Cieszę się, że okazaliście tak wielkie serce dla potrzebujących.

Pragnę wszystkim swoim uczniom oraz ich rodzicom podziękować za tak liczny udział w akcji. Nazbieraliśmy - jak na naszą małą szkolną społeczność bardzo dużą ilość łakoci, której część widać na zdjęciu. W najbliższych dniach trafią one do dzieci i z pewnością ułatwią nieco pobyt w szpitalnych murach. Dzięki Wam drodzy Uczniowie oraz Rodzice na twarzach wielu z nich zagości długo oczekiwany uśmiech.

W imieniu swoim oraz pacjentów szpitala w Toszku jeszcze raz dziękuję

zbirka_400_07

Weronika Anioł

Jasełka bożonarodzeniowe w kościele
2018-12-13

kosciolJuż dziś pragniemy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na JASEŁKA przygotowane przez NASZYCH UCZNIÓW, które odbędą się w kościele w niedzielę 6 stycznia 2019 roku o godz. 16.00.

ZAPRASZAMY!

 

Weronika Anioł

Jarmark Świąteczny w Bycinie
2018-12-08

W sobotnie popołudnie poprzedzające drugą niedzielę adwentu, uczniowie Naszej szkoły przedstawili swój program artystyczny pod okiem Pani Joanny Cyron podczas Jarmarku Bycińskiego. Wesołe wierszyki oraz piosenki umiliły najmłodszym oczekiwanie na przyjazd św. Mikołaja, który po występie uczniów przyjechał na pięknej bryczce. Sprawił tym radość wszystkim dzieciom będącym na jarmarku! Radości podczas rozdawania prezentów oraz robieniu zdjęć nie było końca. 

Drogi św. Mikołaju będziemy czekać z niecierpliwością na Twoją kolejną wizytę w Bycinie za rok...

mikolaj_400

Weronika Anioł

Warsztaty w Osikowej Dolinie
2018-12-07

W dniu dzisiejszym klasa 5 udała się na warsztaty świąteczne do Osikowej Doliny w Koziegłowach, gdzie samodzielnie wykonały z drewna osikowego choinkę i figurkę św. Mikołaja.

dolina_400

Elżbieta Kagan

Projekt MOJA MAŁA I WIELKA OJCZYZNA
2018-12-07

W dniu 6 grudnia naszą Szkołę odwiedził p. Rafał Szumski żołnierz, człowiek o wielu doświadczeniach, pasjach i zainteresowaniach. Przedstawił uczniom prezentację związaną ze swoją niebezpieczną, ryzykowną i odpowiedzialną pracą, w której na głównym miejscu stoi dobro i godność człowieka, honor i bezpieczeństwo Ojczyzny. Uczniowie dowiedzieli się w jak trudnych warunkach pełnili i pełnią misję i sprawują swoje obowiązki polscy żołnierze w Afganistanie, jak prymitywnie żyją Afgańczycy, w jakich warunkach mieszkają, uczą się, jak wygląda ich życie z dnia na dzień. Prezentacja dała wiele do myślenia jej młodym odbiorcom, którzy widzieli olbrzymie różnice w standardzie życia materialnego i psychicznego. Dużym zainteresowaniem ze strony dzieci cieszyły się warsztaty modelarskie, prowadzone również przez p. Szumskiego, wywołały u większości uczniów pozytywne emocje i może stanął się początkiem ich nowych pasji i odsłoną młodych talentów.

warsztaty_400

Iwona Nosal

Zabawa Andrzejkowa
2018-11-27

Wczoraj popołudniu zapanowała w naszej szkole magiczna atmosfera, ponieważ świętowane były Andrzejki. Andrzejki to wieczór wróżb, według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości.
Zabawa andrzejkowa w naszej szkole to już tradycja. Było to popołudnie radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło lania wosku, przekłuwania serduszek z imionami, ciasteczek w wróżbami itp. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Zabawa była przednia, dzieci wróciły do domu w doskonałych humorach. Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie.

andrzejki_400

Weronika Anioł

Zabawa Andrzejkowa
2018-11-13

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły na zabawę andrzejkową, która odbędzie się 26 listopada (poniedziałek) od godz. 17.00 - 19.00.

Gratulacje!!!
2018-11-12

GRATULUJEMY MARTYNIE!!!

Martyna Warmons z kl. 6 wśród laureatów konkursu: "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa". 9 listopada podczas uroczystej gali wicewojewoda śląski Piotr Kołodziejczyk oraz dyrektor Filatelistyki Poczty Polskiej S.A Mariusz Dawid wręczyli nagrody zwycięzcom. Wyróżnienie naszej uczennicy jest ogromnym sukcesem, gdyż znalazła się ona w gronie 23 laureatów, a wszystkich prac na konkurs wpłynęło ponad 1700!!
Uroczystość połączona była z wernisażem najlepszych prac konkursowych, a uświetnił ją występ uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach.

martyna_400

Anna Czarny

Święto Niepodległości
2018-11-09

W piątek 9 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości, którą przygotowała Pani Ewa Urbańczyk wraz z uczniami naszej szkoły. Akademię rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem hymnu. Oprócz pięknych pieśni patriotycznych, usłyszeliśmy również historię odzyskania niepodległości przez Polskę. Całość dopełniła piękna scenografia.

004_400_06

Weronika Anioł

Spotkanie z Panem Pająkiem
2018-11-07

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyła się lekcja zoologii na żywo, podczas której uczniowie poznawali osobowości świata owadów i pajęczaków. W czasie lekcji zostały zaprezentowane spreparowane okazy chrabąszczy, motyli, ważek i innych oraz pająki.
Uczniowie poznali ciekawostki z życia owadów, ich cykle rozwojowe, znaczenie tych organizmów dla człowieka.
Bliskość obcowania z naturą dostarczyła wiele emocji wszystkim uczestnikom.

001_400_39

Weronika Anioł

Warsztaty językowe
2018-11-07

31.10.2018 r. w Naszej Szkole odbyły się warsztaty językowe w ramach projektu ,,BILINGUA - ŁATWIEJ Z NIEMIECKIM", realizowanego we współpracy z Domem Współpracy Polsko - Niemieckiej. Było bardzo wesoło oraz kreatywnie. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach; mogły sprawdzić  oraz wykorzystać w praktyce swoją wiedzę językową w różnych zabawach oraz quizach multimedialnych. Na koniec warsztatów każdy z uczestników otrzymał certyfikat. Tematem przewodnim warsztatów była ,, jesień czyli Der Herbst":)

1_400_38

Weronika Anioł

Kolejny sukces!
2018-10-28

Z wielką radością pragniemy poinformować, że nasza uczennica Martyna Warmons została wyróżniona w konkursie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,,Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa".

Link na stronę UW w Katowicach z listą laureatów

Serdecznie gratulujemy!

44883992_2067031636692908_3551086085683544064_n

 

Weronika Anioł

Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy
2018-10-26

III MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY DLA KLAS IV-VI

NADLEŚNICTWO RUDZINIEC – PTAKI

Konkurs, który składał się z trzech etapów: I etap to samodzielne wyszukanie oraz opracowanie informacji i dokumentacji na temat wybranego gatunku ptaka, II etap to test pisemny na temat środowiska  życia, budowy i biologii ptaków i III etap to turniej wiedzy – został zakończony 25 października 2018 roku w Nadleśnictwie Rudziniec. W konkursie zmagali się uczniowie ze  Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, ze Szkoły Podstawowej w Bycinie, ze Szkoły Podstawowej w Rudzińcu, ze Szkoły Podstawowej w Bojszowie, ze Szkoły Podstawowej w Chechle, ze Szkoły Podstawowej w Rudnie,  ze Szkoły Podstawowej  nr 14 w Zabrzu, ze Szkoły Podstawowej  nr 16 w Kędzierzynie Koźlu, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach, ze Szkoły  Podstawowej w Nędzy, ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie, ze Szkoły Publicznej im. A. Mickiewicza w Ujeździe, z Zespołu Szkół Sportowych w Nysie, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis w Gosławicach. Każda reprezentacja liczyła troje uczniów. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Opach, Daria Wróbel i Marcel Olechno. Cała trójka bardzo dobrze napisała test i dostała się do turnieju wiedzy czyli III etapu konkursu. Wysoki poziom konkursu wymagał od uczestników olbrzymiej wiedzy i umiejętności w zakresie tematu ptaków. Gratuluje wszystkim uczniom, bo poświecili naprawdę dużo czasu i włożyli w przygotowanie dużo pracy i starań. Pierwsze miejsce zajęła Daria Wróbel. Drugie miejsce zajął Marcel Olechno.

021_400_01

Raz jeszcze wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

I na koniec odniosę się do słów jednej z uczennic, która wątpiła w swoje możliwości: „to będzie marzenie jak zajmę pierwsze miejsce”. Warto marzyć – bo marzenia się spełniają.

                                                                                                                Iwona Nosal

Otrzymaliśmy wyróżnienie dla naszej szkoły!!!
2018-10-22

WYRÓŻNIENIE ZA UDZIAŁ W EUROPEJSKIM TYGODNIU SPORTU DLA NASZEJ SZKOŁY!!

W całej Polsce zorganizowano 1010 wydarzeń sportowych w ramach ETS, w których udział wzięło 200 000 osób. Spośród tak wielkiej ilości szkół nasze działania zostały wyróżnione przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i otrzymaliśmy bon na zakup sprzętu sportowego w sklepie Decathlon w wysokości 200 zł.

44652777_2059340104128728_9189858879490490368_n_400

Weronika Anioł

Spotkanie z Panią Poprawialską
2018-10-19

19 października 2018 r. naszą szkołę po raz kolejny odwiedziła Pani Klementyna Poprawialska, która zaprezentowała uczniom swój program edukacyjno - wychowawczy. Tym razem za pomocą swojego donośnego głosu oraz zdecydowanego tonu, Pani Poprawialska poruszyła trudny temat używek oraz skutków ich zażywania. Dzieki swojemu temperamentowi oraz żartobliwym komentarzom, Pani Klementynie udało sie włączyć do słuchania wszystkich uczniów naszej szkoły. Pod koniec spotkania, uczniowie, którzy złapali piłkę rzuconą przez Panią Poprawialską, mogli wykazać sie zdobytą podczas spotkania wiedzą - odpowiadając na zadane przez nią pytanie.

004_2_400

Weronika Anioł

Wizyta w staninie koni
2018-10-19

W dniu dzisiejszym przedszkolaki wybrały się do stadniny koni należącej do Państwa Suchanek. Dzieci mogły pogłaskać konie, dowiedziały się również co lubią jeść, w jaki sposób je karmić oraz do czego służą podkowy. Przedszkolaki miały również okazję zobaczyć inne zwierzęta mieszkające w gospodarstwie.

Wszystkim bardzo sie podobało! Dzieci ze zdobytymi nowymi doświadczeniami wróciły zadowolone do przedszkola.

44379859_2055482184514520_7961900800119144448_n_400

 

Elżbieta Kagan

PASOWANIE NA UCZNIA
2018-10-18

    Dnia 17 października odbyło się uroczyste Pasowanie Pierwszaków na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin, aby przekonać brać szkolną pod dowództwem Pani Dyrektor Anny Czarny oraz rodziców, że zasłużyli na ten przywilej.

1_400_37

      Egzamin zdali śpiewająco! Publiczność nagrodziła Ich gromkimi brawami. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor pasowała każdego z Nich na ucznia. Dostali też dyplomy, legitymacje oraz granatowe berety, a rodzice obdarowali Ich książkami. Potem czekała na Nich słodka i wystrzałowa niespodzianka również przygotowana przez dumnych z Nich rodziców.

 

Joanna Zachodna-Walczak

Konkurs Przyrodniczy
2018-10-18

ptaki_400_01Z przyjemnością informuję, iż troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bycinie – Natalia Opach, Daria Wróbel i Marcel Olechno - zakwalifikowało się do drugiego etapu III Międzywojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: Ptaki”. Pierwszy etap polegał na samodzielnym wyszukaniu oraz opracowaniu informacji i dokumentacji (obserwacja, rysunek, zdjęcie) na temat wybranego gatunku ptaka. Prace były bardzo ciekawe, kreatywne i w pełni opisujące srokę, wróbla i strzyżyka. Przed naszymi uczniami dużo pracy i nauki bo przecież tematyka ptaków jest bardzo obszerna a kolejnym etapem konkursu jest test pisemny. Trzeci i ostatni etap to turniej wiedzy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

                                                                                                                                       Iwona Nosal

Święto drzewa
2018-10-18

Informujemy, iż z zebranej makulatury (446 kg) uzbieralismy kwotę 78, 20 zł. Z tych środków zostały zakupione drzewka, posadzone na terenie szkoły 11.10. 2018 r. z okazji Świeta Drzewa.

44377812_2054133764649362_5004143126160343040_n_400


Iwona Nosal

Dzień Edukacji Narodowej
2018-10-16

,,ZA TRUD, Z SERCA DZIĘKUJEMY..."
W dniu wczorajszym świętowaliśmy w naszej szkole DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Tradycyjnie jak co roku uczniowie wraz z opiekunem samorządu uczniowskiego - p. Danutą Domin przygotowali wspaniałe przedstawienie dla całego Grona Pedagogicznego, pracowników obsługi oraz zaproszonych gości.

001_400_38

Weronika Anioł

Europejski Tydzień Sportu
2018-10-11

beztytuu1_02       Europejski Tydzień Sportu

beztytuu_400_06

Szkoła Podstawowa w Bycinie po raz pierwszy w tym roku przystąpiła do inicjatywy Komisji Europejskiej. Działania podjęte  w Czwartej Edycji Europejskiego Tygodnia Sportu koordynowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, spotkały się z dużym zadowoleniem, zainteresowaniem i olbrzymią satysfakcją dzieci, które swoją postawą sportową nawoływały społeczność lokalną do aktywnego spędzania czasu.

Pierwszym krokiem postawionym w stronę aktywności fizycznej było uczestnictwo uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bycinie w gminnych zawodach - bieg sztafetowy przełajowy po parku w miejscowości Rudziniec. Kolejne wydarzenie sportowe to wzniosły bieg z flagą Polski (sztafetowy), flagą Byciny i "ogniem olimpijskim" - ulicami Byciny, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas od I do VI. Każda klasa miała do przebiegnięcia określony odcinek (każdy to kilkaset metrów).

Bieg z flagą miał jednocześnie symbolizować "bieg po wolność " i 100 lat Niepodległej Polski. Europejski Tydzień Sportu został zwieńczony turniejem szkolnym w tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły.

W całej Polsce zorganizowano 1010 wydarzeń sportowych, w których udział wzięło 200 000 osób . Spośród tak wielkiej ilości szkół nasze działania zostały wyróżnione przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i otrzymaliśmy bon na zakup sprzętu sportowego. Poniżej wyniki konkursu.

Wyniki konkursu: „#BeActive EDUKACJA!”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie „#BeActive EDUKACJA!”. Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że znamy już 11 zwycięzców, których relacje najbardziej oddały ducha #BeActive!!! Ale to nie koniec dobrych informacji. W związku z ogromnym zainteresowaniem i wysokim poziomem przesłanych do nas zgłoszeń, z czego niezmiernie się cieszymy, jest nam bardzo miło Państwa poinformować, że jury konkursowe przyznało także 10 wyróżnień.

Z wszystkimi zwycięzcami skontaktujemy się jutro droga mailową!

Raz jeszcze serdecznie Państwu gratulujemy i dziękujemy za udział we wspólnej zabawie.

Zwycięzcy (kolejność przypadkowa):

 1. Powiatowy Zespół Szkół, Reda
 2. Przedszkole nr 346, Warszawa
 3. Szkoła Podstawowa, Rzeplino
 4. Miejskie Przedszkole nr 34, Zielona Góra
 5. Miejskie Przedszkole nr 39, Ruda Śląska
 6. Szkoła Podstawowa nr 2, Pieńsk
 7. LXIII Liceum Ogólnokształcące, Warszawa
 8. Przedszkole Niepubliczne „Akademia rozwoju”, Tomaszów Bolesławiecki
 9. Społeczna szkoła Integracyjna nr 100, Warszawa

10.  Szkoła Podstawowa nr 3, Mysłowice

11.  Zespół Szkół Technicznych, Częstochowa

Wyróżnienia:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, Aleksandrów Łódzki
 2. Szkoła Podstawowa, Bycina
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Chudowa
 4. Przedszkole nr 4, Radzionków
 5. Przedszkole Miejskie, Chocianów
 6. Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, Gliwice
 7. Szkoła Podstawowa nr 21, Płock
 8. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Brzeźnik
 9. Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi, Konin

10.  Uniwersytet Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe, Olkusz

beztytuu2

Iwona Nosal

Udział w ogólnopolskim konkursie Do Hymnu
2018-10-09

Dzisiaj w naszej szkole świętowaliśmy śpiewająco stulecie niepodległości naszej Ojczyzny.

Nasza szkoła, jako jedna z 300 zakwalifikowała się do  ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych "Do Hymnu!" zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Wszyscy obecni w szkole uczniowie zaśpiewali trzy pieśni hymniczne: "Mazurek Dąbrowskiego", "Rotę" i "Żeby Polska była Polską". Zaśpiewali i to jak! Serca rosły i łza wzruszenia niejednemu się w oku zakręciła! Jurorzy, Pani Wizytator Ewa Borkowska-Pankowska i Pani Dyrektor Anna Czarny nie szczędzili pochwał młodym artystom. Na szczególne słowa uznania zasłużyli najmłodsi, którzy opanowali na równi ze starszymi kolegami po cztery zwrotki każdej z pieśni! Wszyscy też zachowali godną postawę przez cały czas występu. Pięknie też prezentowali się w strojach galowych z narodową kokardą na sercu...

Pragnę podziękować wszystkim uczniom za ich pracę, za piękne przygotowanie do tej ważnej uroczystości, godne reprezentowanie naszej szkoły, a przede wszystkim za przeżycia, które dostarczyli nam wszystkim! W trakcie Waszego śpiewu czuliśmy jak rosną nam skrzydła!

"A te skrzydła połamane,
Deszczem, ogniem wysmagane,
A te skrzydła jeszcze grają,
Jeszcze polskie pieśni znają.
A te skrzydła, jak sztandary
Niepodległej, starej wiary,
Jeszcze mają blask!"
( Ernestr Bryl)
        

003_400_01

Joanna Zachodna

Turniej tenisa stołowego
2018-10-08

28 września w naszej szkole zorganizowany został turniej tenisa stołowego o puchar dyrektora szkoły. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

43626606_2043070369089035_4004589015293493248_n_400

 


Weronika Anioł

Narowode Czytanie w naszej szkole
2018-09-28

27 września w naszej szkole odbyło się NARODOWE CZYTANIE, podczas którego wybrani uczniowie czytali fragment ,,Przedwiośnia" S. Żeromskiego. Cała akcja odbyła się pod patronatem Pary Prezydenckiej, a w naszej szkole przygotowana została przez Panią Ewę Urbańczyk.

Wielkie podziękowania kierujemy również do rodziców, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas i zaszczycili nas swoją obecnością, czytając również wybrane fragmenty książki. Na koniec zostały przeprowadzone konkursy.
Gratulujemy zwycięzcom!

42669627_2027666380629434_4454167976882470912_n_400

Weronika Anioł

Sztafetowy bieg przełajowy w Rudzińcu
2018-09-27

24 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w sztafetowym biegu przełajowym w Rudzińcu.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły.

42596784_2025609400835132_8339898775896064000_n_400

Weronika Anioł

Dzień Przedszkolaka
2018-09-21

Tak dziś świętowano w naszym oddziale przedszkolnym ,,Ogólnopolski dzień Przedszkolaka"

42232695_2019241094805296_1599574554085163008_n_400

Weronika Anioł

Narodowe czytanie
2018-09-19

pobrane_01 27 września 2018 r. w naszej szkole odbędzie się NARODOWE CZYTANIE. To akcja społeczna pod patronatem Prezydenta Polski, która została zapoczątkowana w roku 2012 czytaniem „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. W kolejnych latach czytano m.in. „Trylogię”, „Lalkę” i „Wesele”.
W tym roku przyszła kolej na ,,Przedwiośnie" S. Żeromskiego. 
Podczas akcji, która odbędzie się od godz. 11.00 - 13.00 na uczniów czekają liczne atrakcje takie jak: prezentacja multimedialna, czytanie fragmentów książki, konkursy.

ZAPRASZAMY RODZICÓW, KTÓRZY CHCIELIBY WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI DO ZGŁOSZENIA SWOJEGO UDZIAŁU U P. EWY URBAŃCZYK CELEM OTRZYMANIA FRAGMENTU DO ODCZYTANIA. TERMIN ZGŁOSZENIA MIJA 26.09.
Serdecznie zapraszamy!

 

Weronika Anioł

Konkurs Do hymnu
2018-09-19

9 października nasza szkoła wezmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Narodowym "Do hymnu". Konkurs ten przeznaczony jest dla szkół podstawowych i organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA.

Zadaniem naszych uczniów będzie zaśpiewanie hymnu oraz dwóch pieśni patriotycznych "Rota" i "Żeby Polska". W tym dniu naszą szkołę odwiedzą wybrani do tego konkursu jurorzy. Występ będzie przez nich nagrywany. 

W tym dniu OBOWIĄZUJE wszystkich uczniów strój galowy!!!

Więcej informacji o konkursie na stronie

baner_400

Weronika Anioł

Konkurs plastyczny
2018-09-17

Z okazji 135- lecia istnienia straży pożarnej w Bycinie, zarząd OSP w Bycinie zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci
pt." STRAŻ POŻARNA WCZORAJ I DZIŚ". Uczniowie naszej szkoły wzięli liczny udział w konkursie.

Główną nagrodę GRAND PRIX zdobyła uczennica klasy VI Martyna Warmons

W kategorii klas IV - VI I miejsce zajął Radek Gniecki z kl. V
II miejsce zajęli Wiktor i Igor Nosal z KL. IV
III miejsce zajął Wiktor Wycisk z kl. V

W kategorii klas I - II I miejsce zajął Kamil Pluciński z kl. II
II miejsce zajęła Natalia Kopytko z kl. I

Wśród przedszkolaków I miejsce zajęła Natalia Kopieńska
II miejsce zajęła Lena Zelerowicz

Wyróżnienie w konkursie zdobyła Julia Gołombek

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach plastycznych.

konkurs_400_01

Weronika Anioł

Zbieramy makulaturę
2018-09-09

papier_400_02 Zbliża się Święto Drzewa, z tej okazji w szkole odbędzie się zbiórka makulatury, dochód zostanie przeznaczony na zakup roślin do ogrodu szkolnego i roślin doniczkowych do klas. Serdecznie zapraszamy do udziału w tak szlachetnej akcji na rzecz środowiska przyrodniczego. 

 Iwona Nosal          

KASZTANY 2018/2019
2018-09-09

kasztanowiec_400Chociaż jeszcze kasztany na drzewach to już ogłaszamy kolejną zbiórkę kasztanów. Każda klasa zbiera na swoje konto, także zachęcam do rywalizacji międzyklasowej. Pamiętajcie nie zbieramy do worków foliowych a najlepiej do kartonów i toreb przepuszczających powietrze. Życzę powodzenia. 

Iwona Nosal

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2018-09-08

W tym roku mieliśmy nieco dłuższe wakacje, gdyż rok szkolny rozpoczęliśmy 3-go września. Kilkoro uczniów z klas  V, II i VI poświęciło swój wolny czas w te ostatnie dni wakacji, aby wraz z panią J. Cyron przygotować krótką powitalną akademię. Rozpoczęliśmy ją od pożegnania wakacji, wyjazdów i wakacyjnego wypoczynku. Przypomnieliśmy wszystkim, że już czas zabrać się powoli do nauki i swoich szkolnych obowiązków.
Najbardziej przejęci byli pierwszacy. Przewodnicząca szkoły Martyna Warmons zaprosiła wszystkich pierwszaków na środek, gdzie po uroczystym powitaniu, pani Dyrektor wręczyła wszystkim pierwszakom (przygotowane wcześniej przez rodziców) rogi obfitości. Dzieci były bardzo przejęte, ale z ochotą pozowały do zdjęć.

002_400_04

Po akademii wszyscy udali się do swoich klas, aby przywitać się z kolegami i wychowawcami. Miejmy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla nas wszystkich pomyślny.

Joanna Cyron

Informacja dla rodziców
2018-08-29

Przypominamy, że od 1.09.2018 r. szkoła nie pośredniczy w ubezpieczaniu dzieci.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2018-08-28

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szolnego 2018/2019 w poniedziałek 3 września o godzinie 1000.

Informacja dla rodziców
2018-08-05

Przypominamy, że podręczniki do nauki j. niemieckiego dla wszystkich klas zamawia p. Weronika Anioł.

XXII FESTYN KOŚCIELNY
2018-07-01

          Dnia 30 czerwca odbył się w Bycinie XXII Festyn Kościelny. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym ważnym dniu uczniów naszej szkoły. Uświetnili oni to  Święto swoimi występami. Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy I, III, IV, V i VI. Było wesoło i dowcipnie za sprawą śląskich szlagierów i skeczów, magicznie dzięki uczennicom klasy V i ich pełnego iluzji i wdzięku biało-czarnego tańca. Energii dodał nam pełen werwy taniec uczennic z klasy czwartej, romantycznie zaś nastroił niezapomniany przebój Wodeckiego w wykonaniu Ewy Stypy. Paweł Imiela zadbał o szczęśliwy i bezpieczny powrót po festynie, przestrzegając przed zbyt szybką jazdą utworem „Chłopcy radarowcy”. Nad całością czuwał wspaniały duet konferansjerów: Oliwia Szykowska i Ksawery Kałuża. Wszyscy świetnie się bawili, a występy nagrodzono gromkimi oklaskami.

3_400_02

Joanna Zachodna

Dzień Matki i Ojca w przedszkolu
2018-06-29

11 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia  Matki i Ojca. Program na tę uroczystość przygotowały wszystkie przedszkolaki. Był to montaż słowno-muzyczny,  w którym nie zabrakło wierszyków, często humorystycznych oraz piosenek przygotowanych właśnie na tę okoliczność. Dodatkową atrakcją był taniec i gra na instrumentach naszych milusińskich. Po części oficjalnej i wręczeniu rodzicom drobnych upominków, był słodki poczęstunek. Wszyscy rodzice byli bardzo zadowoleni i wzruszeni występem swoich pociech.

Danuta Domin

Zakończenie roku szkolnego 2017/18
2018-06-29

22 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego, podczas której m.in. pożegnaliśmy klasę szóstą i powitaliśmy tak długo wyczekiwane wakacje.

Organizatorami akademii byli uczniowie kończący edukację, oni też rozpoczęli akademię pożegnalną, następnie klasa piąta tradycyjnie pożegnała swoich starszych kolegów i koleżanki wręczając im jednocześnie przepiękne upominki z dedykacją dla każdego.

Po akademii, Pani Anna Czarny - Dyrektor Szkoły, w sposób bardzo uroczysty wręczyła szóstoklasistom teczki absolwenta Szkoły Podstawowej w Bycinie, a rodzicom podziękowania i listy gratulacyjne. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali z rąk Pani Dyrektor również uczniowie pozostałych klas. Nie zabrakło także nagród książkowych dla wszystkich wyróżnionych uczniów.

0001_400_11

Karolina Lihs

Gminne indywidualne biegi przełajowe
2018-06-28

To już ostatnie w tym roku szkolnym zawody gminne, kończące szkolne sportowe rywalizacje. Jak co roku nasza reprezentacja (w składzie: Paweł Imiela, Szymon Dudek, Martyna Warmons, Alicja Nowak, Kinga Havemeister, Michał Szykowski, Aleks Brzank, Wiktoria Kopytko, Amelia Zelerowicz, Igor Nosal, Joanna Szkolik i Maksymilian Imiela ), nas nie zawiodła. Zawodnicy pełni zapału i chęci zdobycia medalu, dzielnie pokonywali wyznaczony im dystans.

Złotem został udekorowany Szymon Dudek z klasy VI, Martyna Warmons z klasy V i Kinga Havemeister z klasy IV. Srebro dołączył do swojej kolekcji medali Paweł Imiela z klasy VI, a brąz przywiozły dziewczyny Wiktoria Kopytko z klasy IV i Alicja Nowak z klasy V. Bardzo dzielnie pobiegli również nasi najmłodsi zawodnicy, którzy w przyszłości zapewne będą godnie reprezentowali naszą szkołę i zastąpią tegorocznych absolwentów.

Wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów sportowych.

Nauczyciel wychowania fizycznego
Iwona Nosal

Bezpieczne wakacje
2018-06-20

plakatbezpieczne_wakacje_a2_biel_400

Ważne!
2018-06-20

plakat_pwis_-_dopalacze_wypalacze_grone_narkotyki_1_800x600_400_01

Egzamin na kartę rowerową
2018-06-07

W dniu 06.06.2018 r. pięcioro uczniów z klasy IV przystąpiło do egzaminu na kartę rowerową.

Przyszli rowerzyści musieli zdać wcześniej egzamin teoretyczny, do którego przygotowywali się na zajęcia technicznych, wykazując się wiedzą z zakresu zasad ruchu drogowego. Kolejnym etapem by uzyskać kartę rowerową był egzamin praktyczny. Wszystkie te czynności uczniowie wykonywali w obecności p. Anny Skurzok-Pietruszewskej i pod czujnym okiem funkcjonariusza Komisariatu Policji w Pyskowicach st. asp. Grzegorza Kacana.

Jak się okazało dzieci były doskonale przygotowane do egzaminu i zdały go pozytywnie!🙂

Gratulujemy! Bezpiecznego korzystania z dróg publicznych 

rower_400

Anna Skurzok-Piertuszewska

Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
2018-06-03

30 maja laureaci konkursu plastycznego STRAŻ POŻARNA w gminie Rudziniec pojechali na wycieczkę do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Naszą szkołę reprezentowały: Asia, Kinga i Natalia. Strażacy ciekawie opowiadali o swojej pracy, pokazali wozy bojowe i wykorzystywany w akcji sprzęt. Wycieczka ta przybliżyła dzieciom pracę strażaka oraz pokazała jak ciężka i odpowiedzialna jest ich praca. 

001_400_37

Joanna Cyron

Zielona szkoła - Darłówko
2018-06-03

Uczniowie klasy trzeciej już od kilku dni uczestniczą w Zielonej Szkole w Darłówku.

Każdy dzień wypełniony jest po brzegi licznymi atrakcjami. Dzieci były już na całodniowej wycieczce w Kołobrzegu gdzie uczestniczyły w ciekawych zajęciach pirackich, szalały na parkiecie do najnowszych hitów, przeniosły się w kosmos na zajęciach "Teatr gwiazd", swoje mięśnie rozwijały na zajęciach ruchowych na boisku oraz z chustą animacyjną. Oczywiście korzystają z każdej chwili pięknej pogody chodząc na plażę, opalajac się, budując piaskowe fortece oraz grając w piłkę plażową.

foto_400

Joanna Zachodna-Walczak
Weronika Anioł

Dzień Dziecka w Naszej Szkole
2018-06-01

Serdecznie zapraszamy na obchody Dnia Dziecka, które odbędą się 4 czerwca (poniedziałek) w godzinach 9.00-13.00.

W programie:
- występy uczniów klas IV - VI
- zabawy ze strażakami z OSP w Bycinie
- gry i zabawy na boisku dla przedszkolaków i uczniów kl. I, międzyklasowe rozgrywki w siatkówkę

Ponadto:
- konkurs plastyczny
- malowanie twarzy
- loteria fantowa
- grill
- słodki poczęstunek
- inne atrakcje

Zapraszamy do wspólnej zabawy !!

Konkurs Matematyczny
2018-05-25

W dniu 24 maja odbył się VIII Gminny Turniej Matematyczny w Pławniowicach. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Opach i Marcel Olechno z klasy V oraz Oliwia Szykowska z klasy VI. Miło nam poinformować, że II miejsce zdobył Marcel Olechno.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

p1090560_800x600_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Zawiadomienie
2018-05-25

img-20180523-wa0001_400

Olimpiada Gier i Zabaw
2018-05-19

16 maja 2018 roku, na boisku przy Szkole Podstawowej w Bojszowie, odbyła się Olimpiada Gier i Zabaw klas I - III.

Naszą szkołę reprezentowało 10 zawodników, 5 chłopców i  5 dziewczynek z klas od I do IV. Na olimpiadzie pojawili się reprezentanci sześciu szkół. Wszystkim zależało na zwycięstwie, ale miejsc na podium tylko trzy. Nasi uczniowie zajęli czwarte miejsce, zabrakło im jednego punktu i razem z reprezentacją Pławniowic zajęlibyśmy trzecie miejsce. Jednak najważniejsza była dobra zabawa i możliwość pokazania na co nas stać. Za rok znowu pojedziemy.

1_400_35

Danuta Domin

Konkurs
2018-05-17

W dniu 10 maja rozstrzygnięto wyniki konkursu dla przedszkoli "Kwiaty dla mamy".

Pierwsze miejsce w kategorii praca przestrzenna 5/6 latki zdobyła JULIA STYPA z naszego Oddziału. 16 maja odebrała nagrody na specjalnaj gali z udziałem wójta Gminy Rudziniec pana Krzysztofa Obrzuta. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i przepięknych prac plastycznych!

5_400

Irena Kasprzak

Straż Pożarna w gminie Rudziniec-konkurs plastyczny
2018-05-07

Miło nam poinformować, że w gminnym konkursie plastycznym pt. "Straż Pożarna w gminie Rudziniec" zorganizowanym przez ZSP w Poniszowicach mamy troje laureatów:
II miejsce
w kategorii kl. I-III zajęła JOANNA SZKOLIK z kl. I,
III miejsce w kategorii klas IV-VI zajęła KINGA HAVEMEISTER z kl. IV,
WYRÓŻNIENIE w kategorii przedszkolnej zdobyła NATALIA KOPYTKO.

Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach plastycznych!!!

001_400_36

Joanna Cyron

Festiwal Piosenki Polskiej
2018-04-30

18 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kleszczowie miał miejsce I Gminny Festiwal Piosenki Polskiej pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec i Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Kleszczowie. Przesłuchania odbywały się w dwóch grupach wiekowych. W młodszej grupie naszą szkołę reprezentowało siedem dziewczynek z przedszkola. Zaśpiewały stary przebój żeńskiego zespołu Filipinki z 1968 roku, pt. "Filipinki to my". Nie udało się nam zdobyć żadnego wyróżnienia, ale nie o to chodziło. Była świetna zabawa i możliwość zaprezentowania swoich zdolności wokalnych.

4_400_05

Danuta Domin

Wycieczka do ZOO w Opolu
2018-04-26

W tym roku w ramach obchodów Dnia Ziemi, została zorganizowana wycieczka do ZOO w Opolu. Głównym celem wycieczki było zwrócenie uwagi na rolę Ogrodów Zoologicznych w ochronie przyrody, przystosowania zwierząt do życia w naturalnym środowisku, różnorodność świata zwierząt oraz gatunki zagrożone wyginięciem.

Uczniowie w przeważającej większości słuchały z zafascynowaniem i chłonęły wiedzę przekazywaną przez edukatorów opolskiego ZOO. Pogoda i humory dopisały, wszyscy wrócili pełni wrażeń i przyrodniczych doznań, z którymi zapewne podzielili się w swoich domach z bliskimi. Myślę, że te kilka godzin spędzonych na obserwacji zwierząt zaowocuje w przyszłości bardzo dobrymi stopniami z  przedmiotów przyrodniczych.

zoo_400

                                                                                              Nauczyciel przyrody Iwona Nosal

Konkurs RATUJEMY KLIMAT
2018-04-25

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZYRODNICZO-PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO DO HASŁA „RATUJEMY KLIMAT”.

I ETAP KONKURSU – KONKURS SZKOLNY DLA KLAS IV – VI.

W I etapie konkursu brało udział 35 projektów znaczka pocztowego. Termin składania prac minął 23 kwietnia 2018 roku. Do II etapu zakwalifikowały się prace: Kingi Havemeister, Nikoli Sobczuk, Martyny Warmons, Marcela Olechno, Ewy Stypy, Natalii Opach, Darii Wróbel, Szymona Dudka.

W II etapie szkolnego konkursu szczególnym uznaniem cieszyła się praca: Ewy Stypy, Szymona Dudka i Marcela Olechno – prace wymienionych uczniów zakwalifikowały się do Ogólnopolskiego Konkursu na projekt znaczka pocztowego a ich skany zostaną wysłane do Organizatora. Prace ukazują konkretne sposoby ochrony klimatu.

Poniżej przestawiam zdjęcia trzech najlepszych prac, natomiast wszystkie prace można podziwiać na korytarzu szkolnym.

005_400_02

                                                                               Koordynator konkursu Iwona Nosal

Laureaci konkursu
2018-04-18

Laureaci II szkolnego konkursu „Baranek wielkanocny”

I miejsce – Marcel Olechno

II miejsce – Karolina Mróz

III miejsce – Martyna Ogaza, Ewa Stypa

Wyróżnienie – Anna Kałuża, Anna Pierończyk

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej  w Bycinie za ufundowanie nagród dla laureatów. 

wp_20180419_10_45_33_pro_400

Elżbieta Kagan

Życzenia świąteczne
2018-03-30

Niech Zmartwychwstały Pan umacnia nasza wiarę, utwierdza nadzieję i rozpala miłość ... Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych!

easter-eggs-3146061_960_720_400_01

Konkurs na Baranka wielkanocnego
2018-03-28

Uczniowie klas 1-6 mieli okazję wziąć udział w II Szkolnym Konkursie na „Baranka wielkanocnego”. Decyzja o przyznaniu miejsc uczestnikom będzie nie lada wyzwaniem dla jury, ponieważ wszystkie prace zostały wykonane z wielką pomysłowością i oryginalnością. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu, a tymczasem, poniżej przedstawiamy zdjęcie prac.

v__1260_400

Elżbieta Kagan

Koncert Akordeonowy
2018-03-27

14.03 odbył się u nas w szkole Koncert Akordeonowy. Duet w składzie Pan Zbigniew Sobieraj oraz Pan Kazimierz Barasiński z humorem zaprezentowali nam przeboje muzyki klasycznej (m.in.: "Marsz turecki" W. A. Mozarta), tanecznej i polskie tańce ludowe.
Muzycy pozwolili chętnym uczniom zagrać (oczywiście z ich pomocą) na akordeonie oraz opisali sposób wydobywania dźwięku z tego instrumentu.

004_400_05

Karolina Bochon

Dzień Wiosny
2018-03-22

Pierwszy Dzień Wiosny, nasza szkoła przywitała przedstawieniem przedszkolaków pod tytułem „Wiosenne przebudzenie”, które przygotowała pani Irena Kasprzak. Podczas występu najmłodsi, wykonali instrumentalizacje do utworów A. Vivaldiego „Cztery pory roku – Wiosna” oraz „Walca kwiatów” P. Czajkowskiego, pod opieką pani Elżbiety Kagan.
W programie uroczystości nie mogło zabraknąć również tradycji, dlatego też, uczniowie całej szkoły udali się na dwór, by pożegnać zimę poprzez „spalenie Marzanny”, którą wcześniej przygotowała klasa 1 wraz w wychowawcą, panią Joanną Cyron.

1_400_34

Elżbieta Kagan

Rekolekcje Wielkopostne
2018-03-21

W dniach 19.03 - 21.03.br odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły. W tym roku spotkania prowadził  o. Krystian Piechaczek - Misjonarz Klaretyn z Domu Formacyjnego w Kudowej Zdrój. Dziękujemy.

001_400_35

Anna Skurzok-Pietruszewska

Dzień Europejski
2018-03-20

W piątek 17 marca Irlandczycy 🇮🇪️ obchodzili swoje narodowe święto: Dzień Świętego Patryka. My w ramach Dnia Europejskiego 🇪🇺️ postanowiliśmy nawiązać do tego wydarzenia i dwa dni wcześniej zorganizowaliśmy Dzień Świętego Patryka w naszej szkole. Najważniejszą tradycją obchodów tego święta jest noszenie ubrań w kolorze zielonym, nawiązującym do krajobrazu wyspy i koniczyny (shamrock)☘️, która jest symbolem Irlandii. Wielu uczniów włączyło się we wspólną zabawę i przyszło w tym dniu „na zielono”.💁‍♂️💚 
Na IV lekcji odbyła się akademia poświęcona kulturze i symbolom Irlandii oraz przedstawienie o życiu św. Patryka, które przygotowali ich koledzy i koleżanki z klas V i VI. Następnie przeprowadzono konkurs wiedzy o Irlandii dla klas IV - VI oraz konkurs plastyczny dla klas I i III, którego celem było narysowanie najpiękniejszego irlandzkiego skrzata (Leprechauna). Tym razem, największą wiedzą o "zielonej wyspie" wykazali się piątoklasiści 👏🏆, a konkurs plastyczny zakończył się remisem👏. 
Nie zabrakło również pokazu tradycyjnego tańca irlandzkiego 🎶☘️ i degustacji zielonych deserów przygotowanych przez Panie Weronikę Anioł oraz Karolinę Bochon.
Tego dnia, jak mówi hasło - wszyscy byliśmy Irlandczykami!

1_400_33

Karolina Bochon

Laureaci konkursu "Jestem bezpieczny w sieci"
2018-03-16

LAUREACI V GMINNEGO KONKURSU

„JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

Tworzymy kulturę szacunku w sieci

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Bycinie
i Szkołę Podstawową w Kleszczowie. 

Komisja konkursowa zdecydowała o następujących wynikach:

1 miejsce – Ksawery Kałuża (SP w Bycinie)

2 miejsce – Mateusz Kulot (SP w Poniszowicach)

3 miejsce – Dagmara Muskała  (SP w Poniszowicach) 

 Wszystkich Laureatom serdecznie gratulujemy!

Dzień Bezpiecznego Internetu
2018-03-01

1-268434_40028 lutego w szkole przeprowadzony został apel dla klas 1-6 z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami dotyczącymi tegorocznego hasła. Przypomnieli sobie również, że szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami. Dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej osoby. Dla wszystkich była to bardzo pouczająca lekcja.

Elżbieta Kagan

Konkurs
2018-02-18

Z okazji przypadającego 6 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodzony będzie pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”, Szkoła Podstawowa w Bycinie oraz Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zaprasza do V Gminnego Konkursu „Jestem bezpieczny w sieci”.

Regulamin Konkursu „Jestem bezpieczny w sieci”

§ 1
Cele Konkursu

 • Propagowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu.
 • Kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz twórczego myślenia i stosowania wiedzy
  w praktycznym działaniu.
 • Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych.
 • Wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.

§ 2
Temat konkursu

Temat  pracy: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VI.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu, maksymalnie 5 minutowego. Film można:

 • nakręcić w dowolnym miejscu (w szkole, na boisku, w domu, w parku), w twórczo zaaranżowanej przestrzeni, która będzie pełnić rolę „studio filmowego” albo w plenerze
 • nakręcić dowolnym sprzętem, np. telefonem komórkowym, smartfonem, tabletem, iPhonem lub kamerą cyfrową
 • edytować w dostępnych programach do edycji wideo (np. Windows Movie Maker), dodając czołówkę, napisy, itp.

Zgłaszany film musi mieć jednego autora, ale dopuszcza się udział innych osób na potrzeby filmu.

Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres szkola.konkurs@gmail.com lub dostarczyć na płycie CD do organizatora:

Szkoła Podstawowa w Bycinie, ul. Szkolna 13, 44-120 Pyskowice 
lub Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 23, 44-164 Gliwice 15.                                            

Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę.

§ 4

Ocena konkursu

Organizatorzy oceniając prace będą brali pod uwagę:

 • wartość merytoryczną
 • oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w filmie
 • techniczną jakość pracy

§ 5

Uwagi końcowe

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - VI szkół podstawowych gminy Rudziniec.
 • Konkurs jest bezpłatny.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te filmy, które nie brały udziału w żadnym konkursie.
 • Filmy nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi.
 • Filmy zgłoszone do konkursu mogą być wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych na terenie szkół Gminy Rudziniec, a osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
 • Filmy nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
 • Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
 • Film musi mieć jednego autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 • Filmy należy dostarczyć do dnia 9 marca 2018 roku wraz z podpisaną zgodą na udział
  w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 16 marca 2018 roku z podaniem ich na stronie internetowej szkoły Organizatora i na Facebooku.
Gminne zawody w minipiłkę siatkową
2018-01-24

Styczeń jest wyjątkowym miesiącem, pod względem ilości zawodów sportowych i związanych z nimi emocji, w których rywalizują uczniowie szkół Gminy Rudziniec. Nie tak dawno odbył się turniej tenisa stołowego a już mamy kolejne sukcesy, z których możemy być dumni. 23 stycznia 2018 roku na hali w Poniszowicach odbyły się zawody w minipiłkę siatkową chłopców. W zawodach startowali uczniowie z Poniszowic, Rudzińca, Bojszowa, Pławniowic, Kleszczowa i Byciny. Naszą szkołę reprezentowali: Paweł Imiela, Szymon Dudek, Michał Kopieński, Marcel Olechno, Robin Piechotta, Michał Szykowski, Wiktor Wycisk, Aleks Brzank. Wysoki poziom drużyn, duże boisko, stres nie powaliło naszych zawodników. Chłopcy stanęli na podium zdobywając III miejsce w gminie.

010_400_02

GRATULUJĘ I ŻYCZĘ DALSZYCH SUKCESÓW!

W dniu kolejnym tj. 24 stycznia 2018 roku, w zawodach w minipiłkę siatkową zmierzyły się dziewczyny z rówieśniczkami z Rudzińca, Poniszowic, Bojszowa, Pławniowic. Nasza reprezentacja liczyła dziesięć zawodniczek: Oliwia Szykowska, Anna Pierończyk, Karolina Mróz, Natalia Opach, Daria Wróbel, Martyna Warmons, Alicja Nowak, Weronika Chojnacka, Wiktoria Kopytko, Ewa Stypa. Dziewczyny zagrały bardzo dobrze, zaprezentowały zagrywki na wysokim poziomie i wywalczyły II miejsce w gminie.

025_400_03

GRATULUJĘ I ŻYCZĘ DALSZYCH SUKCESÓW!

Iwona Nosal

Spotkanie z policjantem
2018-01-24

W środę naszych uczniów i przedszkolaków odwiedził st. asp. Grzegorz Kacan, który przypomniał zasady, pozwalające bezpiecznie spędzić ferie.

img-20180126-wa0004_400

Elżbieta Kagan

Ważne!
2018-01-22

beztytuu_400_05

Zagrożenia zimowe
2018-01-22

rcb_zagrozenia_zimowe3-2_400

Bezpieczne ferie zimowe
2018-01-18

001_400_34

Zawody w tenisa stołowego
2018-01-15

W dniu 10 stycznia 2018 roku w Poniszowicach odbyły się Gminne Zawody w Tenisa Stołowego chłopców i dziewczyn ze szkół podstawowych.

Naszą szkołę reprezentowali: Szymon Dudek, Paweł Imiela i Ksawery Kałuża. Chłopcy zajęli V miejsce. Gratuluję.

004_400_04

                                                                                              Iwona Nosal

Szkolna akcja na rzecz WOŚP
2018-01-12

logo10 stycznia w naszej szkole zorganizowano "Słodką kawiarenkę". W akcję zaangażowali się nauczyciele: p. Anna Skurzok-Pietruszewska i p. Elzbieta Kagan oraz rodzice, którzy upiekli przepyszne ciasta, ciasteczka i babeczki. W tym dniu, na przerwach, uczniowie mogli zakosztować słodkości. Była to akcja przeprowadzona na rzecz WOŚP razem ze sztabem miejskim WOŚP w Pyskowicach. 

002_400_03

Dziękujemy serdecznie rodzicom za pomoc i zangażowanie.

Nasze uczennice: Daria Wróbel i Oliwia Szykowska, po raz pierwszy, zostały wolontariuszkami WOŚP. W dniu 14 stycznia podczas 26 finału WOŚP dziewczyny będą kwestowały na rzecz WOŚP dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Koncert Kolęd i Pastorałek
2018-01-08

Dnia 7 stycznia jak co roku odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek ”Śpiewajmy i Grajmy Maleńkiemu” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec pana Krzysztofa Obrzuta. Naszą szkołę wspaniale reprezentowały uczennice klasy czwartej: Ewa Stypa i Martyna Ogaza oraz uczennica klasy szóstej Karolina Mróz. Pięknie zaśpiewały kolędę " Jezusa narodzonego". Ich występ bardzo podobał się publiczności, o czym świadczył gorący aplauz. Zresztą - posłuchajcie i popatrzcie sami.

Dziewczyny, dziękujemy serdecznie, że tak wspaniale i z takim wdziękiem reprezentowałyście naszą szkołę! Jesteśmy z Was dumni!

Joanna Zachodny

Konkurs plastyczny
2017-12-24

W grudniu Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował konkurs plastyczny na Najpiękniejszą Przestrzenną Choinkę Bożonarodzeniową. Do rywalizacji przystąpiło 13 uczniów z różnych klas. Jury miało bardzo trudne zadanie w wyborze jednej, najlepszej i najciekawszej choinki. Z tego powodu, rozstrzygnięcie konkursu odbyło się drogą głosowania, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Wyniki są następujące:

I miejsce - Ksawery Kałuża (kl. VI)
II miejsce - Martyna Ogaza (kl. IV)
III miejsce - Natalia Opach (kl. V)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy pozostałym uczestnikom konkursu za zaangażowanie.

Opiekun SU Karolina Bochon

Szkolne Jasełka
2017-12-24

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.

W świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie klas VI, V oraz kilku przedstawicieli klas IV, III i I, którzy przygotowali przedstawienie jasełkowe. Zaprezentowali je 22 grudnia, przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się w role m.in. Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów i trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. 
Po występie głos zabrała Pani Joanna Cyron, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

041_400

Karolina Bochon

Przedszkolny konkurs plastyczny
2017-12-19

18 grudnia, tuż przed świętami piękny prezent sprawiły nam dzieci z Oddziału Przedszkolnego: Antonina Suchanek (6 lat), Julia Kopieńska (5 lat) i Natalia Kopytko (6 lat). Dziewczynki wzięły udział w Przedszkolnym Konkursie Plastycznym pt. "Wymarzona bombka", który odbył się w SP w Kleszczowie. I w takiej kolejności zajęły całe "podium". Antosia - I miejsce, Natalia Kopieńska - II miejsce, a Natalia Kopytko - III miejsce. Dziewczynki otrzymały nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Jesteśmy z nich wszyscy  dumni i serdecznie im gratulujemy!!!

Dziękuję także rodzicom za zaangażowanie w dowóz dziewczynek na konkurs.

c__data_users_defapps_appdata_internetexplorer_temp_saved_images_25530723_1509375175797884_1519102459_o_400

Irena Kasprzak

Konkurs Rebusy Matematyczne
2017-12-19

W szkole odbył się konkurs Rebusy Matematyczne dla klas IV - VI. Szkolną rywalizację wygrały: Martyna Ogaza z kl. IV, Daria Wróbel z kl. V oraz Oliwia Szykowska z kl. VI. Uczennice te reprezentowały naszą szkołę w Międzygminny Konkursie Rebusy Matematyczne w Pyskowicach, który odbył się 18.12.2017 r.

Miło nam poinformować, że uczennica Daria Wróbel zdobyła II miejsce w Międzygminnym konkursie Rebusy Matematyczne. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

p1060948_800x600_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Wyjazd do restauracji Gusto Dominium
2017-12-11

W dniu dzisiejszym klasa 4 i 5 udała się na prezentację do restauracji Gusto Dominium w Gliwicach.

Pizzeria Dominium jest idealnym miejscem do zabawy i nauki dla najmłodszych. Dzieci miały możliwość zwiedzić jej zaplecze oraz dowiedzieć się, kiedy przyrządzono pierwszą pizzę. Poznały one również historię księżniczki Margerity i zobaczyły mały pokaz tego, w jaki sposób przygotowywana jest pizza na tradycyjnej włoskiej recepturze. Uczniowie mieli szansę skosztować pizzy, którą sami przyrządzili ze swoimi ulubionymi składnikami, a na samym końcu na dzieci czekała nie lada niespodzianka, czyli dyplom ukończenia kursu, „Małego Pizzera restauracji Dominium”.

023_400

Elżbieta Kagan

Szkolna akcja "Podziel się zabawką i książką"
2017-11-30

umiech_400 Do dnia 5 grudnia 2017 r. (wtorek) prosimy o przynoszenie niepotrzebnych książek, maskotek, gier planszowych itp. w celu przekazania na szkolną akcję "Podziel się zabawką i książką", z której dochód zostanie przekazany na budowę studni w Burkina Faso.

Akcja odbędzie się w dniu 6 grudnia. Cena cegiełki 3 zł.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rudziniec
2017-11-30

Urząd Gminy w Rudzińcu zaprasza na spotkanie dotyczące konsultacji granic obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji, które odbędzie się dnia 5 grudnia br. o godz. 17.00 w w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

lpr30_11_17_400

Zabawa Andrzejkowa
2017-11-27

27 listopada, w naszej szkole odbyła się Zabawa Andrzejkowa. Oprócz szalonych tańców, uczniowie mieli okazję spojrzeć w swoją przyszłość przy okazji rozmaitych wróżb prowadzonych przez uczennice oraz uczniów z klas IV, V i VI, opiekuna Samorządu Pani Karoliny Bochon wraz z Panią Elżbietą Kagan i Panią Anną Skurzok-Pietruszewską.

Przyszłość przepowiadałyśmy m.in. woskiem, kolorowymi wstążkami, monetami, rzutem do celu, kubeczkami z przedmiotami symbolizującymi przyszłe życie, oraz sercem z wieloma imionami. Dwa razy przeszedł też pochód butów, a za progiem okazało się kto wygrał pościg.
Podczas zabawy nie zabrakło również dobrej muzyki. Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych !!!

0001_400_10

Karoliona Bochon

Jestem SMART - Bieg po wiedzę
2017-11-25

p1060778_800x600_400_01

Dzień z Technologią pt. "Jestem SMART- Bieg po wiedzę" został przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Bycinie w dniu 20.11.2017 r. W projekcie udział wzięli uczniowie klasy: 4, 5 i 6 a organizatorami byli nauczyciele: mgr Elżbieta Kagan, mgr Iwona Nosal, mgr Weronika Anioł, mgr Karolina Bochon oraz mgr inż. Anna Skurzok-Pietruszewska – szkolny koordynator akcji.

Głównym punktem tego wydarzenia była gra drużynowa "podchody" pod tytułem "Bieg po wiedzę" po miejscowości Bycina. W tym celu nauczyciele przygotowali trasę z 7 stacjami na terenie Byciny. Każda stacja składała się z zestawu pytań z konkretnej dziedziny: j. niemieckiego, j. angielskiego, informatyki, przyrody, matematyki, religii, wiedzy o swojej okolicy i edukacji zdrowotnej. Zadania zostały opracowane w oparciu o nowoczesne technologie: internet, aplikacje na smartfona i tablety.

Przed rozpoczęciem gry drużynowej odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczniów. W trakcie którego wszyscy uczestnicy podchodów zostali podzieleni na dwie drużyny: czerwoną (uciekającą) i niebieską (goniącą) i poznali zasady gry. Wyznaczeni zostali kapitanowie drużyn.  Każdy z uczniów miał zainstalowaną aplikację na smarfon lub tablet Endomondo Sport Tracke i Quizizz. Uczniowie po zalogowaniu się do aplikacji Endomondo mogli zapraszać się wzajemnie do grona znajomych, komunikować się ze sobą i wspólnie wyruszyć na podchody.

Następnie wszyscy udali się do szatni i ubrali się stosownie do pogody, czyli ciepło. Uczniowie otrzymali naklejki z odpowiednim kolorem grupy a  kapitanowie drużyn dodatkową z napisem "Kapitan". Wszyscy uczestnicy przed wyjściem na podchody włączyli aplikację Endomondo.

Jako pierwsza w trasę wyruszyła drużyna czerwona. Po 10 minutach do gry dołączyła drużyna niebieska. Po drodze uczniowie szukają ukrytych stacji tematycznych oznaczonych kolorem ich grupy. Stacje z zadaniami dla obu grup umieszczone były w innych miejscach na terenie Byciny, ale treść przygotowanych zadań były identyczne. Zawodnicy znajdowali rozwiązanie zadań korzystając ze smartfonów i tabletów w oparciu o służące temu aplikacje a także szukali odpowiedzi na pytania w internecie, na polecanych przez nauczycieli stronach internetowych.

Nauczyciele nadzorowali przebieg rywalizacji i dbali o bezpieczeństwo podczas wykonywanych zadań. Zachęcali uczniów do stosowania smartfonów, tabletów i internetu, aby poszerzyć wiedzę, zdobywać nowe umiejętności oraz ciekawie i aktywnie spędzać czas oraz promowali wykorzystywanie nowoczesnych technologii.

Zadania na poszczególnych stacjach tematycznych: 

Stacja 1 - uczniowie mieli za zadanie odczytać pytania z dziedziny matematyki, które były zapisane w postaci kodów QR i rozwiązać krzyżówkę. Rozwiązaniem zadania były dwa hasła. 

Stacja 2 - uczniowie mieli za zadanie wejść na stronę www.dw.de (do nauki j. niemieckiego) i obejrzeć 10 slajdów z informacjami oraz obrazkami dotyczącymi niemieckich wynalazków.  Na tej podstawie mieli odpowiedzieć na 10 pytać wybierając jedną z pośród 3 odpowiedzi. 

Stacja 3  - zadanie uczniów polegało na odczytaniu pytań z dziedziny religii oraz  wiedzy o swojej miejscowości, które były zapisane w postaci kodów QR i rozwiązanie krzyżówki. Mieli możliwość skorzystania ze stron WWW.

Stacja 4 - zadaniem uczniów było rozwiązanie testu przyrodniczego na stronie join.juizizz.com, przygotowanego wcześniej przez nauczyciela o tematyce : Lasy Polski. Każda z grup rozwiązywała test składający się z 8 pytań (na każde pytanie był przeznaczony konkretny czas najczęściej 30 sekund) na telefonie komórkowym. Wyniki zostały sprawdzone na stronie Quizizz – Moje Raporty przez nauczyciela przyrody, podczas podsumowania punktacji obu grup.

Stacja 5 - Członkowie grupy zostali podzieleni na 4 mniejsze drużyny,  a następnie każda z nich otrzymała po jednym zadaniu. Pierwsza drużyna rozwiązywała zadanie na podstawie nagrania fragmentu tekstu zamieszczonego na blogu zajęć z języka angielskiego. Druga drużyna miała za zadanie rozwiązać quizz dotyczący wybranego zakresu słownictwa za pomocą aplikacji Quizlet. Zadaniem trzeciej drużyny było odczytanie i rozwiązanie zagadek ukrytych w kodach QR. Ostatnia drużyna miała znaleźć znaczenie wybranych wyrazów za pomocą aplikacji DIC-O słownik angielsko-polski. 

Stacja 6 - pytania dotyczyły realizowanego programu zdrowotnego „Trzymaj formę”, czyli piramidy zdrowia, powiedzenia związanego ze zdrowym odżywianiem. Dzieci mogły skorzystać ze stron www i odpowiedzieć na zadane pytania oraz programu Endomondo Sport Tracke, który pokazywał ich kondycję.

Stacja 7- uczniowie mieli za zadanie otworzyć przeglądarkę na tablecie, zalogować się na portalu www.o2.pl na konkretny adres mailowy z podanym hasłem. Następnie odczytywali dalsze polecenia zawarte w mailu pt. "Bieg po wiedzę - Jestem SMART", czyli oglądali filmik pt. "Bezpieczny internet" i odpowiadali na pytania ukryte w żółtych pojemniczkach. Odpowiedzi wpisywali na kartkę.

Po odnalezieniu wszystkich stacji w terenie i wykonaniu zadań drużyna czerwona ukryła się w szkole, czekając na drugą grupę. Drużyna niebieska też wykonała wszystkie zadania i znajdując drużynę przeciwną zakończyła rywalizację uczniów w "Biegu po wiedzę".

Następnie uczniowie udali się na krótki odpoczynek i przygotowany przez Radę Rodziców poczęstunek. W tym czasie nauczyciele podsumowali wyniki obu drużyn uzyskane w czasie gry terenowej. Odpowiedzi uczniowie zapisywali nie tylko w internecie, ale również na kartkach. Ostatecznie po sprawdzeniu wszystkich odpowiedzi, zwycięską drużyną została grupa niebieska (goniąca). Obie drużyny został nagrodzone.

Podczas całego biegu towarzyszyła uczniom aplikacja Endomondo Sport Tracke. Po zakończonych podchodach uczniowie porównywali między sobą m.in. liczbę pokonanych kilometrów, liczbę spalonych kalorii i trasę wyznaczoną na mapie.

Na koniec uczniowie mieli możliwość zagrać na konsoli Xbox One z technologią kinect, która umożliwiła interakcję uczniów z konsolą, bez konieczności korzystania z kontrolera, za pomocą gestów i ruchów. Zabawa ta pozwoliła uczniom poprawić sprawność ruchową, spostrzegawczość i refleks.

Poprzez realizację tego projektu promowane były takie idee jak: bezpieczny Internet (korzyści płynące z bezpiecznego korzystania z internetu, przestrzeganie przed zagrożeniami w sieci, "Klikamy z głową"), bycie SMART tzn. Sprytnym, Mobilnym, Aktywnym, Rozsądnym i Technologicznie zakręconym (zachęcenie uczniów do stosowania smartfonów, tabletów i internetu, aby poszerzyć wiedzę, radzić sobie w różnych sytuacjach, zdobywać nowe umiejętności oraz ciekawie i aktywnie spędzać czas), aktywny styl życia -"Ruch to zdrowie", zdrowe odżywianie – zbilansowana dieta oraz współpraca i integracja grupy.

Całość zmagań uczniów została udokumentowana przez nauczycieli w formie filmów i zdjęć, z których powstał filmik relacjonujący Dzień z Technologią w SP w Bycinie.

Film i powyższe sprawozdanie zostało wysłane do organizatorów i weźmie udział w konkursie.

Szkolny koordynator akcji – mgr inż. Anna Skurzok - Pietruszewska

001_400_32

Dzień z Technologią - Jestem SMART
2017-11-17

Już w poniedziałek tj. 20 listopada uczniowie kl. 4-6 wezmą udział w ogólnopolskim konkursie "Dzień z Technologią - Jestem SMART".

Przypominamy o ubraniu się odpowiednio do pogody i zabraniu ze sobą smartfonów (z wgranymi aplikacjami: Endomondo i do odczytywania kodów QR).

jestem_smart_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Konkurs przyrodniczy
2017-11-17

II  MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW KL. IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJ.  ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO POD HASŁEM

„PIĘKNO NADLEŚNICTWA RUDZINIEC: DRZEWA I KRZEWY”  

Konkursu składał się z trzech części: pracy plastycznej, testu pisemnego i turnieju wiedzy. W konkursie wzięły udział: Daria Wróbel, Natalia Opach i Karolina Mróz – cała trójka przeszła do następnego etapu. W dniu 15 listopada odbył się II i III etap konkursu pod patronatem honorowym mgr inż. Jana Spałka Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec. Drugi etap nie był łatwy albowiem polegał na rozwiązaniu testu. Tematyka konkursu choć piękna to jednak obszerna. Zarówno Karolina Mróz jak i Natalia Opach doskonale poradziły sobie z ciężarem pytań testowych i przeszły do III etapu jakim był turniej. Ostatni etap okazał się szczęśliwy dla naszej uczennicy z klasy VI Karoliny Mróz, która stanęła na podium zajmując III miejsce. Nasze reprezentantki nie przyjechały z pustymi rękami, bo każda została nagrodzona  nagrodą, rzeczową, natomiast Karolina już dość wysoką nagrodą rzeczową.

Gratuluję dziewczyny i zachęcam do udziału za rok w III międzywojewódzkim konkursie przyrodniczym.

010_400_01

                                                                           Iwona Nosal

Zbierajmy makulaturę!!!
2017-11-13

Przez najbliższe tygodnie w szkole będzie prowadzona zbiórka makulatury, z której pieniądze zostaną przekazane Misjonarzom Klaretynom na budowę studni w Burkina Faso w Afryce

Spakowaną makulaturę (np. w kartonie lub związaną sznurkiem) można składać przy szkolnej bibliotece.

dziecko_01

W dniu 27 listopada o godz. 10:30 naszą szkołę odwiedzi misjonarz ojciec Roman Woźnica, który opowie o pracy misjonarzy i codziennym życiu na misjach.

Elżbieta Kagan

Anna Skurzok-Pietruszewska

Spotkanie z policjantami
2017-11-12

Naszych przedszkolaków oraz starszych uczniów odwiedzili funkcjonariusze policji – asp. Grzegorz Kacan oraz asp. Łukasz Kaczyński w Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Tematem spotkania była bezpieczna droga do szkoły. W czasie pogadanki dzieci dowiedziały się między innymi, jak należy postępować gdy w pobliżu pojawi się obcy pies oraz o tym, aby nie ufać obcym. Bardzo dziękujemy za pouczającą lekcję.

1_400_32

Elżbieta Kagan – pedagog szkolny

Zebranie z rodzicami
2017-11-10

c_important Spotkanie z rodzicami odbędzie się 14 listopada (wtorek) o godzinie 17.00. Serdecznie zapraszamy.

Konkurs przyrodniczny
2017-11-09

II MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW KL. IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJ. ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO.

Konkurs składa się z trzech części: przygotowanie pracy plastycznej, test pisemny, udział w turnieju wiedzy. Naszą szkołę reprezentują a jednocześnie rywalizują ze sobą: Daria Wróbel, Natalia Opach, Karolina Mróz. Uczennice zakwalifikowały się do II etapu konkursu, który odbędzie się 15 listopada 2017 roku w Nadleśnictwie Rudziniec. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

                                                                                  Nauczyciel przyrody

DZIEŃ ŚNIADANIE DAJE MOC
2017-11-08

      8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and Cooking”), ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou. Do tej pory dzień ten jest obchodzony w kilku krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii.

2_400_04

      W Polsce siedem lat temu powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc. Program ten ma na celu propagowanie zasad zdrowego odżywiania, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zwiększanie świadomości na temat roli śniadania w diecie dziecka. W ramach tego programu właśnie 8 listopada obchodzony jest w szkołach w całej Polsce Dzień Śniadanie Daje Moc. Uczniowie trzeciej klasy, jak co roku wzięli udział w tej akcji. Wspólnie przygotowali zdrowe śniadanie, nie zapominając o ciemnym pieczywie, nabiale i warzywach. Nie zapomnieli też o słodkiej przekąsce, a były to przepyszne i zdrowe szaszłyki owocowe.

Joanna Zachodna

Trzymamy formę!
2017-11-02

Nasza recepta na zdrowie to:

 aktywny styl życia! zbilansowana dieta!

Klasa piąta wciąż „trzyma formę”. Na godzinie wychowawczej tworzyliśmy własne zdrowe sałatki owocowe, warzywne oraz zdrowe przystawki w formie kanapeczek. Wszystko było smaczne i kolorowe.

Pamiętamy aby 5 razy dziennie co najmniej jeść warzywa i owoce, spożywamy produkty pełnoziarniste, jemy codziennie 2 porcje produktów, które są źródłem białka, ograniczamy spożycie tłuszczów zwierzęcych na rzecz tłuszczów roślinnych oczywiście w umiarkowanych ilościach, pamiętamy o codziennym wypijaniu 1,5 l wody.

Iwona Nosal

Ślubowanie klasy pierwszej
2017-10-25

Nasi pierwszoklasiści czekali na ten dzień z niecierpliwością. Razem ze swoją wychowawczynią panią Joanną  Cyron przygotowywali się do tego dnia już od pierwszych dni września. Pierwszoklasiści chcieli wszystkim pokazać, że zasługują już na miano ucznia naszej szkoły. Przygotowali wierszyki i piosenki.
13 października w trakcie akademii z okazji DEN nasi pierwszoklasiści pięknie zaprezentowali swoje wiersze i piosenki. Po złożeniu ślubowania przez pierwszaków, Pani Dyrektor dokonała pasowania każdego ucznia symbolicznym wielkim szkolnym ołówkiem. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz pierwszy szkolny dokument - legitymację szkolną.

013_400_01

Po występie rodzice zorganizowali dla pierwszaków słodki poczęstunek w pięknie udekorowanej klasie. Był pyszny torcik, babeczki i wspaniałe ciasta. Ten dzień na długo zostanie w ich pamięci!

Joanna Cyron

Zdobyliśmy brąz!
2017-10-21

GMINNE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE – 20 X 2017 R.

Kolejny sportowy sukces naszych uczniów – sztafetowe biegi przełajowe w Rudzińcu.

W zawodach reprezentowali nas dwie drużyny: chłopców (Paweł Imiela, Szymon Dudek, Michał Szykowski, Alex Brzank, Igor Nosal, Robin Piechotta) i dziewczyn (Wiktoria Kopytko, Amelia Zelerowicz, Weronika Chojnacka, Martyna Warmons, Alicja Nowak, Oliwia Szykowska).

Zarówno drużyna chłopców jak i dziewczyn zajęła III miejsce w gminie.

Gratuluję i życzę dalszych sportowych sukcesów.

                                                                                   Iwona Nosal

DEN
2017-10-20

Za trud, za serce, za uśmiech ... DZIĘKUJEMY! - tym hasłem 13 października na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej powitano uczniów, nauczycieli, Panią Dyrektor, pracowników obsługi i zaproszonych gości. W tym roku członkowie samorządu szkolnego wraz z opiekunem oraz uczniowie klas V i VI przygotowali humorystyczny program artystyczny, w którym znalazły się m.in inscenizacja jednego dnia życia nauczyciela oraz pokaz mody nauczycielskiej.

001_400_31

Na zakończenie uroczystości uczniowie wręczyli Pani Dyrektor, wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i zaproszonym gościom upominki.       

                                                                                                                                                                                                                     Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Karolina Bochon

ŚWIĘTO DRZEWA 2017
2017-10-04

„Drzewo Przyjaciel”

Konkurs „Święto Drzewa – wśród pól” rozstrzygnięty.

Drzewa i krzewy występujące na obszarach rolniczych stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. To ostoja dzikiej przyrody i wielki sojusznik rolników.

img-20171002-wa0006_400

Nasza szkoła w ubiegłym roku startowała w w/w konkursie. Zostaliśmy zauważeni a nasze starania ekologiczno-przyrodnicze docenione. Szkoła została laureatem w kategorii współpracy i zaangażowania uczestników i partnerów. Otrzymaliśmy w nagrodę piękne 2 metrowe drzewa:  jarząb szwedzki, głóg i lipę, które posadziliśmy na terenie szkoły. W ramach obchodów Święta Drzewa 2017 - wzbogaciliśmy ogródek szkolny o rośliny krzewiaste podarowane przez Klub Sportowy Ślązak Bycina. Były to: irga płożąca, jałowce płożące, berberysy.  Nasadzenia nie odbyły by się, gdyby nie pomoc dwójki rodziców – pana Damiana Wróbla i pana Romana Piechotta  oraz  uczniów klasy piątej i szóstej.

Bardzo dziękuję rodzicom i uczniom za zaangażowanie i szacunek do przyrody.

Nauczyciel przyrody.

Wycieczka rowerowa do Pławniowic
2017-09-27

W dniu 21.09.2017 r. uczniowie klas V i VI, pod opieką p. Anny Skurzok-Pietruszewskiej, p. Iwony Nosal i p. Weroniki Anioł wybrali się  na wycieczkę rowerową nad Jezioro Pławniowickie.

Podczas przejazdu oglądaliśmy wspaniałe widoki oraz podziwialiśmy przyrodę. Nad Jeziorem był czas na wypoczynek, gry i zabawy oraz piknik. Pieczone kiełbaski dodały nam sił przed drogą powrotną:). Aktywna forma spędzania czasu w połączeniu z piekną pogodą, spodobała się wszystkim uczestkom wycieczki.

009_400_01

Anna Skurzok-Pietruszewska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
2017-09-05

4 września w naszej szkole radośnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018.

Z tej okazji uczniowie klas III, V oraz VI przygotowali program artystyczny "Witaj szkoło!". Po akademii Pani Dyrektor Anna Czarny powitała uroczyście uczniów z klasy I oraz wręczyła im rogi obfitości, a następnie przedstawiła pierwszakom ich nową wychowawczynię - Panią Joannę Cyron. Pani Dyrektor podziękowała również artystom za wspaniały występ, powitała wszystkich po przerwie wakacyjnej i życzyła jak najliczniejszych sukcesów w nowym roku szkolnym. Po akademii wszyscy udali się do klas aby powitać swoje wychowawczynie i odebrać nowe plany lekcji.

008_400_02


Z okazji nowego roku szkolnego, wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w nauce, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz mnóstwa uśmiechów przez cały rok szkolny.

Karolina Bochon

Projekt "Umiem pływać"
2017-09-03

gminaOd września do grudnia 2017 r. uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej w Bycinie realizują zadanie publiczne: Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” o nazwie PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ – NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC, współfinansowany ze środków Gminy Rudziniec i Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

pobrane_400

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
2017-08-30

Zapraszamy uczniów i rodziców września o godzinie 1000 do szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 oraz spotkanie z wychowawcami i kolegami ze swoich klas. 

Letnie atrakcje z GOKiem
2017-07-04

letnie_atrakcje_400

Wyniki z Gminnych Biegów Przełajowych Indywidualnych
2017-06-27

I MIEJSCE: Paweł Imiela w kategorii chłopców klas piątych, Magda Jańczak w kategorii dziewczyn  klas piątych, Alicja Nowak w kategorii dziewczyn klas czwartych, Wiktoria Kopytko w kategorii dziewczyn klas trzecich.

II MIEJSCE: Tomasz Głogowski w kategorii chłopców klas szóstych, Szymon Dudek w kategorii chłopców klas piątych, Martyna Warmons w kategorii dziewczyn klas trzecich.

GRATULACJE!

                                                                                                          Iwona Nosal

Zakończenie roku szkolnego
2017-06-26

Nareszcie nadszedł ten dzień, dzień długo oczekiwany przez na pewno wielu uczniów. 23 czerwca br. to data wszystkim dobrze znana - zakończenie roku szkolnego, które rozpoczęło się o godzinie 10.

Jako pierwsza wystąpiła klasa piąta żegnając swoim występem klasę szóstą. Podczas przedstawienia piątoklasiści rozdawali w zabawny sposób nagrody oraz śpiewali smutne piosenki. Był to wzruszający występ, co było widać po łzach absolwentów jak i widowni. Następnie nadszedł czas na pożegnalny występ klasy szóstej. Występ był rozrywkowy, inspirowany programem ,,Kocham Cię, Polsko”. Uczniowie zostali podzieleni na grupę dziewcząt i chłopców. Gra zakończyła się sukcesem obu drużyn, ponieważ był remis.
Po wystąpieniu, absolwenci zaprezentowali swój własny filmik z podziękowaniami dla rodziców. Później została ukazana prezentacja ze wspomnieniami z wycieczek, spacerów, przedstawień, którą przygotowała dla nas wychowawczyni Pani Elżbieta Kagan. Wspomnienia te były poruszające, bo cała klasa szósta popłakała się. Zdjęcia obejmowały okres od przedszkola do końca edukacji w tej szkole. Na koniec Pani dyrektor Anna Czarny rozdała świadectwa uczniom wyróżniającym się swoją wiedzą i systematycznością, przedszkolakom - dyplomy ukończenia zerówki, rodzicom podziękowania i listy gratulacyjne, natomiast klasie czwartej zasłużone karty rowerowe.

Koniec roku szkolnego to koniec wczesnego wstawania, kartkówek, sprawdzianów, zadań domowych. Jest dniem zarazem smutnym i radosnym z powodu rozstania z szóstą klasą oraz rozpoczynających się wakacji.

040_400_01

Absolwentka – Natalia Nowak

Zielona szkoła
2017-06-25

Klasa III wraz z wychowawczynią p. Joanną Cyron oraz z p. Danutą Domin od 27 maja do 10 czerwca br. przebywała w Sianożętach nad morzem na dwutygodniowym wypoczynku w ramach Zielonej szkoły.

Pogoda nam dopisała. Codziennie spacerowaliśmy i bawiliśmy się na plaży, zbieraliśmy kamyki i bursztyny oraz budowaliśmy piaskowe zamki. Byliśmy również na wielu wycieczkach m.in. w Kołobrzegu, w Gąskach, w Parku Rozrywki w Zieleniewie, w wiosce Hobbitów oraz w Western Parku w Ustroniu Morskim. Braliśmy również udział w rejsie statkiem, wchodziliśmy na latarnię morską oraz kąpaliśmy się w Aqua Parku w Ustroniu Morskim. Chętnie uczestniczyliśmy w zabawach, konkursach i grach sportowych.

Wróciliśmy do domu pełni dobrych wspomnień i wrażeń. Szkoda, że czas tak szybko nam upłynął!

022_400

Joanna Cyron

W WIOSCE INDIAŃSKIEJ
2017-06-25

         22 czerwca przedszkolaki oraz uczniowie klasy I i II pojechali do Wioski Indiańskiej w Tworkowie. Na miejscu najpierw ich twarze zostały pomalowane, by choć trochę upodobnić się mogli do tych, których przyjechali odwiedzić. Następnie udali się do męskiego tipi, gdzie zapoznawali się z tradycyjnymi strojami Indian. Niektóre mogli nawet przymierzyć, co bardzo się dzieciom spodobało. Szczególnie do gustu przypadły im nakrycia głowy. Potem mogli wypróbować swe muzyczne zdolności, grając na różnych indiańskich instrumentach. Następnie Indianka poprowadziła dzieci do swojego tipi. Tu przedstawiła im codzienne stroje Indianek, a odświętny zaprezentowała na modelce, którą została Hania. Dzieci mogły też pobawić się zabawkami ich indiańskich rówieśników i zobaczyć przedmioty codziennego użytku. W czasie przerwy na posiłek Indianka opowiadała dzieciom niezwykle ciekawe indiańskie legendy, a Indianin przygrywał na flecie. Aż miło było popatrzeć, jak maluchy siedziały zasłuchane - jak zaczarowane! Nasi gospodarze zadbali, by dzieciom , ani chwili się nie nudziło! Był więc tor przeszkód i zawody sportowe, karmienie zwierząt, a na koniec indiański taniec. To była wspaniała wycieczka! Dzieci wróciły uśmiechnięte i pełne wrażeń!

1_400_31

Joanna Zachodna

PIESZA WYCIECZKA DO PŁAWNIOWIC
2017-06-25

      6 czerwca uczniowie klasy I, II i IV udali się ze swoimi wychowawczyniami na pieszą wycieczkę do Pławniowic. Po drodze obserwowali różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego okolicznych łąk i  lasów. Mieli okazję podziwiać okazałego żuka i jedyną jaszczurkę beznogą żyjącą w Polsce czyli padalca. Starali się też rozpoznawać pospolite rośliny, jak rumianek, chaber, mak, wyka, łubin i wiele innych. Wszystkim dopisywały humory i droga choć długa, wcale nie męczyła. Dotarłszy nad wodę wszyscy sięgnęli wygłodniali do swych zapasów, by chwilę później oddać się błogiemu lenistwu. Jednak młode organizmy szybko się regenerują, więc wkrótce plaża rozbrzmiewała śmiechem, radosnymi okrzykami, a zabawie nie było końca. Jedni budowali sieć kanałów nad wodą, inni poszli grać w siatkówkę na boisko, a co poniektórzy robili szpagaty, gwiazdy i inne akrobacje lub oddawali się beztroskim pogawędkom. Smutno zrobiło się dopiero, gdy trzeba było wracać… Ale wszystko dobre, co dobrze się kończy, a uczniom i paniom wiatry sprzyjały. Deszcz zaczął padać dokładnie w chwili, gdy wszyscy znaleźli się z powrotem w szkole!

1_400_29

Joanna Zachodna

DZIEŃ MAMY I TATY 2017
2017-06-25

        20 czerwca nasza szkoła powitała wspaniałych gości-naszych rodziców. Uczniowie klasy I i II przygotowali dla nich program artystyczny, by uczcić Ich święto-Dzień Mamy, który przypada w maju i Dzień Taty, który świętujemy w czerwcu. Dzieci śpiewały rodzicom piosenki i deklamowały wiersze, a w niejednym, szczególnie matczynym oku zakręciła się łezka wzruszenia. Więc by rozweselić rodziców, dzieci przedstawiły „Jeden dzień z życia rodziny na wesoło”. Mali aktorzy fantastycznie wcielili się w swoje role. Hania jako mama, z cierpliwością godziła zwaśnione rodzeństwo: Antosia w roli Zenka, Tomka w roli Stefka i Mai w roli Zosi, czule tuliła i uspokajała najmłodsze dzieciątko. Igor jako tata starał się jak mógł zapanować nad domowym chaosem i wprowadzić trochę dyscypliny w życie rodziny. Jesika brawurowo odegrała komiczną rolę ciotki Ulki. Na koniec dzieci podziękowały rodzicom z całego serca, rozdały Im prezenty i zaprosiły na słodki poczęstunek. No i wreszcie mogły się do nich przytulić i szepnąć Im na ucho swoje osobiste życzenia!

1_400_30

Joanna Zachodna

Egzamin na kartę rowerową
2017-06-23

W dniu 21.06.2017 r. uczniowie klasy IV: Weronika, Ania, Natalia, Ala, Martynka, Daria, Kuba, Marcel, Robin oraz V: Patrycja i Michał przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Przyszli rowerzyści musieli zdać wcześniej egzamin teoretyczny, do którego przygotowywali się na zajęcia technicznych, wykazując się wiedzą z zakresu zasad ruchu drogowego. Kolejnym etapem by uzyskać kartę rowerową był egzamin praktyczny. Wszystkie te czynności uczniowie wykonywali w obecności p. Elżbiety Kagan i pod czujnym okiem funkcjonariusza Komisariatu Policji w Pyskowicach st. asp. Grzegorza Kacan. 

Jak się okazało dzieci były doskonale przygotowane do egzaminu i zdały go pozytywnie!:) Gratulujemy! Bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.

wp_20170621_10_40_28_pro_800x600_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Wycieczka do Warszawy
2017-06-18

8 czerwca 2017 roku o godzinie 4:10 zbiórką rozpoczęła się wycieczka do Warszawy, na którą jechali uczniowie ze szkoły z Byciny oraz Paczyny.

Po dojechaniu do stolicy, udaliśmy się do Łazienek Królewskich. Widzieliśmy tam pomnik polskiego kompozytora Fryderyka Chopina oraz Pałac na Wodzie. Następnie udaliśmy się na Plac Zamkowy, gdzie zobaczyliśmy sławną Kolumnę Zygmunta III Wazy, który na szyi miał przewieszony szalik Legii Warszawa. Potem oglądaliśmy Barbakan oraz Belweder. Gdy po ciekawym zwiedzeniu poczuliśmy głód wybraliśmy się do restauracji Kmicic na pyszny obiad, aby mieć siłę na zwiedzanie stadionu Legii Warszawa, w którym spotkaliśmy się z prezesem klubu Dariuszem Mioduskim. Po tym miłym akcencie udaliśmy na spoczynek do Hostelu Praga.

Następnego dnia zwarci i gotowi poszliśmy poznawać różne zakamarki Warszawy. Zobaczyliśmy tam między innymi ogromną Bibliotekę Uniwersytecką, znany wszystkim Grób Nieznanego Żołnierza, piękny Ogród Saski, słynny Pomnik Małego Powstańca oraz Rynek Starego Miasta. Czym by była wycieczka do stolicy bez wjechania na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki i zobaczenia przepięknej panoramy miasta? Potem stanęliśmy przed Teatrem Wielkim, który jest tak ogromny, że nie dało się go całego zmieścić na jednym zdjęciu. Kolejnym etapem naszej wycieczki był przejazd metrem do Centrum Nauki Kopernik, gdzie poszliśmy odkrywać tajemnice świata nauki, a przy okazji mogliśmy podziwiać Stadion Narodowy, na którym następnego dnia miał się odbyć mecz naszej reprezentacji.

00026_400

Zuzanna Tyszko - uczennica klasy 6

Bieg po zdrowie
2017-06-08

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10 lat – dla klasy czwartej. Realizacja programu trwała przez 6 tygodni od 6 kwietnia do 18 maja, na zajęciach dodatkowych. Edukacja obejmowała prezentacje podstawowych informacji o działaniu nikotyny i innych substancji zawartych w papierosie na zdrowie człowieka. Uczniowie dowiedzieli się o składzie chemicznym dymu tytoniowego, jak asertywnie nie dać się wciągnąć w nałóg, pięć praw Feusterkeima ( prawa asertywne), o kosztach palenia papierosów, o zgubnym wpływie papierosów na zdrowie człowieka, chorobach jakie wywołują i co zrobić aby nigdy nie zapalić pierwszego papierosa i jak to zrobić, żeby inni w otoczeniu nie palili. Choć jest to bardzo trudne. Uczniowie chętnie uczestniczyli w programie, chętnie zostawali po zajęciach lekcyjnych, tworzyli komiksy, plakaty, hasła antynikotynowe, antyreklamy.

0001_400_07

                                                                                                                                             Iwona Nosal

Dzień Dziecka
2017-06-07

Z okazji Dnia Dziecka nauczyciele i rodzice zorganizowali swoim wychowankom wiele atrakcji: gry i zabawy sportowe, taniec z chustą, turniej siatkówki, malowanie twarzy, konkurs plastyczny a także loterię fantową.

 Świętowanie tego dnia rozpoczęliśmy od próbnej ewakuacji przeprowadzonej przez OSP z Byciny. Strażacy przygotowali również zawody strażackie. Dzieci  miały okazję pooglądać i wykorzystać w konkurencjach sprzęt strażacki.

Odbył sie także  Mini Playback Show, z którego relacje można zobaczyć na filmiku. Nie zabrakło oczywiście występów uczniów śpiewających w j. angielskim i tańczących.

Niespodzianką tej imprezy były lody i pieczona przez rodziców kiełbaska.

001_400_29

Anna Skurzok-Pietruszewska

Trzymaj Formę
2017-06-07

Zwieńczeniem Ogólnopolskiego Programu  „Trzymaj Formę” były zajęcia sportowe na boisku LKS Ślązak Bycina w dniu 29 maja 2017 r., przeprowadzone w sposób profesjonalny przez trenera piłki nożnej – pana Grzegorza Piktel. W zmaganiach sportowych uczestniczyli uczniowie z klasy czwartej, piątej i szóstej. Była to godzina dobrej zabawy ucząca przede wszystkim spostrzegawczości niezwykle ważnej w każdej dyscyplinie sportowej, jak i w życiu codziennym, zasad równości i zasad fair play.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi za poświęcenie nam czasu, dobrą zabawę i przekazanie wielu cennych sportowych mądrości.

025_400_02

                                                                                                                       Nauczyciel wychowania fizycznego

Zebranie z rodzicami
2017-06-02

c_important Spotkanie z rodzicami odbędzie się 5 czerwca (poniedziałek) o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy.

Konkurs Języka Angielskiego
2017-05-31

31 maja w Szkole Podstawowej w Paczynie odbył się Międzywojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, którego tematyką była kultura Stanów Zjednoczonych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI w składzie: Natalia Nowak, Zuzanna Tyszko oraz Dawid Matlok. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło siedem szkół. Miło nam poinformować, że nasi reprezentanci zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !! 

20170531_130916_800x600_400_02

Karolina Lihs

Wiosenny spacer po Bycinie.
2017-05-26

W majowy, słoneczny dzień wybraliśmy się na spacer po naszej urokliwej miejscowości. Pogoda w ten dzień była wyjątkowa, ciepło, promienie słońca oświetlały młodziutkie, soczysto-zielone rośliny, obserwowaliśmy gołym okiem, jak przyroda czerpie z każdego promienia wiele radości, na nowo budzi się do życia. Bocian otrząsnął się, jakby chciał powiedzieć „dość zimnym dniom, od teraz proszę słońce”, jego mniejszy przyjaciel z rodziny wróblowatych był tego samego zdania. Łany rzepaku iskrzyły się, zieleń zachwycała, niebo było przerażająco niebieskie, nawet stare mury pałacowe w ten dzień wydawały się być o kilka lat młodsze. Niezapominajki tańczyły w słońcu, magnolia upajała się wiosną, tulipany jakże radosne zaczerwieniły się na całego, a mniszek – no cóż oddał się całkowicie historii pałacu – na murach zakorzenił i w najbliższym czasie miejsca nie zmieni. Wycieczka przyniosła nam wiele przyrodniczych wrażeń, szkoda, że tych majówek było w tym roku tak mało.

0001_400_06

                                                                       Nauczyciel przyrody

Dzień Mamy i Taty
2017-05-26

Jak co roku, w piękny majowy dzień przedszkolaki  świętowały Dzień Mamy i Taty zapraszając rodziców na uroczystość. Dzieci przygotowały  program artystyczny, który zaprezentowały rodzicom. Wcieliły się w postaci z bajek znanych z ich dzieciństwa. Rodzice usłyszeli wiele pięknych piosenek i życzeń, obejrzeli „Taniec kwiatów”. Po występach dzieci wręczały wykonane prezenty i laurki.  

Nie obyło się bez łez wzruszenia i zadowolenia ze swoich pociech...

Była to bardzo wyjątkowa uroczystość pełna uśmiechu, radości i dumy…

Na zakończenie zaproszono rodziców na słodki poczęstunek oraz kawę.

013_400

Irena Kasprzak

Konkurs Matematyczny w Pławniowicach
2017-05-18

Nasi uczniowie wzięli udział w VII Gminnym Konkursie Matematycznym, który odbył się 16 maja w Pławniowicach. W tym roku naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Szykowska z klasy V oraz Zuzanna Tyszko i Natalia Nowak z klasy VI.

Miło nam poinformować, że Natalia Nowak zdobyła II miejsce

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

0001_400_08

Anna Skurzok-Pietruszewska

Miś Bezpieczeństwa 2017
2017-05-17

images17 maja odbył się I etap V I Powiatowego Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym MIŚ BEZPIECZEŃSTWA” 2017 pod patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego. 

Celem konkursu było rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta, poszerzanie wśród dzieci świadomości zagrożeń występujących w ruchu drogowym, popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.

Naszą szkołę reprezentowali: Patrycja Nowak i Zuzanna Tyszko z klasy 6 oraz Paweł Imiela z klasy 5. W konkursie brały udział Szkoły Podstawowe z terenu Gliwic i Powiatu Gliwickiego. Poziom konkursu był wysoki i niestety naszej drużynie nie udało się przejść do finału. 

Anna Skurzok-Pietruszewska

Zawody sportowe
2017-05-06

007_400_0427 kwietnia na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Poniszowicach, odbyły się zawody sportowe w Dwa Ognie dla klas I - III. Naszą szkołę reprezentowało 10 zawodników z klasy II i III. Przygotowując się do zawodów, rozegraliśmy wiele meczów. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, ale rywalizacja była ostra i mimo dużego wysiłku, tylko otarliśmy się o podium. Zajęliśmy czwarte miejsce, na sześć drużyn walczących o medale. Mimo to, cieszymy się, że mogliśmy reprezentować naszą szkołę.

 

Danuta Domin

Wycieczka do Sztolni w Zabrzu
2017-05-04

Z okazji Dnia Ziemi, w dniu 26 kwietnia, pojechaliśmy na wycieczkę do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.

W wycieczce wzięły udział klasy od I do VI. Na miejscu zostaliśmy podzieleni na dwie grupy wiekowe, dla których przygotowano trochę inny program zwiedzania. Klasy młodsze tzn. I, II, III podzielono na mniejsze grupy liczebne, które wraz z przewodnikiem, aktywnie zwiedzały wyrobiska górnicze, z bliska miały okazję poznać ciężką i niebezpieczną pracę górników w dawnych kopalniach. Hajer opowiadał im jak wyglądał załadunek i transport węgla z kopalni. Uczestniczyły również w symulacji akcji ratowniczej.

Starsi uczniowie z klasy IV, V i VI również z przewodnikiem, oprócz poznania pracy górników i zejścia do XIX wiecznych wyrobisk kopalni, zapoznały się z pracą kombajna, struga i wrębiarki. Dodatkową atrakcją dla wszystkich zwiedzających była przejażdżka kolejką spągową " Karlik", która dostarczyła niezwykłych wrażeń.  

Zakończeniem wycieczki do Sztolni Królowej Luizy, miał być piknik, w edukacyjno - rekreacyjnej części naziemnej sztolni, połączony z pieczeniem kiełbasek. Niestety warunki atmosferyczne pokrzyżowały nam trochę plany. Zrekompensowaliśmy to sobie, wstępując w drodze powrotnej do Mc Donalds'a.

011_400_01

Danuta Domin
Anna Skurzok-Pietruszewska

Festiwal Piosenki Angielskiej
2017-05-02

19 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach odbyła się VI edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Angielskiej "Let's sing". Naszą szkołę reprezentowali: Hania Marczuk z klasy II, która wykonała piosenkę "Singing in the rain", uczennice klasy IV - Martyna Warmons i Natalia Opach z przebojem grupy ABBA "Dancing Queen" oraz uczeń klasy V Paweł Imiela, który zaprezentował piosenkę "Everything" Michaela Buble.

Poziom prezentowanych umiejętności językowych oraz wokalnych wszystkich uczestników konkursu był bardzo wysoki, a jury nie miało łatwego wyboru w wydaniu werdyktu. Cieszy nas zatem fakt, że nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w klasyfikacji: w kategorii klas I - III Hania zajęła III miejsce, a wspaniały występ Martyny i Natalii zapewnił im prestiżowe II miejsce w kategorii klas IV - VI. Prezentacja piosenki "Everything" uplasowała się tuż za podium.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu oraz liczmy na równie owocne wyniki w kolejnych edycjach festiwalu. 

001_400_26

Nauczyciel języka angielskiego - Karolina Lihs

Gminny konkurs plastyczny
2017-04-28

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnym Konkursie Plastycznym "Straż Pożarna w Gminie Rudziniec". Miło nam poinformować, iż kilkoro uczniów znalazło się w gronie laureatów.

GRAND PRIX w grupie przedszkolaków starszych zdobyła Joasia Szkolik. W grupie klas 1-3 I MIEJSCE zajął Radek Gniecki z klasy III a III MIEJSCE zajęły ex aequo Kinga Havemeister i Alicja Sobczyk z klasy III. W grupie klas 4-6 I MIEJSCE zajęła Daria Wróbel z klasy IV a III MIEJSCE zajęła Karolina Mróz z klasy V.

GRATULUJEMY!!! Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 maja br. w Szkole Podstawowej w Poniszowicach podczas Sesji Historycznej dla dzieci i młodzieży pt."Straż pożarna w Gminie Rudziniec wczoraj i dziś"

Joanna Cyron

Radiostacja i
2017-04-28

27 kwietnia udaliśmy się razem z klasą 5 pod opieką wychowawców - pani Elżbiety Kagan i pani Ewy Urbańczyk do Radiostacji gliwickiej na lekcję historii „Uwaga! Tu Gliwice”. Pani przewodnik opowiadała o znaczeniu radiostacji. Zobaczyliśmy również film informujący o prowokacji gliwickiej.

Kolejne godziny naszej wycieczki spędziliśmy w Escape Room „Open the door” w Gliwicach, gdzie zostaliśmy podzieleni na grupy. Każdy zespół przydzielono do innego pomieszczenia. Naszym zadaniem było rozwiązanie zadań o różnym stopniu trudności w celu wydostania się z pokoju zagadek.

Wszyscy bawili się wspaniale, mimo złej pogody.

00001_400

Uczniowie klasy 6

Sukcesy naszych uczniów
2017-04-28

28 kwietnia br. uczniowie klasy trzeciej brali udział w IX Gminnym Konkursie"Czytanie ze zrozumieniem dla uczniów klas trzecich Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec".
Miło nam poinformować, iż dwoje naszych trzecioklasistów stanęło na podium. II miejsce zajął Radosław Gniecki, a III miejsce zajęła Martyna Ogaza.

wp_20170428_12_26_47_pro_400_01

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Joanna Cyron

Przedstawienie wiosenne
2017-04-24

W poniedziałek 24 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego pokazały swoim starszym kolegom ze szkoły "Przedstawienie wiosenne". Na początku zatańczyły "Walc kwiatów" do muzyki Czajkowskiego, przygotowany przez panią E. Kagan, a potem recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce wiosennej, które przygotowały z panią Ireną Kasprzak. Uczniowie i nauczyciele byli zachwyceni urokiem i naturalnością małych artystów.

001_400_27

Irena Kasprzak

Trzymaj Formę aktywnie i zdrowo
2017-04-05

Nasza Szkoła wstąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” w październiku 2016 roku. Od tego czasu odbywały się rozmaite działania związane z założeniami programowymi a jednocześnie Projektem Edukacyjnym do Programu „Trzymaj Formę” przygotowanym przez szkolnego koordynatora.

Celem programu było pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną, dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

W dniach od 27 do 31 marca 2017 roku zorganizowany został Szkolny Tydzień Zdrowia,  w ramach którego był realizowany w/w projekt. Podczas tego tygodnia uczniowie klasy VI prowadzili zajęcia z wychowania fizycznego w klasach młodszych w asyście nauczycieli w-f. Chłopcy uczyli elementów gry w piłkę nożną oraz siatkówkę, natomiast dziewczyny uczyły przygotowanego samodzielnie układu tanecznego. Klasa V wraz z panią wychowawczynią Ewą Urbańczyk podsumowała wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych, wspomnę tutaj, że uczniowie klasy piątej sami ułożyli pytania, przeprowadzili ankiety, opracowali i wykonali podsumowanie w formie plakatu. Uczniowie klasy VI pod okiem nauczyciela przyrody prezentowali wykonane wcześniej prezentacje multimedialne na tematy przyjęte w projekcie (Piramida i zasady zdrowego żywienia, Nadwaga i  Otyłość, Anoreksja i Bulimia, Moja rodzina trzyma formę) oraz plakaty ścienne. Z wychowawczynią – panią Elżbietą Kagan  przyrządzali „smoothie” – jako jeden z posiłków zdrowej diety oraz omawiali temat anoreksji i bulimii. Nauczyciele języków obcych przeprowadzili zajęcia, na których przygotowano plakaty przedstawiające zdrowe przepisy na sałatki i surówki – oczywiście w języku angielskim i niemieckim. Dodatkowo pani z matematyki nauczyła uczniów przeliczania swojego Body Mass Index (wskaźnika BMI) informującego o prawidłowej wadze. Na technice uczniowie klasy VI przyrządzali rozmaite sałatki warzywne i owocowe,  degustowali egzotyczne owoce, przy czym wyszukiwali wiadomości o ich wpływie na zdrowie człowieka, zajęcia podsumowali wykonaniem plakatu. Klasa II w ramach projektu przeprowadziła zajęcia „II śniadanie daje moc”. Odbył się również konkurs plastyczny „Moja rodzina trzyma formę” dla uczniów klas I-III, w którym I miejsce zajęła Martyna Ogaza, II miejsce Kevin Stypa a III miejsce Wiktor Nosal. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody w części sfinalizowane przez Radę Rodziców. 

30 marca 2017 podsumowaliśmy całość działań, uczniowie z klasy piątej i szóstej prezentowali swoje prace, klasa IV wraz z V i Damianem Warmons przygotowała przedstawienie dla uczniów klas młodszych „Dbajmy o zdrowie”, następnie przywitaliśmy zaproszonego gościa panią dietetyk Martę Kalbarczyk, która przeprowadziła ciekawe zajęcia o zdrowym odżywianiu. Zwieńczeniem wykładu o zdrowiu był poczęstunek – rzecz jasna sałatkowy, przygotowany przez Radę Rodziców dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły.

Dzień był ciekawy, pełen emocji i dobrego smaku. Myślę, że wszystkie zdobyte w tym dniu wiadomości na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia pozostaną na długo w głowach uczniów. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy pomagali w realizacji programu, przeprowadzili zajęcia wg projektu edukacyjnego do Programu „Trzymaj Formę – aktywnie i zdrowo”, dziękuję pani Karolinie Lihs za zaproszenie pani dietetyk, która wniosła do naszej szkoły dużo zdrowej wiedzy.

018_400_03

                                                                                  Koordynator akcji – Iwona Nosal

Dyrektor szkoły oraz koordynator akcji "Trzymaj Formę" dziekują mamom z Rady Rodziców - Paniom: I. Kałuży i A. Sobczyk za przygotowanie pysznych i przede wszystkim zdrowych sałatek z okazji podsumowania Szkolnego Tygodnia Zdrowia.

Rekrutacja 2017/2018 do przedszkoli
2017-04-03

Do 7 kwietnia 2017 roku rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2017/2018 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (wzór deklaracji u dyrektora szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec). Po złożeniu deklaracji,  dzieci  te  są  przyjmowane poza rekrutacją.

Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców / opiekunów prawnych (wzór wniosku u dyrektora szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie od 10 do 21 kwietnia 2017r. 

Rekrutacja 2017/2018 do szkół podstawowych
2017-04-03

Do szkoły podstawowej, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły. W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają zgłoszenie do 05.04.2017 r. (druk zgłoszenia u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem składają wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej wraz z załącznikami (druk wniosku u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie od 10 do 21 kwietnia 2017r. 

Pożegnanie zimy
2017-03-31

Żegnaj marzanno, zimowa panno…

21.03.2017 wedle starego słowiańskiego zwyczaju, w naszej szkole odbyło się palenie marzanny, która jest symbolem zimy, a jej spalenie ma przywołać wiosnę i zapewnić urodzaj. W tym dniu uczniowie z wychowawczyniami przeszli wesołym i kolorowym korowodem na boisko szkolne, a następnie zebrani wokół słomianej panny donośnymi okrzykami „Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno, Ciebie pożegnamy, wiosnę powitamy” pożegnali zimę. 

Miejmy nadzieję, że podpalenie marzanny przyczyni się do tego, że zima przez kilka najbliższych miesięcy już do Byciny nie wróci.

marzanna_800x600_400

Karolina Lihs

Mam Talent
2017-03-30

20 marca 2016 r, czyli w Pierwszym Dniu Astronomicznej Wiosny, w naszej szkole odbył się Wiosenny Festiwal Młodych Talentów pt. "Mam talent ! ".

Spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, aby podziwiać występujących uczniów. Mieliśmy okazję obejrzeć popisy wokalistów, którzy przedstawili swoje wersje zagranicznych przebojów. Odbyła się prezentacja umiejętności recytatorskich, tanecznych, gry na instrumentach i pokaz karate. Nie zabrakło także pokazów sztuk magicznych oraz ciekawych zainteresowań uczniów. Wszystkie występy wzbudzały gorący aplauz widowni, która dzielnie wspierała swoich idoli i z zaciekawieniem obserwowała prezentację ich talentów.

Organizując Szkolny Dzień Talentów, chcieliśmy zachęcić naszych uczniów do odkrywania w sobie pasji i rozwijania ich.

Obchody Dnia Astronomicznej Wiosny w naszej szkole możemy uznać za udane. Wszystkim utalentowanym uczniom życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że kolejny Szkolny Dzień Talentów będzie okazją do odkrycia i prezentacji nowych uzdolnień!

002_400_02

Karolina Lihs

Konkurs przyrodniczy
2017-03-23

„Przyrodnicze wędrówki po świecie” – Bioróżnorodność Polski i województwa śląskiego.

Pierwszego Dnia Wiosny odbył się konkurs przyrodniczy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.
Dwa tygodnie wcześniej przeprowadzone były eliminacje – I etap konkursu, w którym brało udział 11 osób, a byli to głównie uczniowie należący do Szkolnego Koła „Anioły ze Szkoły”. Z tej grupy 5 uczniów z najlepszymi wynikami konkursowymi, zakwalifikowało się do kolejnego etapu.
W II etapie konkursu  naszą szkołę reprezentowali: Paweł Imiela, Zuzanna Tyszko, Magda Jańczak, Natalia Nowak, Kacper Havemeister. Po konkursie wybraliśmy się na spacer po Ogrodzie Zoologicznym, podglądając przy tym zwierzęta w ich porze obiadowej. Była to kolejna lekcja przyrody. Po tak miłych przeżyciach i doznaniach przyrodniczych pożegnaliśmy Chorzów i autobusem nr 840 wróciliśmy do Gliwic. Obecnie czekamy na wyniki konkursu.

018_400_02

                                                                                              Iwona Nosal

Konkurs biblioteczny
2017-03-19

7.02.2017 r. uczeń naszej szkoły Aleksy Brzank z klasy III zdobył nagrodę w konkursie bibliotecznym „Zakładka do książki”

razem_400

Ewa Urbańczyk

Konkurs recytatorski Małe OKR 2017
2017-03-15

Konkurs RECYTATORSKI odbył się 10 marca w sali GOK w Poniszowicach. Naszą  szkołę  w kategorii klas I-III w konkursie reprezentowali: Tomasz Pierończyk z klasy I, który recytował wierszyk Jana Brzechwy "Na straganie" oraz Alicja Sobczyk z klasy III z wierszem Juliana Tuwima "Słoń Trąbalski". Nasi młodzi adepci recytacji pierwszy raz zmierzyli się z takim występem. Bardzo się starali, ale niestety nie zajęli miejsca na podium.Gratulujemy im występu zwłaszcza, że pięknie nauczyli się i wyrecytowali swoje wierszeoraz przezwyciężyli tremę. Brawo!

004_400_03

Joanna Cyron

Dzień Bezpiecznego Internetu
2017-03-02

2 marca pedagog szkolny pani Elżbieta Kagan wraz z nauczycielem zajęć komputerowych panią Anną Skurzok – Pietruszewską zorganizowały w szkole Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłemRazem zmieniamy Internet na lepsze”.

Wszystkie klasy wzięły udział w zajęciach edukacyjnych, na których zaprezentowano uczniom: nagrodzone filmy i prezentacje laureatów III i IV Gminnego Konkursu „Jestem bezpieczny w sieci”oraz filmiki: „Wpadka Adama” i „Nie hejtuj”. Po zajęciach uczniowie odczytywali kody QR umieszczone na korytarzu i zgodnie z ich hasłami każda klasa tworzyła plakat, który był podsumowaniem powyższych zajęć. 

025_400

Elżbieta Kagan

Laureaci konkursu
2017-02-28

LAUREACI IV GMINNEGO KONKURSU „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

„Nie hejtuję, pozytywnie komentuję”

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Bycinie
i Szkołę Podstawową w Kleszczowie. 

Komisja konkursowa zdecydowała o następujących wynikach:

KATEGORIA KL. 1-4 (praca plastyczna)

1 miejsce – Amelia Pater (SP w Rudzińcu)

wyróżnienie – Martyna Ogaza (SP w Bycinie)

wyróżnienie – Laura Ptaszek  (SP w Rudnie)

KATEGORIA KL. 5-6 (prezentacja, film)

1 miejsce – Emilia Machula (SP w Kleszczowie)

2 miejsce –Dominik Dobosz (SP w Rudzińcu)

wyróżnienie – Nadia Kowalska (SP w Pławniowicach)

wyróżnienie – Jakub Frejno (SP w Bojszowie)

 Wszystkich Laureatom serdecznie gratulujemy!

Serdeczne podziękowania kierujemy do Zakładu Produkcyjno-Usługowego KRAWEX z Byciny, który ufundował nagrody dla laureatów. 

Turniej Tenisa Stołowego
2017-02-23

16 lutego w Szkole Podstawowej w Poniszowicach, odbył się Turniej Tenisa Stołowego. Naszą szkołę reprezentowała tylko drużyna chłopców, w składzie: Łukasz Klugius, Tomasz Głogowski i Ksawery Laksa, wszyscy z klasy VI. Poziom zawodów był bardzo wysoki. Nasi zawodnicy dzielnie reprezentowali szkołę i po wielu rozegranych setach, ostatecznie zajęliśmy czwarte miejsce, na sześć reprezentacji z innych szkół.

beztytuu_800x600_400_13

Serdecznie gratulujemy.

Danuta Domin

Zajęcia edukacyjne Klubu Gaja
2017-02-22

Od  kilku lat nasza szkoła aktywnie uczestniczy w akcjach, konkursach i programach ekologicznych, współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska i zwierząt. Jedną z takich organizacji jest KLUB GAJA.

21 lutego 2017 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez Edukatorów Klubu Gaja.  Wykłady i warsztaty jakie zostały przeprowadzone w czterech grupach (młodsze dzieci zostały podzielone na dwie grupy i starsi uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy) były pełne treści przyrodniczych  zachęcających do działań na rzecz ochrony środowiska, zwierząt i klimatu.
Młodsze dzieci były zachwycone, ponieważ oprócz ciekawego wykładu na temat lasu i życia w lesie, drzew i ich roli w życiu człowieka, dodatkowo wykonywały prace plastyczne oraz budowały ciekawe zagrody dla zwierząt z klocków Lego. Starsze grupy z zaciekawieniem słuchały wykładu prowadzonego przez pana Jarosława Kasprzyka połączonego z prezentacją.
Głównym tematem zajęć edukacyjnych dla grup starszych były drzewa i ich funkcja w przyrodzie i życiu człowieka, także nie zabrakło tematów dotyczących zanieczyszczeń naszej planety, źródeł zanieczyszczeń oraz skutków jakie dziś dotykają naszą przyrodę – rośliny, zwierzęta i człowieka. Był to fantastyczny dzień, bogaty pod względem przyrodniczym, w którym uczniowie aktywnie brali udział.

Dziękujemy Edukatorom Klubu Gaja za ogrom wiedzy przyrodniczej  nam przekazanej i miłą atmosferę.

 

gaja_400

                                                           Iwona Nosal

Święto Babci i Dziadka
2017-02-19

W tym roku obchodziliśmy w szkole święto naszych seniorów z małym opóźnieniem z uwagi na ferie zimowe. Dzieci z klasy III z pomocą pani J. Cyron oraz przedszkolaki z pomocą pań: I.Kasprzak i E.Kagan jeszcze przed feriami rozpoczęły przygotowania do tego święta. 15 lutego w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej przygotowano stoły ze słodkim poczęstunkiem dla naszych babć i dziadków, którzy licznie przybyli do szkoły aby obejrzeć występy swoich wnuków. Przedszkolaki z przejęciem recytowały wiersze, tańczyły i śpiewały. Trzecioklasiści przygotowali przedstawienie o tym, jak ważna w życiu wnuków jest babcia. Całość zwieńczyły piosenki o babci i dziadku, zwłaszcza odśpiewana gromkimi dziecięcymi głosami piosenka pt. "U babci jest słodko".

0001_400_05

Występy bardzo spodobały się naszym seniorom, którzy dumni byli ze swoich wnuków, zwłaszcza z tych najmniejszych, którzy pierwszy raz występowały przed tak dużą publicznością. Żyj nam babciu, żyj nam dziadku 100 lat!

Joanna Cyron

Informacje
2017-02-18

Informujemy, że 21 lutego 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 5 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26. W porządku obrad m. in. "Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego".

Natomiast 23 lutego 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 5 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26. W porządku obrad m. in "Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego".

Zawody w mini piłkę siatkową
2017-02-16

 8 lutego 2017 roku odbyły się kolejne gminne zawody w minipiłkę siatkową, tym razem walczyły o zwycięstwo dziewczyny z w/w szkół. Nasza reprezentacja składała się z Magdy Jańczak, Karoliny Jańczak, Zuzanny Tyszko, Natalii Nowak, Wiktorii Chojnackiej, Oliwii Szykowskiej, Anny Pierończyk, Karoliny Mróz, Natalii Opach i Martyny Warmons.

Dziewczyny zajęły trzecie miejsce w gminie. Brawo dziewczyny, tak dalej. Gratulujemy.

dziewczyny_400

                                                                                              Iwona Nosal

Zawody w mini piłkę siatkową
2017-02-15

       7 lutego 2017 roku odbyły się gminne zawody w minipiłkę siatkową chłopców w Poniszowicach. W zawodach brały udział szkoły z Poniszowic, Pławniowic, Rudna, Rudzińca, Bojszowa i Byciny. Nasza szkołę reprezentowali: Tomasz Głogowski, Kacper Havemeister, Łukasz Klugius, Ksawery Laksa, Dawid Matlok, Damian Warmons, Paweł Imiela, Ksawery Kałuża, Szymon Dudek i Marcel Olechno. Chłopcy starali się bardzo, aby utrzymać trzecie miejsce w gminie – jakie zajęli w roku ubiegłym – jednak niestety nie udało się i zajęli miejsce piąte. Gratulujemy.                                                                                                     

chlopaki_400                             

                                                                                             Iwona Nosal

Ważna informacja!
2017-02-10

Śląski Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Rudziniec zapraszają:

rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół z terenu  Gminy Rudziniec

na spotkanie dotyczące reformy oświaty - dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,

które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu 

Gminny Konkurs Jestem bezpieczny w sieci
2017-02-01

Z okazji przypadającego 7 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodzony będzie pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, Szkoła Podstawowa w Bycinie oraz Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zaprasza do IV Gminnego Konkursu „Jestem bezpieczny w sieci”.

Regulamin Konkursu „Jestem bezpieczny w sieci”

§ 1 Cele Konkursu

 • Propagowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu
 • Kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz twórczego myślenia i stosowania wiedzy
  w praktycznym działaniu.
 • Wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności

§ 2 Temat i kategorie konkursowe

Temat pracy: „Nie hejtuję, kulturalnie komentuję”

Konkurs prowadzony jest w 2 kategoriach wiekowych.

 Kategoria I - dla uczniów klas 1 – 4

Praca plastyczna - format i technika dowolna

Każda szkoła może dostarczyć 3 najlepsze prace. Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres organizatora:Szkoła Podstawowa w Bycinie ul. Szkolna 13, 44-120 Pyskowice lub Szkoła Podstawowa w Kleszczowie  ul. Szkolna 23, 44-164 Gliwice 15

 Kategoria II - dla uczniów klas 5 i 6

Prezentacja multimedialna (w programie PowerPoint lub Impress maksymalnie 15 slajdów), lub krótki film (do 3 minut wykonany np. w programie Movie Maker). Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres szkola.konkurs@gmail.com, w temacie wiadomości proszę wpisać „Konkurs – Jestem bezpieczny w sieci”. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę.

§ 4 Ocena konkursu  

Organizatorzy oceniając prace będą brali pod uwagę:

 • estetykę wykonania
 • samodzielność wykonania pracy
 • wartość merytoryczną prac
 • oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy
 • stronę artystyczną pracy
 • techniczną jakość pracy

§ 5

Uwagi końcowe

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych gminy Rudziniec.
 • Konkurs jest bezpłatny.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te prace, które nie brały udziału
  w żadnym konkursie.
 • Prace konkursowe nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi.
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i mogą być wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych na terenie szkół Gminy Rudziniec.
 • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
 • Prace należy podpisać (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 • Prace należy dostarczyć do dnia 17 lutego 2017 roku.
 • O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią pocztą elektroniczną do 28 lutego 2017 roku. 
Szkolne Jasełka
2016-12-27

22 grudnia 2016 w naszej szkole odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane głównie przez uczniów klasy czwartej, piątej oraz uczennicę klasy trzeciej Ewę Stypa i ucznia klasy szóstej Damiana Warmons.
Był to ostatni dzień przed długą przerwą świąteczną, dzień pełen magii, blasku i zapachu świąt Bożego Narodzenia. W klasach odbyły się wigilie klasowe a na korytarzu zapadła cisza, był to  dzień pełen wzruszeń, życzeń a także wspomnień. Po przedstawieniu p. Dyrektor Anna Czarny  podziękowała uczniom za  piękny występ i złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

                                                                                              Iwona Nosal

Jarmark w Bycinie i spotkanie z Mikołajem
2016-12-15

10 grudnia 2016 r odbył się w Bycinie "Jarmark Świąteczny".
Cudowną atmosferę Jarmarku tworzyły: odświętnie udekorowana scena, żywe choinki i drewniane kramy, które kusiły barwnymi ozdobami i aromatycznymi specjałami, liczne atrakcje dla dzieci np. zdobienie pierników i prezentów, świąteczne tańce zumby, malowanie twarzy oraz występy artystyczne.
W tym roku uczniowie naszej szkoły zaprezentowali w programie artystycznym: przedstawienie pt. " W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja" oraz zaśpiewali piosenki zimowo-świąteczne, którymi przywołali do Byciny Świętego Mikołaja. Były chwile wzruszenia, prezenty a na pamiątkę tego spotkania, każde dziecko mogło zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem.
Zapraszamy do obejrzenia relacji na youtube! Kliknij tutaj.

mikolaj_400

Do zobaczenia w przyszłym roku!:)

Anna Skurzok-Pietruszewska

„Bajkowa lista przebojów”
2016-12-14

bajka6 grudnia 2016 roku młodsi uczniowie wybrali się do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „Bajkowa lista przebojów”, którego autorem scenariusza jest Zbigniew Stryj.

„Bajkowa lista przebojów” porwała dzieci w świat fantazji, marzeń i wspomnień. Dobra muzyka, kolorowe kostiumy, taniec i dziecięce piosenki spotkały się z dużym zadowoleniem naszych uczniów, rozluźnieniem i wspaniałą zabawą.

Na koniec czekała na nas niespodzianka w osobie Mikołaja, rozdającego czekoladowe mikołajki.

                                                                                                          Iwona Nosal

Mikołajki
2016-12-13

W tegoroczne „ Mikołajki” uczniowie klasy 5 i 6 wybrali się do kina na film pt. ''Vaiana''. Dzieci wraz z główną bohaterką brały udział w niebezpiecznej misji po oceanie, by odnaleźć legendarną wyspę. Film bardzo się podobał. W tym dniu przed salą kinową powitał ich oczywiście św. Mikołaj częstując cukierkami. To był bardzo radosny dzień.

vaiana_400.

Elżbieta Kagan

Spotkanie z podróżnikiem
2016-12-04

21 listopada naszą szkołę odwiedził podróżnik – Przemysław Supernak, który w bardzo ciekawy sposób podzielił się z nami ciekawostkami ze świata, własnymi przeżyciami doznanymi podczas podróży po zakątkach naszego globu.

Prelekcja „Różnorodność Świata” była wzbogacona znakomitymi zdjęciami autorstwa pana Przemysława Supernaka.

                                                                                              Iwona Nosal

Dzień Pluszowego Misia
2016-11-28

25 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Pluszowego Misia.Wszyscy uczniowie przynieśli do szkoły swoich pluszowych ulubieńców i chętnie zapozowali z nimi do pamiątkowych fotografii. Niech żyją pluszowe misie!!!

001_400_25

Joanna Cyron

Ogłoszenie
2016-11-27

Zapraszamy do odwiedzenia strony MEN poświęconej reformie edukacji:  
www.reformaedukacji.men.gov.pl

Warsztaty dla klas 4-6
2016-11-13

W ubiegły poniedziałek uczniowie klas 4-6 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. "Ale czad", które poprowadził specjalista ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach.

Elżbieta Kagan

Spotkanie z pisarzem
2016-11-08

3.11.2016r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z pisarzem Waldemarem Cichoniem, autorem książek o „Cukierku”. Już wiemy, że Cukierek to kot, który jest narratorem opowiadań o sobie. W zabawny sposób opowiada róże historie, jakie wydarzyły się w rodzinie, która go przygarnęła. Autor przeczytał fragmenty książek i … teraz nie możemy się doczekać czytania tych historyjek. Dobrze, że do biblioteki szkolnej pani dyrektor zakupiła 5 części. Spotkanie było bardzo ciekawe. Panu autorowi podziękowaliśmy gromkimi brawami i kwiatami, które wręczyła Oliwia Szykowska.

Ewa Urbańczyk

Ogłoszenie
2016-11-07

beztytuu_03Zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zbiórka na terenie szkoły w rogu parkingu (za ściętą wierzbą), termin zbiórki został wydłużony do 17 listopada 2016 roku.

Jest to kolejna akcja charytatywna, tym razem na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Koni HUBERTUS w Toszku. Stowarzyszenie to propaguje sport jeździecki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych nie wyłączając osób niepełnosprawnych.

                                                       Opiekun „Aniołów ze Szkoły”

                                  Iwona Nosal

Wyjazd do Kulinarium
2016-10-23

Uczniowie klasy 5 i 6 w ubiegły czwartek wybrali się na warsztaty do „Kulinarium” w Gliwicach. Pan Krzysztof Paruzel wprowadził ich w tajniki kuchni włoskiej. Dzieci miały okazję same przygotować makaron tradycyjny i kolorowy, a także pesto i sosy. Zajęcia bardzo się spodobały, niektórzy pokazali ukryte talenty kulinarne, a inni odkryli nową pasję. 

020_400

Elżbieta Kagan

Ojcowski Park Narodowy
2016-10-20

Dnia 19 października 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Bycinie wyruszyli na podbój Pieskowej Skały i Ojcowskiego Parku Narodowego.

W Pieskowej Skale przywitał nas przewodnik z BUT „Ojcowianin”, który towarzyszył nam do końca naszego pobytu w parku narodowym.

Zwiedziliśmy zamek w Pieskowej Skale, z jego wieży widokowej podziwialiśmy urokliwe, barwne krajobrazy Doliny Prądnika, następnie przeszliśmy pod 25 metrową jurajską, wapienną, samotną  skałę zwaną Maczugą Herkulesa.
Na trasie Pieskowa Skała – Ojców podziwialiśmy osobliwe piękno krainy krasowej, bogatej w liczne jaskinie i białe skałki wapienne, gdzie prawie każdej formie skalnej została nadana niezwykła nazwa np. Skały Panieńskie, Skały Kawalerskie, Igła Deotymy, Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska itp. Widzieliśmy Kościół „Na wodzie”, Jaskinie Krowią, Wille Gordona, Młyn Boronia itd. Duże wrażenie na uczniach zrobiła Jaskinia Łokietka (Grota Łokietka), w której jak mówi legenda ukrywał się wówczas jeszcze książę Władysław Łokietek przed czeskimi żołnierzami. W jaskini zaś formy naciekowe: stalaktyty (w formie rurek, makaronów), stalagmity, stalagnaty, polewy naciekowe które przybierają różne kształty np. żebra naciekowe, draperie, pola ryżowe z reguły w kolorze białym, jasnoszarym. Częstym obrazem w jaskini były białe plamy węglanu wapnia. Schodziliśmy z jaskini w deszczu, jednak nie długo po przejściu przez Bramę Krakowską przestało padać. Przy Źródełku Miłości życzyliśmy sobie aby przestało padać i tak też za kilka minut się stało. Dzień minął szybko i fajnie, a uczniowie zadowoleni. Pamiątki kupione i to najważniejsze…                           

beztytuu1_01

Iwona Nosal

„Święto Drzewa- wśród pól”
2016-10-20

Tegoroczne Święto Drzewa poświęcone było roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków klimatu na terenach rolniczych. W ten sposób Klub Gaja chciał zachęcić do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia drzew oraz ich ochrony. Drzewa i krzewy stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe, rekreacyjne i przyrodnicze miejscowości. W tym roku posadziliśmy na terenie szkoły dwie kaliny koralowe, krzewuszkę, cztery wierzby, głóg, dwa jarzęby pospolite, świdośliwe oraz trzy małe szczepki ketmi. Klasy posiadały własne drzewka bądź krzew, zakupione z własnych środków.
W akcji uczestniczyła pani Inga Kubassołtys Byciny, pan Sebastian Kałużaradny Byciny oraz pan Sławomir Zarzeckileśniczy z Nadleśnictwa Bycina. Każdy z wymienionych gości również uroczyście posadził swoje drzewko. Nad całością czuwała  pani Anna Czarny – dyrektor szkoły oraz pani Iwona Nosal - nauczyciel przyrody. Oczywiście gorące podziękowania należą się wszystkim biorącym udział w akcji nauczycielom i dzieciom, którzy z wielkim zaangażowaniem brali w niej udział. Nie zabrakło gorącej herbaty i słodkości dla wszystkich, za co składam podziękowania Radzie Rodziców.

1_400_27

Dodatkowo, w tym dniu odbyły się dwa konkursy: przyrodniczy dla klas IV –VI i przyrodniczo-plastyczny dla klas I-III, których tematyka dotyczyła drzew Polski.

                                                                  Opiekun SK „Anioły ze Szkoły”

Kasztany
2016-10-20

W tym roku zebraliśmy 981 kg kasztanów. W zbiórce  uczestniczyły wszystkie klasy od I/II do VI. Najwięcej kasztanów uzbierała klasa IV, bo aż 596,60 kg (co daje 208,81 zł), następnie klasa V239,50 kg (83,83 zł), kolejna była klasa I z II 87,30 kg (30,56 zł), za nią klasa VI, która uzbierała 45,50 kg (15,93 zł) i ostatnia klasa III z 12 kg (4,20 zł).

Gratuluję i dziękuję za udział w akcji!

Iwona Nosal

Dzień Edukacji Narodowej
2016-10-19

Do obchodów tego, jakże miłego dla całej społeczności szkolnej, święta uczniowie przygotowywali się już kilka tygodni wcześniej. Samorząd szkolny wraz z opiekunem oraz uczniowie z klas III, IV, V i VI przygotowali humorystyczny program artystyczny. W programie znalazły się m.in. pokaz "szkolnych ziółek", pokaz gotowania przygotowany przez Magdę Gesler, w którą wcielił się uczeń klasy V Ksawery Kałuża oraz reklamy pomocy dydaktycznych niezbędnych w każdej szkole. Na zakończenie uczniowie przygotowali GALĘ OSKAROWĄ a właściwie jabłkową, na której wręczyli wszystkim zaproszonym gościom dyplomy oraz Oskarowe Jabłka. Również tego dnia obchodziliśmy w szkole Dzień Samorządności. Członkowie samorządu szkolnego oraz uczniowie klas V-VI wcielili się w role nauczycieli. Funkcję dyrektora szkoły powierzono przewodniczącemu szkolnego samorządu Ksaweremu Kałuża, a funkcję pani sekretarki pełniła jego zastępczyni Karolina Jańczak z kl.VI. Uczniowie bardzo ładnie wywiązali się ze swoich zadań i dostrzegli trudy nauczycielskiej pracy. Dziękujemy Wam nauczyciele!               

beztytuu44_400

Joanna Cyron
opiekun samorządu szkolnego

Akcja charytatywna
2016-10-06

W dniu 28 września 2016 roku Samorząd Uczniowski we współpracy z „Aniołami ze Szkoły” zorganizował przednią imprezę z okazji Dnia Chłopca połączoną z III akcją charytatywną na rzecz zwierząt ze schroniska w Gliwicach – Sośnicy.  Zebraliśmy 86 kg 25 dag karmy dla psów i kotów, oraz dwa „solidne” ręczniki. Pobiliśmy rekord z roku ubiegłego, dla przypomnienia w roku 2014 – zebraliśmy 39 kg 760 dag karmy a w roku 2015 prawie dwa razy więcej bo 68 kg. Bardzo dziękuję za tak duży wkład i udział w zabawie, za Wasze dobre serce okazane porzuconym psom i kotom.

 

beztytuu_400_04

                                             Opiekun SK „Anioły ze Szkoły” - Iwona Nosal

Biegi przełajowe
2016-10-05

Dnia 20 września  2016 r. odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewczyn i Chłopców w Rudzińcu, które rozpoczęły współzawodnictwo sportowe - szkolne dzieci i młodzieży gminy Rudziniec w roku szkolnym 2016/2017. Dziewczyny miały do przebiegnięcia 800 m  x 6, chłopcy 1000 m x 6. Nasze  reprezentacje zajęły kolejno czwarte i piąte miejsce. Zawodnikom gratulujemy.                                                                                     

beztytuu_01 

Iwona Nosal

Mini piłka nożna
2016-10-05

Dnia 29.09.2016 r. kolejne zmagania sportowe, tym razem mini piłka nożna w Łączy. Drużyna liczyła 9 zawodników: Tomasz Głogowski, Damian Warmons, Ksawery Laksa, Łukasz Klugius, Kacper Havemeister, Dawid Matlok, Szymon Dudek, Paweł Imiela i Ksawery Kałuża. W  zawodach startowało 7 szkół: Poniszowice, Rudziniec, Bojszów, Rudno, Pławniowice, Kleszczów, Bycina. Nasza reprezentacja stanęła na podium – chłopcy zdobyli brąz. Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów.                                                                                         

018_400

Iwona Nosal

„Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”
2016-10-05

Ogólnopolski konkurs pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kuratoriami oświaty.

Klasa IV przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”.
Konkurs ma na celu upowszechniać wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtować pozytywną postawę wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych w szczególności warzyw, owoców i produktów zbożowych pełnoziarnistych. Uczniowie przygotowali  pracę konkursową na powyższy temat i wszyscy czekamy na ogłoszenie wyników.

beztytuu1_400

Iwona Nosal

Paczka z Niemiec:)
2016-10-04

We wrześniu otrzymaliśmy paczkę z ,,Bundestagu"- czyli Niemieckiego Parlamentu. W ramach pozyskiwania dodatkowych materiałów dydaktycznych oraz nagród dla dzieci przez nauczycielkę j. niemieckiego instytucja ta przysłała nam bardzo dużo wspaniałych prezentów. W ramach podziękowania chętni uczniowie wykonali pracę plastyczną, przedstawiającą budynek Bundestagu. Najlepsza praca - uczennicy Karoliny Mróz z kl. V zostanie wysłana do Niemiec.

Serdecznie dziękujemy - Vielen Dank!

577_800x600_400

Weronika Anioł

Projekt z j. niemieckiego
2016-09-30

Drodzy uczniowie oraz rodzice,
w bieżącym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę ze szkoła podstawową nr 2
w Tarnowskich Górach
.

W ramach projektu międzyszkolnego z języka niemieckiego uczniowie naszej klasy V realizują wspólnie z klasą V szkoły podstawowej nr 2 w Tarnowskich Górach co miesiąc różnorodne zadania, np. nagrywanie filmu, pisanie listów, robienie plakatów czy kartek. We wrześniu otrzymaliśmy film, w którym poznaliśmy naszych nowych kolegów.
Naszym zadaniem było również opowiedzieć coś o sobie po niemiecku oraz nagrać film. Aktualnie klasa V pisze listy o sobie, swoich zainteresowaniach, czy rodzinie. 

To będzie dla wszystkich miła przygoda oraz motywacja do nauki języka niemieckiego:) 

Weronika Anioł
nauczycielka j. niemieckiego

Wycieczka rowerowa do Pławniowic
2016-09-19

Dnia 16.09.2016 r. uczniowie klas V i VI, pod opieką p.Anny Skurzok-Pietruszewskiej, p.Karoliny Lihs i p.Elżbiety Kagan wybrali się  na wycieczkę rowerową nad Jezioro Pławniowickie. 

wyc_800x600_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Witaj szkoło!
2016-09-02

,, Idzie zmęczony sierpień drogą, wrzesień go dogonił..."
Słowami tej piosenki rozpoczęliśmy uroczystą akademię rozpoczynającą nowy rok szkolny 2016/2017, która odbyła się 1 września o godz. 9.00. Krótkie przedstawienie przygotowali uczniowie kl. IV i V. W trakcie akademii Pani Dyrektor dokonała również uroczystego pasowania na ucznia klasy I.
Życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce oraz mnóstwa radości, a nauczycielom dużo wytrwałości oraz sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

rozpoczecie_800x600_400_01

Weronika Anioł

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
2016-08-25

Zapraszamy uczniów i rodziców 1 września o godzinie 900 do szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 oraz spotkanie z wychowawcami i kolegami ze swoich klas. 

Uwaga!!!
2016-07-21

c_important Prace remontowe na dachu budynku szkoły - zakaz wstępu na teren placówki bez zgody dyrektora szkoły!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
2016-07-01

„Może jeszcze się spotkamy…”

            „Do widzenia przyjaciele…”

                        „Dziękujemy…”

Tymi słowami żegnali się uczniowie klasy szóstej – już tegoroczni absolwenci: Wiktoria Waniek, Julia Szlage, Oliwer Kałuża,  Mateusz Stypa na akademii kończącej rok szkolny 2015/2016.

Na pożegnanie przygotowali występ, który był wspomnieniem ich szkolnego życia - począwszy od klasy pierwszej do szóstej. Występ pełen uczniowskiego humoru, wspomnień opartych o zdjęcia, podziękowań, ciepłych słów kierowanych do nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Nie zabrakło również łez wylanych podczas pożegnania z klasą piątą oraz podczas rozdania przez Panią Dyrektor świadectw, podziękowań i pucharów.  

 

1_400_26

    Tak już jest, że coś się kończy a coś zaczyna. Przed Wami drodzy absolwenci kolejna droga do pokonania – gimnazjum. Wszystkiego dobrego i pamiętajcie proszę:

„Co dzień, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg co w świat prowadzą
I znasz sto mądrych rad co drogę w świat wybierać radzą
I wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno
Byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną

Gdy tak zrządzi traf, że świata prawd nie zechcesz zmieniać
I gdy kark umiesz zgiąć, gdy siłą wziąć sposobu nie ma
Gdy w tym nie zgubisz się, nie zwiodą cię niełatwe cele
Wierz mi, na drodze tej osiągniesz wiele

Znajdziesz na tej jednej z dróg i kobiet śmiech i forsy huk
Choć by cię kląć świat cały miał, lecz w oczy nikt nie będzie śmiał
Chcesz łatwo żyć to śmiało idź, idź taką drogą

I nim nie raz, nie sto osiągniesz to mój przyjacielu
I nim przetarty szlak wybierzesz jak wybrało wielu
I nim w świat wejdziesz ten by podług cen pochlebstwem płacić
Choć raz, raz pomyśl czy czegoś nie tracisz

Bo przecież jest niejeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak 
Nie musisz brnąć w pochlebstwa dym
I karku giąć przed byle kim
Rozważ tę myśl, a potem idź, idź swoją drogą

 

                                                                           Iwona Nosal

Finał akcji "Wielka Zbiórka Książek"
2016-06-26

W dniach 22.04 - 22.05 nasza Szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji "Wielkiej Zbiórki Książek", organizowanej przez fundację Zaczytani.org. Celem akcji było zebranie książek dla chorych dzieci w szpitalach oraz hospicjach.

Nasi uczniowie oraz nauczyciele chętnie wsparli ten szczytny cel i udało nam się zebrać 67 książek.
Dziękujemy serdecznie za pomoc i wrażliwe serca. 

p1130314_1_800x600_400

Karolina Lihs - opiekun SU

Egzamin na kartę rowerową
2016-06-21

20 czerwca uczniowie klasy IV: Oliwia, Ania, Emilia, Karolina, Ksawery, Szymon i Paweł oraz Ksawery z klasy V, przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Przyszli rowerzyści musieli zdać wcześniej egzamin teoretyczny, do którego przygotowywali się na zajęcia technicznych, wykazując się wiedzą z zakresu zasad ruchu drogowego.
Kolejnym etapem by uzyskać kartę rowerową był egzamin praktyczny
Uczniowie zdawali egzamin w obecności nauczycielki zajęć technicznych - p. Anny Skurzok-Pietruszewskiej i pod czujnym okiem funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pyskowicach st. asp. Grzegorza Kacana i asp. Łukasza Kaczyńskiego.

Wszyscy byli doskonale przygotowani do egzaminu i zdali go pozytywnie!:)  
Gratulujemy! Bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.

nowy_400_08

Anna Skurzok-Pietruszewska

Dzień Matki
2016-06-12

8 czerwca uczniowie klasy II i III wraz z p. J. Cyron przygotowali uroczystość z okazji Dnia Matki. Zaproszone mamy przy kawie i pysznym cieście mogły na chwilę odetchnąć od swoich obowiązków. Dzieci przedstawiły humorystyczną inscenizację pt. "Kukułka" opowiadającą o rodzicach i dzieciach. Całość przeplatana była piosenkami i wierszami. Wzruszone mamy z uwagą obejrzały przedstawienie, po którym dzieci wręczyły im upominki - kolorowe korale własnoręcznie wykonane na zajęciach plastycznych.  

001_400_24

Joanna Cyron

Wycieczka do Wadowic i Inwałdu
2016-06-08

6 czerwca uczniowie z klas 2-6 z samego rana wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę do muzeum „Domu Jana Pawła II w Wadowicach”, który zrobiony jest w formie interaktywnej i przedstawione są tam  najważniejsze wydarzenia z życia papieża od narodzin, aż do śmierci. Z Wadowic wyruszyliśmy do Inwałdu, gdzie w Parku Miniatur czekała na nas pani przewodnik.  Podczas podróży przez Grecję, Francję, Włochy, Chiny, Meksyk, Egipt, Australię i wiele innych państw podziwialiśmy miniaturowe budowle.
W ciągu zaledwie jednego dnia mogliśmy stanąć na Placu św. Piotra, pod Wieżą Eiffla, przy gondoli cumującej w kanale wodnym otaczającym Plac św. Marka w Wenecji czy Krzywej Wieży w Pizie. Większość miniatur wykonanych jest w skali 1:25, natomiast Bazylika św. Piotra wykonana jest w skali 1:15. Kompleks wenecki w skali 1:10. Mieliśmy okazję podziwiać również zabytkowe miniatury z Polski, takie jak Sukiennice, Wawel, Stadion Narodowy, Giewont i wiele innych polskich zabytków.

Następnie poszliśmy do kina 5D, aby obejrzeć film „Wnętrze opuszczonej kopalni”.
Tu emocji nie brakowało, a niektórym nawet polały się łzy. Dalszym punktem programu były zabawy w dużym lunaparku, na które dzieci czekały z niecierpliwością.

beztytuu_800x600_400_10

Elżbieta Kagan

Spartakiada Przedszkolaków
2016-06-03

 Dnia 31 maja nasze przedszkolaki uczestniczyły w Spartakiadzie Przedszkolaków w Pławniowicach. Brały udział w różnych konkurencjach sportowych: rzut do celu, skok w dal z miejsca, tor przeszkód, wyścigi w workach, bieg sprinterski i przeciąganie liny. Zabawa była wspaniała, emocje ogromne i radość z udanych startów. Dopisała pogoda i humory. Wszyscy odebrali medale z rąk wójta gminy Rudziniec, pana Krzysztofa Obrzuta.

Za rok znów spotkamy się na boisku z dziećmi z sąsiednich przedszkoli. Do zobaczenia!

wp_20160531_11_23_52_pro_3_400

Irena Kasprzak

Dzień Dziecka
2016-06-01

W dniu 1.06.2016 roku w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka.

Z tej okazji Nauczyciele i Rodzice zapewnili nam mnóstwo atrakcji, takich jak: dmuchana zjeżdżalnia, różnego rodzaju gry i zabawy, turniej siatkówki – Szkoła kontra Rodzice, mini playback show.

Niespodzianką były wspaniałe nagrody, medale i lody. Rodzice piekli nam kiełbaski, a w budynku szkoły była loteria fantowa, która cieszyła się wielkim powodzeniem. Wszystkie dzieci brały udział w konkursie plastycznym.

Nam najbardziej podobał się turniej siatkówki. Mamy nadzieję, że za rok znowu będziemy brali udział w tak wspaniałym Dniu Dziecka.

Wszystkim organizatorom składamy serdeczne podziękowania.

dscf4182_800x600_400

Oliwia i Ania z klasy IV

Międzyszkolny konkurs przyrodniczy z okazji Dnia Ziemi
2016-05-31

Gratulacje dla Wiktorii Waniek z klasy VI za zajęcie I miejsca w konkursie przyrodniczym, międzyszkolnym gminy Rudziniec „Cudze chwalicie swego nie znacie” w kategorii: folder klasy V-VI.

W ramach obchodów Dnia Ziemi w gminie Rudziniec odbył się konkurs przyrodniczy organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu. W konkursie tym brały udział dwie uczennice: Wiktoria Waniek i Julia Szlage. Obie dziewczynki wykonały ciekawe prace (folder i plakat) zachęcające do zwiedzania naszych polskich urokliwych zakątków Wyżyny Lubelskiej – Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Praca Wiktorii zdobyła uznanie organizatorów i jurorów konkursu zajmując tym samym I miejsce.

                                                                                                          Iwona Nosal

Olimpiada Gier i Zabaw
2016-05-26

25 maja na boisku klubu sportowego "Młodość" w Rudnie odbyła się "Olimpiada Gier i Zabaw Klas III". Na tę olimpiadę przyjechały reprezentacje z sześciu szkół: SP Poniszowice, SP Pławniowice, SP Chechło, SP Rudno, SP Bojszów i Sp Bycina. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy II: K. Klugius, M. SzykowskiW. Kopytko, z klasy III: A. Kałuża, A. Nowak, D. Wróbel, M. Warmons, R. Piechotta, J. Obrębski i kapitan zespołu - M. Olechno.

Nasza reprezentacja spisała się na medal i zajęła III miejsce. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.

beztytuu_400_03

Danuta Domin

Konkurs Matematyczny w Pławniowicach
2016-05-19

19 maja odbył się Gminny Konkurs Matematyczny w Pławniowicach. Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Szykowska z klasy 4, Natalia Nowak z klasy 5 oraz Wiktoria Waniek z klasy 6. Miło nam poinformować, że Natalia Nowak zdobyła II miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

0001_400_03

Anna Skurzok-Pietruszewska

Powiatowy Turniej szachowy
2016-05-12

12 maja 2016 roku w Pyskowicach odbył się II Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych.
Naszą szkołę reprezentowali: Szymon Dudek, Dawid Matlok, Damian Warmons, Oliwer Kałuża, Wiktoria Waniek, Magda Jańczak i Karolina Jańczak.

Dziewczynki: Wiktoria Waniek i Magda Jańczak w kategorii klas IV-VI  przywiozły medale i dyplomy za zajęcie czwartego i piątego miejsca.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

016_400_02

 

Iwona Nosal

Biegi przełajowe w Pławniowicach
2016-05-11

W dniu 6 maja w Pławniowicach odbyły się Gminne Biegi Indywidualne Szkół Podstawowych.
Nasza  reprezentacja szkolna (w składzie: Julia Szlage, Oliwer Kałuża, Tomasz Głogowski, Karolina Mróz, Szymon Dudek, Paweł Imiela, Martyna Warmons, Weronika Chojnacka, Robin Piechotta, Wiktoria Kopytko, Kewin Stypa) zmierzyła się z uczniami z Rudna, Rudzińca, Bojszowa, Kleszczowa, Pławniowic i Poniszowic. Przywieźliśmy 3 złote i 4 srebrne medale.

Złoto zdobyli: Wiktoria Kopytko, Tomasz Głogowski i Paweł Imiela, srebro przywiozła Martyna Warmons, Weronika Chojnacka, Szymon Dudek i Oliwer Kałuża.
Wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

wp_20160506_065_800x600_400

                                                                  Iwona Nosal

Konkurs Ortograficzny
2016-05-10

Dzień 9 maja 2016r. jest dniem radości wśród naszej szkolnej społeczności. W tym dniu nasi uczniowie brali udział w konkursie ortograficznym, który odbył się w ramach Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec. W klasach IV – V reprezentowali nas: Zuzanna Tyszko i Kevin Piechotta z kl. V oraz Oliwia Szykowska z kl. IV.

Udało się naszym uczniom zdobyć I miejsce w klasyfikacji drużynowej, dodatkowo KEVIN PIECHOTTA zdobył indywidualnie II miejsce (dyplomu nie przyznano), z czego bardzo się cieszymy i zdobywcy oraz drużynie składamy gratulacje!!! 

0001_400_04

Ewa Urbańczyk

Święta majowe
2016-05-09

5 maja 2016 roku odbyła się w naszej szkole akademia z okazji obchodzonych świąt w miesiącu maju. Akademię przygotowali uczniowie klasy 6: Wiktoria Waniek, Julia Szlage, Oliwer Kałuża i Mateusz Stypa i klasy 5: Zuzanna Tyszko i Kevin Piechotta, pod opieką pani A. Skurzok-Pietruszewskiej. Dodatkowo, wokalnie pomogli uczniowie z klasy 4: Ania Pierończyk, Oliwia Szykowska , Karolina Mróz, Emilia Piechocka, Patrycja Janik, Ksawery Kałuża, Szymon Dudek i Paweł Imiela.  

Apel rozpoczął się od obejrzenia krótkiego filmiku pt. "Nowinki szkolne", w  którym udział wzięli: klasa 6 oraz Karolina i Magda Jańczak z klasy 5 oraz przedszkolaki: Natasza Sopała i Maksymilian Imiela.
Później artyści przedstawili ciekawe informacje na temat 1 maja – Święta Pracy oraz rocznicy włączenia Polski do struktur Unii Europejskiej, 2 maja - Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą, 8 maja – rocznicy zakończenia II wojny światowej i 3 maja – Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W tym roku obchodziliśmy jej 225 rocznicę. Jak wspomnieli uczniowie nasza Konstytucja, która powstała w 1791 roku, była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych).
Wszyscy wykonawcy na scenie pięknie prezentowali się w strojach galowych z przypiętą wstążką narodową, co nadało tej akademii uroczysty charakter. Uczniowie zaśpiewali piękne utwory, które ozdobiły przekazywane wiadomości na temat naszej historii. Usłyszeliśmy „Witaj Majowa Jutrzenko”, "Hymn Unii Europejskiej" oraz „Wojenko, wojenko”.
Na koniec apelu uroczyście, wszyscy obecni odśpiewali hymn Polski.

beztytuu_800x600_2_400_01

Zapraszamy do obejrzenia filmiku "Nowinki szkolne".

Anna Skurzok-Pietruszewska

Wielka Zbiórka Książek
2016-05-06

plakat_400Samorząd Uczniowski zaprasza do wzięcia udziału w zbiórce książek organizowanej przez Fundację Zaczytani.org. W akcję włączyło się Ministerstwo Edukacji Narodowej i jeszcze wiele innych organizacji oraz placówek, w tym także i nasza szkoła. Zebrane książki zostaną przekazane szpitalom.
Zbieramy książki nowe i używane przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Jeżeli chcesz podzielić się swoją domową biblioteczką, to do 22 maja przynieś książki do biblioteki szkolnej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej akcji: www.zaczytani.org.

Opiekun SU - Karolina Lihs

Omnibus 2016
2016-05-05

27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Świbiu odbył się konkurs "Omnibus 2016".
Naszą szkołę na tym konkursie reprezentowało trzech uczniów wyłonionych z konkursów klasowych. Byli to: Radosław Gniecki z klasy II, Daria Wróbel i Marcel Olechno z klasy III. Jak sama nazwa wskazuje Omnibus to ktoś, kto posiada rozległą wiedzę z różnych dziedzin, ciekawy świata, szukający odpowiedzi na dręczące go pytania. Poziom konkursu był bardzo wysoki, różnice w ilości zdobytych punktów bardzo niewielkie.
Gratulujemy naszym " Omnibusom" udziału w tak trudnym konkursie.

swibie_400

Danuta Domin

Konkurs "Czytanie ze zrozumieniem"
2016-05-04

21 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach miał miejsce VIII już Gminny Konkurs " Czytanie ze zrozumieniem" 2016 dla uczniów klas trzecich pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec.
Naszą szkołę na tym konkursie reprezentowali: Martyna Warmons, Robin Piechotta i Marcel Olechno. Poziom konkursu był bardzo wysoki, wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i oczytaniem i wszyscy zostali nagrodzeni.

beztytuu_400_01

Danuta Domin

Konkurs przyrodniczy
2016-05-03

21 kwietnia 2016 roku, w ramach obchodów Dnia Ziemi odbył się konkurs szkolny przyrodniczy pod tytułem: „Obszary chronione w Polsce”. Brali w nim udział uczniowie z klasy czwartej, piątej i szóstej.

Najwięcej punktów i I miejsce zdobył Kevin Piechotta – 24 pkt., kolejny był Damian Warmons z liczbą 20 pkt. – II miejsce, a III miejsce zgarnęła Magda Jańczak z 16 punktami. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne nagrody.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

005_400_01

                                                                  Iwona Nosal

Wycieczka do Ustronia
2016-05-03

22 kwietnia 2016 roku, w ramach obchodów Święta Ziemi, odbyła się wycieczka do Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu w Beskidzie Śląskim. Była to wycieczka poświęcona edukacji i rekreacji.

Ścieżki wyposażone były w plansze edukacyjne i poglądowe z dziedziny fauny i flory, zwiedziliśmy Centrum Przyrodniczo – Leśne z eksponatami zwierząt. Jednak najbardziej byliśmy zafascynowani bezpośrednim obcowaniem z dziką przyrodą.  Na łonie przyrody, na rozległym terenie mogliśmy podziwiać, karmić a nawet głaskać sarny, daniele, kozy, muflony. Zachwycały nas żubry, jelenie, dziki, jenoty. Wielkie wrażenie zrobiły na wszystkich pokazy ptaków drapieżnych. Z  zapartym tchem obserwowaliśmy  zupełnie swobodne loty skrzydlatych drapieżców, co więcej tuż nad naszymi głowami. Poza obserwowaniem zwierząt, lotów ptaków drapieżnych w tym sów, można było napajać się pięknym krajobrazem Beskidu Śląskiego, gdyż na przeciwległym paśmie górskim wyłaniał się szczyt Czantorii, który w słońcu i błękicie nieba wyglądał zjawiskowo, jak zresztą świeża zieleń otaczających nas drzew- głównie buków.

beztytuu_800x600_400_09

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii i poprzez link.

                                                        Iwona Nosal

Ważna informacja!
2016-04-25

Informujemy, że w dniach 27-29 kwietnia br. odbędzie się zewnętrzna ewaluacja prowadzona przez KO w Katowicach. Zakres ewaluacji:
1. Uczniowie nabywaja wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport z ewaluacji będzie można zobaczyć na stronie www.npsoe.pl.

Miś Bezpieczeństwa 2016
2016-04-25

znakidrogowe4_0125 kwietnia odbył się I etap V  Powiatowego Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu DrogowymMIŚ BEZPIECZEŃSTWA” 2016 pod patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego.
Celem konkursu było rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta, poszerzanie wśród dzieci świadomości zagrożeń występujących w ruchu drogowym, popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.

Naszą szkołę reprezentowali: Patrycja Nowak i Kevin Piechotta z klasy 5 oraz Julia Szlage z klasy 6. W konkursie brały udział Szkoły Podstawowe z terenu Gliwic i Powiatu Gliwickiego. Poziom konkursu był wysoki i niestety naszej drużynie nie udało się przejść do finału. 

Anna Skurzok-Pietruszewska

Konkurs frazeologiczny
2016-04-23

11 marca 2016 nasi uczniowie brali udział w konkursie frazeologicznym, który odbył się w ramach Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec. W klasach IV – V reprezentowali nas: Kevin Piechotta  z kl. V, Oliwia Szykowska i Ksawery Kałuża z kl. IV. Nie udało się naszym uczniom zdobyć miejsca na podium w klasyfikacji drużynowej, ale KEVIN PIECHOTTA zdobył indywidualnie III miejsce, z czego bardzo się cieszymy i zdobywcy składamy gratulacje!!!

frazeol_800x600_400

Ewa Urbańczyk

Konkurs Języka Niemieckiego
2016-03-25

Dnia 22.03.2016r w SP w Bojszowie odbył się Gminny Konkurs Języka Niemieckiego. Naszą szkołe reperezentowali: Kevin Piechotta z kl. V oraz Wiktoria Waniek z kl. VI.
Miło jest nam poinformować, że Kevin Piechotta zajął III miejsce w tymże konkursie i będzie reprezentował naszą szkołe w Międzygimnnym etapie tego konkursu, który odbędzie się 26 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kotulinie. Gratulujemy!!

konkurs_800x600_400_01

Weronika Anioł

Laureaci konkursu "Jestem bezpieczny w sieci"
2016-03-18

LAUREACI III GMINNEGO KONKURSU „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI” 
organizowanego przez Szkołę Podstawową w Bycinie i Szkołę Podstawową w Kleszczowie.

Komisja konkursowa zdecydowała o następujących wynikach:

KATEGORIA KL. 1-4 (praca plastyczna)

Kl. 1

1 miejsce - Borys Pabiasek (SP w Kleszczowie)

2 miejsce - Aleksander Banaśkiewicz (SP w Kleszczowie)

3 miejsce - Anna Lukoszek  (SP w Kleszczowie)

KL. 2

1 miejsce – Alicja Sobczyk (SP w Bycinie)

2 miejsce – Tomasz Panek  (SP w Kleszczowie)

3 miejsce – praca zbiorowa (SP w Rudnie)

KL. 3

1 miejsce – Dominik Mainka (SP w Bojszowie)

2 miejsce – Adam Lerka (SP w Bojszowie)

3 miejsce – Weronika Chojnacka (SP w Bycinie) oraz Maja Myszor (SP w Bojszowie)

Wyróżnienie – praca zbiorowa (SP w Rudnie) oraz Martyna Warmons (SP w Bycinie)

KL. 4

1 miejsce – Anna Pierończyk (SP w Bycinie)

KATEGORIA KL.5-6 (prezentacja, film)

1 miejsce – Emilia Machula (SP w Kleszczowie)

2 miejsce – Julia Mysłowiecka (SP w Kleszczowie)

3 miejsce – Jadwiga Czarnecka (SP w Rudzińcu)

Wyróżnienie – Agata Szubert (SP w Rudnie)

 Wszystkich Laureatom serdecznie gratulujemy!

Dzień Bezpiecznego Internetu 2016
2016-02-14

butto-dbi_2016_40012 lutego w szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie”

Klasy 1-3 wzięły udział w zajęciach edukacyjnych pt." Zuzia i Tunio poznają Internet”, natomiast starszym klasom  „Fejsmen” oraz „007 bezpiecznie w sieci” przypomnieli o zasadach obowiązujących w Internecie.

Szczegóły w zakładce „Dziecko w sieci”.

Elżbieta Kagan

Konkurs recytatorski
2016-02-13

11 lutego 2016 roku kolejny raz nasi uczniowie stanęli do konkursu recytatorskiego, który odbywa się każdego roku w ramach MAŁEGO OKR oraz Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec.
W klasach IV – VI reprezentowali nas: Karolina Jańczak z kl. V, Oliwia Szykowska i Paweł Imiela z kl. IV. Poziom konkursu był bardzo wysoki, przygotowanie uczestników bardzo dobre. Komisja miała problem z wyłonieniem laureatów, niestety w tym roku nie udało się nam stanąć na podium. 

beztytuu_400

Ewa Urbańczyk

Konkurs "Jestem bezpieczny w sieci"
2016-02-06

800x300_jpg_400_01Z okazji przypadającego 9 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodzony będzie pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie”, Szkoła Podstawowa w Bycinie oraz Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zaprasza do III Gminnego Konkursu „Jestem bezpieczny w sieci”Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych gminy Rudziniec. Konkurs prowadzony jest w 2 kategoriach wiekowych:

 • klasy 1 - 4 – praca plastyczna (format i technika dowolna)
 • klasy 5 i 6 – prezentacja (maksymalnie 15 slajdów) lub krótki film wykonany w programie Movie Maker

Celem konkursu jest uświadomienie młodym użytkownikom Internetu, iż jest on nie tylko przydatny, stanowi świetną zabawę i posiada mnóstwo zalet, ale zawiera również wiele zagrożeń i niebezpieczeństw.

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
Klasy 1 – 4:
Wykonanie pracy plastycznej dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu. Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres organizatora: Szkoła Podstawowa w Bycinie, ul. Szkolna 13, 44-120 Pyskowice lub Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 23, 44-164 Gliwice 15.
Klasy 5 - 6:
Wykonanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint lub Impress, dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu lub krótki film wykonany np. w programie Movie Maker (film może zawierać zdjęcia wykonane samodzielnie dowolnym aparatem fotograficznym np. w telefonie komórkowym). Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres szkola.konkurs@gmail.com w temacie wiadomości wpisać „Konkurs – Jestem bezpieczny w sieci”.

Prace należy dostarczyć do dnia 4 marca 2016 roku. O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią pocztą elektroniczną do 18 marca 2016 roku. Każda szkoła może dostarczyć 3 najlepsze prace z kategorii kl.1-4, natomiast z kategorii klas starszych ilość prac dowolna. Prace należy podpisać (imię i nazwisko, klasa, szkoła). Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.

Elżbieta Kagan
Anna Skurzok-Pietruszewska 

Zawody w Mini piłkę siatkową
2016-02-03

2 lutego 2016 roku, w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się gminne zawody w mini piłkę siatkową  - czwórki. Brały w nich udział reprezentacje ze szkół z Rudzińca, Poniszowic, Pławniowic, Rudna  i Byciny. 

Naszą szkołę reprezentowali: Oliwer Kałuża, Mateusz Stypa, Tomasz Głogowski, Kacper Havemeister, Kevin Piechotta, Damian Warmons, Łukasz Klugius, Ksawery Laksa, Paweł Imiela, Szymon Dudek, Ksawery Kałuża.

004_400_01

Chłopcy wywalczyli III miejsce w gminie i brązowe medale. Gratulujemy.

                                                                  Iwona Nosal

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zwierzętach 2015
2016-02-02

1 lutego 2015 roku otrzymaliśmy wyniki  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zwierzętach ‘ 2015, organizowanego przez Towarzystwo Obrony Zwierząt RP i Anioły ze Szkoły. Konkurs odbył się 30 listopada roku ubiegłego, na ogłoszenie wyników czekaliśmy 2 miesiące, a to dlatego, że do konkursu przystąpiło 3 tys. osób z całej Polski.

Gratulacje należą się naszemu uczniowi – Pawłowi Imiela z klasy IV, który zajął VI miejsce w kategorii „Szkoły Podstawowe”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Iwona Nosal

Dzień Babci i Dziadka
2016-01-27

25 stycznia 2016 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Uroczysty występ, obfity w wiersze, życzenia i piosenki oraz przedstawienie „Dobro zwycięża”, przygotowali uczniowie z klasy czwartej, piątej i szóstej.

                                                                  Iwona Nosal

Gminne Igrzyska rozpoczęte!
2016-01-26

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 2016 roku rozpoczęliśmy  turniejem tenisa stołowego,  który odbył się 20 stycznia w Szkole Podstawowej w Poniszowicach.

 Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Stypa, Oliwer Kałuża i Łukasz Klugius. Zajęliśmy piąte miejsce w gminie.

                                                                  Iwona Nosal

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW!
2016-01-20

             17 grudnia 2015 r. odbył się IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Gminnym Ośrodku  Kultury w Poniszowicach. Naszą szkołę wspaniale i godnie reprezentowali: Ewa Stypa z klasy II, Martyna Warmons i Natalia Opach z klasy III oraz Paweł Imiela z klasy IV

1_400_25

       Miło nam donieść, że Natalia Opach zdobyła I miejsce w kategorii klas I-III, a Paweł Imiela I miejsce w kategorii klas IV-VI i zostali zaproszeni do występów na Koncercie  Laureatów IX Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 17 stycznia w ZSP w Rudzińcu.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Joanna Zachodna

Wielkie zmiany w bibliotece szkolnej
2016-01-19

Na przełomie października i listopada nasza szkolna biblioteka przeżyła wielką PRZEMIANĘ.

Mamy piękne, nowe, jasne meble! Są wpasowane w kształt biblioteki. Świeżości dodaje nowa wykładzina podłogowa, kolorem dopasowana do mebli.

NOWOŚCIĄ są również nowe kolorowe książki zakupione z projektu rządowego „Książki marzeń”. Przybyło ponad 100 nowych pozycji.

Jak widać na zdjęciu, mamy jeszcze na półkach sporo wolnego miejsca. Szukamy sponsorów na zakup lektur i nowości do biblioteki.

img_0008_400

Zapraszamy uczniów do korzystania z NOWOSCI.

Ewa Urbańczyk

Jasełka w kościele
2016-01-18

10 stycznia nasi uczniowie klas II i III przedstawili Jasełka w kościele w Bycinie.
Dla młodych aktorów był to pierwszy występ przed tak liczną widownią. Aktorzy wspaniale poradzili sobie z tremą i akustyką kościoła. Ich występ nagrodzono gromkimi brawami!

1_400_23

Po występie rodzice przygotowali słodki poczęstunek w salce przykościelnej.

Joanna Cyron

Wielki Test Bezpieczeństwa
2016-01-12

Nasze pierwszaki przystąpiły do Wielkiego Testu Bezpieczeństwa z Puchatkiem, z którym poradziły sobie znakomicie zdobywając kolejny certyfikat.

wp_20160111_11_07_27_pro_800x600_400 

Elżbieta Kagan

Zebranie z rodzicami
2016-01-11

c_important We wtorek tj. 19 stycznia odbędzie się zebranie z rodzicami o godzinie 1600. Serdecznie zapraszamy.

Wyjazd do Teatru w Zabrzu
2016-01-10

W piątek 8 stycznia 2016 roku odbył się wyjazd do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „Scrooge. Opowieść Wigilijna”.
1_scroog_opowiesc_wigilijna_tn_plakat_800x600_400Wspaniała scenografia i kostiumy, znakomita muzyka, bogactwo ruchu i obrazu spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem, podziwem, zachwytem naszych uczniów, którzy wyszli z teatru w pełni nasyceni atmosferą czasów Dickensowskich, szczególnie starsi uczniowie odebrali owe głębokie przesłanie jakie niosło widowisko, opowiadające o tym co w życiu jest najważniejsze. Czasem humorystyczna, czasem pełna grozy akcja nie pozwoliła się uczniom nudzić, wręcz przeciwnie półtora godzinny spektakl (bez przerwy) pochłonął całkowicie naszych młodych widzów. „Scrooge. Opowieść Wigilijna” w reżyserii Henryka Adamka to wzruszająca historia przemiany skąpca – tytułowego Scrooge’a – w człowieka hojnego i dobrego dla innych. To była kolejna lekcja, podczas której dzieci przekonują się, że bogactwo nie daje radości, jeśli nie można się nim dzielić. Reżyser wprowadził do swojej sztuki ducha pewnej idei, oby ten duch nawiedzał nasze domy przez okrągły rok.

Iwona Nosal

JASEŁKA
2015-12-23

        22 grudnia w naszej szkole odbyły się Jasełka przygotowane przez uczniów klasy drugiej i trzeciej.

1_400_22

       Nasi uczniowie już dużo wcześniej zaczęli przygotowywać się do tego zadania, próby odbywały się bardzo często, role nie były łatwe, a śpiewanie kolęd i pastorałek też wymagało czasu i cierpliwości. Bardzo ważnym zadaniem było przygotowanie odpowiednich strojów i dekoracji, które choć trochę oddałyby klimat i charakter tamtych wydarzeń sprzed wieków. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania, Jasełka zostały przyjęte bardzo ciepło i życzliwie, a aktorzy nagrodzeni gromkimi brawami. Oby kolejny występ przed znacznie większą publicznością, odniósł równie duży sukces.

         Zapraszamy na Jasełka do kościoła, 10 stycznia 2016 roku.

Joanna Cyron i Danuta Domin

Dzień Pluszowego Misia
2015-12-22

Dnia 27 listopada w naszej szkole obchodziliśmy "Światowy Dzień Pluszowego Misia." W tym dniu przedszkolaki oraz uczniowie wszystkich klas przynieśli do szkoły swoich pluszowych przyjaciół, którzy towarzyszyli im podczas lekcji i przerw.

misie_400

Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego - "Mój Przyjaciel - Miś". W kategorii klas I-III: I miejsce zajął WIKTOR NOSAL II miejsce zajęła JULIA GOŁOMBEK III miejsce zajął IGOR NOSAL. W kategorii klas IV-VI: I miejsce zajął DAMIAN WARMONS II miejsce zajęła NATALIA NOWAK III miejsce zajął KEVIN PIECHOTTA. 
Pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i słodkim podarunkiem. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy do zapoznania się z zdjęciami w galerii :) 

Samorząd Uczniowski

Góra Grosza - wyniki!
2015-12-20

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie w tegoroczną XVI edycję akcji "Góra Grosza". Zestawienie wyników przedstawia się następująco:
Kl. 1 – 6,89 zł
Kl. 2 – 107,68 zł
Kl. 3 – 24,66 zł
Kl. 4 – 0 zł
Kl. 5 – 17,55 zł
Kl. 6 – 27,77 zł

Razem: 184, 55 zł 

Opiekun SU - Karolina Lihs  

Spotkanie z policjantami
2015-12-11

Klasa 1 realizuje ogólnopolski program „Klub Bezpiecznego Puchatka”, którego celem jest zapewnienie najmłodszym uczniom bezpieczeństwa w szkole, w domu i na ulicy.
 Na zakończenie programu zostali zaproszeni funkcjonariusze policji  asp. Grzegorz Kacan oraz asp. Łukasz Kaczorowski, którzy przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa również dla klas starszych.

Pierwszoklasiści będą mogli sprawdzić swoje wiadomości na Wielkim Teście Bezpieczeństwa w grudniu.

spotkaniezpolicja_800x600_400

Elżbieta Kagan

Jarmark i spotkanie z Mikołajem w Bycinie
2015-12-11

Szóstego grudnia 2015 roku zapadnie nam długo w pamięci!!!
W Bycinie odbył się „JARMARK BOŻONARODZENIOWY” oraz odwiedził nas MIKOŁAJ, ale zanim się z nami spotkał, to uczniowie Szkoły Podstawowej w Bycinie wystawili spektakl pt. „Porwanie elfów”. To właśnie te elfy zawiadomiły Mikołaja, że na boisku w Bycinie czekają na Niego z utęsknieniem wszystkie dzieci.

W spektaklu udział brali uczniowie klasy IV:
bohaterski Pawełek, który uwolnił elfy – Paweł Imiela
towarzyszący mu piesek Kruczek – Patrycja Janik
babcia – Ania Pierończyk
zła królewna – Karolina Mróz
wróżka – Oliwia Szykowska
biedny zajączek – Michał Kopieński
strażnik – Szymon Dudek
dworzanin – Ksawery Kałuża
oraz elfy: Julia Szlage, Wiktoria Waniek, Mateusz Stypa – uczniowie klasy VI

beztytuu_800x600_400_07

Występ uczniów można zobaczyć na youtube! Kto nie widział, niech zobaczy do czego mocno zachęcamy. Kliknij tutaj.

Ewa Urbańczyk

Konkurs Wiedzy o Zwierzętach
2015-12-10

W dniu 30 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zwierzętach „Światowy Dzień Zwierząt”  którego organizatorem jest Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej. Brali w nim udział uczniowie należące do „Aniołów ze Szkoły”.

beztytuu_800x600_400_08

Iwona Nosal

Spotkanie z leśniczym
2015-12-10

leniczy_800x600_400 3 grudnia 2015 roku odwiedził naszą szkołę mgr inż. Sławomir Zarzecki – leśniczy z Nadleśnictwa Rudziniec,  który przekazał dzieciom wiele ciekawych informacji o lesie i jego ogromnym znaczeniu dla człowieka, o mieszkańcach lasu oraz o dokarmianiu zwierząt w okresie zimowym.
Jak co roku, również przy okazji tego spotkania otrzymaliśmy pokarm dla ptaków, jednak musimy pamiętać, że ptaki dokarmiamy tylko i wyłącznie zimową, śnieżną porą.

Uczniowie przekazali panu leśniczemu zebrane wczesną jesienią żołędzie.

Iwona Nosal

WYCIECZKA DO TACISZOWA I GLIWIC
2015-12-09

         9 grudnia uczniowie klas I-II i IV wraz z wychowawcami pojechali na wycieczkę do Ludwisarni do Taciszowa oraz do Gliwic do Zamku Piastowskiego.

          W Ludwisarni  dzieci mogły na własne oczy zobaczyć jak powstają słynne na cały świat dzwony Felczyńskich– najznamienitszej polskiej rodziny ludwisarzy, która już w szóstym pokoleniu wyrabia dzwony tradycyjnymi metodami, od początku do końca ręcznie. Nie ma tu ani jednego elektronicznego czy choć trochę nowocześniejszego urządzenia.  Formy na dzwony robi się ręcznie, cierpliwie nakładając kolejne warstwy gliny.  Forma składa się z trzech  elementów: rdzenia , fałszywego dzwonu i kapy. Najważniejszą częścią jest dzwon fałszywy-to na niego właśnie za pomocą zwykłego masła przykleja się ornamenty ozdobne przygotowane wcześniej z masy woskowej. Teraz forma zostaje wypalona. Tłuszcz i wosk z elementów zdobniczych wytapiają się i wypływają z formy, pozostawiając w zewnętrznej warstwie gliny, tzw. kapie, negatywy ozdób. Następnie  dzwon fałszywy zostaje zniszczony, a pomiędzy rdzeniem a kapą powstaje wolna przestrzeń o kształcie przyszłego dzwonu.  Gotowa forma zakopywana jest w jamie odlewniczej, tuż przy piecu. Zazwyczaj równocześnie odlewa się 5-6 dzwonów, zależnie od ich wagi. Gdy metal osiągnie odpowiednią temperaturę – następuje spust. Po napełnieniu formy pozostają w jamie trzy doby. Wykopane formy zostają rozbite, a wydobyte odlewy są odczyszczane i polerowane. Teraz pozostaje dać mu serce. Nie jest ono z brązu, jak cały dzwon, lecz ze stali; spiżowe serce byłoby zbyt kruche!

1_400_20

       W Gliwicach byliśmy pod pomnikiem Adama Mickiewicza,  oglądaliśmy zachowane fragmenty fortyfikacji, zwiedziliśmy Rynek, podziwiając Ratusz oraz stojącą w pobliżu Szopkę. Następnie udaliśmy się do  Zamku Piastowskiego. Najpierw zwiedziliśmy ekspozycje: archeologiczną, historyczną i etnograficzną. Podziwialiśmy znaleziska średniowieczne i wczesnośredniowieczne z obszaru Starego Miasta w Gliwicach, wzgórza zamkowego w Toszku oraz grodziska w Pławniowicach. Największy zachwyt dzieci wzbudził szkielet mamuta, ale najbliższa sercu była świąteczna wystawa ukazująca jak obchodzono Boże Narodzenie dawniej. Następnie rozpoczęły się warsztaty „Świąteczne zabawki retro”, na których dzieci dowiedziały się jak dawniej przygotowywano prezenty, zabawki na choinkę i same takie zabawki wykonały. To była bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka! Wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń

Joanna Zachodna

Zabawa andrzejkowa
2015-11-25

Andrzejki to ostatnia chwila do wróżb i zabawy tuż przed nadchodzącym adwentem.
Z tej okazji 25 listopada w Naszej Szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa.

Dekoracje i ulubiona muzyka uczniów sprawiły, że wszyscy poczuli niezwykłą atmosferę i wspaniale się bawili. Podczas zabawy nie zabrakło również wróżb przeprowadzonych przez członków samorządu uczniowskiego oraz Panią Danutę Domin, Panią Joannę Cyron i Panią Karolinę Lihs.
Wiele uśmiechu i radości dostarczały dzieciom następujące przepowiednie: lanie wosku, zabawa kubeczkami z przedmiotami symbolizującymi przyszłe życie, wybór imienia przyszłej żony lub męża przebijając szpilką czerwone serca oraz wyścig butów. Wszyscy z napięciem czekali na to, aby dowiedzieć się kto będzie bogaty, komu w życiu się powiedzie i kto jako pierwszy z szkoły zmieni stan cywilny.

Podczas zabawy nie zabrakło również dobrej muzyki. Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych !!!

008_400

Karolina Lihs - Opiekun SU

Kiermasz świąteczny i Mikołajki
2015-11-22

kiermasz_400_01

Dodatkowe paczki mikołajkowe dla dzieci nie związanych ze Szkołą Podstawową w Bycinie można zamówić do 30 listopada 2015r. w szkolnym sekretariacie.

Akcja "Góra Grosza"
2015-11-19

gra_grosza_400_01W naszej szkole od 23 listopada do 4 grudnia, będzie trwała zbiórka pieniędzy na "Górę Grosza". Akcję tę już po raz 16 organizuje Towarzystwo "NASZ DOM".
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które nie wychowują się we własnej rodzinie, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka, pogotowi opiekuńczych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Osobami odpowiedzialnymi za zbiórkę monet są p. Karolina Lihs oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Julia Szlage.

Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów, a także rodziców do uczestnictwa w akcji !!! 
Pamiętajmy - "Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie".                                                                                        

Karolina Lihs - opiekun SU

Turniej szachowy
2015-11-13

10 listopada 2015 roku w Kleszczowie odbył się gminny turniej szachowy dziewcząt i chłopców. Brały w nim udział szkoły z Pławniowic, Poniszowic, Rudzińca, Kleszczowa, Chechła oraz Byciny. Naszą szkołę godnie reprezentowali: Oliwer Kałuża, Dawid Matlok, Wiktoria Waniek i Magda Jańczak. Dziewczyny przywiozły brązowe medale, bowiem zajęły drużynowo III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Iwona Nosal

Listy do Mieszkańców Byciny
2015-11-12

6  listopada 2015 roku po lekcjach Szkolne Koło „Anioły ze Szkoły” rozdawało Mieszkańcom Byciny, wystosowany wcześniej list informujący o zimowych zagrożeniach dla zwierząt oraz zachęcający do pomocy zwierzętom w tym mroźnym i śnieżnym okresie. Podczas roznoszenia i wręczania listów, spotkaliśmy się z dużą aprobatą naszej inicjatywy i uznaniem naszych działań.                                                           

003_400

Opiekun SK „Anioły ze Szkoły”

Akademia z okazji Święta Niepodległości
2015-11-11

10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klasy V i VI, którzy przedstawili historię Polski z lat niewoli oraz popularne pieśni patriotyczne między innymi „O mój rozmarynie”, „Legiony”, „Przybyli ułani”, „Piechotę", „Wojenko, wojenko”, „Płonie ognisko”. Oprawa muzyczna dopełniła patriotyczny charakter uroczystości, a biało-czerwone kotyliony przypięte do piersi przypominały dzieciom, że to radosne święto przeżywamy razem.

016_400

Elżbieta Kagan

Projekt Odpakowani
2015-11-10

odpakowani_400W październiku 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Ekologicznego „Odpakowani”.

Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat gospodarki odpadami oraz uświadamianie młodym ludziom, jak duży wpływ ma ona na wszystkie dziedziny życia codziennego.
Do projektu zostały zgłoszone dwie klasy czwarta i szósta. Podjęliśmy już pierwsze działania związane z czystością w naszej miejscowości, przystąpiliśmy do konkursu Zrób fotkę i wygraj super nagrody”, którego wyniki będą podane w pierwszych dniach grudnia, tworzymy fantastyczne przedmioty z opakowań po zużytych produktach (napojach, makaronach, płynach, jogurtach itp.), nadajemy im „drugie życie”. 
Wystawa prezentowanych przedmiotów – wyrobów z opakowań plastikowych, kartonowych, metalowych  itd. na korytarzu szkolnym (I piętro).

 

                            Opiekun  Szkolnego Koła – Iwona Nosal

Projekt
2015-11-09

Nasza szkoła w październiku 2015 roku przystąpiła do ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej „Anioły ze Szkoły”.
Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem. Również taki patronat otrzymano od Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Do Szkolnego Koła „Anioły ze Szkoły” należą:

Oliwer Kałuża, Julia Szlage, Wiktoria Waniek, Zuzanna Tyszko, Magda Jańczak, Karolina Jańczak, Oliwia Szykowska, Anna Pierończyk, Ksawery Kałuża, Karolina Mróz, Paweł Imiela, Szymon Dudek. Wszyscy posiadają legitymacje członkowskie.

Celem tego projektu jest pobudzenie aktywności uczniów w działaniach na rzecz ratowania zwierząt  nie tylko domowych (psy i koty), ale również zwierząt leśnych i ptaków. Ważne jest mówienie o uczuciach i emocjach, wspomaganie rozwoju pozytywnych cech takich jak empatia, szacunek do zwierząt i odpowiedzialność za zwierzęta.

anioly_400_01

Opiekun Szkolnego Koła – Iwona Nosal

Wycieczka do lasu w Bycinie
2015-11-06

W piątek 30 października odbyła się wycieczka piesza do lasu w Bycinie.
Głównym założeniem wycieczki było zebranie żołędzi dla zwierząt leśnych w celu ich dokarmienia w okresie zimowym. „ Wyprawa po żołędzie”  była inicjatywą SKTOZ „Anioły ze Szkoły”, a brały w niej udział klasy IV-VI wraz z  nauczycielkami p. Elżbietą Kagan , p. Anną Skurzok-Pietruszewską i p. Iwoną Nosal.

Oprócz żołędzi w lesie, wielkie zainteresowanie wśród uczniów wzbudził głaz narzutowy, przyniesiony najprawdopodobniej przez czwartorzędowy lądolód skandynawski, mokradło ze śladami dzików, kości zwierząt, żuk wiosenny oraz  piękne, barwne, jesienne liście drzew: dębu czerwonego, buka, dębów szypułkowego i bezszypułkowego itd.

Zebraliśmy dość pokaźny worek żołędzi, które mamy zamiar przekazać leśnikowi z Nadleśnictwa Rudziniec.

                                                                  Iwona Nosal

Zebranie z rodzicami
2015-11-04

We wtorek tj. 10 listopada odbędzie się zebranie z rodzicami o godzinie 1600. Serdecznie zapraszamy.

Uwaga uczniowie!
2015-10-31

Uwaga uczniowie! Akcja zbierania kasztanów została przedłużona do 3 listopada! Zachęcamy wszystkich do wzięcia w niej udziału.

Dzień Edukacji Narodowej
2015-10-22

Dnia 14 pażdziernika w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Apel rozpoczął się od przedstawienia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klasy czwartej, piątej oraz szóstej pod opieką p. Karoliny Lihs i p. Joanny Zachodnej-Walczak. Następnie pani Dyrektor Anna Czarny złożyła życzenia wszystkim czynnym oraz emerytowanym nauczycielom i  pracownikom szkoły. Do życzeń dołączyli się również zgromadzeni uczniowie i rodzice. Po uroczystej akademii, nauczyciele wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek, a uczniowie uczestniczyli w projekcji filmów.  

Karolina Lihs

Impreza charytatywna
2015-10-21

19 października 2015 roku, w taki nietypowy dzień tygodnia bo poniedziałek, odbyła się  II Impreza Charytatywna na rzecz zwierząt ze schroniska w Gliwicach – Sośnicy. Organizatorami było Szkolne Koło Towarzystwa Obrony Zwierząt „Anioły ze Szkoły” oraz Samorząd Uczniowski.

W imprezie uczestniczyło 41 uczniów z klas I-VI. Dzieci aby podkreślić inicjatywę zabawy przebrały się za zwierzęta, niektórzy posiadali cały strój wybranego zwierzaka, a grupka uczniów tylko jego akcent. Oprócz dobrej muzyki były jeszcze konkursy i zabawy, w których każdy mógł przetestować swój zmysł dotyku, znajomość  budowy zwierząt oraz sprawność fizyczną.

Głównym celem tej zabawy było zebranie karmy dla psów i kotów ze schroniska, w tym  roku zebraliśmy 54 kg i 900 g karmy suchej oraz 13 kg i 100 g karmy tzw. mokrej ( w puszkach  i folii), dodatkowo piękną obróżkę dla pieska, ryż, makaron, koce, kołdrę i ręcznik. Należy zaznaczyć, że pobiliśmy rekord roku ubiegłego o 28 kg i 240 g karmy. Dobrym sercem, współczuciem i chęcią niesienia pomocy zwierzętom wykazał/a się:

Hanna Marczuk, Maja Jaworska, Jesica Chojnacka, Kewin Stypa, Igor Nosal, Wiktor Nosal, Nikola Sobczuk, Julia Gołombek, Hanna Matlok, Ewa Stypa, Alicja Sobczyk, Kinga Havemeister, Wiktoria Kopytko, Natalia Opach, Robin Piechotta, Weronika Chojnacka, Alicja Nowak, Anna Kałuża, Marcel Olechno, Daria Wróbel, Martyna Warmons, Anna Pierończyk, Szymon Dudek, Oliwia Szykowska, Karolina Mróz, Michał Kopieński, Ksawery Kałuża, Paweł Imiela, Patrycja Janik, Tomasz Głogowski, Ksawery Laksa, Natalia Nowak, Karolina Jańczak, Magda Jańczak, Kevin Piechotta, Dawid Matlok, Wiktoria Chojnacka, Wiktoria Waniek, Oliwer Kałuża, Julia Szlage, Mateusz Stypa, Pani Weronika Anioł, Pani Karolina Lihs, Pani Iwona Nosal.

Wszystkim bardzo dziękujemy za okazanie dobrego serca zwierzętom i liczymy na Was za rok.

                                       Iwona Nosal – Opiekun Szkonego Koła TOZRP

Spotkanie z Panem Pajakiem
2015-10-09

8 października 2015 roku naszą szkołę po raz kolejny odwiedził Pan Andrzej Pająk z „milusińskimi zwierzakami”  - ssakami - a były to białe myszki, szczury, mangusty, tchórz, koszatniczki z młodymi, królik, skunks,  myszoskoczek mongolski, mastomys, kawia domowa.

Jak zawsze podczas odwiedzin pana Andrzeja i Jego podopiecznych, dowiadujemy się różnych ciekawostek z świata przyrody, z świata zwierząt. Dzieci są zachwycone szczególnie tym, że mogą dotknąć małego gryzonia lub innego ssaka, wywołuje to w nich olbrzymie emocje, które na długo pozostają w pamięci a na dodatek wywołują pragnienie posiadania własnego zwierzaka, którym mogliby się opiekować tak jak Pan Pająk. Co na to rodzice?...

Jedno jest pewne - pokaz był bardzo udany, mówimy do zobaczenia za rok Panie Andrzeju.

                                                                                                          Iwona Nosal

Zawody w mini piłkę
2015-10-08

29 września 2015 roku na boisku w Łączy odbyły się zawody w mini piłkę nożną chłopców, tą dyscypliną rozpoczęły się jednocześnie Gminne Igrzyska  Sportowe 2015/2016. Brały w nich udział szkoły z Poniszowic, Pławniowic, Kleszczowa, Rudna, Bojszowa, Rudzińca, Byciny.

Nasi zawodnicy w składzie: Mateusz Stypa, Tomasz Głogowski, Damian Warmons, Ksawery Laksa, Kevin Piechotta, Dawid Matlok, Łukasz Klugius, Kacper Havemeister, Paweł Imiela, Szymon Dudek, Ksawery Kałuża po zaciętej rywalizacji i dobrej grze, zajęli IV miejsce w Gminie Rudziniec.

Iwona Nosal

Wyjazd na Zieloną Szkołę
2015-10-05

W terminie od 13 do 26 września uczniowie z klasy III Szkoły Podstawowej w Bycinie, przebywali na Zielonej Szkole, w  Ośrodku Wczasowym PRIMAVERA w Jastrzębiej Górze.

Ośrodek oddalony 100 m od morza, położony na pięknym klifowym wybrzeżu. Obiekt wyposażony był w place zabaw, boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową, ziemny kort tenisowy, specjalne pomieszczenie do zabaw - Playland, salę gier wyposażoną w stoły do tenisa, bilarda, piłkarzyki i symulatory samochodowe. Ponadto dwa razy w tygodniu dla dzieci organizowane były dyskoteki oraz zajęcia nauki pływania na basenie. Dzieci mogły również korzystać ze zjeżdżalni, brodzika i jacuzzi. Na terenie ośrodka prowadzone były też zajęcia przez profesjonalnego animatora, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród dzieci. Były to: warsztat przyrodniczy, Młodego Einsteina, etniczny i szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Największe emocje wzbudziły wybory Miss i Mistera oraz Randka w ciemno, a na zakończenie pobytu " Chrzest morski". W czasie pobytu na Zielonej Szkole dzieci uczestniczyły w trzech całodniowych wycieczkach: do Łeby, Gdyni i Sopotu oraz na Półwysep Helski. Każda z wycieczek  obfitowała w ciekawe wydarzenia i dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Niektóre dzieci po raz pierwszy zobaczyły Morze Bałtyckie i miały okazję płynąć po nim statkiem.

Danuta Domin

PASOWANIE NA UCZNIA 2015
2015-10-02

      2 października 2015 to bardzo ważny dzień dla uczniów klasy I, gdyż w tym dniu odbyło się uroczyste Pasowanie Pierwszaków na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły! A ponieważ uczeń ma nie tylko prawa, ale także obowiązki - nasze pierwszaki musiały zaprezentować wszystkim swe umiejętności i wiedzę, aby nikt nie miał wątpliwości, że zasługują na zaszczytne miano Ucznia naszej szkoły. Pierwszaki nie dały się zjeść tremie i przedstawiły wspaniały program artystyczny, który wywarł wielkie wrażenie na zgromadzonych. Wszyscy zgodnie uznali, że dzieci zasłużyły na przyjęcie w szeregi braci szkolnej. Pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor Anna Czarny dokonała Pasowania . Następnie nowi uczniowie udali się na zasłużony słodki poczęstunek, który przygotowali dla nich rodzice.

pasowanie_400

Joanna Zachodna

Ważna informacja
2015-09-14
Zebranie z rodzicami
2015-09-11

c_importantSerdecznie zapraszamy na zebranie rodziców we wtorek tj. 15 września na godzinę 1600.

Głosuj na naszą szkołę
2015-09-10

Nasza szkoła bierze udział w programie „Wzorowa łazienka” będącym konkursem promocyjnym marki „Domestos” przeznaczonym dla szkół podstawowych.
Celem Programu jest promocja edukacji w zakresie higieny oraz promocja estetyzacji szkolnych łazienek.
Zadaniem szkoły jest utworzenie galerii prac, które obrazują to, jak uczniowie postrzegają temat wzorowych łazienek. Nagrodą główną jest remont łazienek szkolnych o wartości 30 000 zł. Dodatkowo, Domestos przeznaczy część środków ze sprzedaży swoich produktów na remonty dla następnych szkół, które zajmą kolejne miejsca w głosowaniu, warte również 30 000 zł. 
Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii i zagłosowania na naszą szkołę! 

fb_share_400_01

Wakacje minęły ....
2015-09-03

"Wakacje minęły jak sen kolorowy a trwały jak zwykle zbyt krótko ..." - tymi słowami piosenki pożegnaliśmy wakacje i powitaliśmy nowy rok szkolny 2015/2016.

001_400_22

Uczniowie klas IV, V i VI, wraz z panią Anną Skurzok-Pietruszewską, przygotowali program artystyczny. Po akademii powitaliśmy uroczyście nowych uczniów. Pani Joanna Cyron, w zastępstwie Pani dyrektor, przedstawiła pierwszoklasistom wychowawczynię. Pani Joanna Zachodna-Walczak wręczyła swoim uczniom rogi obfitości.

Na koniec p. Joanna Cyron podziękowała artystom za występ i życzyła wszystkim wielu sukcesów i samych dobrych ocen.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Rozpoczęcie roku szkolnego
2015-08-26

Zapraszamy uczniów i rodziców 1 września o godzinie 900 do szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 oraz spotkanie z wychowawcami i kolegami ze swoich klas. 

Ogłoszenie
2015-08-19

Wszystkich uczniów, którzy będą wystepowali na akademii z okazji rozpoczecia roku szkolnego, zapraszam na próbę w poniedziałek tj. 24 sierpnia na godzinę 930. Do zobaczenia:)

Anna Skurzok-Pietruszewska

Uwaga rodzice!
2015-07-14

       W zakładce: Dla rodziców. można zapoznać się z aktualnym wykazem podręczników na rok szkolny 2015/2016. Przypominamy, że podreczniki i ćwiczenia (oprócz religii i j. niemieckiego) do klas: I, II i IV są finansowane z programu rządowego.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
2015-06-30

      26 czerwca 2015 roku pożegnaliśmy klasę szóstą, pożegnaliśmy rok szkolny 2014/2015 oraz powitaliśmy tak wyczekiwane wakacje. Był to dzień pełen radości i smutku, dzień który pozostanie w pamięci nauczycieli i w pamięci absolwentów, dzień który przyniósł wiele emocji i wywołał w niektórych wiele skrytych uczuć. I chociaż akademia była bardzo długa, to trudno było się nam pożegnać z uczniami – absolwentami klasy szóstej.

        Organizatorami akademii byli uczniowie kończący edukację, oni też rozpoczęli akademię pożegnalną, następnie klasa piąta tradycyjnie pożegnała swoich starszych kolegów i koleżanki wręczając im jednocześnie przepiękne upominki z dedykacją dla każdego. Na koniec pożegnała nas Wiktoria Stypa utworem Roberta Jansona „Małe szczęścia”. Niesamowite wykonanie i niesamowity tekst wprawił wszystkich w pogodny nastrój, łzy odeszły na bok,  bo przecież póki radość jest w nas, póki wciąż śpiewa ptak, póki śmiech tłumi łzy, warto żyć, warto być, warto śmiać się… Kochać.

img_20150626_091457325_400

         Po akademii, Pani Anna Czarny- Dyrektor Szkoły, w sposób bardzo uroczysty wręczyła szóstoklasistom teczki absolwenta Szkoły Podstawowej w Bycinie,  zawierające świadectwa, ( także te z paskiem) , a  rodzicom podziękowania i listy gratulacyjne.  Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali z rąk Pani Dyrektor również uczniowie pozostałych klas. Nie zabrakło także nagród książkowych dla wszystkich wyróżnionych uczniów. Szczególne osiągnięcia i talenty zostały nagrodzone statuetkami a otrzymały je: Oliwia Stępień, Wiktoria Stypa i Karolina Janik.

         Myślę, że ten dzień pozostanie na długo w pamięci uczniów i nauczycieli.

                                                                                              Iwona Nosal

Uwaga rodzice
2015-06-26

c_importantUwaga rodzice, w zakładce formy pomocy finansowej, znajduje się informacja o wyprawce szkolnej - dotyczy zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016.

 

Egzamin na kartę rowerową
2015-06-26

Dzisiaj, 26.06.2015 r. uczniowie klas IV-VI przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Przyszli rowerzyści musieli zdać wcześniej egzamin teoretyczny, do którego przygotowywali się na zajęcia technicznych, wykazując się wiedzą z zakresu zasad ruchu drogowego.
Kolejnym etapem by uzyskać kartę rowerową był egzamin praktyczny.
Wszystkie te czynności uczniowie wykonywali w obecności p. dyrektor Anny Czarny, nauczycielki zajęć technicznych - p. Anny Skurzok-Pietruszewskiej, wychowawcy klasy IV - p. Elżbiety Kagan i pod czujnym okiem funkcjonariusza Komisariatu Policji w Pyskowicach st. asp. Grzegorza Kacan. 

Jak się okazało dzieci były doskonale przygotowane do egzaminu i zdały go pozytywnie!:)  
Gratulujemy! Bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.

karta_rowerowa_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
2015-06-22

W dniu 19 czerwca 2015 roku, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016. W skład nowego Samorządu wchodzą:

 1. Julia Szlage – przewodnicząca SU
 2. Kacper Havemaister – zastępca przewodniczącej SU
 3. Magda Jańczak – skarbnik SU

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2015/2016.

Opiekun SU – Iwona Nosal

DZIEŃ MAMY I TATY
2015-06-21

      W czwartek 18 czerwca zaprosiliśmy rodziców na Dzień Mamy i Taty. Chcieliśmy uczcić Ich święta, które przypadają w maju i w czerwcu. Uroczystość składała się z trzech części. Na początek dzieci zaprezentowały popisy playback show. Repertuar był różnorodny: od polskich hitów tanecznych, poprzez swojskie śląskie klimaty, egzotyczne bollywood, rhythm and blues’a aż po disco. Publiczność świetnie się bawiła i żywo reagowała. Doceniono wdzięk tancerek i aktorskie zdolności występujących. Następna część była bardziej refleksyjna , ostrzeżono więc, aby przygotować chusteczki… Uczniowie klasy III i uczennice z klasy VI zaprezentowali program poetycko-muzyczny.  Rodzice przenieśli się za sprawą wierszy i piosenki „Hallelujah” w swoje narzeczeńskie  lata, rozmarzyli się, a niejednemu łezka się w oku zakręciła. Młodzi artyści całe serce włożyli w recytowane wiersze i wspólnie śpiewane piosenki. Karolina Plichta pięknie wykonała utwór „Dla mamy”. Wiktoria Stypa zaczarowała publiczność swoim anielskim głosem w piosenkach:  „Hallelujah” „List do mamy” oraz „Ruchome piaski”. Chusteczki okazały się towarem bardzo wskazanym i poszukiwanym. Na koniec dzieci wręczyły mamusiom i tatusiom własnoręcznie wykonane laurki i piękne maki. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.

1_400_19

         Dziękuję serdecznie wszystkim dzieciom, które występowały i wykonywały prezenty dla rodziców za poświęcony czas i włożony trud. Jestem z Was dumna! Serce mi rosło, gdy słuchałam i oglądałam Was! Jesteście wielcy!

Joanna Zachodna

Wycieczka do Pszczyny
2015-06-15

W dniu 10 czerwca pojechaliśmy na wycieczkę do Pszczyny. Na początku poszliśmy zwiedzić Pokazową Zagrodę Żubrów, w której zobaczyliśmy film o historii tych zwierząt na ziemi pszczyńskiej. Następnie mogliśmy podziwiać różne zwierzęta np. daniele, jelenie, tańczącego indyjskiego pawia, a na końcu zobaczyliśmy najważniejszych mieszkańców zagrody czyli rodzinę żubrów. Zwiedziliśmy również prawdziwy dom myśliwski, w którym znajdowały się różne wyprawione futra zwierząt i stary piec. Z zagrody udaliśmy się do Pałacu Hochbergów. Na początku zwiedzania pani przewodnik rozdała nam teczki z najważniejszymi informacjami o pałacu, które pomogły nam poznać historię tego miejsca. Zobaczyliśmy ciekawe i piękne pokoje, jak na przykład salon księżnej Daisy.
Później wybraliśmy się na piknik do parku, a po nim na lody. Niestety nie zdążyliśmy zwiedzić skansenu, ponieważ było za mało czasu. Wszystkim wycieczka się podobała.

001_400_20

Zuzia Tyszko i Natalka Nowak z kl. 4

Wycieczka w Sudety i do Kotliny Kłodzkiej
2015-06-15

Od środy 20 maja do piątku 22 maja 2015 roku, uczniowie klasy V i VI wraz z panią Iwoną Nosal i panią Anną Czarny miło spędzali czas na wycieczce w Sudetach i Kotlinie Kłodzkiej.
Spaliśmy w przytulnym ośrodku w małej i pięknej miejscowości – Karłowie. Zanim jednak dotarliśmy do tego miejsca, odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc i obiektów.
Najpierw pojechaliśmy w Góry Złote do Kopalni Złota. Czas spędzony w tym miejscu był pełen emocji. Pojawił się strach, nie zabrakło też zabawnych chwil. Oczywiście z kopalni wyjechaliśmy z uśmiechami na twarzy i bogatsi o wiedzę m.in. o złocie. Następnie udaliśmy się do Twierdzy w Kłodzku. Tam wtajemniczono nas w najbardziej interesujące szczegóły zadań wykonywanych kiedyś przez żołnierzy. Wpoiliśmy też trochę wiedzy historycznej i przetestowaliśmy swoją sprawność fizyczną przeciskając się przez ciasne, wąskie i nierzadko niskie lub bardziej ciemne korytarze. Na koniec odwiedziliśmy piękne miasto – Polanicę Zdrój. Główną atrakcją tej części wycieczki była możliwość picia zdrowej wody w pijalni wód zdrojowych. Pierwszego dnia pogoda nam nie sprzyjała, ale w kolejnych było już tylko lepiej. W ośrodku mieliśmy możliwość wyszalenia się na dyskotece no i oczywiście odpoczęcia i wyspania, gdyż kolejny dzień wymagał od nas pełnej gotowości.

015_400_03

Pełni zapału wyruszyliśmy następnego dnia w góry, by zdobyć szczyt Szczeliniec Wielki o wysokości 919 m n.p.m. Interesujące było oglądanie ciekawych form skalnych – „figur”, z których prawie każda miała przypisaną sobie nazwę. Ciekawie słuchało się też związanych z nimi historii, o których opowiadał nam pan przewodnik. Następnie udaliśmy się w Błędne Skały, gdzie kolejny raz mogliśmy przetestować swą sprawność fizyczną przeciskając się przez ciasne, skalne labirynty. Ostatnim punktem wycieczki na ten dzień była kaplica czaszek w Czermnej – chwila zadumy, kolejna dawka wiedzy. Kiedy myśleliśmy, że to już koniec atrakcji, udało nam się namówić panie i naszego miłego pana kierowcę na wieczorny wypad do pizzerii.
W ostatnim dniu wycieczki zwiedziliśmy Ogród Bajek w Międzygórzu i w ten sposób cofnęliśmy się o parę lat. Do porządku przywrócił nas Wodospad Wilczki, a zwłaszcza powrót. Na samym końcu weszliśmy do Jaskini Radochowskiej. To miejsce każdy  z nas zapamięta na długo, ale też każdy inaczej. Na pewno było tam dużo adrenaliny i znów zmagania ze sprawnością fizyczną. W pobliżu jaskini zjedliśmy pyszny obiad na łonie natury. Wszyscy uśmiechnięci wróciliśmy do domu. Wycieczka była bardzo udana. To fantastyczne 3 dni.

Oliwia Stępień z kl. 6

Indywidualne Biegi Przełajowe
2015-06-12

W czwartek  11.06.2015 r. nasi szkolni sportowcy, pod opieką p. Weroniki Anioł i p. Anny Skurzok-Pietruszewskiej, pojechali na Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe w Pławniowicach.

Nasza drużyna  składała się z 12 uczniów z klas I - VI: 7 dziewcząt i 5 chłopców i zaprezentowała sie rewelacyjnie!
Zdobyliśmy aż  7 medali, w tym 5 złotych i 2 srebrne. Nasi  złoci medaliści to: Wiktoria Kopytko z kl. I, Alicja Nowak z kl. II i Magda Jańczak z kl. IV oraz Szymon Dudek z kl. III i Tomasz Głogowski z kl. IV. Natomiast srebrny medal wywalczyły: Martyna Warmons i Wiktoria Chojnacka z kl. II.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

001_400_21

Anna Skurzok-Pietruszewska

Zebranie z rodzicami
2015-06-08

c_importantW czwartek tj. 11 czerwca odbędzie się zebranie z rodzicami o godzinie 1600. Serdecznie zapraszamy.

Zawody sportowe w Rudnie
2015-06-05

3 czerwca na boisku sportowym w Rudnie miały miejsce aż dwie imprezy sportowe, na których naszą szkołę reprezentowali wybrani uczniowie z klasy II i III.

001_400_19Pierwszą z nich była Olimpiada Gier i Zabaw, w której zajęliśmy 5 miejsce. Kolejną były zawody lekkoatletyczne, w których na sześciu biorących w nich udział zawodników, zdobyliśmy aż 5 medali!
W biegu na 40 m Alicja Nowak zdobyła złoty medal, a Olaf Płaziński wywalczył srebrny krążek.
W biegu na 100 m, ze znaczną przewagą i w pięknym stylu złoty medal zdobył Szymon Dudek, a Weronika Chojnacka w tej dyscyplinie zdobyła brąz
Paweł Imiela popisał się pięknym rzutem piłeczką palantową i wywalczył sobie złoto.

Medalistom gratulujemy kondycji i wytrwałości oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

Danuta Domin

SUKCES NASZEJ UCZENNICY!
2015-05-29

      Wójt Gminy Rudziniec pan Krzysztof Obrzut, doceniając nieprzeciętny talent i osiągnięcia artystyczne naszej uczennicy Wiktorii Stypy zgłosił Ją do ogólnopolskiego konkursu wokalnego pt "WYGRAJ SZANSĘ” organizowanego przez TV-MEDIA.

         28 maja Wiktoria wraz z silną grupą wsparcia pojechała do Teatru Ziemi Rybnickiej w Rybniku, by tam zmierzyć się z innymi wykonawcami. Wiktoria zaśpiewała piosenkę Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat”. Jej wykonanie było wspaniałe i  poruszające, wzruszyło widownię, a w niejednym oku zabłysły łzy. Stres był ogromny , ale naszą artystkę wspierali  z widowni najbliżsi, pani dyrektor Anna Czarny, koleżanki i koledzy z klas IV-VI  z wychowawczyniami: panią Iwoną Nosal i panią Elżbietą Kagan, zaś w garderobie i za kulisami mogła w każdej chwili liczyć na piszącą te słowa, swoją długoletnią i najwierniejszą fankę i opiekunkę. Serca dodawały też przygotowane przez panie transparenty oraz burzliwe oklaski , entuzjazm i wznoszone przez kolegów dopingujące okrzyki. Jak wspaniale prezentowała się nasza szkoła  można zobaczyć na zdjęciach!

p1280973_400

       Po występach wszystkich wykonawców,  jurorzy udali się na naradę, a my wszyscy mogliśmy obejrzeć bardzo ciekawy i pouczający, profilaktyczno-wychowawczy spektakl teatralny „Tajemnica zamku wyobraźni” w wykonaniu aktorów Teatru Króla z Łodzi. Po przedstawieniu, wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment i ogłoszono wyniki.  Werdyktem jury nasza droga Wiktoria zdobyła II miejsce! Radości i gratulacjom nie było końca! Do Byciny wróciliśmy dumni i szczęśliwi!

        Taka uczennica to prawdziwy skarb! GRATULUJEMY  I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!

Joanna Zachodna

Konkurs przyrodniczy
2015-05-29

W maju odbył się konkurs przyrodniczy „II Prehistoryczny Dzień Ziemi” dla uczniów szkół podstawowych Gminy Rudziniec pod hasłem „Skąd przychodzisz Adamie?”którego organizatorem był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu.
Konkurs polegał na wykonaniu prezentacji w Programie PowerPoint. Brały w nim udział uczennice z klasy VI. Wszystkie prezentacje były ciekawe, staranne i samodzielne. Jednak tylko trzy osoby mogły stanąć na podium, a z naszych uczennic były to: Oliwia Stępień która zajęła I miejsce oraz Karolina Plichta która zajęła III miejsce.

Gratuluję. I życzę dalszych sukcesów.

                                                                                              Iwona Nosal

Konkurs Matematyczny w Pławniowicach
2015-05-29

Nasi uczniowie wzięli udział w V Gminnym Konkursie Matematycznym, który odbył się 28 maja w Pławniowicach. W tym roku naszą szkołę reprezentowali: Kewin Piechotta z kl. 4, Wiktoria Waniek z kl. 5 oraz Oliwia Stępień z kl. 6. Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom z rąk samego Wójta naszej Gminy.

001_400_18

Anna Skurzok-Pietruszewska

Dzień Europejski
2015-05-28

Dnia 26 maja we wtorek w naszej szkole odbyły się Dni Europejskie. 
W tym roku odbyły się one pod hasłem: Francja – najczęściej odwiedzany kraj świata. Mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie naszych uczniów oraz prezentację multimedialną o Francji, a także prezentację o Unii Europejskiej. Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursach. Uczniowie młodsi mieli za zadanie zapamiętać jak najwięcej szczegółów z prezentacji i potem je namalować rywalizując z czasem.

001_400_16

Z przyjemnością ogłaszamy, że wszystkie 3 młodsze klasy zdobyły I miejsce ex aequo !!! Uczniowie zapamiętali bardzo dużo szczegółów z czego bardzo się cieszymy. Klasy starsze 4 - 6 wzięły udział w konkursie wiedzy o Francji i o Unii Europejskiej. I miejsce zajęła klasa 6, II miejsce - klasa 4, III miejsce klasa 5 przegrywając zaledwie 0,5 punkta. Gratulujemy!

No i to na co wszyscy najbardziej czekali cały czas ... degustacja francuskiej kuchni.
Wszyscy zajadali się pysznymi croissantami z dżemem francuskim.     
Na korytarzu na piętrze została zorganizowana wystawka przeróżnych plakatów, książek oraz zdjęć i pamiątek z Francji, a także gazetki, które ochoczo pomagali wykonywać nasi uczniowie.

Dziękujemy wszystkim za ich pracę i wkład w przygotowanie tej imprezy, aby była udana !!!

W. Anioł , A. Krupa , E.Urbańczyk

Konkurs Matematyczny w Pyskowicach
2015-05-28

27 maja odbył się międzygminny Konkurs Rebusy Matematyczne 2015 w Pyskowicach. Nasze uczennice zaprezentowały się rewelacyjnie: Zuzanna Tyszko z kl. 4  zajęła II miejsce a Wiktoria Waniek z kl. 5 zajęła III miejsce.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

001_400_17

Anna Skurzok-Pietruszewska

Informacja dla rodziców
2015-05-27

c_importantDyrektor Szkoły Podstawowej w Bycinie zaprasza Rodziców uczniów przyszłej kl I na spotkanie do szkoły w dniu 18 czerwca br na godz. 1500.

Szkolny Konkurs Matematyczny
2015-05-20

Miło nam poinformować o wynikach szkolnego konkursu Rebusy Matematyczne. Zwycięscami zostali: Oliwia Stępień z kl. 6, Wiktoria Waniek z kl. 5 oraz Zuzanna Tyszko z klasy 4. Wyróżnione osoby będą reprezentowały naszą szkołę w międzygminnym konkursie w Pyskowicach. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Finał Ligi Humanistycznej
2015-05-20

W dniu 19 maja 2015 roku odbyło się podsumowanie zmagań szkół w konkursach Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec. Uczniowie naszej szkoły zdobyli III miejsce.
Na uroczystej gali pan wójt wręczył nagrody naszym uczennicom: Wiktorii Waniek, Oliwii Stępień i Natalii Kuczmerze. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku  też znajdziemy się w czołówce.

beztytuu_800x600_400_03

Ewa Urbańczyk

„Dziewczyny lubią brąz, a …” – ale czy tylko dziewczyny?
2015-05-18

Dnia 18 maja 2015 roku w Rudzińcu odbyły się zawody gminne dziewczyn i chłopców w biegach rozstawnych – sztafeta 4 x 100 m oraz sztafeta szwedzka.
Drużynę dziewczyn stanowiły: Weronika Chojnacka, Magdalena Jańczak, Julia Szlage i Karolina Janik.

Dziewczynki pobiegły bardzo dobrze - czas jaki zajęło pokonanie dystansu 4 x 100 metrów, to 1 minuta i 12 sekund.  Zajęły III miejsce co oznacza, że otrzymały brązowe medale.

Podobnie pobiegli chłopcy, bo pokonali ten sam dystans w ciągu 1 minuty i 8 sekund.
W składzie chłopców był: Tomasz Głogowski, Damian Warmons, Oliwer Kałuża i Mateusz Stypa. Chłopcy również zdobyli brązowe medale (zajęli III miejsce). Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w Lekkiej Atletyce.

0001_400_02

 

                                                                                                          Iwona Nosal

Zbiórka makulatury zakończona
2015-05-14

Dziękuję wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy brali udział w zbiórce makulatury, organizowanej przez Kółko Przyrodnicze. Zebraliśmy wspólnie 115 kg makulatury za co otrzymaliśmy 23,00 zł.

Za powyższą kwotę kupiliśmy piękną roślinę – rododendrona, która już zadomowiła się w naszym ogródku szkolnym.

Opiekun KP – Iwona Nosal

Dni Otwarte w Gimnazjum
2015-05-12

Dnia 7 maja br. uczniowie klasy szóstej wraz z wychowawczynią, zostali zaproszeni do Gimnazjum w Rudzińcu na tzw. Dni Otwarte, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Dżungla wiedzy”.

Z ciekawością oglądaliśmy wystawy, filmy, prezentacje oraz uczestniczyliśmy w fantastycznych  doświadczeniach chemicznych oraz doświadczeniach związanych z procesami zewnętrznymi i wewnętrznymi na Ziemi, przygotowanych dla nas w salach lekcyjnych, a wszystko zgodne z projektem gimnazjalnym „Dżungla wiedzy”. 

Tematy przygotowane przez gimnazjalistów to: Nowe technologie a oblicze Wielkiej Wojny; Skarby wiary; Fenomen brytyjskich grup muzycznych ostatnich 50 lat; Gdy wybucha wulkan, trzęsie się Ziemia...; Czy można „oswoić” lektury?; Odległości małe, duże, cząsteczki, …, kosmiczne  podróże; Zaczarowany świat chemii; Tajniki kuchni niemieckiej; Starożytny Egipt;  Piłka i jej wykorzystanie.
Radość była tym większa, iż szóstoklasiści prawidłowo odpowiedzieli na pytania konkursowe z geografii, za co w nagrodę otrzymali oceny bardzo dobre  z geografii na przyszły rok szkolny. Zatem geografia górą!...

Dzień był bardzo ciekawy, choć  trzeba powiedzieć męczący – z radością powracaliśmy do naszej przytulnej, mniejszej i cichszej szkoły.

beztytuu_800x600_400_02

                                                                                              Iwona Nosal

Powiatowy Turniej szachowy
2015-05-12

12 maja 2016 roku w Pyskowicach odbył się II Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych.
Naszą szkołę reprezentowali: Szymon Dudek, Dawid Matlok, Damian Warmons, Oliwer Kałuża, Wiktoria Waniek, Magda Jańczak i Karolina Jańczak.

Dziewczynki: Wiktoria Waniek i Magda Jańczak w kategorii klas IV-VI  przywiozły medale i dyplomy za zajęcie czwartego i piątego miejsca.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Iwona Nosal

Konkurs Rebusy Matematyczne
2015-05-08

Zapraszam do udziału w szkolnym Konkursie "Rebusy Matematyczne".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu jest przełamanie niechęci uczniów do matematyki, rozwijanie intuicyjnych pomysłów matematycznych, stworzenie okazji do odkrycia i wykorzystania zdolności artystycznych oraz wyrobienie zmysłu estetycznego. 

 • Termin oddawania prac mija 15 maja2015r.
 • Prace należy wykonywać na kartkach z bloku technicznego (format A4).
 • Prace powinny być podpisane z drugiej strony kartki (imię, nazwisko, klasa).
 • Nie należy podawać rozwiązania rebusu.
 • Każdy z uczestników konkursu może oddać kilka rebusów.
 • Jeden rebus powinien być na jednej kartce.
 • W każdym rebusie powinno być jak najmniej wyrazów, słów i liter (należy je zastępować   rysunkami).
 • Rebusy mogą być:
  JEDNOWYRAZOWE – np.: suma, różnica, Pitagoras,  ułamek itp.,
  WIELOWYRAZOWE – np.: suma to wynik dodawania itp.
 • Technika wykonania prac jest dowolna, można rysować, malować lub wklejać wycinki z gazet lub katalogów. Prace mogą być również wykonane techniką komputerową.
 • Należy dbać aby prace były starannie i dokładnie wykonane.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Konkurs Grafiki Komputerowej
2015-05-05

Zapraszam do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej „Jak dbać o Ziemię”. Organizatorem konkursu jest SP nr 7 im. A. Mickiewicza w Gliwicach. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu jest wywołanie u uczniów poczucia możliwości wpłynięcia swoim zaangażowaniem na promowanie szeroko rozumianej ekologii. Oczywiście ważne jest rozwijanie zainteresowań zabawą i pracą z komputerem, kształcenie wyobraźni, twórczego myślenia oraz zachęcanie dzieci dotwórczości w formie graficznej, a także prezentowanie jej szerszemu gronuodbiorców. 

Konkurs polega na samodzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu przez ucznia plakatu w formie pracy graficznej w edytorze grafiki komputerowej pod hasłem „Jak dbać o Ziemię”.

 • Technika wykonania pracy: program graficzny Paint.
 • Kryteria oceny pracy: zgodność z tematem, pomysłowość, wykorzystanie zaawansowanych narzędzi programu Paint np. kopiowanie, obracanie, przerzucanie, pochylenie, narzędzie krzywa, wyeksponowane elementy grafiki 3D np. poprzez dodania cienia doobiektu, efektu perspektywy itp., jednym słowem, aby rysunek nie był płaski, dwuwymiarowy.
 • Prace zgłaszane do konkursu powinny być przesłane na adres poldek40@op.pl.
 • Drogą elektroniczną proszę umieścić oryginały prac oraz plik tekstowy, w którym umieszczamy następujące informacje: imię i nazwisko autora, do której klasy uczęszcza, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, który opiekuje się uczniem, e-mail nauczyciela.
 • TERMIN NADSYŁANIA PRAC do 15 maja 2015r.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Dzień Ziemi
2015-05-04

Tegoroczny Dzień Ziemi obchodzony był w naszej szkole 27 kwietnia, pod hasłem:
„Z energią zmieniamy źródła”.

Uczniowie klasy piątej i szóstej przygotowali dla swoich młodszych kolegów  i koleżanek krótki, jednakże pouczający spektakl pod tytułem: „Śmieciowy problem”, w którym kolejny raz został poruszony temat recyklingu, umiejętnej segregacji i dbania o naszą Ziemię. Po nim została wyświetlona prezentacja multimedialna „Z energią zmieniamy źródła” ukazująca zalety wykorzystywania na szeroką skalę odnawialnych źródeł energii. Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu przyrodniczo-plastycznego związanego z tematem tegorocznego hasła  obchodów Dnia Ziemi. Podkreślę, że tym razem to uczniowie klas młodszych wybierały najciekawsze prace.

ziemia_800x600_400

W konkursie - I miejsce zajęła Karolina Janik, II miejsce zajął Oliwer Kałuża, III miejsca były aż dwa a dyplomy za ich zajęcie otrzymały Natalia Kuczmera i Karolina Plichta. Wymienione wyżej osoby  oprócz dyplomów otrzymały drobne nagrody rzeczowe, sponsorowane w części przez Nadleśnictwo Rudziniec.
Młodsze dzieci otrzymały kolorowanki o tematyce ekologicznej, z których najładniejsze prace zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.

konkurs_800x600_400

Na koniec wg wcześniejszej zapowiedzi wszystkie osoby ubrane na zielono bądź posiadające zielony akcent  zostały nagrodzone słodkością sponsorowaną przez Radę Rodziców.

Dziękuję wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród i słodkości, mam nadzieję, że zdobyte informacje i nauki podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi nie pójdą w las, a będą wykorzystywane w praktyce, każdego dnia w domu, szkole i na podwórku.

                                                        Opiekun SU - Iwona Nosal

Konkurs Ortograficzny
2015-05-04

30.04.2015 r. na konkursie ortograficznym, który odbył się w Rudzińcu w ramach Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Oliwia Stępień uzyskała tytuł „Mistrz Ortografii”, a drużyna w składzie Oliwia Stępień, Natalia Kuczmera, Wiktoria Waniek zdobyła II miejsce na tym konkursie.
Gratulujemy naszym uczniom!!!

Ewa Urbańczyk

Wystawa "Polska Walcząca"
2015-04-27

W dniu 27.04.2015 roku klasa VI była na wystawie „POLSKA WALCZĄCA”, na którą zostaliśmy zaproszeni przez Gimnazjum Nr 1 w Pyskowicach.
Ten okres II wojny światowej został dobrze utrwalony. Jesteśmy pod dużym wrażeniem tej wystawy.

Szczególne podziękowania dla Pana Marka Zawis – nauczyciela historii w gimnazjum – za bardzo ciekawe opowiadanie o tym okresie z historii Polski.

DZIĘKUJEMY 

www.resizer.pl_6813_400_01

Ewa Urbańczyk

ZIELONA SZKOŁA 2015
2015-04-25

        Jak co roku uczniowie klasy III pojechali na Zieloną Szkołę. Przebywali w dniach 8-21 kwietnia w Ośrodku Wypoczynkowym Primavera w Jastrzębiej Górze. Niestety było zimno i mocno wiało, ale nie przeszkodziło to dzielnym trzecioklasistom jak najpełniej wykorzystać ten pobyt. Codziennie chodzili na plażę, gdzie budując zamki z piasku i fortece z kamieni, wdychali przy okazji dobroczynny jod. Z wielkim zapałem korzystali ze znajdującego się na terenie ośrodka parku wodnego, pływając, zjeżdżając z piskiem do wody i relaksując się w jacuzzi. Najlepszą pływaczką okazała się nasza Ania, zyskując zachwyt i uznanie pani ratownik, a także zezwolenie na pływanie na głębszym basenie! Dzieci były też na wycieczce w Gdyni i Sopocie, gdzie zwiedziły Dar Pomorza, Centrum Eksperyment i Akwarium Gdyńskie oraz spacerowały po słynnym Monciakusopockim molo. Natomiast na Helu odwiedziły Fokarium, a w Jastarni Starą Chatę Rybaka, gdzie zafascynowane oglądały eksponaty i słuchały bardzo ciekawych opowieści o dawnym życiu na Kaszubach. Uczniowie byli też na pieszej wycieczce w Chłapowie, gdzie podziwiali Wąwóz Chłapowski i na Rozewiu w latarni morskiej. Bardzo atrakcyjny okazał się również pobliski Lisi Jar. Liczne wrażenia przyniosło spotkanie z bursztynnikiem!

1_400_18

           Nieoceniony pan Zenek-animator z Primavery poprowadził bardzo ciekawe warsztaty: eksperymentalne "Młody Einstein”, przyrodnicze, muzyczne, pierwszej pomocy, regionalne oraz zajęcia sportowe i zabawy: randkę w ciemno, wybory Miss i Mistera, Chrzest Morski. Było też spotkanie z szantymanem, który zaśpiewał najbardziej znane szanty oraz pokazy magiczne- Magic Show. Wieczorami  dzieci bawiły się w Night Clubie na dyskotekach prowadzonych przez didżeja i pana Zenka. Nasi uczniowie odnieśli też sukces w konkursie plastycznym zorganizowanym przez ośrodek. Prace Ani i Ksawerego zdobyły III , a Oliwii, Szymona i Karoliny-II miejsce! Czas tak zapełniony po brzegi minął bardzo szybko i nagle okazało się, że trzeba wracać! Na miejsce do Byciny wszyscy dotarli pełni wrażeń i co najważniejsze cali i zdrowi!

Joanna Zachodna

Powiatowy Turniej Szachowy
2015-04-22

W dniu 17 kwietnia 2015 roku w Pyskowicach, w Szkole Podstawowej nr 6, odbył się Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Powiatu Gliwickiego.

Nasza szkoła zgłosiła 3 reprezentantki i 3 reprezentantów w kategorii wiekowej klas 4-6 – grupę dziewczyn: Wiktoria Waniek, Karolina Janik, Magda Jańczak oraz grupę chłopców: Oliwer Kałuża, Dawid Matlok i Damian Warmons.

szachy_800x600_400_01

Celem turnieju było przede wszystkim zainteresowanie dzieci i młodzieży grą w szachy oraz przygotowanie do pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.
Zawody odbyły się w formie turnieju indywidualnego granego systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Wszystkie spory rozstrzygał Sędzia Główny. Zawodników z Szkół Podstawowych było w sumie 59.

Nasi reprezentanci nie wyjechali z Pyskowic z pustymi rękami.
Wiktoria Waniek zajęła III miejsce w kategorii dziewczyn  klas 4-6, a Karolina Janik tuż za nią IV miejsce w kategorii dziewczyn klas 4-6. Każdy z zawodników został doceniony i otrzymał nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Gratuluję, jestem z  Was wszystkich bardzo dumna, tym bardziej iż włożyliście w ten turniej wiele własnej pracy oraz składam podziękowania rodzicom i dziadkom, którzy przekazali umiejętności szachowe swoim dzieciom i wnukom, tym samym upowszechniając i popularyzując ten rodzaj sportu. 

Iwona Nosal 

Mała Olimpiada Matematyczna
2015-04-21

W dniu 21.04.2015 r. odbył się II etap (rejonowy) konkursu „Mała Olimpiada Matematyczna”. Do udziału w nim zaproszono uczniów klas VI szkół podstawowych Miasta Gliwice i powiatu gliwickiego. Konkurs został przeprowadzony w SP nr 20 w Gliwicach i naszą szkołę reprezentowała Oliwia Stępień.

p4210346_800x600_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Spotkania Zamkowe
2015-04-17

W dniu 16.04.2015 r. uczennica Oliwia Stępień z klasy VI wzięła udział w  Powiatowym Konkursie recytatorskim "Spotkania Zamkowe" w Toszku.  
W turnieju wzięli udział uczniowie klas III-VI szkół podstawowych z gmin: Gierałtowice, Sośnicowice, Knurów, Pyskowice, Rudziniec, Wielowieś, Toszek.

p1020669_800x600_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

Ogłoszenie
2015-04-16

Samorząd uczniowski wraz z opiekunem organizuje 22 kwietnia 2015 roku dyskotekę ekologiczną
Wstęp za minimum 3 kg makulatury! Rozpoczęcie o godzinie 17.00 a zakończenie o godzinie 19.00. Zapraszamy!
Zapisy przyjmuje przewodnicząca samorządu uczniowskiego – Oliwia Stępień.

Iwona Nosal

konkurs Odkrywamy Tajemnice Świata Zwierząt
2015-04-10

W II etapie konkursu przyrodniczego, popularyzującego wiedzę przyrodniczą wśród uczniów klas V i VI szkoły podstawowej

I miejsce zajęła – Natalia Kuczmera,
II miejsce – Karolina Plichta
III miejsce – Karolina Janik
Wyróżnienie – Julia Szlage.

Gratulacje!

konkrs_800x600_400

Iwona Nosal

konkurs plastyczny
2015-04-08

nowy_400_05Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu rozstrzygnięty został szkolny konkurs "Jestem bezpieczny w sieci" dla klas 1-3. Oto zwycięscy:

I miejsce - Anna Pierończyk
II miejsce - Ewa Stypa
III miejsce - Julia Gołombek

Gratulujemy!

Elżbieta Kagan
Anna Skurzok-Pietruszewska

Ogłoszenie
2015-04-07

W miesiącu kwietniu 2015 r. uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej w Bycinie realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną szkołę”.

dofinansowanie_400

gmina_rudziniec_02

Programy dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z budżetu Gminy Rudziniec.

Sprawdzian Szóstoklasisty
2015-04-01

      1 kwietnia klasa VI przystąpiła do sprawdzianu szóstoklasisty, który został przeprowadzony w oparciu o wymagania określone w nowej podstawie programowej.

beztytuu_800x600_400_01

Nowa formuła sprawdzianu wyraźnie określała zakres przedmiotowy, zadania zamknięte i otwarte z języka polskiego, matematyki oraz zamknięte z języka angielskiego.

      To już nie były żarty, uczniowie bardzo poważnie podeszli do egzaminu, jak zawsze towarzyszył stres, zdenerwowanie i nadzieja na łatwe zadania. Jak poszło? Trudno powiedzieć, na wyniki trzeba trochę poczekać.

Iwona Nosal

Dzień Wiosny
2015-03-21

20 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Bycinie powitali wiosnę.

nowy_800x600_400

Na tę okazję klasa II wraz z wychowawcą przygotowała program artystyczny.
Specjalni reporterzy wyruszyli w teren, aby sprawdzić, czy wiosna jest już blisko, w czasie poszukiwań spotykając różne zwierzątka, które też z niecierpliwością jej oczekiwały.
Powitanie wiosny zakończyło się tradycyjnie - uczniowie wraz z nauczycielami wyszli na szkolne podwórko aby spalić Marzannę - symbol odchodzącej zimy.

Danuta Domin

WYCIECZKA DO WILLI CARO I PALMIARNI
2015-03-19

        19 marca pojechaliśmy na wycieczkę do Gliwic. Naszym celem była Willa Caro oraz Palmiarnia. Willa Caro  jest przykładem doskonale zachowanej XIX-wiecznej rezydencji renesansowej. Należała ona do gliwickiego przemysłowca Oscara Caro, a obecnie jest siedzibą Muzeum w Gliwicach. Stając w progu tego miejsca przenieśliśmy się 100 lat wstecz. U podnóża schodów powitał nas Gryf trzymający w łapie tarczę z monogramem właściciela. Później podziwialiśmy jeszcze monogram Oskara Caro w innych salach. Zwiedziliśmy wszystkie pokoje, podziwiając dawne, bogato zdobione (między innymi metodą intarsji) meble. Niektóre z nich nie są już spotykane w naszych domach, jak szezlong czy serwantka. Wielu z nas szczególnie zachwyciły sufity i zwisające z nich żyrandole, każdy  w innym stylu.

      Następnie obejrzeliśmy wystawę „Rzecz o szlachcie polskiej”. Dowiedzieliśmy się, że  szlachta polska wywodzi się  z  rycerstwa, a przekształcenie to nastąpiło w Polsce w XIV i XV wieku. Szlachta polska zyskała prawa i przywileje, ale  wzięła jednocześnie na siebie odpowiedzialność za rządy i  losy państwa. Na wystawie mogliśmy zobaczyć, jak ubierała się szlachta „na co dzień”, ale także wtedy, gdy obowiązek wzywał do obrony kraju. Podziwialiśmy między innymi pasy słuckie i guzy kontuszowe, karabele i zbroje husarskie, ale także czarne, żałobne suknie szlachcianek i ich skromną, patriotyczną biżuterię z okresu zaborów. Ogromne wrażenie wywarły na nas skrzydła husarskie i opowieść przewodnika na temat husarii.

1_400_17

     Kolejnym etapem były warsztaty. Udaliśmy się więc do parę dni wcześniej otwartej sali edukacyjnej. Młodsi uczestniczyli w warsztatach „Zaczarowane Kroszonki”, a starsi „ O palmie wielkanocnej”. Dowiedzieliśmy się wiele na temat naturalnych barwników, sposobów ozdabiania jaj, różnorodności palm w zależności od regionu Polski, roślin używanych i ich symboliki. Młodsi wykonali zaczarowane kroszonki, a starsi palmę, typową dla regionu śląskiego.

     Ostatnim etapem naszej wycieczki była Palmiarnia, gdzie podziwialiśmy tropikalne rośliny. W pawilonie użytkowym mogliśmy zobaczyć jak wyglądają rośliny, z których zjadamy lub „wypijamy”(kawa) owoce. Wśród egzotycznych roślin najbardziej zwracały uwagę kolorowo kwitnące storczyki i „drapieżne” rosiczki i inne owadożerne. Młodszych szczególnie zainteresowały zwierzęta, a wszystkich wspaniałe, działające dopiero od roku akwaria. Cztery ogromne akwaria  wiernie odwzorują cztery różne środowiska wodne: dorzecza Amazonki, jeziora Tanganika, rzeki Azji Południowo-Wschodniej i polskich rzek. Do szkoły powróciliśmy pełni wrażeń, bogatsi w wiedzę historyczną i przyrodniczą. Jednak to prawda, ze podróże, nawet takie niedalekie kształcą!

Joanna Zachodna

Laureaci konkursu "Jestem bezpieczny w sieci"
2015-03-16

LAUREACI II GMINNEGO KONKURSU „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Bycinie i Szkołę Podstawową w Kleszczowie.

Komisja konkursowa zdecydowała o następujących wynikach:

KATEGORIA KL. 1-2 (praca plastyczna)

1 miejsce – Michał Malcherczyk (SP w Rudzińcu)

Wyróżnienie – Aneta Michalska (SP w Rudzincu), Kacper Bemś (SP w Kleszczowie)


KATEGORIA KL. 3-4 (praca plastyczna)

1 miejsce – Julia Mysłowiecka (SP w Kleszczowie)

2 miejsce – Sabina Ochudlo (SP w Kleszczowie)

3 miejsce – Krzysztof Wszołek (SP w Rudzińcu)

Wyróżnienie – Emilia Machula, Dorota Bemś, Łukasz Hajda (SP w Kleszczowie)


KATEGORIA KL.5-6 (prezentacja, film)

1 miejsce – Julia Kania (SP w Rudzińcu) oraz Oliwia Stępień (SP w Bycinie)

2 miejsce – Małgorzata Fitzke i Dominika Gobla (SP w Kleszczowie)

3 miejsce – Michaela Sklorz (SP w Rudnie)

Wyróżnienie – Katarzyna Tkocz (SP w Rudnie), Jadwiga Czarnecka (SP w Rudzińcu),
                        Aleksandra Klencz (SP w Rudzińcu)


Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Przedstawienie klasy I
2015-03-15

13 marca klasa I zaprezentowała wszystkim uczniom naszej szkoły przedstawienie pt. "Spotkanie witamin" zrealizowane w ramach programu edukacyjnego  ZDROWO JEM - WIĘCEJ WIEM.
Pierwszaki, przebrane za warzywa i owoce, wierszykami i piosenkami przekonywały wszystkich dlaczego warto jeść sałatki warzywne i owoce, zamiast chipsów, coli i batonów.
Występ zakończyły piosenką "Owocowy blues", która wszystkim bardzo się spodobała.
Miejmy nadzieję, że rady zawarte w wierszach i piosenkach wszyscy wezmą sobie do serca!

grupowe_400_05

Joanna Cyron

Konkurs recytatorski
2015-03-13

001_2_400_02II etap konkursu w ramach XIII edycji Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec za nami. Tym razem uczestniczyliśmy w konkursie recytatorskim, w którym udział wzięły uczennice klasy VI: Karolina Plichta i Oliwia Stępień oraz uczennica klasy IV Karolina Jańczak.
Konkurs odbył się 5 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach. Rywalizacja była bardzo zacięta. Wszyscy uczniowie wspaniale recytowali przygotowaną poezję i prozę.
Oliwia Stępień wywalczyła wyróżnienie!!! Gratulujemy!!!

Czeka nas jeszcze konkurs ortograficzny, za naszych uczniów trzymamy kciuki.

Ewa Urbańczyk

Dzień Bezpiecznego Internetu
2015-03-13

bezpieczny1internet_01Po raz kolejny w naszej szkole odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.

Młodsi uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Przygody Plika i Foldera”, natomiast starszym uczniom zaprezentowano film pt. „Gdzie jest Mimi”, poświęcony cyberprzemocy. 
Szczegóły w zakładce „Dziecko w sieci”.

Elżbieta Kagan

Wyjazd do Cinema City
2015-03-12

kino_800x600_40012 marca pojechaliśmy do kina Cinema City w Gliwicach na film animowany pt. „Fru”.

Wyjazd ten był nagrodą za zajęcie przez naszych uczniów I miejsca VIII Gminnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Poniszowicach.

Wycieczka została ufundowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu.  

Anna Skurzok-Pietruszewska
Elżbieta Kagan 

W POSZUKIWANIU WIOSNY!
2015-03-08

       19 lutego 2015 roku klasa piąta i szósta wraz z wychowawczynią wybrała się na spacer w poszukiwaniu pierwszych śladów wiosny. Niektórzy wątpili, że o tej porze roku gdziekolwiek odnajdziemy, napotkamy, zetkniemy się z pierwszymi oznakami tej jakże radosnej pory roku. Ku zdziwieniu niedowiarków, zauważyliśmy „kotki” – bazie na wierzbie iwie, które pojawiają się przed liśćmi. Warto przypomnieć, iż pszczelarze cenią wierzbę iwę za wczesne dostarczanie (bo już w marcu) pszczołom obfitego pożytku. Kolejnym znakiem zbliżającej się wiosny był krzew lilak zwyczajny, który wypuścił pączki liści.

15_400

      Nie brakło również tak długo wyczekiwanych krokusów. Idąc ulicą Kasztanową pokazały się nam krokusy w kolorze białym, zaś w naszym szkolnym ogródku zachwycają i przyciągają wzrok złociste, opalające się w lutowym słońcu szafrany.

      Piękne, tajemnicze niebo, choć jeszcze zimowe z warstwową chmurą śniegową, ale już gdzieniegdzie przedziera się przezeń wiosenny błękit,  a Słońce coraz jaśniejsze i coraz wyżej  na niebie oświetla białe kłęby chmur.

      Na zdjęciach pojawiła się także śnieżyczka przebiśnieg sfotografowana w jednym z ogrodów, wszędobylska stokrotka, a także jeden z pierwszych wiosennych bezkręgowców – kowal bezskrzydły.

      Spacer  po miejscowości połączony z wycieczką do lasu, choć trochę dla niektórych męczący okazał się niezłą powtórką z lekcji przyrody.

Iwona Nosal

Mamy milion wejść!
2015-03-06

Wczoraj, 5 marca 2015 r, naszą stronę internetową odwiedziła milionowa osoba.
O godzinie 1120 licznik odwiedzin naszej strony pokazał 1000014! Na ten moment czekaliśmy od roku szkolnego 2009/2010, kiedy to nasza strona internetowa zaczęła działać. 

 Jest nam bardzo miło, że chociaż jesteśmy małą szkołą to strona cieszy się tak dużym zainteresowaniem.
Mamy nadzieję, że nasza popularność nie ulegnie zmianie a Wasza aktywność nie osłabnie i kolejnego miliona doczekamy się jeszcze szybciej!!!

Oliwia Stępień z kl.6
Anna Skurzok-Pietruszewska 

Uwaga rodzice przedszkolaków i przyszłych pierwszaków
2015-03-01

 Do szkoły podstawowej, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły. W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają zgłoszenie do 31.03.2014 r. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do 15.05.2015 r. składają wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej wraz z załącznikami.

   Do 6 marca 2015 roku rodzice/opiekunowie składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału Do publicznych przedszkoli/oddziałów w pierwszej kolejności poza systemem rekrutacji przyjmowane są dzieci 5–cio letnie i starsze zamieszkałe na terenie Gminy Rudziniec. Od 09.03.2015 r. do 31.03.2015 r. rodzice/opiekunowie składają wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału wraz z załącznikami.

      Ze szczegółami można się zapoznać w zakladce DLA RODZICÓW - Dokumenty szkolneFormularze zgłoszenia oraz wniosków wraz z zalącznikami dostępne są u dyrektora szkoły a także do pobrania ze strony internetowej  Urzędu lub z naszej strony.

Nowy plan lekcji
2015-02-14

c_importantWażna informacja! Od 16 lutego nastąpi zmiana planu lekcji. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim - zakładka Plan lekcji.

Konkurs "Jestem bezpieczny w sieci"
2015-02-08

bezpieczny_internetZ okazji przypadającego 10 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodzony będzie pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”, Szkoła Podstawowa w Bycinie oraz Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zaprasza do II Gminnego Konkursu „Jestem bezpieczny w sieci”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych gminy Rudziniec.
Konkurs prowadzony jest w 2 kategoriach wiekowych:
- klasy 1 - 4 – praca plastyczna (format i technika dowolna)
- klasy 5 - 6 – prezentacja (maksymalnie 15 slajdów) lub krótki film wykonany w programie Movie Maker

Celem konkursu jest uświadomienie młodym użytkownikom Internetu, iż jest on nie tylko przydatny, stanowi świetną zabawę i posiada mnóstwo zalet, ale zawiera również wiele zagrożeń i niebezpieczeństw.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Klasy 1 – 4
Wykonanie pracy plastycznej dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu. Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres organizatora:
Szkoła Podstawowa w Bycinie ul. Szkolna 13, 44-120 Pyskowice lub Szkoła Podstawowa w Kleszczowie ul. Szkolna 23, 44-164 Gliwice 15
Klasy 5 - 6
Wykonanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint lub Impress, dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu lub krótki film wykonany np. w programie Movie Maker (film może zawierać zdjęcia wykonane samodzielnie dowolnym aparatem fotograficznym np. w telefonie komórkowym). Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres szkola.konkurs@gmail.com w temacie wiadomości wpisać „Konkurs – Jestem bezpieczny w sieci”.

Prace należy dostarczyć do dnia 27 lutego 2015 roku. O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią pocztą elektroniczną do 16 marca 2015 roku. Każda szkoła może dostarczyć 3 najlepsze prace z kategorii kl. 1 - 4, natomiast z kategorii klas starszych ilość prac dowolna. Prace należy podpisać (imię i nazwisko, klasa, szkoła). Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.

Dzień babci i dziadka
2015-01-29

26 stycznia w Szkole Podstawowej w Bycinie obchodzono Dzień Babci i Dziadka.

Na tę okazję uczniowie klasy II, V i VI przygotowali wiersze i piosenki, które zostały ciepło przyjęte przez przybyłych gości. Na zakończenie babciom i dziadkom wręczono laurki specjalnie na tę okazję przygotowane. Wieczór umilała filiżanka kawy lub herbaty i słodki poczęstunek.

001_400_12

Danuta Domin

SREBNA SZOPKA jest nasza!
2015-01-25

001_400_0923 stycznia wystąpiliśmy z przedstawieniem jasełkowym na XVI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach. Do przeglądu przystąpiło 21 zespołów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i grup teatralnych.

Po występie zostaliśmy zaproszeni na uroczystą Galę Jasełkową, która odbyła się 25 stycznia o godzinie 17 w sali widowiskowej MOKiSu. W czasie tej uroczystości zostały ogłoszone wyniki. Nasza grupa pod nazwą „Kolędnicy z Byciny” zajęła II miejsce i otrzymała SREBNĄ SZOPKĘ, którą odebrali na scenie nasi przedstawiciele: Karolina Plichta, Natalia Kuczmera, Wiktoria Stypa i Paweł Imiela.

Dodatkowo wyróżnienie otrzymała „nasza perełka” Wiktoria Stypa za znakomity warsztat wokalny

Kochani jesteśmy z Was dumni – GRATULACJE!!!

gala2_400

Zobacz filmik z wręczenia SREBNEJ SZOPKI
  Zobacz zdjęcia z Gali Jasełkowej

Anna Skurzok-Pietruszewska
Elżbieta Kagan 

Mini siatkówka w Poniszowicach
2015-01-23

W dniach 21 i 22 stycznia na hali w Szkole Podstawowej w Poniszowicach odbyły się Mistrzostwa Gminy Rudziniec Szkół Podstawowych w MINI SIATKÓWCE.

Pierwszego dnia rywalizowali chłopcy. W Mistrzostwach mini siatkówki chłopców brały udział tylko cztery szkoły podstawowe: SP Poniszowice, SP Rudziniec, SP Bojszów oraz MY-SP Bycina. Skład drużyny: Damian Kwiatkowski, Mateusz Stypa, Oliwer Kałuża, Tomasz Głogowski, Łukasz Klugius, Kevin Piechotta, Damina Warmons, Dawid Matlok, Kacper Havemeister. Chłopcy zajęli czwarte miejsce.

Następnego dnia dziewczęta (skład: Karolina Plichta, Karolina Janik, Natalia Kuczmera, Wiktoria Stypa, Oliwia Stępień, Julia Szlage, Wiktoria Waniek, Karolina Jańczak, Magda Jańczak i Zuzanna Tyszko )rozpoczęły swój turniej rewelacyjnie. Na początku pierwszego meczu z Bojszowem była duża przewaga naszej reprezentacji, która niestety potem oddała punkty przeciwnikom. Każdy mecz był bardzo zacięty, pełen emocji do ostatniego punktu. Ostatecznie na pięć szkół (SP Poniszowice, SP Rudziniec, SP Bojszów, SP Pławniowice, SP Bycina) dziewczyny zajęły czwarte miejsce.

001_400_11

GRATULUJEMY SUKCESÓW!

 Iwona Nosal

Dzień babci i dziadka w przedszkolu
2015-01-23

22 stycznia przedszkolaki zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na spotkanie z okazji Ich święta. Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie czym wywołały łezkę wzruszenia i gromkie brawa. Po występie ugościły Dziadków i Babcie ciastkami i kawą, a same grzecznie bawiły się na dywanie.

dsc_0008_800x600_400

Irena Kasprzak 

Mamy Mistrza!
2015-01-22

Już kolejny raz nasza uczennica Oliwia Stępień zdobyła tytuł „Mistrz Frazeologii” w konkursie, który odbył się 20.01.2015 r w ramach „Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec”

Drużynowo wywalczyliśmy wyróżnienie!

Szkołę reprezentowały: Natalia Kuczmera i Oliwia Stępień z klasy VI oraz Zuzanna Tyszko z klasy IV. GRATULUJEMY!

W najbliższym czasie czekają nas jeszcze konkursy: recytatorski (już 5 marca) i ortograficzny. Trzymamy kciuki.

Ewa Urbańczyk 

KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW
2015-01-18

  18 stycznia 2015r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek "Śpiewajmy i Grajmy Maleńkiemu" pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec, podczas którego ogłoszono szczegółowe wyniki VIII Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Poniszowicach oraz rozdano nagrody.

  Miło nam poinformować, że nasza uczennica klasy szóstej Wiktoria Stypa już trzeci raz z rzędu zdobyła grand prix, a uczeń klasy trzeciej Paweł Imiela  zdobył I miejsce w kategorii solistów klas I-III.

    GRATULUJEMY!!! JESTEŚMY Z WAS DUMNI!!!

Joanna Zachodna

Zdobyliśmy I miejsce!
2015-01-16

jaselka_40015 stycznia nasi uczniowie wzięli udział w VIII Gminnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach i zajęli I miejsce.
Należy również dodać, że nasza przeurocza owieczka - Antosia Suchanek z Oddziału Przedszkolnego jako najmłodszy uczestnik przeglądu zachwyciła komisję konkursową i została wyróżniona. Wyrazy pochwały otrzymała także Wiktoria Stypa z kl. 6 za wyjątkowy wokal. Zauważona została także Oliwia Stępień z kl. 6 za rolę Archanioła Gabriela i wysportowana Gwiazda Betlejemska, którą zagrała Karolina Jańczak z kl. 4. Gratulacje!!!

Nagrodą w konkursie będzie wyjazd całej grupy do kina.

jaseka_1_400

Anna Skurzok-Pietruszewska
Elżbieta Kagan 

Zakończenie "Góry Grosza"
2015-01-14

gora_grosza_400Dziękujemy za zaangażowanie i entuzjazm w XV edycji Góry Grosza.
Poniżej przedstawiam kwoty uzyskane ze zbiórki groszy:

 1. Klasa I : 75,54 zł

 2. Klasa IV: 42,73 zł

 3. Klasa II: 41,24 zł

 4. Klasa V: 38,92 zł

 5. Klasa VI: 33,69 zł

 6. Klasa III: 9,10 zł

 7. Przedszkole: 8,76 zł

Razem : 249,98 zł

Opiekun SU – Iwona Nosal

Jasełka w kościele
2015-01-07

W Święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia, w kościele Trójcy Świętej w Bycinie, odbyło się przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów naszej szkoły dla mieszkańców Byciny. Zobacz krótkie filmiki z tego wydarzenia.

jaselka_w_kosciele_400_01

Anna Skurzok-Pietruszewska
Elżbieta Kagan 

Zebranie z rodzicami
2015-01-05

c_importantW czwartek tj. 15 stycznia odbędzie się zebranie z rodzicami o godzinie 1600. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na Jasełka w kościele
2014-12-22

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Byciny na Jasełka w wykonaniu dzieci naszej szkoły, które odbędą się w kościele w Bycinie 6 stycznia o godz. 1500.
Po jasełkach zapraszamy na poczęstunek do salki.

Przypominamy, wszystkim uczniom biorącym udział w Jasełkach, że próba przed występem odbędzie się 5 stycznia o godz. 1100 w kościele.

VIII GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
2014-12-19

       18 grudnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec odbył się VIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek” – “Śpiewajmy i grajmy Maleńkiemu”. W przeglądzie wzięło udział 160 uczniów ze szkół i przedszkoli Gminy Rudziniec. Naszą szkołę reprezentowali: uczeń klasy III Paweł Imiela, uczennica klasy V Wiktoria Waniek oraz uczennice klasy VI Karolina Plichta i Wiktoria Stypa. Miło nam poinformować, że Paweł Imiela i Wiktoria Stypa zostali laureatami i wystąpią w  uroczystym “Koncercie Kolęd” – 18 stycznia 2015r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu. GRATULUJEMY!

3_400_01

Joanna Zachodna


Ach! Co za noc!
2014-12-19

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który długo czekają dorośli i dzieci. Dlatego zgodnie z tradycją naszej szkoły spotkaliśmy się na wigiliach klasowych, w czasie których składaliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.
Później w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebraliśmy się na jasełkach w wykonaniu naszych uczniów, które wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Dzieci bardzo starannie przygotowały się do występu i mimo tremy poradziły sobie znakomicie. Zachwyciły widownię swoimi kostiumami, śpiewem i wspaniałym opanowaniem tekstu.

Mogliśmy po raz kolejny przeżyć historię Marii i Józefa. Scenki z życia nowo narodzonego Dzieciątka, pasterzy, mędrców, aniołków, uroczych owieczek i kóz w towarzystwie owczarka, niedźwiedzia, który w końcowej scenie okazał się diabełkiem, gwiazdy betlejemskiej i wielkiej niedźwiedzicy, przeplatane były pastorałkami.
Gra aktorów była pełna otwartości, prostoty i ciepła.
Na zakończenie zaśpiewaliśmy wspólnie tradycyjną kolędę przy akompaniamencie ucznia kl. 6 - Krzysztofa Tkocz.

jaseka_800x600_400

Serdecznie dziękujemy naszym młodym artystom, dzięki którym mogliśmy przenieś się do Betlejem w tak wyjątkową noc. 

Anna Skurzok-Pietruszewska
Elżbieta Kagan 

Tenis stołowy
2014-12-15

tenis_40015 grudnia 2014 roku w Poniszowicach odbyły się gminne zawody sportowe w tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. W zawodach startowało sześć szkół: z Pławniowic, Poniszowic, Byciny, Kleszczowa, Bojszowa i Rudzińca. Nasza damska reprezentacja to: Karolina Janik, Karolina Plichta i Karolina Jańczak. Z chłopców naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Stypa, Oliwer Kałuża i Łukasz Klugius. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem walczyli o jak najwyższe miejsca i godnie reprezentowali naszą szkołę.

Dziewczyny otarły się o brąz, gdyż pomimo wielkich starań Karoliny Janik zdobyły czwarte miejsce. Chłopcy miejsce piąte. Gratulacje!

Podczas całych zawodów panowała miła atmosfera i nie opuszczał nas dobry humor. To, co najważniejsze z uśmiechniętymi buziami jechaliśmy na zawody i takie same miny towarzyszyły nam w drodze powrotnej, bo pamiętajmy najważniejsza jest radość, jaką daje nam aktywność fizyczna bez względu na zajęte miejsca.

Raz jeszcze gratuluje! I zachęcam do dalszych treningów.

Iwona Nosal

XXII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
2014-12-11

      Dnia 11 grudnia nasza uczennica klasy szóstej Wiktoria Stypa wzięła udział w I etapie  XXII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Jest to festiwal, który co roku gromadzi około 2000 wykonawców  z kraju i zagranicy. Poziom jest wysoki, tym bardziej, że nie ma tu podziału na kategorie-ani wiekowe, ani grupowe czy solo.  Wiktoria pięknie reprezentowała naszą szkołę, ale niestety nie udało Jej się przejść do finału. Było to dla Niej następne, ciekawe doświadczenie. Trzymamy kciuki za kolejne piękne występy!

tarnowski_gry_2014_002_400_08

Joanna Zachodna

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE
2014-12-08

       Dnia 8 grudnia z niecierpliwością oczekiwaliśmy przybycia specjalnego gościa. Z myślą o Nim uczniowie klasy trzeciej przygotowali inscenizację pt. „Każdy może zostać świętym Mikołajem”. Dzieci przypomniały, że święty Mikołaj to nie postać z bajek, ani wymyślona przez rodziców… Prawdziwy Mikołaj urodził się w Grecji w IV wieku. Jako mały chłopiec chętnie pomagał ludziom starszym, chorym i biednym. Dzielił się tym, co posiadał, bo miał dobre serce, a zawsze robił to w tajemnicy. Gdy dorósł został księdzem, a potem biskupem w mieście Mira w Azji Mniejszej. Uczniowie podpowiedzieli nam też, że każdy z nas może zostać świętym Mikołajem,  robiąc coś dobrego dla innych…

8_400

      W końcu doczekaliśmy wszyscy nadejścia oczekiwanego gościa. Uczniowie przywitali Go z radością, a trzecioklasiści otoczywszy Go kołem zaśpiewali Mikołajowi piosenkę. Zrobiło się bardzo nastrojowo… Jako pierwsze zostały obdarowane prezentami przedszkolaki. One też przygotowały dla Mikołaja piosenkę. Potem po prezenty ruszyli uczniowie starsi. Święty Mikołaj nie zapomniał o nikim. W radosnym i świątecznym nastroju wszyscy rozeszli się do klas, mając nadzieję, że święty Mikołaj nie zapomni  o nas i przybędzie znów za rok!

Joanna Zachodna

Konkurs - Bożonarodzeniowa Szopka
2014-12-07

szopkaTematyka konkursu: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Warunki konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć edukacyjnych oraz dorośli.

 2. Prace konkursowe mogą być pracami grupowymi bądź indywidualnymi

 3. Prace oceniane będą w 5 kategoriach: I – Przedszkola, II – Szkoła Podstawowa kl. I-III, III – Szkoła Podstawowa kl. IV-VI , IV- Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne, V – Dorośli, VI - Rodziny

 4. Każda grupa powinna dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.

 5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały. Podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 0,5 m x 05,m.

 6. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane:
  - w przypadku osób dorosłych: imię i nazwisko (imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach grupowych, rodzinnych), adres zamieszkania, nr telefonu
  - w pozostałych przypadkach: nazwę szkoły(jednostki), kategorię wiekową, imię i nazwisko wykonawcy pracy (imiona i nazwiska członków grupy w przypadku prac grupowych), imię i nazwisko opiekuna. 

 7. Szopkę należy dostarczyć na własny koszt w terminie od 8.12.2014 do 19.12.2014r. do Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach

 8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 08.01.2015 r. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec www.gokrudziniec.pl, a wręczenie nagród odbędzie się 11.01.2015r. podczas Koncertu Kolęd w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu

 Ocena i nagrody:

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
  - ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
  - uwzględnione wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia
  - opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych)
  - wkład pracy
  - estetyka pracy
  - walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
  - prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania
 3. Komisja Konkursowa oceni szopki w pięciu ww. kategoriach. 

Pełny regulamin konkursu Plastycznego na Szopkę Bożonarodzeniową 

Andrzejkowa Moc Wrażeń!
2014-12-01

001_400_0826 listopada, w naszej szkole odbyła się Zabawa Andrzejkowa. Oprócz szalonych tańców, uczniowie mieli okazję spojrzeć w swoją przyszłość przy okazji rozmaitych wróżb prowadzonych przez uczennice klasy V i VI oraz Opiekuna Samorządu wraz z Panią Weroniką Anioł i Panią Grażyną Domin.

Długie kolejki rozciągały się przy stanowisku wróżących, a tegoroczne wróżby były naprawdę ciekawe!

Przyszłość przepowiadałyśmy woskiem, rurkami w wodzie, kubeczkami z przedmiotami symbolizującymi przyszłe życie, oraz sercem z wieloma imionami. Dwa razy przeszedł też pochód butów, a za progiem okazało się kto wygrał pościg.

Po wróżbach bawiliśmy się w rytmie muzyki zaproponowanej przez niezawodnych dj-ów: Damiana, Mateusza i Krzysztofa.

Wszystkim bardzo się podobało.

SU – Oliwia Stępień; Karolina Plichta

Test Bezpieczeństwa
2014-12-01

pobrane_01W piątek tj. 28 listopada nasze pierwszaki dzielnie przystąpiły do pierwszego w swoim życiu egzaminu czyli Wielkiego Testu Bezpieczeństwa z Kubusiem Puchatkiem. Bez problemów poradziły sobie z 15 pytaniami, otrzymując tym samym maksymalną liczbę punktów. 

Elżbieta Kagan

Światowy Dzień Misia
2014-11-25

019_400_0125 listopada 2014 roku naszą szkołę „odwiedziło mnóstwo misiów”, w związku z obchodami istniejącego od niedawna Święta Pluszowego Misia.

Był wśród nich: miś–Stefan, miś-Bogdan, miś–Tuptuś i wiele, wiele innych pluszowych, milutkich przyjaciół dzieci, nie zabrakło również Kubusia Puchatka, który mimo już swojego wieku, w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością i jest ulubieńcem dziecięcych serc. Każdy z nich wniósł w mury naszej szkoły radość, miłość oraz poczucie bezpieczeństwa, gdyż uczniowie którzy przynieśli misia do szkoły nie byli w dniu dzisiejszym pytani.

Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursów: teoretycznego i plastycznego „Portret Mojego Misia”.

Prace plastyczne dzieci zachwycały różnorodną, oryginalną techniką wykonania. Zostały zastosowane interesujące materiały i nietuzinkowe rozwiązania plastyczne.

W kategorii klas I-III: I miejsce zajęła Oliwia Szykowska,
                                     II miejsce - Michał Szykowski,
                                    III miejsce - Martyna Warmons.

W kategorii klas IV-VI: I miejsce otrzymała Natalia Kuczmera
                                       II miejsce - Karolina Janik
                                      III miejsce – Zuzanna Tyszko.

Wyróżnienia otrzymały osoby: Anna Pierończyk, Marcel Olechno, Aleks Brzank.

Gratulujemy wygranych i życzymy dalszych sukcesów!

Na pytania konkursowe dotyczące wiadomości na temat Święta Misia, zamieszczonych na gazetce ściennej szkoły tylko jedna uczennica odpowiedziała prawidłowo.

Gratulujemy zwyciężczyni którą została Zuzanna Tyszko!

Dzisiejsze atrakcje zostały zakończone klasowymi zdjęciami z pluszowymi gośćmi dzieci.
Zdjęcia prac i zdjęcia klasowe będą umieszczone w niedługim czasie na stronce szkoły. Zapraszamy!

Opiekun SU – Iwona Nosal

Konkurs Pięknego Czytania
2014-11-20

k_p_c18 listopada 2014 r. uczennica kl. V - Wiktoria Waniek oraz uczennica kl. VI - Oliwia Stępień wzięły udział w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania w Języku Niemieckim, który odbył się w Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach.
Honorowy patronat nad konkursem objął Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.
Z radością możemy poinformować, że Wiktoria Waniek otrzymała wyróżnienie. Gratuluję!

Weronika Anioł 

Klub Bezpiecznego Puchatka
2014-11-20

pobraneKlasa 1 realizuje ogólnopolski program „Klub Bezpiecznego Puchatka”, którego celem jest zapewnienie najmłodszym uczniom bezpieczeństwa w szkole, w domu i na ulicy.
Pomocą w realizacji programu jest film edukacyjny, na którym Kubuś pokazuje bezpieczne zachowania oraz książeczka z zadaniami. Pierwszoklasiści będą mogli sprawdzić swoje wiadomości na Wielkim Teście Bezpieczeństwa pod koniec listopada.

Elżbieta Kagan

Uwaga - Konkurs!
2014-11-17

KONKURS Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA.

Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Bycinie.

Na podstawie informacji wywieszonych na gazetce ściennej odpowiedz na pytania, odpowiedzi napisz na kartce A5, podpisz się i wrzuć do pojemnika. Pojemnik wystawiony będzie 20 i 24 listopada na korytarzu podczas długiej przerwy.

Rozwiązanie konkursu nastąpi 25 listopada.

Serdecznie zapraszamy.

Pytania konkursowe.

 1. W którym wieku rozpoczęła się kariera misia zabawki?

 2. Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia?

 3. W którym roku była 100 rocznica powstania misia?

 4. Ile lat temu powstał pierwszy miś?

 5. Wymień znanych pluszowych bohaterów literatury dziecięcej i bajek.

 6. Na czyją cześć nazwano popularnego pluszaka „Teddy’s Bear”?

 7. Kto jest autorem utworu „Zielony Miś”?

 8. Kto stworzył znanego bohatera utworów dla dzieci- „Kubusia Puchatka” i w który roku?

Opiekun SU – Iwona Nosal

Uwaga - konkurs plastyczny!
2014-11-17

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs plastyczny Portret mojego misia”.

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkoły w dwóch kategoriach:

 • Uczniowie klas I-III

 • Uczniowie klas IV-VI

Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na kartce technicznej A4 na temat: „Portret mojego misia”.

Ważna w ocenie prac jest ciekawa i oryginalna technika oraz estetyka wykonania pracy.

Technika dowolna, choć prosimy o nietuzinkowe rozwiązania plastyczne, interesujące materiały użyte do wykonania pracy (nie tylko same kredki!)

Na odwrocie proszę podpisać: Imię i Nazwisko oraz klasa.

Samorząd Uczniowski

Akcja Góra Grosza
2014-11-12

gora_grosza_400Po raz kolejny w naszej szkole rusza XV edycja „Góra Grosza”.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) od 24 listopada do 5 grudnia 2014 roku.
Dla organizatorów akcji (Towarzystwo Nasz Dom, z siedzibą w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34) podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich rówieśnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W szkole za akcję odpowiedzialny jest Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem i Dyrekcją Szkoły (w/w tworzą Komisję Góry Grosza).
Uczestnicząc w tej akcji wspieramy szczytny cel, dajemy innym godny wzór do naśladowania, otwieramy nasze serca na cudze nieszczęście, na drugiego człowieka.

Zapraszamy do udziału w akcji.

Opiekun SU – Iwona Nosal  

Konkurs przyrodniczy
2014-11-12

dscf0661_800x600_400We wrześniu 2014 roku odbył się I etap konkursu przyrodniczego, w którym brało udział 6 uczniów: Oliwer Kałuża, Julia Szlage, Wiktoria Waniek, Natalia Kuczmera, Oliwia Stępień, Wiktoria Stypa.

Do II etapu przeszły: Julia Szlage, Wiktoria Waniek, Natalia Kuczmera, Oliwia Stępień.

29 października miał miejsce II etap, konkursu przyrodniczego, w którym I miejsce zajęła: Oliwia Stępień; II miejsce: Natalia Kuczmera, III miejsce: Wiktoria Waniek, IV miejsce: Julia Szlage.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Iwona Nosal

KONCERT DLA KOMBATANTÓW
2014-11-10

      10 listopada w ramach obchodów Święta  Niepodległości w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II  w Gliwicach odbył  się Koncert na rzecz Kombatantów- Weteranów oraz ich opiekunów. Podczas tego koncertu  wystąpili laureaci III Powiatowo - Miejskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej, wśród których nie zabrakło oczywiście naszej wspaniałej uczennicy klasy VI Wiktorii Stypy oraz Męski Zespół Wokalno - Instrumentalny Camerton Towarzystwa Przyjaciół Opola. Przybyłych gości powitał dyrektor MDK pan Piotr Pielka oraz prezydent Gliwic pan Zygmunt Frankiewicz. Było bardzo uroczyście i podniośle. Występ naszej Wiktorii nagrodzono gromkimi brawami! A i po koncercie padło pod Jej adresem wiele pochwał i ciepłych słów. Jesteśmy bardzo dumni z takiej uczennicy! Praca z Wiktorią  to przyjemność i zaszczyt!

1_400_16

Joanna Zachodna

Zabawa charytatywna
2014-11-06

28 października uczniowie z Samorządu Uczniowskiego i Kółka Przyrodniczego zorganizowali w naszej szkole zabawę charytatywną na rzecz zwierząt ze schroniska w Gliwicach – Sośnicy.

wp_20141107_005_800x600_400_01Zebraliśmy 39 kg 760 dag karmy, koce, ręczniki, za co wszystko bardzo dziękujemy.

W tak szczytnej akcji brali udział: uczniowie klasy I: Hania, Michał, Ewa, Alicja, Nikola, Wiktoria, Kinga, Julia i Aleks; uczniowie klasy II: Martyna, Weronika, Daria, Natalia, Robin, Marcel, Ania, Alicja i Jakub; uczniowie klasy III: Szymon, Paweł, Ksawery, Ania, Karolina, Oliwia, Patrycja, Olaf, Michał; uczniowie klasy IV: Magda, Karolina, Zuzia, Tomasz, Wiktoria, Dawid, Natalia; uczniowie klasy V: Mateusz, Julia, Wiktoria, Oliwer, Bartek; uczniowie klasy VI: Oliwia, Karolina, Natalia, Wiktoria, Krzysiu, Damian, Karolina.

 

Opiekun SU – Iwona Nosal 

Spotkanie z Astronomią
2014-11-06

29 października 2014 roku, odbył się wyjazd do Multikina w Zabrzu, na zajęcia dydaktyczne „Spotkanie z Astronomią”, na którym uczniowie dowiedzieli się lub poszerzyli swoje wiadomości o powstaniu planet, rodzajach planet, planetach typu ziemskiego, warunkach panujących na poszczególnych planetach oraz o zaćmieniu księżyca.

Zajęcia dla części uczniów okazały się bardzo ciekawe, dla innych mniej ciekawe, jednak podsumowując całość, była to interesująca lekcja z astronomii i przyrody.

Iwona Nosal

SUKCES NASZEJ UCZENNICY!
2014-10-29

   Miło nam donieść, że nasza uczennica Wiktoria Stypa z klasy VI odniosła sukces w III Powiatowo-Miejskim Konkursie Pieśni Patriotycznej, który odbył się 29 października w Gliwicach, wyśpiewując II miejsce wśród solistów szkół podstawowych. Wiktoria została też zaproszona do występu w uroczystym koncercie dla środowisk kombatanckich i niepodległościowych, który odbędzie się 10 listopada w Gliwicach. GRATULACJE!!!

Joanna Zachodna

Zajęcia o bezpieczeństwie
2014-10-29

W ubiegły piątek tj. 24 października odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele Komisariatu Policji w Pyskowicach – asp. Grzegorz Kacan oraz asp. Leszek Cempel. Celem wizyty były zajęcia dla uczniów klas 1-6 na temat bezpieczeństwa. Zajęcia były także wprowadzeniem do ogólnopolskiego programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”, którego realizację rozpocznie klasa 1. 

policja_400

Elżbieta Kagan 

Akcja charytatywna
2014-10-20

Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem przeprowadził w miesiącu wrześniu akcję charytatywną „Szkoło Pomóż i Ty”, mającą na celu pomóc 17-letniemu Kamilowi Dominiak, który od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce.

Kamil jest bardzo pogodny i otwarty pomimo własnych ograniczeń. Każdego dnia stawia czoło nowym wyzwaniom, dlatego oprócz systematycznej rehabilitacji potrzebuje zakupu sprzętu do edukacji i obsługi komputera za pomocą ruchów gałek ocznych tj. „PCEey Go” .
Koszt „PCEey Go” – około 22 000 zł przewyższa możliwości finansowe rodziny Kamila, dlatego od ofiarności i dobroci ludzi o otwartym sercu zależeć będzie jego edukacja.

Nasza Szkoła przyłączyła się do akcji z dniem 01.09.2014 r., jednocześnie propagując wartości najważniejsze w życiu każdego człowieka: otwartość, życzliwość i dobroć. Akcja polegała na sprzedaży cegiełek (koszt 1 cegiełki 1,00 zł) zawierających treści edukacyjne z języka angielskiego, matematyki, geografii, języka polskiego itp.
Z zakupu cegiełek zebraliśmy 105,00 zł, które zostały przekazane na konto fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

Bardzo dziękujemy za okazaną życzliwość i współczucie.
Dziękujemy za udział w akcji.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

DEN
2014-10-14

 021_400„Serce za serce” pod takim hasłem odbyła się tegoroczna Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Samorząd Uczniowski przy wsparciu koleżanek i kolegów z klasy trzeciej, piątej i szóstej, przygotował króciutkie humorystyczne przedstawienie, po którym odbyła się Wielka Gala Nauczycielskich Serc oraz Koncert Życzeń

Uczniowie starali się podziękować Nauczycielom za ich trud, opiekę i przekazywaną wiedzę pięknymi i miłymi słowami, wierszami i piosenkami. Wyrazy szacunku i podziękowania popłynęły też w stronę Pani Sekretarki i Personelu Szkoły. Wiele radości i humoru, ale i refleksji wniosły brawurowo wykonane piosenki. Nie zapomniano również o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość.

Po gali i koncercie życzeń, Pani Dyrektor podziękowała za pracę nauczycielom i pracownikom szkoły, jak również złożyła wszystkim życzenia.

Następnie odbył się tak długo oczekiwany przez szóstoklasistów Dzień Samorządności.

Dyrektorem Szkoły i Panią Sekretarką została Oliwia Stępień, za Przedszkolaków odpowiedzialna była Karolina Plichta, Wychowawczynią klasy I została Wiktoria Stypa, klasę II objęła Natalia Kuczmera, Wiktoria Waniek dzielnie wypełniała obowiązki Wychowawcy klasy III, nauczycielem j. polskiego i historii została Karolina Janik, Panią Agnieszkę Krupa zastąpił Krzyszotof Tkocz, Damian Kwiatkowski sprawował obowiązki Pani Elżbiety Kagan, Julia Szlage odpowiedzialna była za język niemiecki.

nowy_400_04

Szóstoklasiści przed podjęciem się swoich funkcji ślubowali, że będą godnie reprezentować naszą szkołę i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki. Tak też było. Jednak jak się okazało „uczenie” i odpowiedzialność za mniejsze i większe dzieci wcale nie jest „taka łatwa” jak się to Uczącym wydawało. Tak długo oczekiwany dzień, bardzo szybko dobiegł końca, a na następny trzeba czekać cały rok…

Iwona Nosal

Pasowanie na ucznia
2014-10-13

Na ten dzień pierwszoklasiści czekali z prawdziwą niecierpliwością. 9 października uczniowie klasy pierwszej mieli bowiem stać się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Dzieci, wraz ze swoją wychowawczynią panią Joanną Cyron, już od kilku tygodni  przygotowywały piosenki, wierszyki, aby udowodnić wszystkim zebranym, że zasługują  na miano ucznia. W uroczystym dniu ślubowania dzieci odświętnie ubrane i przejęte z zapałem śpiewały piosenki o literkach, o cyferkach i o ruchu drogowym. Bardzo dobrze odpowiadały na pytania prowadzącego uroczystość Krasnala. Jednym słowem-egzamin na ucznia zdały śpiewająco! Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania wielkim ołówkiem, oraz wręczyła pierwszakom legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy.
                     grupowe_800x600_400_01
Po uroczystości rodzice zaprosili przejęte dzieci na słodki poczęstunek.

Joanna Cyron

Turniej Piłki Nożnej
2014-10-08

beztytuuDnia 1 października 2014 roku w Łączy odbył się Turniej Gminny Mini Piłki Nożnej Chłopców, w którym brało udział siedem reprezentacji ze szkół podstawowych naszej gminy: z Rudzińca, Poniszowic, Kleszczowa, Bojszowa, Rudna, Byciny, Pławniowic.

W składzie naszej reprezentacji był: Tomasz Głogowski (kapitan), Dawid Matlok, Kewin Piechotta, Damian Warmons, Łukasz Klugius, Mateusz Stypa, Bartłomiej Krzyżyk.
Po zaciętej walce sportowej nasi chłopcy wygrali ze szkołą z Pławniowic i z Kleszczowa, zajęli tym samym V miejsce.

Życzymy dalszych sportowych sukcesów.

Iwona Nosal

Zajęcia dodatkowe
2014-09-18

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

NAUCZYCIEL

ZAJĘCIA

DZIEŃ

GODZINA

DLA KLAS

A.Skurzok - Pietruszewska

Przygotowanie do sprawdzianu z matematyki

poniedziałek – co 2 tygodnie

13.40 – 14.25

kl. 6

A.Skurzok - Pietruszewska

Zajęcia z matematyki

poniedziałek – co 2 tygodnie

13.40 – 14.25

kl. 4 i kl. 5

E. Kagan

Zajęcia z pedagogiem

poniedziałek

13.40 – 14.40

indywidualne

W. Anioł

Zajęcia z logopedą

poniedziałek

13.30 – 14.30

indywidualne

E. Urbańczyk

Przygotowanie do sprawdzianu z j. polskiego

poniedziałek – co 2 tygodnie

13.40 – 14.30

kl. 6

E. Urbańczyk

Zajęcia humanistyczne

poniedziałek – co 2 tygodnie

13.40 – 14.25

kl. 4 i kl. 5

J. Cyron

Zajęcia plastyczne

wtorek

12.45 – 13.30

kl. 1 i 2

A.Krupa

Przygotowanie do sprawdzianu z j. angielskiego

wtorek

14.30 – 15.15

kl. 6

W. Anioł

Zajęcia z języka niemieckiego

środa

13.40 – 14.25

kl. 4

J. Zachodna - Walczak

Zajęcia wyrównawcze

środa

13.40 – 14.25

kl. 3

I.Nosal

Kółko przyrodnicze

środa

14.30 – 15.15

kl. 5 i kl.6

J. Cyron

Zajęcia wyrównawczo - uzupełniające

czwartek

13.40 – 14.25

kl. 1

D. Domin

Gry i zabawy sportowe

czwartek

12.45 – 13.30

kl. 1 i kl.2

I.Nosal

Zajęcia sportowe

czwartek

13.40 – 14.25

kl. 4

J. Zachodna - Walczak

Kółko informatyczne

czwartek

13.40 – 14.25

kl. 1-3

A.Skurzok - Pietruszewska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

piątek

13.40 – 14.25

kl. 4-6

E. Kagan

Zajęcia z pedagogiem

piątek

7.50 – 8.50

indywidualne

D. Domin

Zajęcia wyrównawcze

piątek

13.40 – 14.25

kl. 2

Projekt "Umiem pływać"
2014-09-16

     Gmina Rudziniec

gmina_rudziniec_01

Od września do listopada 2014 r. uczniowie kl. III

- Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bojszowie,

- Szkoły Podstawowej w Bycinie,

- Szkoły Podstawowej w Pławniowicach,

- Szkoły Podstawowej w Poniszowicach,

- Szkoły Podstawowej w Rudnie,

- Szkoły Podstawowej w Rudzińcu,

realizują zadanie publiczne: Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” o nazwie PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ – NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC, współfinansowany ze środków Gminy Rudziniec i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

msit

Zebranie z rodzicami
2014-09-05

c_importantW czwartek tj. 11 września odbędzie się zebranie z rodzicami o godzinie 1600. Serdecznie zapraszamy.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
2014-09-01

      1 września 2014 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uczniowie klasy III, V i VI przygotowali rozśpiewane przedstawienie „ Do szkoły czas!”.  Karolina, Olaf i Ksawery, grający role szkolnych leni próbowali odmienić naturalny porządek, pojmując w  niewolę jesień, aby opóźnić jej nadejście i czas powrotu do szkoły. Na szczęście ich plan nie powiódł się i pani dyrektor Anna Czarny mogła wszystkich serdecznie powitać i życzyć wielu wspaniałych ocen i sukcesów, a także podziękować aktorom za piękne przedstawienie. W tym roku w szeregi naszej szkolnej drużyny dołączyło aż czternastu pierwszoklasistów. Dzielnie wystąpili Oni na środek, a pani dyrektor Anna Czarny oraz wychowawczyni Joanna Cyron serdecznie Ich powitały i wręczyły tradycyjne rogi obfitości dla osłodzenia pierwszych dni szkoły.

1_400_15

     Cała uroczystość zgromadziła bardzo liczne grono rodziców uczniów klasy I i przedszkolaków oraz przebiegła w miłej i wesołej atmosferze.

Joanna Zachodna

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
2014-08-21

Zapraszamy uczniów i rodziców o godzinie 1000 do szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 oraz spotkanie z wychowawcami i kolegami ze swoich klas. 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
2014-07-02

27 czerwca 2014 roku odbyła się Akademia kończąca rok szkolny 2013/2014.

kl_5_400Jak co roku były wzruszające przedstawienia. Najpierw Samorząd Uczniowski powitał wszystkich gości zebranych na akademii. Następnie wystąpiła klasa 5 ze scenariuszem przygotowanym przez panią Iwonę Nosal. Przedstawienie było wprost zachwycające ponieważ, nie brakowało w nim humoru, ani też wzruszających tekstów. Po występie Absolwenci klasy 6 zostali obdarowani prezentami od klasy 5, za wszystkie lata spędzone razem. Akademię uświetnił także występ przedszkolaków przygotowany przez panią Iwonę Nosal. kl_6_400Nadszedł wreszcie czas na występ Absolwentów. Wszyscy trochę powspominali jak to było w przedszkolu i w późniejszych klasach. 

Na koniec występu klasa 6 zaśpiewała wzruszającą piosenkę pt. „Do widzenia Przyjaciele…” z akompaniamentem gitary. Po występach wszyscy zobaczyli prezentacje przygotowane przez Oliwię z klasy 5 i wychowawczynię klasy 6 panią Elżbietę Kagan. Aby zakończyć akademię pani Dyrektor rozdała wszystkim świadectwa i życzyła UDANYCH WAKACJI.

Absolwentka SP w Bycinie

Paulina Imiela

Olimpiada Gier i Zabaw
2014-06-26

24 czerwca br. w Rudnie odbyła się Olimpiada Gier i Zabaw dla klas I-III.
Miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły wywalczyli trzecie miejsce i tym samym brązowy medal. Gratulujemy!!!

Joanna Cyron

List Rzecznika Praw Dziecka
2014-06-24

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do uczniów.

Zachęcamy do zapoznania sie z treścią listu.

Gala Ligi Humanistycznej
2014-06-13

W dniu 27 maja 2014 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bycinie odbyła się XII Gala Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec.
Na uroczystość podsumowującą zmagania szkół podstawowych zostali zaproszeni przedstawiciele władz gminnych, dyrektorzy szkół, nauczyciele wraz z finalistami. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy pan Krzysztof Obrzut, radna Byciny pani Elżbieta Jańczyk, sołtys Byciny pani Inga Kubas.

z_wojtem_400Wójt wręczał dyplomy i nagrody laureatom trzech konkursów, które odbywały się w ramach ligi oraz Puchar Przechodni Wójta Gminy Rudziniec.

Nasi uczniowie, a zarazem szkoła wypadli wspaniale.

Uczennica klasy VI Paulina Imiela zdobyła III miejsce w konkursie recytatorskim. Oliwia Stępień zdobyła tytuł Mistrza Ortografii oraz Mistrza Frazeologii. Drużynowo uczennice: Paulina Imiela, Wiktoria Plichta i Oliwia Stępień zdobyły I miejsce w konkursie frazeologicznym oraz I miejsce w konkursie ortograficznym.

Szkoła w ogólnej punktacji uplasowała się na I miejscu i zdobyła Puchar Przechodni Wójta Gminy Rudziniec.

Puchar pozostaje w naszej szkole już na zawsze!!!

                                           z_pucharem_400

Zgodnie z regulaminem Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec trzykrotne kolejne zdobycie pucharu uprawnia do zatrzymania nagrody.

W czasie gali goście ujrzeli dwa przedstawienia: „Wiosną wszystko się może zdarzyć” i przedstawienie „W ulu” przygotowane w ramach ogólnopolskiego programu Akademia Przyjaciół Pszczół „Pomagamy Pszczołom”.

Wszyscy byli zachwyceni inscenizacjami, dekoracją oraz grą aktorów, a szczególnie grą Dawida Graniowskiego, który wyśmienicie zagrał zakochanego bociana.

Gratulacje!!!                                                                                                              Ewa Urbańczyk

Biegi przełajowe w Pławniowicach
2014-06-13

13 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Pławniowicach odbyły się Gminne Biegi Przełajowe.

grupowe_400_03W zawodach uczestniczyli zawodnicy z siedmiu szkół z naszej gminy. Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów z klas I – VI. Byli to kolejno: z klasy I Weronika Chojnacka i Robin Piechotta, z klasy II Karolina Mróz i Szymon Dudek, z klasy III Magda Jańczak i Tomasz Głogowski, z klasy IV Julia Szlage i Mateusz Stypa, z klasy V Karolina Plichta i Krzysztof Tkocz, z klasy VI Wiktoria Plichta i Dawid Graniowski. Zawodnicy biegli na różnych dystansach, w zależności od wieku.

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie zdobyli aż 4 medale. Uczennica klasy I Weronika Chojnacka i uczennica klasy III Magda Jańczak w pięknym stylu wywalczyły złote medale i zajęły najwyższe stopnie na podium. Tomasz Głogowski z klasy III zajął II miejsce i otrzymał srebrny krążek. Uczeń klasy II Szymon Dudek po zaciętym boju zajął III miejsce i wywalczył brązowy krążek.

Wszystkim uczestnikom tych niełatwych zmagań sportowych gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i kolejnych medali.  

Danuta Domin

Wycieczka do Warszawy i Kazimierza Dolnego
2014-06-11

W dniu 29-31 maja 2014r. klasy 4-6 wraz z panią Iwoną Nosal, panią Elżbietą Kagan i panią Anną Czarny były na wycieczce w Warszawie i Kazimierzu Dolnym.

grupowe_400_01Już pierwszy dzień dostarczył nam wielu atrakcji i wrażeń, gdyż wybraliśmy się do Centrum Nauki Kopernik. Mogliśmy się tam bawić, a zarazem uczyć i eksperymentować. Następnego dnia zwiedziliśmy z panią przewodnik wiele ciekawych miejsc, których historii słuchaliśmy z zainteresowaniem. Najciekawsze było między innymi zwiedzanie stolicy z XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki. Bardzo podobał nam się przejazd metrem i to, że mogliśmy usiąść na trybunach często widzianego w telewizji Stadionu Narodowego. Choć wstyd się przyznać, to nie da się ukryć, że każdy dość dużą (jeśli nie największą) sumę pieniędzy przeznaczył na posiłek w McDonaldzie. Ostatni dzień wycieczki z chęcią przeżylibyśmy jeszcze raz, ponieważ wielu z nas zapamięta piękny Kazimierz Dolny. Skojarzymy go zapewne z pysznymi lodami oraz ze stanowczo za krótkim dla nas przejazdem jeepami po wąwozach lessowych.

Mimo tego, że niektórzy uczniowie dali się paniom we znaki, trzeba przyznać, że opłacało się pojechać na wycieczkę. Było wspaniale - w przyszłym roku również chcielibyśmy być na równie cudownym wyjeździe.

Oliwia i Paulina

Informacja dla rodziców
2014-06-08

c_importantW zakładce DLA RODZICÓW "formy pomocy finansowej" zamieszczone są nowe informacje o "Wyprawce szkolnej" na rok 2014/15. Prosimy o zgłaszanie się do p. E. Kagan do 11 czerwca br.

Dzień Otwarty Programu Comenius
2014-06-06

grupowe_400_02We wtorek 3 czerwca 2014 roku, nasz szkolna reprezentacja piłki nożnej w składzie:
Dawid Graniowski, Damian Kwiatkowski, Mateusz Stypa, Bartłomiej Krzyżyk, Damian Warmons, Łukasz Klugius, Tomasz Głogowski, Paweł Imiela, Kewin Piechotta, zmierzyła się z uczniami szkół z Toszka, Wielowsi, Pyskowic, Kleszczowa, w ramach powiatowych rozgrywek sportowych - Dnia Otwartego Programu Comenius w Zespole Szkół w Pyskowicach.

Nie było podziału na grupy młodsze wiekowo i starsze, stąd też nasi chłopcy walczyli również z gimnazjalistami, i choć było ciężko i czasem boleśnie, to walczyli do ostatniej chwili, wielkie brawa dla bramkarzy: Pawła i Bartka – bardzo dobrze bronili swojej bramki. Dostrzegł ich umiejętności nawet sędzia. Brawa dla Mateusza, bo to on przyczynił się do dwóch zdobytych bramek. Stąd też został obdarowany medalem dla najlepszego zawodnika zagranych meczów. Gratuluje chłopcy, w przyszłym roku będzie lepiej.

Iwona Nosal

Zebranie z rodzicami
2014-06-02

c_importantW czwartek 5 czerwca odbędzie się zebranie z rodzicami o godzinie 1600. Zapraszamy rodziców wcześniej, tj. na 1530, ponieważ uczniowie przygotowali występ.

Dzień Dziecka
2014-06-01

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.

DZIEŃ MAMY W PRZEDSZKOLU
2014-05-26

    26 maja z okazji Dnia Matki dzieci z oddziału przedszkolnego, jak co roku, zaprosiły swoje mamy. Przygotowały dla nich dwa przedstawienia- ,,Dwie mamy" i ,,Za co kochamy swoje mamy?" oraz zaśpiewały dla mam piosenki. Wykonały także małe upominki- piękne koszyczki na kosmetyki, które wręczyły mamom po przedstawieniu. Mamy były bardzo wzruszone występem swoich pociech i upominkami. Po części ,,oficjalnej" mamy zostały na kawę , ciasto i pogaduszki, a dzieci grzecznie bawiły się na dywanie, by mamy mogły spokojnie świętować. To był miły , świąteczny dzień i dla mam i dla dzieci.

1_400_14

Irena Kasprzak

Zielona szkoła - Jastrzębia Góra 2014
2014-05-21

nowy_400_02Klasa III wraz ze swoją wychowawczynią przebywała 2 tygodnie maja w Jastrzębiej Górze na Zielonej szkole.
Nad morzem przywitała nas piękna pogoda, która towarzyszyła nam, niestety, tylko parę dni. Przez wiele następnych dni patrzyliśmy z nadzieją w niebo, aby ujrzeć choć trochę słońca! Nie narzekaliśmy jednak na nudę, gdyż dni wypełnione były różnymi ciekawymi zajęciami i wycieczkami. 

Pojechaliśmy na wycieczki: nowy2_400_01do Władysławowa, na Hel, do Gdyni i Sopotu oraz do Łeby do Słowińskiego Parku Narodowego. Odwiedziliśmy m.in. Ocean Park, Fokarium, Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, popłynęliśmy w krótki morski rejs statkiem "Pirat", chodziliśmy po Słowińskim Parku Narodowym, pozwiedzaliśmy wyrzutnię rakiet w Rąbce, odwiedziliśmy latarnię morską w Rozewiu, skąd podziwialiśmy piękne widoki, płynęliśmy również statkiem po jeziorze Łebsko. Nie zabrakło nam również ciekawych zajęć na miejscu: konkursów, zabaw, rozgrywek sportowych, dyskotek... A relaksowaliśmy się we wspaniałym basenie w hotelu. Bardzo dużo spacerowaliśmy brzegiem morza, zbieraliśmy muszelki, kamyki i bursztyny. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni, chociaż szkoda, że pogoda w pełni nam nie dopisała!

Joanna Cyron

Konkurs przyrodniczy w Pniowie
2014-05-20

dzewczyny_40016 maja w Pniowie, dwie nasze uczennice: Natalia Kuczmera i Oliwia Stępień po raz kolejny zmierzyły się z uczniami szkół podstawowych powiatu Gliwickiego, wykazując się dużą wiedzą przyrodniczą na temat Lasów Państwowych (konkurs z okazji 90 -lecia Lasów Państwowych).
W konkursie brały udział szkoły z Wielowsi, Gliwic, Pyskowic, Rudzińca, Bojszowa, Rudna, Paczyny, Pniowa i Świbia. Razem było 24 uczestników.

Oliwia Stępień otrzymała wyróżnienie, a Natalia była tuż za nią. Obie dzielnie prezentowały naszą Szkołę.  Gratulujemy.     

Iwona Nosal

Gminny Konkurs Języka Angielskiego
2014-05-19

19 maja 2014 r w Kleszczowie odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego.

Nasza szkołę reprezentowały: Zuzanna Piktel, Wiktoria Plichta oraz Oliwia Stepień.

Z przyjemnością donoszę, że Oliwia Stępień zdobyła I miejsce pokonując wszystkich szóstoklasistów  !!!

Well done Oliwia !!! Congratulations !!!

Agnieszka Krupa

 

Święto Ziemi
2014-05-16

001_400_07W dniu 28 kwietnia w Naszej Szkole odbyły się uroczyste obchody Święta Ziemi, w tym roku pod hasłem: „Zmieniaj nawyki – nie klimat”.

Uczniowie wykonali piękne plakaty informujące o tym, jak należy postępować, aby nie wpływać na zmianę klimatu naszej Ziemi, jakie działania należy w tym kierunku podejmować i  o czym pamiętać w życiu codziennym, aby szanować środowisko i oszczędzać wodę, energię i lasy.

Odbyła się gra drużynowa „podchody” połączona z zadaniami przyrodniczo-ekologicznymi, a także konkurs wiedzy o pszczołach, kończący Akademię Przyjaciół Pszczół.

Iwona Nosal

Festiwal Piosenki Angielskiej
2014-05-16

kl_616 maja 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach odbył się już po raz trzeci Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej  pod tytułem "Let's sing".Nasi uczniowie wystąpili w 2 kategoriach: zespołów oraz solistów.

wiktoriaZespół w składzie: Dawid Graniowski, Paulina Imiela, Rafał Klugius, Zuzanna Piktel oraz Wiktoria Plichta czyli cała klasa 6, reprezentował naszą szkołę w kategorii zespołów klas IV - VI i zaśpiewał piosenkę z repertuaru Steviego Wondera "I Just Called To Say I Love You". 

Wiktoria Stypa reprezentowała naszą szkołę w kategorii solistów klas IV - VI i zaśpiewała (jak zawsze świetnie...) piosenkę Michaela Buble "To Love Somebody" Wiktoria wyśpiewała sobie już po raz drugi z rzędu I miejsce w swojej kategorii. 

Gratulacje dla Wiktorii !!! It was a real Victory....!!!! ;):)

Agnieszka Krupa

Konkurs Matematyczny w Pławniowicach
2014-05-15

grupowe_400Juz po raz czwarty odbył się coroczny Gminny Konkurs Matematyczny w Pławniowicach.
W tym roku naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Stępień z kl. V oraz Wiktoria Plichta i Rafał Klugius z kl. VI.

Miło nam jest poinformować, że w kategorii klas V uczennica Oliwia Stępień otrzymała I miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

oliwia_400

Anna Skurzok-Pietruszewska

KOLEJNY RAZ PUCHAR DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYCINIE !!!
2014-05-14

001_400_06Wielki sukces odniosły uczennice naszej szkoły w składzie: Paulina Imiela kl.6, Wiktoria Plichta kl. 6 i Oliwia Stępień kl. 5 wygrywając ostatni z konkursów ligi humanistycznej: konkurs ortograficzny.

Tytuł mistrza ortografii przypadł podobnie jak w zeszłym roku Oliwii Stępień!!! Dziewczyny gratulujemy!!! Tak trzymać!!!

001_2_400_01Po zsumowaniu punktów za konkursy: frazeologiczny, recytatorski i ortograficzny okazało się, że Puchar Przechodni Wójta Gminy Rudziniec należy w tym roku do Szkoły Podstawowej w Bycinie!!!

Warto podkreślić, że trzeci rok z rzędu nasza szkoła wygrywa ten puchar, dlatego tym razem zostanie u nas na zawsze !!!

Anna Czarny

Konkurs Języka Angielskiego
2014-05-14

konkurs_400_0114 maja 2014 w Paczynie odbył się po raz kolejny Międzywojewódzki Konkurs Języka Angielskiego.

20140514_124528_2_400W tym roku odbył się on pod hasłem "Kultura i geografia Nowego Jorku".

Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Paulina Imiela, Rafał Klugius oraz Oliwia Stępień.

Nasi uczniowie zajęli 5 miejsce.

Agnieszka Krupa

SUKCES NASZEJ SZKOŁY!
2014-05-06

       Miło jest nam poinformować, iż nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Akademii Przyjaciół Pszczół. Nasza praca wyróżniła się wśród 350 zgłoszeń  kreatywnością prezentowanych działań, wyjątkową estetyką pracy, oraz zaangażowaniem dzieci i placówki w realne działania zmierzające do ochrony pszczół.

1_400_13

Iwona Nosal i Joanna Zachodna

Ogłoszenie
2014-05-04

W miesiącach maju i czerwcu 2014 r. uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej w Bycinie realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną szkołę”.
zielona_szkoa_400_01gmina_rudziniec 
Programy dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z budżetu Gminy Rudziniec.

PLEBISCYT NA NAJFAJNIEJSZĄ SZKOŁĘ NASZEGO POWIATU
2014-04-30

      Głosowanie na najfajniejszą szkołę podstawową Gliwic i powiatu gliwickiego dobiegło końca. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy. To piękne, jak nasza mała społeczność zmobilizowała się. Oddaliście 4143 głosów i dzięki nim  zdobyliśmy 19 miejsce pośród 69 szkół! To duży sukces, szczególnie, że na naszą szkołę oddano najwięcej głosów spośród szkół naszej gminy! Cieszą nas również Wasze komentarze, które świadczą jak ważna jest dla Was nasza szkoła, jak ją cenicie i po prostu jak ją lubicie! Nie było tam miejsca na obrażanie czy wyśmiewanie kogoś, czyli tanie dowartościowywanie się cudzym kosztem. Jak zwykle stanęliście na wysokości zadania! Ten plebiscyt przypomniał nam jak fajna jest nasza szkoła i jak cudownie mieć takie miejsce na ziemi, gdzie czujemy się lubiani i doceniani, a razem, choć w małym gronie, możemy dokonać rzeczy wielkich!

Joanna Zachodna

Kliknij na link i sprawdź które miejsce zdobyliśmy

KOLEJNY SUKCES UCZENNIC KLASY V
2014-04-29

   Miło nam donieść o kolejnym  sukcesie  uczennic  z klasy V –I miejscu w Konkursie Przyrodniczo-Informatycznym „Prehistoryczny Dzień Ziemi”. Konkurs polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej na jeden z tematów przedstawionych w regulaminie konkursu. Uczennice: Natalia Kuczmera, Karolina Plichta, Oliwia Stępień i Wiktoria Stypa zdecydowały się na temat: „Życie w lesie karbońskim”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu, a zmierzyły się w nim szkoły z: Rudzińca, Rudna, Bojszowa, Kleszczowa, Pławniowic, Brzezinki, Chechła oraz My. Prezentacji było dziesięć, tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że nasza okazała się tak ciekawa pod względem merytorycznym jak i technicznym, że zasłużyła zdaniem jury na I miejsce.

wp_20140429_006_400

Tak trzymać Dziewczyny! Życzę dalszych sukcesów! A kolejny konkurs przyrodniczy w Pniowie przed nami!

Iwona Nosal

AKADEMIA PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ
2014-04-17

     Nasza Szkoła przystąpiła do akcji Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM pod koniec marca 2014 r., również w tym czasie założyliśmy Akademię Przyjaciół Pszczół, w której uczestniczyły dzieci z klas od I do VI. W ramach akademii odbywały się zajęcia warsztatowe oparte na proponowanych przez organizatora, scenariuszach lekcji przyrodniczych. Podczas tych zajęć uczniowie poznali rodzaje pszczołowatych, ich siedliska, zależności występujące między pszczołami a roślinami, zależności występujące w pszczelej rodzinie, funkcje jej poszczególnych członków, przykłady komunikowania się między sobą w różny sposób, propozycje działań sprzyjających owadom pszczołowatym, dowiedzieli się o działaniach człowieka, jakie zagrażają pszczołom, oraz o tym w jaki sposób im zapobiegać, o roli pszczół w przyrodzie i życiu człowieka. W ramach akademii uczniowie oglądali prezentację wykonaną specjalnie na tę okazję, przez panią Joannę Zachodną oraz film cieszący się wielką popularnością „Więcej niż miód”. Zbudowali domki dla pszczół, które rozwiesimy na drzewach,  podczas wycieczki do lasu oraz umiejscowimy na pobliskiej łące, wykonali opaski na głowy, plastry miodu, plakaty . Posadziliśmy w ogrodzie szkolnym rośliny miododajne m.in.: skalnicę, żagwin, sasankę, płomyk, naparstnicę, wiesiołek, barwinek, rojnik, tawuły, złotlin, złoć i inne. Odwiedziliśmy miejscowego, wieloletniego pszczelarza, który opowiedział nam o pszczołach i pszczelarstwie, zaprezentował strój ochronny pszczelarza, plastry miodu oraz „dymiarkę”. Odbyły się dwa konkursy: plastyczno-przyrodniczy na temat: „Życie pszczoły”, oraz literacki „Życie pszczoły wierszem pisane”, przed nami jeszcze konkurs teoretyczny. Uczniowie klasy II z kolegami i koleżankami ze starszych klas przygotowują przedstawienie, które daje nam pełny obraz „życia  pszczół w ulu”. Akademia uświadomiła uczniom jak ważne dla ludzkości są pszczoły i jakie zagrożenia dla flory, fauny i człowieka  niesie zjawisko wymierania pszczół.

akademia_przyjaci_pszcz_1_400

Iwona Nosal

SPRZĄTANIE BYCINY I SADZENIE ROŚLIN MIODODAJNYCH
2014-04-09

         9 kwietnia uzbrojeni w rękawice i worki na odpady uczniowie naszej szkoły od pierwszaków po szóstoklasistów wyruszyli w okolice szkoły na coroczną walkę ze śmieciami w ramach ekologicznej akcji „Sprzątanie Świata”. Akacja nawiązywała też do zbliżającego się Dnia Ziemi. Słychać było szelest napełnianych w zaskakująco szybkim tempie worków na śmieci i okrzyki zadowolenia z poddających się, bezwładnie leżących plastikowych butelek, niezliczonej ilości papierków i innych odpadów. Dodatkowo uczniowie klasy II, IV i V w ramach działań Akademii Przyjaciół Pszczół zasadzili przyjazne pszczołom rośliny, które będą ozdobą naszego szkolnego ogrodu.

4_400

Joanna Zachodna

SUKCES NASZEJ UCZENNICY
2014-04-04

  Nasza uczennica klasy V Oliwia Stępień kolejny raz wzięła byka za rogi i stanęła w szranki z szóstoklasistami w XI Wojewódzkim Konkursie „Mistrz Ortografii Województwa Śląskiego 2014”. Miło nam donieść,  że  Oliwia świetnie sobie dała radę i zdobyła 139 punktów ( 9 punktów mniej niż laureat I miejsca) i uplasowała się na 8 miejscu wśród 59 uczestników! Wierzymy, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
2014-04-01

      1 kwietnia uczniowie klasy szóstej nie mieli czasu na żarty, bo tego dnia przystąpili do swojego pierwszego  w życiu, tak poważnego egzaminu-sprawdzianu szóstoklasisty. Byli trochę zestresowani, ale wiedzieli, że wszyscy trzymamy za Nich kciuki, a i atmosfera na sali była jak zwykle przyjazna, więc dali radę!

1_400_12

Joanna Zachodna

DNI EUROPEJSKIE
2014-03-27

     Dnia 13 marca w czwartek w naszej szkole odbyły się Dni Europejskie. W tym roku odbyły się one pod hasłem: Polska - nasz piękny kraj. Mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie naszych uczniów oraz prezentację multimedialną. Przypomnieliśmy sobie jak się tańczy tradycyjne polskie tańce. Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursach. Uczniowie młodsi mieli za zadanie zapamiętać tradycyjny strój śląski i potem malując, wiernie go odwzorować. Z przyjemnością ogłaszamy, że wszystkie 3 młodsze klasy zdobyły I miejsce ex aequo !!! Uczniowie bezbłędnie namalowali wszystkie elementy stroju śląskiego. Gratulacje!!! Klasy starsze 4 i 5 wzięły udział w konkursie wiedzy o naszym kraju. I miejsce zajęła klasa 5, II miejsce - klasa 4 przegrywając zaledwie 2 punktami. Gratulujemy!

1_400_11

       No i to na co wszyscy najbardziej chyba czekali cały czas.....degustacja tradycyjnych polskich potraw: bigosu i pierogów. Wszyscy zajadali się ze smakiem i oczywiście stali w kolejce po dokładki...Niektórzy byli nawet  „głodni, aż 6 razy...." jak to potem opisali w wypracowaniu. Wyjaśniamy, że autor chciał przez to powiedzieć, że stał 6 razy po dokładkę...

      Na korytarzu na piętrze została zorganizowana wystawka przeróżnych książek historycznych, geograficznych i innych o naszym kraju oraz gazetki, które ochoczo pomagali wykonywać nasi uczniowie.
             Dziękujemy wszystkim za ich pracę i wkład w przygotowanie tej imprezy, aby była udana !!!

W. Anioł , A. Krupa , E.Krasińska

MIĘDZYGMINNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
2014-03-26

            26 marca w SP w Bojszowie odbył się Międzygminny Konkurs Języka Niemieckiego. Naszą szkołę reprezentowała Oliwia Stępień z kl. V oraz uczennice kl. VI- Paulina Imiela oraz Wiktoria Plichta. Każdy z uczestników otrzymał poczęstunek oraz nagrodę z dyplomem z rąk samego Wójta naszej Gminy.

Weronika Anioł

ZEBRANIE RODZICÓW
2014-03-25

           Przypominamy, że w czwartek 27 marca o godzinie 16 odbędzie się zebranie rodziców. Serdecznie zapraszamy!

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW
2014-03-24

              Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245), w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Bycinie ustalono dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

1 kwietnia - sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej
2 maja - dzień pomiędzy dniami ustawowo wolnymi
20 czerwca - dzień po Bożym Ciele

              W dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów.

Witamy wiosnę!
2014-03-21

       21 marca powitaliśmy w naszej szkole pierwszy dzień wiosny. Rozpoczęliśmy od zabawnego przedstawienia pt. ,, Wiosną wszystko się może zdarzyć", które zaprezentowała kl. VI oraz 2 uczennice z kl. V. Nie zabrakło oczywiście cudnej oprawy muzycznej w wykonaniu kl. II, IV oraz V. 
       Po przedstawieniu reprezentanci każdej z klas zmagali się z zagadkami wiosennymi. Najlepiej poradziły sobie kl. I oraz V. Gratulacje! Głównym punktem całej imprezy było muzyczne karaoke w wykonaniu ochotników z kl. III-VI. Wszyscy wspaniale się bawili.
       Na koniec, we wspaniałych humorach wyruszyliśmy wszyscy spalić Marzannę.

 

1_400_10

Weronika Anioł, Mirela Timler

AKADEMIA PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ
2014-03-16

akademie-logo_400_02

                                         logo_400_01                                   

„Pszczoła to wyjątek.

Ale każdy, bez wyjątku,

                                                                          może jej pomagać”

 

          Nasza Szkoła przystąpiła do programu „Akademia Przyjaciół Pszczół", którego organizatorem jest firma ZT Kruszwica. Celem nadrzędnym akcji jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe. Koordynatorami akcji są panie:  Iwona Nosal – opiekun Szkolnego Kółka Przyrodniczego i Joanna Zachodna.            

                                                                                  Iwona Nosal

REJONOWY KONKURS PIOSENKI W KNUROWIE
2014-03-12

         12 marca zespół wokalny w składzie: Paulina Imiela, Karolina Plichta, Oliwia Stępień i Wiktoria Stypa oraz Wiktoria Stypa jako solistka wzięli udział w VI Rejonowym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”  w Knurowie. Co prawda nie zdobyliśmy żadnego miejsca-ale jak spadać to z wysokiego konia! W sumie w konkursie wzięło udział 120 wykonawców! Także nie martwcie się dziewczyny, bo dla nas i tak jesteście najlepsze!!!

11_400_02

Joanna Zachodna

LAUREACI KONKURSU
2014-03-11

LAUREACI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

„JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Bycinie
i Szkołę Podstawową w Kleszczowie.

Komisja konkursowa w składzie: Michał Marzec (SP Kleszczów), Mirela Timler (SP Pławniowice) i Elżbieta Kagan (SP Bycina), zdecydowała o następujących wynikach:

KATEGORIA KL. 1-2 (praca plastyczna)

1 miejsce – Ceglarska Justyna (SP w Rudzińcu)

2 miejsce – Natalia Kornaga (SP w Bojszów)

3 miejsce – Julia Sikora (SP w Chechle)

Wyróżnienie – Tomasz Drost (SP w Rudnie)

 

KATEGORIA KL. 3-4 (praca plastyczna)

1 miejsce – Emilia Machula (SP w Kleszczowie)

2 miejsce – Aleksandra Klencz (SP w Rudzińcu)

3 miejsce – Maja Krzemień (SP w Kleszczowie)

Wyróżnienie – Julia Pietrzik (SP w Rudnie)

 

KATEGORIA KL.5-6 (prezentacja)

1 miejsce – Bartłomiej Pankowski (SP w Rudnie)

2 miejsce – Kamila Jacek (SP w Rudnie)

3 miejsce – Marcin Kafanke (SP w Rudzińcu)

Wyróżnienie – Magdalena Kuczmera (SP w Chechle), Oliwia Stępień (SP w Bycinie),
Julia Wojnicka (SP w Rudzińcu), Oliwia Walawender (SP w Kleszczowie),Dominika Golba (SP w Kleszczowie)

Nagrody zostaną dostarczone do szkół do końca marca.

Wszystkich Laureatom serdecznie gratulujemy!

SUKCES NASZEJ UCZENNICY!!!
2014-03-06

      1_026 marca nasze uczennice klasy V: Oliwia Stępień i Wiktoria Stypa oraz uczennica klasy VI Paulina Imiela wzięły udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim w ramach Ligi Humanistycznej. Miło nam donieść, że Paulina Imiela zdobyla III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych zmaganiach!

2_400_02

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
2014-03-05

        5 marca w naszej szkole obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Hasło to  zwraca uwagę internautów na pozytywne aspekty korzystania z sieci i ich udział w tworzeniu wirtualnego świata. (Szczegóły w zakładce – projekty „Dziecko w sieci”)

111_400

UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW I PRZYSZŁYCH PIERWSZAKÓW!
2014-02-28

        Do szkoły podstawowej, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły. W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają zgłoszenie do 31.03.2014 r. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do 15.05.2014 r. składają wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej wraz z załącznikami.

   Do 7 marca 2014 roku rodzice/opiekunowie składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału Do publicznych przedszkoli/oddziałów w pierwszej kolejności poza systemem rekrutacji przyjmowane są dzieci 5 –cio i 6-cio letnie zamieszkałe na terenie Gminy Rudziniec. Od 10.03.2014 r. do 31.03.2014 r. rodzice/opiekunowie składają wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału wraz z załącznikami.

      Ze szczegółami można się zapoznać w zakladce DLA RODZICÓW - Dokumenty szkolne. Formularze zgłoszenia oraz wniosków wraz z zalącznikami dostępne są u dyrektora szkoły a także do pobrania ze strony internetowej  Urzędu lub z naszej strony.

SUKCES NASZYCH UCZENNIC!!!
2014-02-12

      Nasze wspaniałe uczennice w składzie: Paulina Imiela kl. 6, Wiktoria Plichta kl. 6 oraz Oliwia Stępień kl. 5 zajęły I miejsce w Gminnym Konkursie Frazeologicznym w ramach Ligi Humanistycznej. Dodatkowo Oliwia Stępień uzyskała tytuł Mistrza Frazeologizmów!!!                                    

frazeo_400

DZIEWCZYNY GRATULACJE!!!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
2014-02-07

         Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole obchodziliśmy w tym roku nieco później, bo dopiero 7 lutego.
       Przedszkolaki, uczniowie klasy pierwszej oraz trzeciej już kilka tygodni wcześniej z pomocą p.I. Kasprzak i p.J.Cyron przygotowywały program artystyczny dla naszych seniorów. Najmłodsi wspaniale zaprezentowali się w wierszach i piosenkach, natomiast klasa trzecia przedstawiła bajkę pt."Zielony Kapturek".
       Jak co roku nasi seniorzy licznie przybyli do szkoły, a występy swoich wnucząt nagrodzili wspaniałymi brawami. Dzieci przygotowały również dla nich małe upominki w postaci papierowych kwiatów. Przy smacznym ciastku i miłej rozmowie czas szybko upłynął...

Joanna Cyron

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
2014-01-28

    Ważna informacja! Nastąpiły niewielkie zmiany w planie lekcji. Dotyczą one uczniów klasy piątej i szóstej. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi-zakładka Plan lekcji.

VII GMINNY PRZEGLĄD INSCENIZACJI BOŻONARODZENIOWYCH
2014-01-20

      17 stycznia 2014r. odbył się VII Gminny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych – „Do Betlejem nie jest tak daleko… Ono jest na odległość ludzkiego serca” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec wraz ze Szkołą Podstawową w Poniszowicach. Miło nam donieść, że jasełka „Gdzie jest nasze polskie Betlejem” przygotowane przez uczniów klas II-VI, pod opieką pani Weroniki Anioł i Joanny Zachodnej urzekły nie tylko mieszkańców naszej wsi, ale również jury i widownię przeglądu. Zdobyliśmy I miejsce oraz Nagrodę Dyrektora GOK Rudziniec!!! GRATULACJE!!!

p1240852_400

      W imieniu swoim i pani Anioł serdecznie dziękuję wszystkim aktorom za wytężoną, ale pełną ciepłej, radosnej i twórczej atmosfery pracę nad przygotowaniem jasełek. Śmiech i radość tworzenia oraz wzruszenie, jakich dostarczyły nam Wasze występy zostaną w naszych sercach. To prawdziwy zaszczyt i przyjemność pracować z Wami!

Joanna Zachodna 

KONKURS JESTEM BEZPIECZNY W SIECI
2014-01-19

      Z okazji przypadającego 11 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodzony będzie pod hasłem „Razem tworzymy bezpieczny Internet” Szkoła Podstawowa w Bycinie oraz Szkoła Podstawowa w Kleszczowie zaprasza do międzyszkolnego konkursu „Jestem bezpieczny w sieci”.

bezpie_400_01

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych gminy Rudziniec.
Konkurs prowadzony jest w 2 kategoriach wiekowych

a)   klasy 1 - 4 – praca plastyczna (format i technika dowolna)

b)   klasy 5 i 6 – prezentacja (maksymalnie 15 slajdów).

Cele:

Celem konkursu jest uświadomienie młodym użytkownikom Internetu, iż jest on nie tylko przydatny, stanowi świetną zabawę i posiada mnóstwo zalet, ale zawiera również wiele zagrożeń i niebezpieczeństw.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Klasy 1 – 4

     Wykonanie pracy plastycznej dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu. Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa w Bycinie           lub            Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

ul. Szkolna 13                                                            ul. Szkolna 23

44-120 Pyskowice                                                      44-164 Gliwice 15 

Klasy 5 i 6

   Wykonanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint lub Impress, dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres szkola.konkurs@gmail.com w temacie wiadomości wpisać „Konkurs – Jestem bezpieczny w sieci”. Prace należy dostarczyć do dnia 28 lutego 2014 roku. O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią pocztą elektroniczną do 14 marca 2014 roku.

    Każda szkoła może dostarczyć 3 najlepsze prace z kategorii kl.1-4, natomiast z kategorii klas starszych ilość prac dowolna. Prace należy podpisać (imię i nazwisko, klasa, szkoła). Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.

ZAJĘCIA W CZASIE FERII
2014-01-16

ZAJĘCIA W FERIE ZIMOWE

w I tygodniu ferii od 9.00 do 12.00 zapraszamy uczniów kl.I - VI naszej szkoły

Poniedziałek

20.01

Wtorek

21.01

Środa

22.01

Czwartek

23.01

Piątek

24.01

g. 9.00 – 10.30

Zajęcia sportowe

Zabawy jęz. angielskim

Zajęcia ruchowe

Zajęcia sportowe

Zajęcia plastyczne

opiekun: Maciej Durczyński

 

opiekun: Agnieszka Krupa

 

opiekun: Iwona Nosal

opiekun: Danuta Domin

opiekun:    Anna Blaszczyk

g. 10.30 -12.00

Zabawy jęz. niemieckim

Szachy i inne gry planszowe

Detektywi

Zajęcia komputerowe

Kalambury

opiekun: Weronika Anioł

opiekun: Mirela Timler

opiekun:    Ewa Stanioch

opiekun: Joanna Zachodna - Walczak

opiekun:   Edyta Krasińska


Sukces naszych uczniów w VII Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Poniszowicach
2014-01-12

       11 grudnia uczniowie klasy V i VI wzięli udział w VII Gminnym  Festiwalu  Kolęd i Pastorałek w Poniszowicach. Miło nam donieść, że Wiktoria Stypa zdobyła grand prix, a zespół w składzie:  Karolina Plichta, Wiktoria Plichta, Wiktoria Stypa, Paulina Imiela i Dawid Graniowski zdobył II miejsce w kategorii zespołów.

    Wiktoria Stypa 12 stycznia 2014 wystąpiła w Hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu reprezentując naszą szkołę podczas Koncertu Kolęd. GRATULACJE!!!!!

565_400

Joanna Zachodna

ZEBRANIE RODZICÓW
2014-01-03

           Serdecznie zapraszamy rodziców na  zebranie podsumowujące pierwszy semestr, które odbędzie się w czwartek 16 stycznia o godzinie 16.00.

JASEŁKA 2013
2013-12-20

Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego brata
i wyciągasz do niego rękę jest Boże Narodzenie.
Zawsze ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać,
zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei tym,
którzy przytłoczeni ciężarem ubóstwa,
zawsze ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych
poprzez ciebie zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.

          20 grudnia ostatni raz w tym roku przyszliśmy do szkoły. Dlatego w tym dniu spędziliśmy czas bardziej odświętnie. Tradycją w naszej szkole są klasowe wigilie, w trakcie których możemy zatrzymać się choć na chwilę w codziennym biegu, pośpiewać wspólnie kolędy, pobyć ze sobą i  złożyć sobie wzajemnie płynące prosto z serca życzenia.

1_400_08

    Jak co roku uczniowie przygotowali jasełka. W tym roku zastanawialiśmy się: „Gdzie jest nasze polskie Betlejem? ‘. Uczniowie klasy drugiej, czwartej, piątej i szóstej przypomnieli nam tajemnicę Bożego Narodzenia.  Dowiedli nam, że Betlejem jest blisko, jest na odległość ludzkiego serca,  na odległość otwartych szeroko ramion,  na odległość otwartej dłoni i że jeśli naprawdę tego chcemy , to każdego dnia możemy tam dojść!

Joanna Zachodna

MIKOŁAJKI
2013-12-06

         6 grudnia jak co roku z nadzieją oczekiwaliśmy przyjścia gościa z dalekich stron. W radosny, magiczny nastrój wprowadziły nas przedszkolaki swoim występem. Były piosenki i wiersze, aż wreszcie… Ku radości wszystkich Mikołaj przyszedł i to nie z pustymi rękami!!! Prezenty uradowały wszystkich. Mikołaj nikogo nie pominął, choć niektórych musiał zdyscyplinować swoją rózgą. Następnie dzieci podziękowały gościowi za prezenty wręczając Mu kolorowe laurki, recytując wiersze i  śpiewając piosenki. Najbardziej podobał się Mikołajowi występ uczniów klasy IV I V , którzy specjalnie na tę okazję przygotowali ze swoją wychowawczynią piosenkę. No i najważniejsze-Mikołaj obiecał, ze odwiedzi nas znowu za rok. Czekamy!

1_400_07

Joanna Zachodna

KLASA V NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNĄ KLASĄ GMINY RUDZINIEC!
2013-11-30

30 listopada w naszej Gminie odbyło się I Rudzinieckie Spotkanie z Recyklingiem „Recykling to proste!”, w  ramach którego, został przeprowadzony konkurs składający się z kilku etapów. Pierwszym etapem było stworzenie klasowej maskotki z surowców wtórnych.

1_400_06

Klasa V stworzyła Misię Segregusię, która podbiła serca Komisji Konkursowej. Kolejnym etapem był turniej o „Tytuł najbardziej ekologicznej klasy Gminy Rudziniec”, w którym wzięli udział Natalia Kuczmera, Karolina Plichta, Oliwia Stępień, Wiktoria Stypa oraz Krzysztof Tkocz. Wiedza naszych dzieci na temat segregacji w Gminie Rudziniec i ekologii, jest tak duża, że pokonali wszystkie rywalizujące klasy, zajmując I miejsce i otrzymując puchar Najbardziej Ekologicznej Klasy Gminy Rudziniec      w kategorii Szkoła Podstawowa kl. IV-VI. Podczas całego spotkania kibicowała nam oraz dodawała otuchy nasza Pani Dyrektor. Wspomnę jeszcze, że cała grupa wyglądała pięknie i barwnie, a ubrana była w koszulki i chusty z herbem Byciny, co wyróżniało ich na tle wszystkich uczestników konkursu. Śmiało mogę dodać, że godnie reprezentowali zarówno swoją szkołę jak i swoją wieś - Bycinę.

Gratulacje!!!

                                                                                                          Iwona Nosal

ZABAWA ANDRZEJKOWA
2013-11-26

        26 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Zgodnie ze zwyczajem imprezę rozpoczęto tradycyjnymi wróżbami andrzejkowymi. Można było dowiedzieć się, jak na imię będzie miał lub miała nasz wybranek/wybranka, kto pierwszy zawrze związek małżeński, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Było też wróżenie z ręki oraz lanie wosku przez dziurkę od klucza. Zabawę uatrakcyjniły konkursy oraz wspaniałe, najnowsze hity dyskotekowe.

zab_400

Aż żal było wracać do domu!

Danuta Domin

ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA
2013-11-25

  25 listopada miał miejsce Światowy Dzień Pluszowego Misia. Do tej "przytulnej" akcji włączyła się również nasza szkoła. W tym dniu uczniowie wszystkich klas przynieśli do szkoły swoje misiowe przytulanki, które towarzyszyły im w czasie lekcji. Na zdjęciach uczniowie klasy I ze swoimi ulubionymi misiami.

mis_400

Danuta Domin

TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
2013-11-22

        22 listopada uczniowie klasy 1 wzięli udział w ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie, by utrwalić wiadomości zdobyte w szkole w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka o tym, jak unikać zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole i w domu.

test_400_01

Danuta Domin i Elżbieta Kagan

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE Z POLICJĄ
2013-11-19

          Klasa 5 i 6 w dniu 19 listopada uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych z przedstawicielami policji do spraw prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich.

Elżbieta Kagan

WYCIECZKA DO WIEJSKIEJ CHATY W BOJKOWIE
2013-11-14

    14 listopada nasze przedszkolaki wraz z dziećmi z Przedszkola w Słupsku pojechały do Wiejskiej Chaty w Bojkowie na wypieki ciasteczek. Zajęcia zaczęły się krótką opowieścią pani etnograf na temat życia na wsi w dawnych czasach i historii wypiekania ciastek, nie tylko w okresie przedświątecznym. Dzieci zobaczyły meble oraz naczynia z dawnych lat.

    No, a potem, to już tylko przyjemności! Każde dziecko otrzymało kawałek ciasta, który trzeba było rozgnieść, rozwałkować , wyciąć trójkąt, nałożyć nadzienie i zwinąć go w kształt rogala. Z kolejnego ciasta dzieci wałkowały placki i wycinały foremkami różne kształty- ciasteczka i układały na blaszce. Potem wszystkie te pyszności piekły się w prawdziwym, opalanym drewnem, chlebowym piecu. Po upieczeniu wszyscy dekorowali ciastka i próbowali czy dobrze wyszły, a resztę zabrali do domu, by poczęstować najbliższych.
    Na koniec dzieci mogły zobaczyć zwierzęta gospodarskie i pokarmić je przywiezionymi owocami i warzywami. Wszyscy wrócili zadowoleni i już myślą nad kolejnym wyjazdem.

Irena Kasprzak

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
2013-11-12

     „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! 
                                                                       Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, 
                                                                       Na którym z lochu, co był twą stolicą 
                                                                      Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.”

Leopold Staff

     We wtorek (12 listopada 2013r. ) w naszej szkole upamiętniliśmy 95 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji uczniowie klas IV, V i VI zorganizowali uroczysty apel, podczas którego przypomnieli okoliczności utraty niepodległości i zbrojne próby jej odzyskania. Główny akcent apelu został położony na wydarzenie z 11 listopada 1918r. kiedy to Józef Piłsudski wkroczył do Warszawy i objął dowództwo nad Wojskiem Polskim. To wydarzenie uznano za symboliczny koniec rozbiorów i początek niepodległej Polski.

      W nastrój zadumy wprowadził nas również występ naszego zespołu wokalnego wraz z Wiktorią Stypą – laureatką konkursu Pieśni Patriotycznej.

Ewa Stanioch

KONCERT GALOWY PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W GLIWICACH
2013-11-10

     Miło nam poinformować, że nasza uczennica Wiktoria Stypa reprezentowała naszą szkołę,  występując  jako laureatka Powiatowo-Miejskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej w Koncercie Galowym Pieśni Patriotycznej dla  środowisk kombatanckich i niepodległościowych, który odbył się 10.11.2013 w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko w Gliwicach. Było bardzo uroczyście i podniośle!  Mnóstwo ważnych gości, wspaniały chór ze Szkoły Muzycznej i Orkiestra Górnicza. Wiktorii nie zjadła jednak trema i jak zwykle zaśpiewała pięknie i poruszająco! Jesteśmy wszyscy bardzo dumni z takiej uczennicy!

19_400_01

Zdjęcie udostępnil nam fotograf pan S.Michałuszek z MDK Gliwice-wiecej zdjęć z konkursu i koncertu można obejrzeć na stronie www.mdk.gliwice.pl

Joanna Zachodna

SUKCES NASZYCH UCZNIOW NA VI WOJEWÓDZKIM FESTIWALU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
2013-11-09

          Z wielką radością informujemy, że zespół wokalny  z naszej szkoły w składzie: Karolina Janik, Oliwer Kałuża, Natalia Kuczmera, Karolina Plichta, Mateusz Stypa, Wiktoria Stypa, Julia Szlage i Wiktoria Waniek zdobył wyróżnienie na VI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który odbył się 9 listopada w Wielowsi. Cieszymy się i gratulujemy wielkiego sukcesu!!!

1_400_05

Joanna Zachodna

Laureaci Konkursu „Klasowa Eko-Maskotka”
2013-11-07

Klasa IV  i klasa V startowały w konkursie o „Tytuł najbardziej ekologicznej klasy Gminy Rudziniec”.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach.

Konkurs organizowany jest w ramach zadania „Recykling – to proste! I Rudzinieckie Spotkanie z Recyklingiem”.

Składa się z 4 etapów:

- I etap: stworzenie klasowej maskotki.

- II etap: dostarczenie prac do Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec w Poniszowicach

- III etap:  prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową i spośród wszystkich prac zostaną wyłonione 3 klasy ze szkół podstawowych i 3 klasy z gimnazjum.

- IV etap: klasy wyłonione w trakcie obrad Komisji Konkursowej  będą startowały w turnieju o tytuł najbardziej ekologicznej klasy Gminy Rudziniec. Turniej odbędzie się podczas I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem  „Recykling – to proste!”

Klasa IV stworzyła z surowców wtórnych Stworka – Potworka „Recyklusia”. Wykonano go głównie z papieru (gazet, starych kartek z bloku, bibuły, szarego papieru) i plastiku.

wp_20131031_003_400

Klasa V wykonała Misia „Segregusia”  - również z surowców wtórnych takich jak: papier (gazety, kartki z bloku rysunkowego, szary papier, bibuła, brystol brązowy), plastik  oraz kawałków materiału.

wp_20131031_002_400

 Do „Turnieju o tytuł najbardziej ekologicznej klasy Gminy Rudziniec” zakwalifikowała się klasa V z maskotką „Misia – Segregusia”, przy czym została jedną z laureatów konkursu „Klasowa Eko-Maskotka”.

Gratulacje!!! Życzę dalszych sukcesów i tytułu: „Najbardziej ekologicznej klasy Gminy Rudziniec”.

                                                                                                              Iwona Nosal

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY
2013-11-05

             p1240611_400_035 listopada odwiedziła naszą szkołę doskonale nam znana i lubiana przez uczniów Klementyna Poprawialska czyli aktorka Jolanta Długołęcka. Tym razem tematem jej spektaklu było zrozumienie pojęcia tolerancji, akceptacji i negacji. Dzięki spotkaniu z panią Poprawialską dzieci dowiedziały się lub przypomniały sobie jak zachować się wobec osób, które różnią się od nas kolorem skóry, wiarą czy sprawnością, a także jak zareagować na agresywne zachowania kolegów. Wspólnie zastanawiali się jaka jest różnica między skarżypyctwem, a informowaniem nauczyciela o istotnych, a nawet niebezpiecznych zjawiskach, które mogą dziać się w szkole. Pani Poprawialska wskazała też jakie mogą być konsekwencje wyśmiewania się z kolegów. Zwróciła też uwagę, że powinniśmy dbać o kulturę naszego języka i porozumiewać się ze sobą bez używania brzydkich słów, które tylko zaśmiecają nasz język i rodzą niepotrzebne, negatywne emocje.

     Uczniowie jak zwykle byli bardzo zaangażowani, reagowali bardzo żywiołowo, a końcowy egzamin z wiedzy przyswojonej w trakcie spotkania zdali celująco!

p1240610_400_03

Joanna Zachodna

SUKCES NASZEJ UCZENNICY
2013-10-24

       Miło nam donieść, że nasza uczennica Wiktoria Stypa z klasy V odniosła sukces w Powiatowo-Miejskim Konkursie Pieśni Patriotycznej, który odbył się 24 października w Gliwicach, wyśpiewując I miejsce wśród solistów szkół podstawowych. Tym większa radość, że konkurencja była naprawdę mocna! Wiktoria została też zaproszona do występu w uroczystym koncercie dla środowisk kombatanckich i niepodległościowych, który odbędzie się 10 listopada w Gliwicach. GRATULACJE!!!

20131024316_400

Joanna Zachodna

WYCIECZKA DO KOPALNI SREBRA I SZTOLNI CZARNEGO PSTRĄGA
2013-10-21

     21 października uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę do Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Najpierw pani przewodnik oprowadziła nas po multimedialnym muzeum, gdzie mogliśmy zapoznać się z historią kopalni, na własne oczy zobaczyć narzędzia, którymi pracowali tutejsi gwarkowie, a także dowiedzieć się jak działa maszyna parowa. Następnie zaopatrzeni w kaski zjechaliśmy klatką szybową w szybie „Anioł” 40m pod ziemię. Ruszyliśmy labiryntem chodników do Komory „Srebrnej”, gdzie odtworzono stanowisko pracy gwarków, a następnie do Komory „Zawałowej” gdzie z kolei znajdują się drewniane wózki z końca XVIII wieku z załadowanym urobkiem. Wychodząc z Komory „Zawałowej” przeszliśmy obok figury św. Barbary, patronki górników. Dalej trasa prowadziła poprzez starą prochownię, niski chodnik do komory „Niskiej”. Niejeden z nas musiał szukać tu kasku, który jakimś dziwnym trafem „zeskakiwał” nam z głowy. Z przystani chodnika wodnego szybu „Szczęść Boże” przepłynęliśmy łodziami do trzeciego szybu zwanego „Żmiją”. Od szybu „Żmija” już prosto chodnikami komorowymi wróciliśmy do podszybia szybu „Anioł”, skąd wyjechaliśmy klatką szybową na powierzchnię. Chwile pod ziemią były naprawdę ekscytujące, ale z prawdziwą ulgą zaczerpnęliśmy haust świeżego powietrza i cieszyliśmy się światłem i ciepłem promieni słonecznych zwiedzając Skansen Maszyn Parowych. Stare parowozy, kotły i żurawie parowe szczególnie zainteresowały naszych panów!

1_400_03

      Następnym etapem naszej wycieczki była Sztolnia Czarnego Pstrąga. Podjechaliśmy autokarem do Parku Repeckiego i pieszo ruszyliśmy jego alejkami by dotrzeć do szybu „Ewa”. Podszybie szybu „Ewa” stanowi przystań dla łodzi, do której zeszliśmy krętymi schodami, by wsiąść do łodzi. Przewodnik przeprawił nas pchając łodzie, a zarazem snując opowieści górnicze. Płynąc obserwowaliśmy w migotliwym świetle lamp karbidowych ociosy skał, na których są widoczne pionowe, nieco skośne rowki czyli ślady otworów strzałowych. Pełni wrażeń wracaliśmy parkowymi alejkami podziwiając piękne, stare drzewa w kolorowej, jesiennej szacie. To była naprawdę wspaniała wycieczka!

Joanna Zachodna

PASOWANIE NA UCZNIA
2013-10-16

        16 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klasy I. Głównymi aktorami w czasie tej uroczystości byli oczywiście pierwszoklasiści, którzy przez złą wróżkę, Wiktorię z klasy VI, zostali zamienieni w żółtodzioby i musieli wykazać się różnorodną wiedzą, aby w końcu móc się uwolnić od czarów złej wróżki. Pomagała im w tym dobra wróżka – Karolina z klasy V. Uroczystość prowadziła uczennica klasy VI, Paulina. Aby zły czar nie wrócił, uczniowie klasy I musieli połknąć „tabletkę mądrości” i wypić „eliksir wiedzy”. Dopiero wtedy dyrektor szkoły, mgr Anna Czarny, czarodziejskim ołówkiem dokonała aktu pasowania, a następnie wręczyła uczniom I klasy legitymacje szkolne.

19_400

       Na końcu wychowawczyni pierwszaków pani Danuta Domin  wręczyła im uroczyście dyplomy pasowania na uczniów klasy I. Cała impreza przebiegała w miłej i rozśpiewanej atmosferze i została zakończona słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców pierwszoklasistów.

Danuta Domin

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
2013-10-14

        Jak co roku, uczniowie naszej szkoły uroczyście uczcili święto swoich nauczycieli. Samorząd Szkolny wraz z opiekunem p. J.Cyron przygotował akademię, aby wierszem i piosenką wyrazić wdzięczność swoim pedagogom, oraz innym pracownikom szkoły. W akademii wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas. Nie zabrakło również kolorowych laurek wykonanych przez uczniów klas IV-VI i wręczonych wszystkim zaproszonym gościom. Po części oficjalnej uczniowie przygotowali humorystyczny pokaz mody nauczycielskiej, który bardzo spodobał się nauczycielom, a wybrane kreacje można było nabyć za kilkadziesiąt nauczycielskich uśmiechów. Uczniom natomiast bardzo spodobał się quiz wiedzy, w którym nauczyciele odpowiadali na wiele podchwytliwych pytań przygotowanych przez samorząd szkolny. Niestety większość nauczycieli nie poradziła sobie z odpowiedziami. Jako pocieszenie uczniowie klas IV I V pięknie zaśpiewali piosenkę pt. „14 października ". Pani Dyrektor podziękowała uczniom za wspaniały występ, a nauczycielom i pracownikom szkoły złożyła życzenia i podziękowania  za ich pracę.

1_400_04

        Po akademii rozpoczęliśmy w szkole Dzień Samorządności. Pani Dyrektor uroczyście przekazała klucz do szkoły uczennicy kl. VI -Wiktorii Plichta, która do końca zajęć lekcyjnych pełniła obowiązki p.Dyrektor i mianowała  na wychowawców  wybranych uczniów klas VI i V. Obowiązki pani sekretarki przejęła w tym dniu uczennica klasy VI Paulina Imiela. Wszyscy uczniowie pełniący role nauczycieli wspaniale wywiązali się ze swoich nowych obowiązków. Szkoda, że Dzień Samorządności jest tylko raz w roku!

                                                                                      Joanna Cyron

PIESZA WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO PŁAWNIOWIC
2013-10-11

                   W piątek 11 października wybraliśmy się na wycieczkę pieszą do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach. Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie, co pozwoliło na zachwycanie się pięknem ubarwionego kolorami jesieni lasu i parku. W czasie trasy przypominaliśmy sobie gatunki roślin przede wszystkim drzew   oraz krzewów omawianych na zajęciach lekcyjnych w klasach I-III oraz na lekcjach przyrody, dodatkowo poznawaliśmy nowe gatunki, które swoją budową, kolorystyką i owocami wzbudzały nasze zainteresowanie. Powtórzone zostały wiadomości z warstwowej budowy lasu, funkcji lasu, znajomości kompasu a także szacowaliśmy wysokość napotkanego pagórka.

p1240250_400

                  Klasa druga fantastycznie brnęła do przodu, pomimo lekkiego zmęczenia, ciekawość otaczającej przyrody nie opuszczała uczniów. Podobnie klasa czwarta, piąta i szósta nie dawała po sobie poznać zmęczenia wynikającego z dość długiej trasy. Jedynie buty mogłyby być bardziej wygodne!!!!

 

                                                                                              Iwona Nosal

WYSTAWA PTAKÓW
2013-10-08

              8 października naszą Szkołę po raz kolejny odwiedził pan herpetolog. Tym razem przywiózł z sobą ptaki, o których bardzo ciekawie opowiadał, dowiedzieliśmy się o ich budowie, środowisku życia, sposobach polowania i odżywiania, zdobywania partnerów, o ich maskowaniu się w sytuacji zagrożenia itp.

11_400_01

           Dzieci jak zawsze były zafascynowane historiami o ptakach jak i samymi ptakami, pan Pająk natomiast był szczęśliwy że nasze latorośle wykazuje jeszcze zainteresowanie i z uwagą słuchają wszystkich przekazywanych wiadomości.

 

                                                                                              Iwona Nosal

ZEBRANIE RODZICÓW
2013-09-11

          Serdecznie zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 16 września o godzinie 16.00.

SZKOLNA WYSTAWA ZWIERZĄT
2013-09-11

     Dnia 11 września 2013 roku, odbyła się w naszej szkole wystawa zwierząt domowych (hodowlanych) połączona z prezentacją, zorganizowana przez Szkolne Kółko Przyrodnicze.

20130911236_400

     Zaprezentowane zostały: szkolna rybka Franek, królik domowy Łosia – Karoliny Plichta, Myszoskoczek – Mateusza Stypy, papużka falista – Pauliny Imiela, papuga nimfa – Julii Szlage, chomik dżungarski – Bartka Krzyżyka, chomik – Oliwera Kałuża, chomiczek – Zuzi Piktel, świnka morska – Wiktorii Stypy, gołąb – Wiktorii Waniek, Jessie – piesek rasy Yorkshire terier – Natalii Kuczmera oraz kogut – Wiktorii Plichta.

     Zwierzęta choć początkowo się bały nowego otoczenia całkiem szybko się oswoiły w nowych warunkach, będąc podziwiane, głaskane, ściskane przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

     Podczas prezentacji zbierana była karma dla zwierząt ze schroniska w Gliwicach. Trzeba wspomnieć, że uczniowie i ich rodzice naprawdę mają dobre serca, bo uzbieraliśmy bardzo dużo karmy i dla psów i kotów, za co bardzo dziękujemy.

     Wystawa była zorganizowana z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który co roku jest obchodzony 4 października.

Iwona Nosal

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
2013-09-02

           „Witaj szkoło oto  wracamy!”- taki tytuł miał nasz program artystyczny rozpoczynający nowy rok szkolny 2013/2014. Program przygotowali uczniowie klas IV –VI oraz uczeń z klasy drugiej pod kierownictwem pani Danuty Domin. Przedstawienie nawiązywało do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, lecz nie da się ukryć, że pojawiły się też wspomnienia ze  wspaniałych,  beztroskich wakacji. Niektórym nie podobało się, że znów trzeba wracać do szkoły - ale przecież każdy szkolny dzień zbliża nas do wakacji.

             Pod koniec akademii powitaliśmy uroczyście naszych nowych uczniów. Pani dyrektor Anna Czarny przedstawiła pierwszakom wychowawczynię - panią Danutę Domin. Po serdecznym powitaniu pani Danuta Domin wręczyła pierwszakom rogi obfitości, a wszystkim pozostałym ciekła ślinka.

           Następnie pani dyrektor Anna Czarny podziękowała artystom za wspaniały program, powitała wszystkich po przerwie wakacyjnej i życzyła jak najliczniejszych sukcesów w nowym roku szkolnym.

             Po akademii wszyscy udali się do klas aby powitać swoje wychowawczynie i odebrać nowe plany lekcji. Tak rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

Paulina Imiela i Wiktoria Plichta

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
2013-08-27

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

     Zapraszamy  na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014, które odbędzie się 2 września 2013 r. o godzinie 9.30.

750-lecie Byciny
2013-07-06

    Nasza wieś obchodzi w tym roku swoje święto - „stuknęło” jej bowiem okrągłe 750 lat! Postanowiliśmy włączyć się w te obchody i już od ponad miesiąca uczniowie od najmłodszych po najstarszych pracowali nad uświetnieniem tychże - jak najpiękniejszymi występami artystycznymi.

   W naszej szkole uczymy się, że można pięknie się różnić, dlatego program rozpoczęła nasza duma, laureatka wielu konkursów, uczennica klasy IV Wiktoria Stypa piosenką Stanisława Sojki „Tolerancja”.

    Pani Iwona Nosal przygotowała z dziewczętami klas III-VI żywiołowy pokaz taneczny do hitu ostatnich miesięcy „Ona tańczy dla mnie”. No i zatańczyły dla nas, a widzowie powitali Je wielkim aplauzem!

    Już wiemy, że przy Dawidzie Graniowskim z klasy V żadna z dziewcząt nie ma co się imać babskich sztuczek, bo on zna już te numery, a poza tym ma w sobie dzikość pantery no i ciosy karate ćwiczył z bratem!

        Następnie najmłodsi uczniowie przenieśli nas w bajkowy świat. Pisząca te słowa wychowawczyni Joanna Zachodna była naprawdę dumna z tego jak poradzili sobie z tremą, kablami i mikrofonami i wbrew wszelkim przeciwnościom zagrali brawurowo, czego dowodem były gromkie oklaski i entuzjazm widzów!

          Plamy nie dali też najmłodsi panowie i udowodnili, że „Chłopaki nie płaczą”. Ich występ wywołał szczególne poruszenie wśród żeńskiej widowni! Piskom nie było końca, a podobno co wrażliwsze panie mdlały z wrażenia!

          Uczennice z klasy IV i V Oliwia Stępień i Paulina Imiela i towarzyszący Im chórek przypomniały nam w stylu reggae, jak ważna jest miłość i jak naprawdę liczy się każda sekunda naszego życia.

           Pani Elżbieta Kagan przygotowała pełen gracji i uroku pokaz taneczny uczennic z klas II-VI. Zrobiło się kolorowo i malowniczo dzięki chuście  i wstążkom, ale przede wszystkim za sprawą wdzięku tancerek!

        Pożegnały nas uczennice klasy IV: Karolina Plichta i Wiktoria Stypa wraz  z chórkiem w nieśmiertelnym i stale aktualnym hicie zespołu Lombard: „Przeżyj to sam”.

           Wszystkim śpiewającym, tańczącym panom i małym aktorom z którymi pracowałam serdecznie dziękuję za prawdziwie artystyczne występy! To zaszczyt i przyjemność z Wami pracować! A w imieniu pani Elżbiety Kagan i pani Iwony Nosal kieruję podziękowania do wspaniałych tancerek, które dostarczyły nam tak cudownych wrażeń! Dziękujemy naszym uczniom, że chcieli poświęcić swój wolny czas i włożyli wiele pracy, wysiłku i serca, by uświetnić obchody 750-lecia Byciny! Dziękujemy też rodzicom na których zawsze możemy liczyć, a szczególnie pani Izie Kałuży za to, że podjęła się trudu fotografowania imprezy i wywiązała się z tego zadania znakomicie!

Joanna Zachodna

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013
2013-06-28

28 czerwca 2013r. - Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013. Każdy uczeń z niecierpliwością czekał na ten dzień. My szóstoklasiści także, lecz bardzo smutno było nam pożegnać się ze szkołą i wszystkimi ludźmi z nią związanymi.

Najpierw wystąpiła klasa IV i V ze scenariuszem przygotowanym przez p. Iwonę Nosal. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało, gdyż było humorystyczne, ale nie zabrakło w nim również wzruszających tekstów i piosenek. Włożyli w to całe serce i dlatego tak świetnie nas pożegnali. My za to w swoim przedstawieniu powspominaliśmy chwile spędzone razem oraz podziękowaliśmy Nauczycielom i Rodzicom za trud włożony w nasze wychowanie. Przedstawiona była także prezentacja z naszymi zdjęciami z dzieciństwa, która wszystkim ukazała, jak bardzo się zmieniliśmy...
Gdy zaśpiewano nam "Szczęśliwej drogi już czas" na naszych policzkach pojawiły się łzy. Smutno nam opuszczać mury tak wspaniałej szkoły, która była naszym drugim domem. Każdy z nas zostawi tutaj cząstkę siebie. Będziemy o Was pamiętali; już na zawsze zostaniecie w naszych sercach. Ale prosimy - Wy także nie zapomnijcie o nas! Obiecujemy, że będziemy Was odwiedzać tak często, jak tylko będziemy mogli. Pozdrawiamy i jeszcze raz dziękujemy za wszystko.

Absolwenci z 2013r.

Zakończenie roku szkolnego
2013-06-25

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele serdecznie zapraszają rodziców oraz uczniów na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013, które odbędzie się 28 czerwca o godz. 8.00.

Wycieczka rowerowa do Pławniowic
2013-06-24

rowerowa_40024 czerwca klasa 5 i 6 tradycyjnie wyruszyła z wychowawcami na wycieczkę rowerową nad Jezioro Pławniowickie.

Elżbieta Kagan

Wycieczka do Zakopanego!!!
2013-06-17

zakopane_400W dniach 12,13,14 czerwca 2013 roku, odbyła się wycieczka do Zakopanego.

W wycieczce uczestniczyła klasa czwarta, piąta (choć z przyczyn losowych niecała) i dwóch chłopców z klasy szóstej.

Wycieczka się udała, pogoda choć w pierwszym dniu nas trochę postraszyła to w drugim i trzecim dniu dopisała. Piękne słońce, przejrzyste, niebieskie niebo, cudowne, przepiękne krajobrazy wysokogórskie sprawiły, że wszyscy mieliśmy zadowolone miny, uśmiechy na twarzach i świetne humory. Niestety im wyżej wchodziliśmy, tym humory gorsze, u niektórych osób uśmiechy z twarzy znikły, a pojawiło się zmęczenie i strach przed tym, co ich jeszcze czeka. Taki ciężki okazał się szlak na Halę Gąsienicową i Czarny Staw Gąsienicowy – jednak nie dla wszystkich. Starsi chłopcy bardzo dzielnie pokonywali szlak i parli do przodu.

W pierwszym dniu zwiedzaliśmy centrum miasta - Krupówki, skocznie, Muzeum Przyrodnicze, architekturę zakopiańską, kolejką wjechaliśmy na Gubałówkę, skąd mogliśmy podziwiać odsłaniające się powoli Tatry Zachodnie i Tatry Wysokie.

zakopane_2_400Pełni nadziei na lepszą pogodę i już pełni pamiątek zakopiańskich, wróciliśmy do Domu Wczasowego.

Drugi dzień jak już wspomniałam udaliśmy się na Halę Gąsienicową i Czarny Staw.

Trzeci dzień był równie ciekawy jak dwa poprzednie. Udaliśmy się busami do Doliny Kościeliskiej, skąd dzielnie wszyscy pokonaliśmy wejście do Jaskini Mroźnej jak i samą jaskinię, następnie pokonaliśmy (nie wszyscy) Wąwóz Kraków. Głodni i zmęczeni zjedliśmy w jednej z regionalnych restauracji w Kirach. Po czym ruszyliśmy w drogę do domu.

Wycieczka – super. Według uczniów bardzo, bardzo fajna, niektórych dopadł żal, że to już koniec.

Ale drodzy uczniowie, za kilka miesięcy powtórzymy wyjazd, może na „niziny”?

Korzystając z okazji chciałam podziękować wszystkim uczestnikom wycieczki za doskonałe humory, cierpliwość, odpowiedzialność za grupę, obowiązkowość i kulturalne zachowanie, postawę godną ucznia Szkoły Podstawowej w Bycinie. Choć czasem były małe wpadki, byliście naprawdę „fajni”.

Dziękuję również wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które pomogły w realizacji wycieczki, również firmie Amon z Gliwic, która bezpiecznie i profesjonalnie dowiozła nas do celu.

Iwona Nosal

Konkurs OSP w Rudzińcu
2013-06-16

 Natalka Nowak zajęła II miejsce w konkursie, który zorganizowała OSP w Rudzińcu, w ramach "Klubu Perspektywa 2013" pt. "Bezpieczeństwo oczyma dzieci i młodzieży"

Elżbieta Kagan

Akcja Bezpieczna Woda
2013-06-12

bezpiezna_wodaW klasach od 1-6 oraz przedszkolu pedagog szkolny prowadził zajęcia w ramach akcji „Bezpieczna Woda”, którą w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uruchomiło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 Celem akcji „Bezpieczna woda" jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Dodatkowo klasy 4-6 mogły sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując quiz przygotowany przez MEN.

Elżbieta Kagan

Festiwal Piosenki Angielskiej
2013-06-07

005_40024 maja 2013 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach odbył się już II Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej pod tytułem "Let's sing"

Nasi uczniowie wystąpili w 2 kategoriach: zespołów oraz solistów. Zespół w składzie: Kamila Mokros, Nikola Stępień, Maja Skandy, Patrycja Nowak, Nikola Andrusiak, Karolina Szlage, Oliwia Stępień i Karolina Plichta zaśpiewał (i zatańczył.....) piosenkę zespołu Weekend "She's dancing for me" w wersji angielskiej oczywiście....

Nasza solistka Wiktoria Stypa zaśpiewała (pięknie zresztą...) piosenkę Boba Dylana "Blowing in the Wind". Wiktorii należą się gratulacje ponieważ zdobyła I miejsce w swojej kategorii

Agnieszka Krupa

Klasa III na Zielonej szkole
2013-05-20

W terminie od 5 do 18 maja klasa III z naszej szkoły przebywała na „Zielonej szkole” w Domu Wczasowym „Primavera” w Jastrzębiej Górze.

010_400Ośrodek znajdował się około 100 m od morza i około 800 m od latarni morskiej na Rozewiu. Pogoda oraz piękne położenie naszego ośrodka sprzyjało częstym wycieczkom po plaży i najbliższej okolicy. Często korzystaliśmy z placu zabaw, małpiego gaju oraz boisk i basenu. Byliśmy też na wycieczce w Gdyni i Sopocie. Płynęliśmy statkiem „Dragon”, zwiedziliśmy Oceanarium oraz „Dar Pomorza”. Byliśmy też na wycieczce na Helu, gdzie odwiedziliśmy Fokarium oraz wspinaliśmy się na latarnię morską. Pobyt umilały nam różnego rodzaju warsztaty prowadzone przez animatorów i dyskoteki prowadzone przez profesjonalnych didżejów. Było też spotkanie z magikiem i piosenką morską – szanty, konkurs karaoke, „Randka w ciemno” i wiele innych atrakcji, np. Playland, salony gier, bilard. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia na basenie prowadzone pod czujnym okiem ratowników. Czas mieliśmy wypełniony od rana do wieczora, nawet nie wiadomo kiedy upłynął i trzeba było się spakować i wracać do domu. Zielona szkoła była wspaniałą przygodą, dostarczyła nam wielu wrażeń i pozwoliła się lepiej poznać.

Danuta Domin

Zebranie z rodzicami
2013-05-17

c_important Spotkanie z rodzicami odbędzie się 28 maja (wtorek) o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy.

Zdobyliśmy I miejsce!
2013-05-17

0001_400_0116 maja odbył się III Gminny Konkurs Matematyczny w Pławniowicach.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Oliwia Stępień z kl. IV oraz Kamila Mokros i Nikola Stępień z kl. VI, które w kategorii zespołowej zdobyły I miejsce i otrzymały Puchar Wójta Gminy Rudziniec.
Dodatkowo Kamila Mokros otrzymała I miejsce w kategorii indywidualnej dla kl.VI.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Anna Skurzok-Pietruszewska 

Biegi przełajowe w Pławniowicach
2013-05-15

W dniu 09.05.2013r. odbyły się gminne zawody indywidualnych biegów przełajowych w Pławniowicach. Uczniowie rywalizowali w swoich kategoriach wiekowych zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Dystans biegów dostosowany był do kategorii wiekowej oraz płci. Naszą szkołę reprezentowali: 011_400
Rafał Wycisk - 4 miejsce, 
Mateusz Student - 15 miejsce,
Dawid Graniowski - 15 miejsce,
Rafał Klugius - 16 miejsce

Patrycja Nowak - 6 miejsce,
Nikola Andrusiak - 9 miejce,
Paulina Imiela - 12 miejsce,
Wiktoria Plichta - 8 miejsce,
Karolina Plichta - 12 miejsce,
Wiktoria Stypa - 5 miejsce.

W zawodach brali udział uczniowie: SP. Bycina,  SP. Pławniowice, SP. Rudziniec, SP. Rudno, SP. Poniszowice, SP. Bojszów, SP Kleszczów.

Maciej Durczyński

Czwórbój lekkoatletyczny w Bycinie
2013-05-15

czwrbj_400W dniu 14.05.2013r. odbyły się gminne zawody sportowe w czwórboju lekkoatletycznym w Bycinie.

W zawodach wzięli udział uczniowie szkół: SP. Bycina, SP. Pławniowice, SP. Poniszowice, SP. Rudziniec, SP. Rudno, SP. Bojszów, SP. Kleszczów w kategorii chłopców i dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowali w kategorii chłopców: Tomasz Głogowski, Krzysztof Tkocz, Dawid Graniowski, Rafał Klugius, Mateusz Student, Rafał Wycisk. Chłopcy ostatecznie zajęli VI miejsce.
Wśród dziewcząt naszą szkołę reprezentowały: Karolina Plichta, Wiktoria Stypa, Paulina Imiela, Wiktoria Plichta, Patrycja Nowak, Nikola Andrusiak. Dziewczęta uplasowały się na III miejscu zdobywając brązowe medale. 

Maciej Durczyński

Zapraszamy na dyskotekę!
2013-05-07

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły na dyskotekę, która odbędzie się 8 maja (środa) w godzinach od 1800 do 2000

Konkurs Ekologiczny
2013-05-07

konkurs_40029 kwietnia w Pyskowicach w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, odbył się X Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Pomóżmy przetrwać Ziemi”, w którym - bardzo dzielnie-  naszą szkołę reprezentowała Kamila Mokros z klasy VI.

Iwona Nosal

Świeto Ziemi
2013-05-07

007_40030 kwietnia 2013 roku obchodziliśmy Święto Ziemi. Trochę nietypowo, gdyż w formie gry drużynowej „podchodów” odbyła się pierwsza część konkursu ekologicznego pod hasłem: „Nowy System Gospodarowania Odpadami w Gminie Rudziniec”. Nauka połączona z zabawą i rywalizacją wywarła duże, pozytywne wrażenie na uczniach klas I-VI i olbrzymie emocje.
Druga część konkursu była już zdecydowanie cięższa i wymagająca większej wiedzy ekologicznej. Brało w niej udział 6 drużyn 2-osobowych. Najlepszy wynik uzyskała drużyna złożona z uczennicy klasy V – Wiktorii Plichty oraz ucznia klasy I – Olafa Płazińskiego, zajęli oni I miejsce, II miejsce zajęła drużyna składająca się z uczennicy klasy VI – Nikoli Stępień i uczennicy klasy III – Wiktorii Waniek, natomiast III miejsce zajęła drużyna Oliwii Stępień i Karoliny Mróz. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Rudziniec oraz dużo słodkości ufundowanych przez Radę Rodziców Szkoły.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ekologicznych.

Iwona Nosal

Mistrzostwa Ziemi Gliwickiej
2013-05-06

001_400_03W dniu 27 kwietnia odbyły się w Pławniowicach Mistrzostwa Ziemi Gliwickiej w tenisie stołowym. W zawodach brali udział również uczniowie naszej szkoły.
W kategorii młodzików wystąpili: Dawid Graniowski oraz Rafał Klugius.
W kategorii młodziczek: Karolina Plichta, Paulina Imiela, Wiktoria Plichta.
 002_400_01
Karolina Plichta zdobyła 5 miejsce. Wiktoria Plichta uplasowała się na 3 miejscu, a Paulina Imiela zajęła 4 miejsce. W kategorii młodzików Dawid Graniowski uplasował się na 11 pozycji, a Rafał Klugius zajął 12 miejsce.

Maciej Durczyński

Biegi sztafetowe
2013-05-06

006_40029 kwietnia nasza szkoła była organizatorem zawodów lekkoatletycznych w „Biegach sztafetowych”. W zawodach udział wzięli reprezentanci następujących szkół: SP. Chechło, SP Rudziniec, SP Rudno, SP Poniszowice, SP Pławniowice oraz gospodarze SP Bycina. Rywalizacja toczyła się wśród dziewcząt i chłopców. 

Pierwsza konkurencja to sztafeta 4x100m. Drużynę gospodarzy w sztafecie 4x100 wśród chłopców reprezentowali: Tomasz Głogowski, Mateusz Stypa, Rafał Wycisk, Rafał Klugius. Chłopcy uplasowali się na piątym miejscu. W kategorii dziewcząt w sztafecie 4x100m naszą szkołę reprezentowały: Karolina Janik, Zuzanna Piktel, Wiktoria Stypa, Wiktoria Plichta. Dziewczęta w tej konkurencji zdobyły piąte miejsce.

Drugą konkurencją była sztafeta szwedzka (Bieg na 100m, 200m, 300m, 400m). Naszą szkołę reprezentowały: Karolina Janik (100m), Paulina Imiela (200m), Wiktoria Stypa (300m), Wiktoria Plichta (400m). Dziewczęta zdobyły czwarte miejsce.

Wśród chłopców z naszej szkoły w sztafecie szwedzkiej wystartowali: Tomasz Głogowski (100m), Mateusz Student (200m), Rafał Klugius ( 300m), Rafał Wycisk (400m). Nasi reprezentanci zajęli najniższy trzeci stopień podium.

Maciej Durczyński

Wyjazd na Zieloną szkołę
2013-04-30

zielona_szkoa_400W miesiącach maju i czerwcu 2013 r. uczniowie kl. III

- Szkoły Podstawowej w Bycinie,

- Szkoły Podstawowej w Rudnie,

- Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bojszowie,

- Szkoły Podstawowej w Kleszczowie,

rudziniec_01realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „Zieloną szkołę”.

Wyjazd dofinansowano ze środków budżetu Gminy Rudziniec.

Dzień otwarty
2013-04-29

25 kwietnia w naszej szkole odbył się „Dzień otwarty” dla rodziców dzieci 6–letnich pod hasłem „6-latki idą do szkoły”

Elżbieta Kagan

Sprzątamy Bycinę
2013-04-23

001_400_04Dzisiaj w naszej szkole została przeprowadzona akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata”. Akcja nawiązywała do tak ważnego dla każdego z nas Święta - Dnia Ziemi. Uczniowie z ogromnym zapałem i zaangażowaniem w akcję, sprzątali między innymi ulice: Szkolną, Kasztanową, Strażacką, Rolniczą, Pyskowicką, również teren szkolny w tym boisko szkolne a także Plac Zabaw.

Pogoda piękna, jakże słoneczna i ciepła sprzyjała temu przedsięwzięciu, jakie miało na celu kształtowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności młodego człowieka za przyrodę, kształtowanie jego wrażliwości na potrzeby środowiska i piękno otaczającej czystej miejscowości.

Iwona Nosal

Uroczysta Gala w Knurowie
2013-04-23

0001_40022 kwietnia w Gimnazjum nr 3 w Knurowie odbyła się uroczysta gala, na której obecni byli: Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Śląski Kurator Oświaty Pan Stanisław Faber, Dyrektor Delegatury w Gliwicach Pani Zdzisława Waniek. Na gali wręczono Zaświadczenia, Dyplomy i Listy Gratulacyjne Laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Uczennica naszej szkoły - Kamila Mokros otrzymała Dyplom Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody z rąk Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas a nauczycielki: p. Iwona Nosal i p. Anna Skurzok-Pietruszewska otrzymały Listy Gratulacyjne Kuratora Oświaty. Gratulujemy!
Zobacz zdjęcie Kamili na stronie Ministerstwa.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie!
2013-04-22

Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona w konkursie na najciekawszą inicjatywę z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

Pełna informacja o zwycięzcach znajduje się pod adresem: www.saferinternet.pl.

Elżbieta Kagan

Zwycięstwo w konkursie ortograficznym!
2013-04-22

007_400_01Kolejny raz uczniowie z naszej szkoły zajęli I miejsce w Gminnym konkursie ortograficznym w ramach Ligi Humanistycznej. Szkołę reprezentowały: uczennica kl. IV – Oliwia Stepień oraz uczennice kl. VI – Kamila Mokros i Nikola Stępień. GRATULUJEMY !

Dodatkowym wielkim sukcesem jest uzyskanie tytułu Mistrza Ortografii w gminie Rudziniec przez uczenicę kl. IV – Oliwię Stępień. GRATULUJEMY !!!

Anna Czarny

Sprawdzian Szóstoklasisty!
2013-04-03

spraw_800x600_400Jutro, 4 kwietnia 2013 r., o godzinie 900 uczniowie klas szóstych szkół podstawowych w całym kraju będą rozwiązywać zadania sprawdzianu szóstoklasisty przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Będą musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu m. in. rozumienia tekstu, pisania czy liczenia. 

Kochani Szóstoklasiści! Życzymy Wam powodzenia i trzymamy kciuki!:)

Anna Skurzok-Pietruszewska

Wycieczka do kina IMAX
2013-03-25

004_400Dnia 22 marca 2013 roku odbyła się „ PODRÓŻ DO PREHISTORYCZNEGO ŚWIATA”. Film „ Sea Rex 3D” przeniósł nas 200 milionów lat w przeszłość, w erę mezozoiczną, na spotkanie z triasowymi, jurajskimi i kredowymi wodnymi stworami.

Oprócz tajemniczego a zarazem fascynującego świata pradawnych morskich gadów, czekała nas jeszcze jedna niespodzianka. Tym razem były to ssaki a dokładniej psy.

„Człowiek pies- niezwykła więź” – tak brzmiał tytuł warsztatów, na których dowiedzieliśmy się, na czym polega komunikacja między człowiekiem a psem, jakie niezwykłe umiejętności posiadają nasi czworonożni przyjaciele i jak się nimi opiekować, na co zwracać uwagę, a czego nie czynić w wzajemnych relacjach. Uczniowie spróbowali swoich sił, jako młodzi trenerzy psiaków.

Iwona Nosal

Dzień Wiosny
2013-03-25

pani_wiosna_800x600_400Każdy z utęsknieniem, czekał na 21 marca, aby pożegnać w tym dniu zimę i powitać bardzo uroczyście wiosnę.

Uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej, przygotowali przedstawienie wiosenno-świąteczne pt. „Jak to niegdyś na wsi bywało”, którym przypomnieli, a co niektórych nawet zapoznali z tradycjami wielkiego postu, Wielkiej Nocy i obrzędami wiosennymi.

Po udanym występie, nastąpiło palenie Marzanny – zimowej panny, jednak jak widać zima nie daje za wygraną i próbuje zapanować nad wiosną.

Składam serdeczne podziękowania dla klasy II za pracę i trud włożony w wykonanie kukły – Marzanny.

Iwona Nosal

Konkurs j.niemieckiego w Bojszowie
2013-03-20

Dzisiaj odbył sie Gminny konkurs języka niemieckiego w Bojszowie, pod patronatem Wójta Gminy Rudzinic.

Z naszej szkoły udział w tym konkursie wzięły: Oliwia Stepień z kl. IV, Paulina Imiela z kl. V, Kamila Mokros oraz Nikola Andrusiak z kl. VI.
III miejsce na podium zajęła Kamila Mokros, która razem z Nikolą Andrusiak reprezentować będą naszą szkołę w kolejnym Międzygminnym etapie tego konkursu. Serdecznie gratulujemy!!

Weronika Anioł

Kamila laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego!
2013-03-18

007_400_02Z dumą informujemy, że uczennica kl. VI Kamila Mokros została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody.

Kamila jako laureatka konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim jest zwolniona ze sprawdzianu Szóstoklasisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.
Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
Dodatkowo laureaci przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych w statucie gimnazjum, obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Skurzok-Pietruszewska

Dzień Europejski
2013-03-17

001_400_0514 marca (czwartek) w naszej szkole odbyły się jak co roku Dni Europejskie. W tym roku naszym uczniom została przybliżona Grecja. Uczniowie mogli obejrzeć prezentację multimadialną o Grecji oraz krótkie filmy pokazujące jak wygląda nauka tańca zorby. Można było też zobaczyć występy uczniów, którzy wcielili się w postacie Mitologii greckiej i znanych greckich starożytnych filozofów.
Potem była przerwa na degustację "choriatiki salaty" czyli popularnej także i u nas sałatki greckiej.
Na koniec uczniowie mogli popisać się swoją wiedzą wyniesioną z prezentacji i przedstawień w konkursie wiedzy o Grecji. Konkurs odbył sie w kategorii klas 1- 3 i klas 4-6. Uczniowie podzieleni byli na grupki 3 osobowe i odpowiadali na różne pytania związane z Grecją.
Dni Europejskie zakończyły się podsumowaniem i rozdaniem nagród.

Agnieszka Krupa

Dzień Bezpiecznego Internetu
2013-03-04

W naszej szkole odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Serfuję. Respektuję".

Tematem przewodnim były prawa i obowiązki cyfrowego obywatela. Podczas tegorocznych obchodów DBI zwracano uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Podczas serfowania w Sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw (szczegóły w zakładce Projekty – Dziecko w sieci).

dbi_400Elżbieta Kagan

Olimpiada z j. niemieckiego
2013-03-02

001_400Uczennice z  kl.IV-VI: Natalia Kuczmera, Oliwa Stępień, Karolina Plichta, Paulina Imiela, Wiktoria Plichta, Nikola Andrusiak oraz Nikola Stepień wzięły udział w Szkolnym etapie Olimpiady z Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych organizowanej przez DFK Racibórz, która odbyła się 28.02.2013. W komisji zasiadła Pani Weronika Anioł oraz Pani Agnieszka Krupa.
Mamy nadzieję, że któraś z nich dostanie się do Wojewódzkiego Etapu konkursu. 

Weronika Anioł

Sukces naszych uczniów w VI Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Poniszowicach
2013-03-01

koldy_1_400.20 grudnia uczniowie klasy IV i V wzięli udział w VI Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Poniszowicach. Miło nam donieść, że Wiktoria Stypa zdobyła grand prix, a zespół w składzie: Karolina Plichta, Oliwia Stępień, Wiktoria Stypa, Paulina Imiela i Dawid Graniowski zdobył I miejsce w kategorii zespołów.

Nagrodzeni uczniowie 20 stycznia 2013 wystąpili w Hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu reprezentując naszą szkołę podczas Koncertu Kolęd. GRATULACJE!!!!!

Joanna Zachodna-Walczak

Konkurs Pocztówka do Kierowcy
2013-02-24

W ramach działań z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jako uczestników ruchu drogowego, Śląski Kurator Oświaty ogłasza Konkurs Plastyczno - literacki „Pocztówka do kierowcy – Zwolnij! Ja też tu jestem” adresowany do uczniów szkół podstawowych.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: uczniowie sp klas I-III, klas IV-VI.

Warunki uczestnictwa:

Uczniowie wykonają dowolną techniką plastyczną projekt pocztówki adresowanej do kierowcy, której motywem będzie hasło „Zwolnij! Ja też tu jestem”. Pocztówka powinna być dla wszystkich zmotoryzowanych formą przekazu komunikatu odpowiedzialnym uczestnictwie w ruchu drogowym oraz o konieczności respektowania prawa dzieci do bezpiecznego poruszania się po drogach.

Na odwrocie projektu pocztówki należy umieścić krótkie przesłanie do kierowców, którego treść powinna odnosić się do tematu konkursu. Przesłanie powinno zawierać:

- kl. I-III - 2-3 zdania (w klasie I dopuszczona jest pomoc nauczyciela),

- kl. IV- VI - 4-6 zdań.

Projekt pocztówki należy wykonać na kartce formatu A4.

Oceny projektów pocztówek dokonywane będą według następujących kryteriów:

1. Część plastyczna

zgodność z tematem (uwzględnienie walorów profilaktycznych), koncepcja plastyczna, walory artystyczne, oryginalność pomysłu, atrakcyjność zastosowanej techniki plastycznej, samodzielność wykonanej pracy, estetyka pracy

2. Część literacka

zgodność z tematem, wartość profilaktyczna, dobór słownictwa, poprawność językowa, oryginalność wypowiedzi pisemnej, estetyka i staranność wypowiedzi pisemnej  

 Termin zgłoszeń prac konkursowych do etapu szkolnego: do 29.03.2013r, etapu wojewódzkiego: do 5.04.2013 r.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Zajęcia w czasie ferii
2013-02-09

Zapraszamy uczniów na zajęcia w pierwszym tygodniu ferii od 11.02 do 15.02.2013 r.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9.00 -10.30

Zaj.  techniczno- plastyczne

9.00 -10.30

Zaj.  z języka angielskiego

9.00 -10.30

Zaj.  przyrodnicze

 

9.00 -10.30

Zaj.  plastyczne

 

9.00 -10.30

Zaj.  plastyczne

 

Opieka :

p. E. Kagan

Opieka :

p. A. Krupa

Opieka :

p. I. Nosal

Opieka :

p. J. Cyron

Opieka :

p. A. Blaszczyk

10.30-12.00

Zaj.  ruchowe

10.30-12.00

Zaj.  z języka niemieckiego

10.30-12.00

Szachy

10.30-12.00

Zaj.  muzyczne

10.30-12.00

Zajęć nie będzie

Opieka :

p. D. Domin

Opieka :

p. W. Anioł

Opieka :

p. A. Skurzok - Pietruszewska

Opieka :

p. J. Zachodna - Walczak

Opieka :

  ------------------

Spotkanie z policjantami
2013-02-08

nowy_400_07W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów mł. asp. Grzegorz Kacan i mł. asp. Łukasz Kaczyński z Komisariatu Policji w Pyskowicach przeprowadzili pogadankę na temat poprawy bezpieczeństwa dzieci podczas ferii zimowych. W czasie spotkania policjanci rozmawiali z dziećmi gdzie mogą się bawić, zjeżdżać na sankach i nartach oraz gdzie bezpiecznie jeźdździć na łyżwach. Uczniowie doskonale poradzili sobie z pytaniem co zrobić, gdy zaczepi je obca osoba.

Niezależnie czy ferie spędzimy w domy czy na obozie, należy zadbać o bezpieczeństwo, aby po zimowym odpoczynku szczęśliwie wrócić do szkoły.

Elżbieta Kagan

Walentynki
2013-02-08

amor1_400Z okazji zbliżających się Walentynek Samorząd Szkolny przygotował krótkie przedstawienie oraz zorganizował pocztę walentynkową.
W roli Amorka, który swoją strzałą potrafi rozkochać prawie wszystkich wystąpił Dawid Graniowski z kl. 5.

Elżbieta Kagan

Ogólnopolski konkurs informatyczny
2013-02-04

Ogólnopolski konkurs informatyczny Simba 3D LOGO organizowany przez firmę ERI Software

Konkurs dotyczy programowania w języku LOGO w autorskim programie "Simba 3D LOGO".
Uczeń ma za zadanie wykonać program według własnego pomysłu w jednym z 4 tematów:
- Bezpieczeństwo
- Technika
- Budowle świata
- Fauna i Flora
Konkurs trwa do 29 marca 2013 roku.
Zachęcamy do udziału! Dla laureatów oraz szkół przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Trzymamy kciuki!
2013-02-04

Miło nam jest poinformować, że Kamila Mokros z kl. 6 zakwalifikowała się do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Matematyka z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Mamy I miejsce!
2013-01-21

17_400Miło nam jest poinformować, że nasi uczniowie z kl.IV-VI zajęli I miejsce w VI Gminnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonaodzeniowych w kategorii szkoły podstawowej. Do występu uczniów przygotowywały p. I. Nosal i p. A. Skurzok-Pietruszewska. Przegląd Jasełek był organizowany w  GOK w Poniszowicach.

Dodatkowo wyróżnienie specjalne otrzymała Wiktoria Stypa. Gratulacje!!!

Anna Skurzok-Pietruszewska

Akcja Bezpieczna Woda
2013-01-20

wodaW klasach od 1-6 oraz przedszkolu prowadzone były zajęcia w ramach akcji „Bezpieczna Woda”, którą w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uruchomiło Ministerstwo Sportu i Turystyki.  Zimowa edycja akcji „Bezpieczna Woda” skierowana jest do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji, ratowników oraz rodziców i stanowi zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa np. co robić gdy jesteś świadkiem wypadku?, jak się zachować gdy lód się pod toba załamie?

Elżbieta Kagan

Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową
2013-01-06

Miło nam jest poinformować, że Nikola Andrusiak z kl. VI, zajęła II miejsce w gminnym konkursie na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową w kategorii klas 4-6, natomiasta Emilia Wilk  z kl. II zajęła III miejsce w kategorii klas 1-3. Gratulujemy!

Elżbieta Kagan

Wyjątkowy dzień!
2012-12-21

01_400_01Dzisiaj ostatni dzień w szkole przed przerwą świąteczną. Uczniowie spotkali się na wigiliach klasowych. W atmosferze światecznej łamaliśmy sie opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Wielu łakomczuchów zajadało się wigilijnymi potrawami, które przyniesli dzisiaj do szkoły.

02_400Potem wszyscy spotkaliśmy się na szkolnych jasełkach przygotowanych przez uczniów kl IV - VI. Opiekę nad naszymi artystami sprawowały p. Iwona Nosal i p. Anna Skurzok-Pietruszewska. Po przedstawieniu p. Dyrektor Anna Czarny złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Konkurs Rebusy Matematyczne
2012-12-17

01_400Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach odbył się Międzygminny Konkurs "Rebusy matematyczne".

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Oliwia Stępień z kl. IV, Paulina Imiela z kl. V oraz Kamila Mokros z kl. VI. W konkursie brali ucział uczniowie ze Szkół Podstawowych w Pyskowicach, Kamieńcu i Wielowsi.

Z wielką radością i dumą informujemy, że Oliwia w kat. kl. IV zdobyła I miejsce i Kamila w kat. kl. VI zdobyła również I miejsce!. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Anna Skurzok-Pietruszewska

Pobyt w Suchym Borze
2012-12-16

1_400_02 W dniach od 10 do 15 grudnia uczniowie klas 4-6 przebywali w Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze.

Codziennie uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych w tym fizykoterapii i ćwiczeniach korekcyjnych, korzystali także z basenu i tężni solankowej. Przez okres pobytu w ORDIM uczniowie uczęszczali na zajęcia lekcyjne do szkoły znajdujacej się na terenie ośrodka.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Czas na deser:)
2012-12-07

Uczniowie kl. V i VI na jednej z lekcji języka niemieckiego, dotyczacej jedzenia, przygotowywali swoje sałatki i desery.

06_400

Weronika Anioł

Spotkanie z Mikołajem
2012-12-06

25_400Jak co roku, tak i tym razem do naszej szkoły zawitał Szanowny Gość. Dzieci rozpoznały go od razu - to Święty Mikołaj! Wszyscy uczniowie powitali go z wielką radością. Mikołaj spotkał się z przedszkolakami oraz uczniami wszystkich klas i dla każdego miał upominek, który wręczał osobiście. Pamiętał nie tylko o uczniach, ale także o nauczycielach!

Dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Po obdarowaniu prezentami Mikołaj pożegnał się z uczniami i odjechał, aby dalej rozdawać prezenty grzecznym dzieciom i sprawiać tyle radości co nam.

Mikołaju dziękujemy za te odwiedziny i zapraszamy Cię ponownie za rok!

Anna Skurzok-Pietruszewska

Internetowy Teatr TVP
2012-12-06

teatr1_800x600_400W ramach projektu "Internetowy Teatr TVP dla szkół" uczniowie klas IV - VI obejrzeli w szkole transmitowany na żywo przez TVP Katowice z Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach spektakl Bolesława Leśmiana pt. "Przygody Sindbada Żeglarza" 

Anna Skurzok-Pietruszewska

 

Zabawa andrzejkowa
2012-12-02

ssa45204_800x600_400Dnia 29 listopada odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa dla uczniów klas I - VI. Przed zabawą, uczniowie klasy szóstej wraz z opiekunem przygotowali andrzejkową dekorację. Po zajęciach lekcyjnych dzieci zebrały się w sali gimnastycznej, gdzie przy dźwiękach muzyki rozpoczęła się wspaniała zabawa. Oprócz tańców, dzieci mogły wziąć udział w zabawach i konkurencjach andrzejkowych. Zabawa była super!

Elżbieta Kagan

Góra Grosza
2012-12-01

W szkołach i przedszkolach w całej Polsce od 26 listopada do 7 grudnia trwa XIII edycja akcji Góra Grosza. Wszystkich uczniów wraz z rodzicami, którzy chcieliby wesprzeć dzieci z Domów Dziecka zapraszamy do wspólnego "sypania Góry Grosza".

Elżbieta Kagan

Konkurs Wiedzy Biblijnej
2012-12-01

Nikola Stępień i Kamila Mokros będą reprezentować naszą szkołę w rejonowym etapie XVIII Konkursu Wiedzy Biblijnej w Gliwicach.

Elżbieta Kagan

Dzień Pluszowego Misia
2012-11-25

pict0003_400Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono w setną rocznicę powstania maskotki, czyli w 2002 roku. Z okazji tego święta wszyscy uczniowie, którzy przynieśli ze sobą do szkoły Pluszowego Misia, otrzymali tzw. "dzień bez pytania".

Anna Skurzok-Pietruszewska

Spotkanie z P. Długołęcką
2012-11-24

We wtorek 20 listopada naszych uczniów odwiedziła Pani Długołęcka z programem pt. "Savoir vivre, moje obycie w otaczającym mnie świecie".

Elżbieta Kagan

Spotkanie z policjantami
2012-11-23

1__400_01W tym tygodniu naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze policji do spraw prewencji. 

Na spotkaniu dzieci dowiedziały się o konkretnych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w szkole, w domu, w czasie zimowych zabaw oraz dlaczego nie można ufać obcym.  Poruszony został również temat wykroczeń oraz cyberprzemocy. O zasadach bezpieczeństwa opowiadali mł. asp. Grzegorz Kacan oraz mł. asp. Łukasz Kaczyński z Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Elżbieta Kagan

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
2012-11-10

8 listopada odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego natomiast 9 listopada odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.  Najlepszy wynik uzyskała uczennica kl. 6 Kamila Mokros, która będzie reprezentować szkołę w etapie rejonowym w obu konkursach.                        

Elżbieta Kagan

Zebranie z rodzicami
2012-11-02

c_importantKochani rodzice! Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie w czwartek tj. 8 pażdziernika na godzinę 16.00.

Konkurs na Małą Formę Teatralną
2012-10-25

Uczennice klasy 4 i 6 czyli Oliwia i Nikola Stępień oraz Kamila Mokros przygotowały z wychowawcą i pedagogiem szkolnym scenariusz przedstawienia pt. "Bezpiecznie w sieci". Do przygotowań przyłączyli się również pozostali uczniowie klasy 4, 5 i 6 i wzięli udział w IV Wojewódzkim Konkursie na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym "Proforma" organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Elżbieta Kagan

Zaproszenie!
2012-10-03

Serdecznie zapraszamy rodziców naszych pierwszoklasistów na Uroczystość Pasowania na Ucznia, która odbędzie sie w najbliższy wtorek, tj. 9 października, o godzinie 1000.

Witaj szkoło!
2012-09-03

100_2183_2_400 Aby radośnie powitać nowy rok szkolny grupka uczniów z klasy IV, V i VI z pomocą p.Cyron ostatnie dni wakacji spędziła na przygotowaniach do akademii rozpoczynającej nowy rok szkolny. Motywem przewodnim był pociąg, oraz wakacyjne powroty. Uczniowie  z zapałem odtwarzali fragmenty "Lokomotywy" J. Tuwima. Chociaż nie wszyscy uczniowie byli zadowoleni, że to już koniec wakacji, dziewczynki prowadzące akademię przypomniały, że każdy dzień roku szkolnego przybliża nas do ... następnych wakacji!

Bardzo przejęci byli zwłaszcza pierwszacy. Pani Dyrektor wręczyła im  rogi obfitości, przygotowane przez ich rodziców, aby osłodzić im pierwsze dni w szkole.

Po akademii wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na powitanie z wychowawcami.

Joanna Cyron

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego!
2012-09-01

news-38-foto_400Koniec wakacji, witaj szkoło!

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się 3 września o godzinie 915.

Zakończenie roku szkolnego
2012-07-02

W piątek na czele z klasą 5 uroczyście pożegnaliśmy naszych absolwentów. Podczas akademii Pani Dyrektor wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w konkursach i zawodach sportowych. Klasa 5 podarowała absolwentom zdjęcia czyli "Wspomnienia ze Szkoły Podstawowej w Bycinie"

Elżbieta Kagan

Zielona Szkoła w Jastrzębiej Górze
2012-06-29

Od 06 do 19 maja uczniowie klasy trzeciej wraz z wychowawczynią byli w Jastrzębiej Górze, nad morzem na ZIELONEJ SZKOLE. Mieli wiele atrakcji, w tym dyskoteki w NIGHT CLUBIE prowadzone przez D-Ja, na których świetnie się bawili. Mieszkali w hotelu Primavera, którego pracownicy starali się urozmaicić dzieciom dni tak, aby żaden z nich nie był taki sam jak poprzedni. Dlatego animatorzy poprowadzili różne zajęcia np.: warsztat : „Jak zostać strażakiem”, warsztat przyrodniczy oraz „Warsztaty młodego Einsteina”, w czasie których dzieci mogły przeprowadzać ciekawe doświadczenia.

Jeden z ulubionych animatorów poprowadził wybory miss i mistera, a animatorka poprowadziła karaoke, na którym Wiktoria, Oliwia i Natalia zajęły miejsca na podium. Dzieci uczestniczyły również w pokazie magika i występach szantymena. Aby nie tracić sprawności fizycznej oprócz długich spacerów dzieci miały gimnastykę i zajęcia na basenie, szalały także w Playlandzie. Oprócz tego trzecia klasa uczestniczyła w licznych wycieczkach. Dzieci zwiedziły latarnię morską w Rozewiu, a  u bursztynnika poznały tajemnice jantaru. Wracając podziwiały uroki Wąwozu Chłapowskiego i Lisiego Jaru. W Gdyni zwiedziły ORP Błyskawicę, czyli muzeum na okręcie i  Oceanarium, a także Centrum Eksperymentu. Na Półwyspie Helskim byływ fokarium i płynęły statkiem SANTA TERESA. W trakcie wycieczki po Ziemi Puckiej zwiedziły port w Pucku, miejsce zaślubin Polski z morzem, Grotę w Mechowej, osiemsetletni kościół w Żarnowcu oraz pałac w Krokowej.

Jednak najbardziej spodobała im się wycieczka do Łeby, gdzie w Słowińskim Parku Narodowym mogli wyszaleć się do woli na ruchomych wydmach-zjeżdżając, turlając się, skacząc i zbiegając. To był cudowny wyjazd!

Oliwia Stępień z kl. III

Dyskoteka
2012-06-28

We wtorek – 26 czerwca 2012 roku, w Naszej Szkole odbyła się dyskoteka..

Szaleństwo, jakiego dawno nie było, doskonały humor, rozmaite style taneczne i „rewia mody” świadczyły o tym, że nauki nadszedł kres i trzeba powitać wakacje!

                                                                                  Iwona Nosal

Konkurs wiedzy o Januszu Korczaku
2012-06-21

Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. To czas szczególny, żeby przypomnieć sobie tę wyjątkową postać, autorytet dla dzieci, pedagogów, rodziców. Uczył tolerancji i mądrości w wychowaniu dzieci, likwidował podział na "aż" dorosłych i "tylko" dzieci. Pierwszy orędownik praw dzieci.

Rok ten sprzyja lepszemu poznaniu Janusza Korczaka, jego twórczości i życia, dlatego w naszej szkole p. A. Skurzok-Pietruszewska zorganizowała konkurs  wiedzy o pisarzu dla kl. IV-VI. 11 uczniów przygotowało się do zmagań i dzisiaj w sali gimnastycznej przeprowadzony został quiz. Wszyscy jego uczestnicy imponowali wiedzą, a publiczność  entuzjastycznie dopingowała swoim faworytom. Najlepsza w quizie okazała się Nikola Stępień z kl. V, drugie miejsce zajęła Wiktoria Plichta z kl. IV a III miejsce przypadło Kamili Mokros z kl. V. Serdecznie gratulujemy:)

Anna Skurzok-Pietruszewska

Dzień szkoły bez przemocy
2012-06-19

18 czerwca został zorganizowany "Dzień szkoły bez przemocy", w czasie którego zaraz po przeczytaniu "Kodeksu fair play" do rozgrywek sportowych przystąpili uczniowie naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej z Chechła. W czasie zawodów obowiązywała zasada „fair play”. Uczniowie zmagali się z takimi dyscyplinami jak wyścigi w rzędach klas 1-3 oraz gry zespołowe w klasach 4-6.
Nie zabrakło także zabaw z chustą animacyjną, a w ramach odpoczynku uczniowie wykonywali plakaty pod hasłem „Zdrowy rozsądek daje radę używkom mówimy nie” oraz "Niech wygra fair play". Miało to na celu propagowanie zdrowego stylu życia, ukierunkowanie dzieci na aktywność ruchową, uświadomienie o skutkach wpływu używek na ich rozwój i życie oraz promowanie idei bezpiecznego kibicowania i zasad fair play.

                                                                                   Elżbieta Kagan

Gminne zawody sportowe w Pławniowicach
2012-06-16

zawody_400W dniu 12.06.2012r. odbyły się gminne zawody sportowe w indywidualnych biegach przełajowych w Pławniowicach.

Uczniowie rywalizowali w swoich kategoriach wiekowych. Na uwagę załuguje start reprezentanta SP Bycina Rafała Wyciska ucznia kl. V, który w swojej kategorii uzyskał trzecie miejsce. Gratulujemy:)

Maciej Durczyński

Informacja dla rodziców
2012-06-15

c_important

Kochani rodzice, w zakładce "Dla rodziców" znajduje sie wykaz podręczników szkolnych obowiązujacych w nowym roku szkolnym 2012/2013.

Zaproszenie dla Tatusiów
2012-06-13

dzien_ojca_400Serdecznie zapraszamy wszystkich tatusiów

na spotkanie z okazji Dnia Ojca,

które odbędzie sie 25 czerwca o godzinie 16.00.

Dzień Otwarty
2012-06-08

dni_otwarte

 

Zapraszamy rodziców dzieci 6-letnich na Dzień Otwarty 

12 czerwca na godzinę 10.00.

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
2012-06-08

W dniu 5 czerwca 2012 r. pojechaliśmy na długo wyczekiwaną wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. Program wycieczki był bardo atrakcyjny, zwiedzaliśmy gotycki zamek w Pieskowej Skale, Jaskinię Łokietka, zachwycaliśmy się przepiękną Doliną Prądnika, „skarbami” Ojcowskiego Parku Narodowego – do których należą Igła Deotymy, Skały Panieńskie, Kaplica „Na Wodzie”, Góra Koronna, Brama Krakowska, Źródło Miłości i wiele innych.

Przez całą trasę prowadził nas przewodnik z Biura Turystycznego „Ojcowianin”, który przekazał nam wiele informacji historycznych i przyrodniczych o zwiedzanym miejscu.

Jak również przez całą trasę towarzyszył nam deszcz – z drobnymi chwilowymi wyjątkami.

Chociaż byliśmy bardzo zmęczeni, strudzeni, mokrzy i co tu dużo mówić po prostu brudni, zdania na temat wycieczki są podzielone, są osoby bardzo zadowolone, tylko zadowolone  i niezadowolone.

                                                                                                         Iwona Nosal

Informacja dla Rodziców 6latka
2012-05-28

6latekKochani Rodzice!

W związku z kampanią obniżania wieku obowiązku szkolnego Kuratorium Oświaty w Katowicach utworzyło stronę www.6latek.pl.

Strona adresowana jest przede wszystkim do rodziców dzieci sześcioletnich, którzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci. 

Anna Skurzok-Pietruszewska

Dzień Matki
2012-05-28

kwiaty_400Z okazji Dnia Matki uczniowie kl. 2, 3, 4 i 5, pod opieką p. A. Skurzok-Pietruszewskiej, przygotowali program artystyczny pt. „Dziękuję Ci, mamo”, który składał się z dwóch części. Najpierw uczniowie zaprezentowali wierszyki i piosenki związane tematycznie z Dniem Matki, później kl.2 przedstawiła przygotowane przez siebie przedstawienie pt. „Rodzina na dobre i na złe” a kl.4 „Śpiącą królewnę – 20 lat później”. O oprawę muzyczną zadbała p. J. Zachodna-Walczak.

Po uroczystości kochane mamy otrzymały drobny podarunek w postaci laurki i zostały zaproszone na słodki poczęstunek.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Mamy Puchar!
2012-05-25

    W dniu 24 maja 2012r zakończyły się zmagania uczniów w ramach X Ligi Humanistycznej Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec.
Nasi uczniowie w składzie: Wiktor Kapturkiewicz, Kamila Mokros, Patrycja Nowak, Nikola Stępień i Dariusz Tim walczyli zaciekle w różnych konkursach (recytatorskim, ortograficznym – I miejsce i frazeologicznym – II miejsce) o Puchar Wójta Gminy Rudziniec. Zmagania zakończyły się sukcesem!!!!

wiktor

Nasza szkoła zajęła I miejsce i zdobyła Puchar.

Gratulacje dla naszych uczniów!!!

Pierwszym miejscem podzieliliśmy się z Bojszowem. Pół roku puchar będzie w naszej szkole, następne pół roku w Bojszowie.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku powtórzymy sukces.

Ewa Urbańczyk

Zaproszenie dla mam
2012-05-23

bukietSerdecznie zapraszamy wszystkie mamy

na spotkanie z okazji Dnia Matki,

które odbędzie sie 28 maja o godzinie 16.00.

Zebranie z rodzicami
2012-05-21

c_important   Spotkanie z rodzicami odbędzie się we wtorek tj. 22 maja o godzinie 1600. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs Matematyczny w Pławniowicach
2012-05-18

nowe_400_01Miło jest nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły: Kamila Mokros, Dariusz Tim oraz Wiktor Kapturkiewicz, zajęli II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym w Pławniowicach w rywalizacji grupowej. Dodatkowo II miejsce zajęła Kamila Mokros w kategorii indywidualnej.

Cieszymy się bardzo i gratulujemy sukcesu!

Anna Skurzok-Pietruszewska

Wycieczka do ZOO
2012-04-30

nowy_400_06Klasa 6 wraz ze swoją wcyhowawczynią pojechała na wycieczkę klasową do Zoo w Opolu.

Tego dnia dopisywały nie tylko dobre humory, ale również słoneczna pogoda. Do Opola wybraliśmy się pociągiem. Po przyjeździe do Opola przeszliśmy spacerkiem do Zoo, gdzie spędziliśmy miłe popołudnie. Wszystkie piękne zwierzęta, które zobaczyliśmy w Zoo na długo pozostaną w naszej pamięci.

Weronika Anioł

Oliwia zwyciężczynią konkursu!
2012-04-23

beztytuu_400_02W Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach odbył się IV Gminny  Konkurs „Czytanie ze Zrozumieniem” pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec.

beztytuu1_400Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice klasy trzeciej: Natalia Kuczmera, Karolina Plichta i Oliwia Stępień. Poziom prezentowany przez uczestników był wysoki i konieczna była dogrywka. Nasza Oliwia błyskawicznie rozprawiła się z dodatkowym zadaniem i tym samym została zwyciężczynią.

Gratulujemy naszym trzem uczennicom, a w szczególności naszej wspaniałej Oliwii, która kolejny raz udowodniła, że nie ma na nią mocnych. Zgarnia kolejne laury lekko, radośnie, zachowując przy tym skromność. TAK TRZYMAĆ!!!

Joanna Zachodna-Walczak

Nasza Oliwia Królową Ortografii!
2012-04-15

13 kwietnia odbył się XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Pyskowicach. Naszą szkołę reprezentowały aż dwie laureatki etapu gminnego tego konkursu, uczennice klasy trzeciej: Natalia Kuczmera  i Oliwia Stępień.

Uczniowie  rywalizowali m.in. pisząc najeżony ortograficznymi pułapkami tekst o panu Ambrożym,  rozwiązując krzyżówki i rebusy związane z poprawną pisownią oraz uzupełniając teksty z lukami. Poziom był wysoki, ale naszym uczennicom walka z bykami niestraszna. Nasza Oliwia bardzo szybko poradziła sobie ze wszystkimi zadaniami, budząc konsternację jurorów. Po chwili jednak konsternacja zamieniła się w podziw i zachwyt, gdy okazało się, że Oliwia pisze nie tylko szybko, ale i bezbłędnie i niniejszym została niekwestionowaną Królową Ortografii!

Dzieci otrzymały dyplomy i wspaniałe nagrody. Były błyski fleszy i gratulacje, a nasza Oliwia udzieliła pierwszego w swoim życiu wywiadu! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Joanna Zachodna-Walczak

Turniej Wiedzy Pożarniczej
2012-04-13

Uczniowie klasy VI Błażej Buchta i Patryk Stypa reprezentowali naszą szkołę w Gminnym oraz Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Elżbieta Kagan

Podziękowanie!
2012-04-03

rysunek2_1280x768_400

 

Przez kilka miesięcy uczniowie naszej szkoły, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy Byciny zbierali plastikowe nakrętki na operację dla 4-letniej Ani z Gliwic.

Zebraliśmy około 20 dużych worków, za co bardzo dziękuje Ania z rodzicami.

Dzień Wiosny
2012-03-29

Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole obchodzony był jak co roku w  sposób szczególny, przy czym bardzo wesoło i ciekawie.
Oprócz inscenizacji o tematyce wiosennej którą przygotowali uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej - skierowanej głównie do dzieci młodszych, pojawił się występ amatorskiego kabaretu "ala'potem" - w skład którego wchodzą uczniowie: Patryk S., Wiktor K. i Rafał K., a także występ Rafała Sz. - z wierszem wiosennym recytowanym gwarą śląską. Po przedstawieniach odbył się konkurs wiosenny, w którym brały udział wszystkie klasy-łącznie z przedszkolakami. Konkurs polegał na zaprezentowaniu marzanny ekologicznej  i zaśpiewaniu przygotowanej wcześniej piosenki wiosennej. Trzeba przyznać, że osoby będące w komisji miały olbrzymi problem z wyłonieniem zwycięzcy, ponieważ wszystkie klasy doskonale przygotowały się do konkursu.
Kolejnym punktem programu wiosennego było palenie marzann, co jak zawsze spotyka się z wielką radością uczniów i uśmiechami na twarzach nauczycieli, bo kto nie tęskni za ciepłymi wiosennymi dniami, prawie każdy ma dość zimowych nastrojów.
Po pożegnaniu zimy, nastąpił czas na rozgrywki sportowe i wykonanie dekoracji okiennych.
Dzień uznany został za udany, jednak czy dla każdego..?.To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.

Iwona Nosal

Ruszyła akcja zbierania podpisów
2012-03-29

1512-baner1_400_01

 • Czy chcesz czuć się bezpiecznie podczas meczu?
 • Jesteś przeciwny przemocy i agresji na stadionach?
 • Kibicujesz kulturalnie i zgodnie z zasadami fair play?

Razem możemy więcej! Zbierajmy podpisy pod apelem do Władz RP o utrzymanie bezpieczeństwa na stadionach!

Elzbieta Kagan

Zbieraj kartridże, ratuj konie
2012-03-28

Nasza szkoła została zgłoszona do programu ekologicznego "Zbieraj kartridże, ratuj konie", który polega na zbiórce zużytych tuszy i tonerów do drukarek.

Zebrane tonery i tusze są przekazywane do recyklingu a ze środków z niego uzyskanych organizowana jest pomoc dla cierpiących koni.Walczymy także o nagrodę dla najbardziej aktywnego uczestnika programu. Program ma na celu budowanie świadomości dzieci dotyczącej ochrony środowiska a także zwiększenie wrażliwości na cierpienie bezbronnych zwierząt. Jeśli więc posiadacie Państwo w domu lub w miejscu pracy niepotrzebne kartridże, przekażcie je nam. Liczymy na wsparcie z Państwa strony, ponieważ wierzymy w ideę programu. Pomóżmy wspólnie naszym Dzieciom zrobić coś dobrego dla środowiska, zwierząt i jednocześnie dla siebie!
Organizatorem Programu "Zbieraj Kartridże,ratuj konie", jest GREEN PROJECT (www.greenproject.org.pl),a Inicjatorem i Koordynatorem Programu jest Klub Gaja (www.klubgaja.pl)

Iwona Nosal

SzkołaFON
2012-03-28

Nasza szkoła bierze udział w akcji SzkołaFON, innowacyjnej kampanii recyklingowej, dzięki której oczyszczamy środowisko i możemy wygrać wspaniałe nagrody w postaci sprzętu sportowego i materiałów szkolnych. Zbieramy wszystkie telefony komórkowe bez względu na ich wiek, poziom zużycia czy stan techniczny. Zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających stronkę szkoły, o pomoc w zbiórce, a osobom które już nam pomogły oddając stare, zużyte telefony  - serdecznie dziękujemy.

Iwona Nosal

Wycieczka do Parku Wodnego
2012-03-26

W piątek uczniowie kl. IV, wraz z wychowawcą p. A. Skurzok-Pietruszewską i rodzicem p. Piktel, który zaoferował transport, pojechali na wycieczkę do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Trzygodzinny pobyt  na basenie był znakomitą zabawą oraz ciekawą i zdrową formą spędzenia czasu. Wszyscy wrócili uśmiechnięci i zadowoleni.Laughing

Anna Skurzok-Pietruszwska

Rekolekcje
2012-03-26

Dzisiaj rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Najpierw uczestniczyliśmy w Mszy Świętej a potem w spotkaniu pt.” Czekam na Ciebie” prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek.

Anna Skurzok-Pietruszewska

Król ortografii 2012
2012-03-26

23 marca odbył się w Kleszczowie Gminny Konkurs Ortograficzny „Król ortografii 2012”.

11_400Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice klasy trzeciej: Natalia Kuczmera, Karolina Plichta i Oliwia Stępień. Poziom był wysoki, ale naszym dzielnym trzecioklasistkom boje z ortografią niestraszne i poradziły sobie wyśmienicie. Na najwyższym podium stanęły: Oliwia Stępień-miejsce pierwsze i Natalia Kuczmera – miejsce drugie i tym samym wezmą jeszcze raz byka za rogi-tym razem na wyższym, powiatowym szczeblu.

GORĄCE GRATULACJE DLA OLIWII, NATALII I KAROLINY!!!A ZA FINALISTKI TRZYMAMY KCIUKI !!!

Joanna Zachodna-Walczak

Dzień Bezpiecznego Internetu
2012-02-24

Dzień Bezpiecznego Internetu 2012

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. Głównym partnerem DBI 2012 jest Fundacja Orange. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.
22 lutego w naszej szkole został zorganizowany DBI pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!", w czasie którego dla klas młodszych wykorzystano materiały pt. ”Owce w sieci” natomiast dla klas starszych „Stop cyberprzemocy”. (szczegóły w zakładce Projekty – Dziecko w sieci).

Elżbieta Kagan

Spotkanie z P. Długołęcką
2012-02-24

W styczniu odwiedziła naszą szkołę Pani Długołęcka z programem profilaktycznym dla dzieci pt. "Zdrowie i higiena to moja domena" oraz przeprowadziła pogadankę na temat bezpiecznych ferii.

Elżbieta Kagan

Zajęcia w czasie ferii
2012-01-30

Zajęcia odbywać się będą w pierwszym tygodniu ferii, tj. od 30.01 do 03.02 od godz. 9.00-13.00 (za wyjątkiem piątku - do 11.00).

Poniedziałek (30.01)
9.00-11.00 - gry i zabawy w j. niemieckim – p. W. Anioł
11.00 – 13.00 - zajęcia techniczno-plastyczne – p. E Kagan
Wtorek (31.01)
9.00 – 11.00 - zajęcia ruchowo-taneczne – p. I. Kasprzak
11.00 – 13.00 - gry i zabawy w j. angielskim – p. A. Krupa
Środa (01.02)
9.00 – 11.00 – zajęcia taneczne – p. Nosal
11.00 – 13.00 – zajęcia muzyczne – p. J. Zachodna-Walczak
Czwartek(02.02)
9.00 – 11.00 – zajęcia komputerowe – p. A. Skurzok-Pietruszewska
11.00 – 13.00 – zajęcia sportowe – p. D. Domin
Piątek(03.02)
9.00 – 11.00 – zajęcia sportowe – p. M. Durczyński

Wyjazd na lodowisko „Tafla” oraz do Palmiarni w Gliwicach
2012-01-30

W ostatni dzień przed feriami tj. 27 stycznia był organizowany wyjazd na lodowisko „Tafla” – połączony z edukacją przyrodniczą w Palmiarni w Gliwicach.
Pobyt na lodowisku dla niektórych będzie na pewno niezapomniany, co niektórzy będą mówić, że było fantastycznie, a garstka osób stwierdzi, że się nudziła. Jedno jest pewne, że jazda na łyżwach nie należy do najłatwiejszych i najbezpieczniejszych sportów, jak każda dyscyplina sportowa niesie za sobą pewne ryzyko.
    Po lodowisku przenieśliśmy się w ciepłe „strefy równikowe i międzyzwrotnikowe”, taki klimat bynajmniej panował w Palmiarni, gdzie wśród zieleni i śpiewu ptaków mogliśmy się zrelaksować i nieco zapomnieć o naszych sinych pamiątkach z jazdy na łyżwach.
Tam też ukończyliśmy „Ścieżkę Wiedzy o Roślinach Egzotycznych”.
Podsumowując całość wycieczki, uczniowie stwierdzili, że było fajnie a nawet super.

Iwona Nosal

Jasełka w kościele
2012-01-15

Przedszkolaki przedstawiły swoje jasełka w Kościele dla wszystkich mieszkańców Byciny. Całe rodziny przyszły zobaczyć małych artystów i chyba nikt nie wyszedł zawiedziony. Dzieci stworzyły niepowtarzalną atmosferę. Po jasełkach można było wypić ciepłą herbatę i spróbować pysznych ciast przygotowanych przez Radę Rodziców oraz wysłuchać ciepłych słów pod adresem małych aktorów.

Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka
2012-01-13

Kochani Dziadkowie !

Serdecznie zapraszamy Was na uroczystość z okazji Waszego święta, która odbędzie się w naszej szkole 26 stycznia 2012 roku o godzinie 16.00.

Gratulacje
2012-01-13

Miło nam poinformować, że uczennica kl. III Karolina Plichta otrzymała wyróżnienie w „Gminnym konkursie na najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową".

Zawody w tenisie stołowym
2012-01-12

W dniu 05.01.2012 odbyły sie międzyszkolne gminne zawody sportowe chłopców w tenisie stołowym w Pławniowicach.  W zawodach wzięło udział 7 szkół:  SP. Pławniowice, SP Bojszów, SP Kleszczów, SP Chechło, SP Poniszowice , SP Bycina, SP Rudno .
Każdą szkołę reprezentowało 3 zawodników. Zawody były rozegrane w kategorii drużynowej.  Zawodnicy byli również klasyfikowani indywidualnie. Drużynowo I miejsce  zajęła  SP Pławniowice, II miejsce SP Poniszowice, III miejsce  SP Bojszów, IV miejsce SP Bycina, V miejsce SP Rudno, VI miejsce SP Kleszczów i VII miejsce SP Chechło

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty
2012-01-12

Nasi szóstoklasiści przystąpili dzisiaj do Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty 2012 z Operonem.

Punktualnie o godzinie 9 rozpoczął się sprawdzian, który bada umiejętności uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej w zakresie: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Test szóstoklasisty zawierał 20 pytań zamkniętych i 4 otwarte (te były najlepiej punktowane). Trzymamy kciuki za dobre wyniki!!!

Sukces naszych uczennic!
2012-01-10

21 grudnia uczennice klasy III wzięły udział w V Gminnym  Festiwalu  Kolęd i Pastorałek w Poniszowicach. Miło nam donieść, że Wiktoria Stypa zdobyła I miejsce w kategorii solistów i wystąpi, reprezentując naszą szkołę podczas Koncertu Kolęd, który odbędzie się 15 stycznia 2012 w Hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu. Sukces odniosły również: Karolina Plichta, Natalia Kuczmera i Oliwia Stępień, zdobywając III miejsce w kategorii zespołów. GRATULACJE!!!!!

Zebranie z rodzicami
2012-01-07

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 24 stycznia o godz. 1700. Serdecznie zapraszamy.

Jasełka szkolne
2011-12-23

Ostatni dzień przed przerwą świąteczną, to tradycyjnie dzień przedstawienia jasełek bożonarodzeniowych. W tym roku po raz pierwszy jasełka przygotowały przedszkolaki, a przy śpiewie kolęd i pastorałek pomogli im uczniowie klasy trzeciej. Dzieci przeżywały bardzo swój pierwszy, przed tak dużą publicznością, występ i mimo tremy i przeziębienia wielu małych aktorów występ małych artystów zachwycił wszystkich. Najwięcej braw zebrali Maryja- Daria Wróbel i Józef- Kuba Obrębski, Kacper- Olaf Płaziński, Melchior- Radek Gniecki i Baltazar- Karolina Mróz. Prawdziwy entuzjazm wzbudził Diabeł- Paweł Imiela i król Herod, którzy doskonale odegrali swoja rolę. Oczywiście nie zabrakło braw dla pastuszków i aniołków.

Po jasełkach przedszkolaki, klasy 1-3 i 4-6 udali się do klas, by złożyć sobie świąteczne życzenia.

Liga Humanistyczna
2011-12-22

Ruszyła X Liga Humanistyczna Szkół Podstawowych Gminy Rudziniec. Nasi uczniowie wezmą udział w trzech konkursach: frazeologicznym, recytatorskim i ortograficznym.
7 grudnia 2011r. odbył się pierwszy konkurs, w którym udział wzięły 2 uczennice klasy V: Kamila Mokros, Patrycja Nowak oraz uczeń klasy VI Wiktor Kapturkiewicz. Zajęliśmy II miejsce. Gratulacje!!! Teraz czekają nas zmagania z poezją.  Pod koniec marca lub początek kwietnia walczymy w konkursie ortograficznym. Życzymy naszym uczniom powodzenia!!!

Mikołajki w szkole
2011-12-06

Dzisiaj w naszej szkole odbyło się spotkanie z Mikołajem.

Na tę okazję uczniowie klasy drugiej i piątej przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. "W krainie Świętego Mikołaja". Wesołe piosenki, kolorowe przebrania i dekoracje sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dodatkową atrakcją było spotkanie i wspólne zdjęcia ze Świętym Mikołajem, który zaszczycił nas swoją obecnością i wręczył wszystkim dzieciom świąteczne prezenty. Ponieważ Mikołaj "zapomniał" tradycyjnej rózgi, spotkanie przebiegało w bardzo miłej i wesołej atmosferze.

Mamy nadzieję, że Mikołaj będzie o nas pamiętał w przyszłym roku.

Kibicuję fair play
2011-11-20

W roku szkolnym 2011/12 nasza szkoła przystąpiła do VI edycji programu "Szkoła bez przemocy".
  Głównym celem tegorocznej edycji jest hasło „Kibicuję fair play". Z tym hasłem będziemy aktywnie przygotowywać się do kibicowania na polskich stadionach, aby pokazać, że kibicować można bezpiecznie czyli bez agresji z całą rodziną.

Koordynator programu: mgr Elżbieta Kagan – pedagog szkolny.

Dzień Europejski
2011-11-18

Dzisiaj w naszej szkole odbył się tradycyjny już Dzień Europejski.

W tym roku przybliżone zostały nam kraje skandynawskie: Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia oraz Islandia. Po programie artystycznym odbyła się prezentacja multimedialna na temat krajów skandynawskich. Obejrzeliśmy także w języku oryginalnym odcinek filmu "Emil ze Smalandii" na podstawie bajki autorstwa szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren. Po prezentacji odbyły się konkursy. Klasy starsze miały okazję wykazać się wiedzą na temat krajów skandynwaskich wyniesioną z programu, a klasy młodsze malowały flagi tych krajów na czas. Gratulujemy zwycięzcom!!!!!!
W dniu tym odbył się także program artystyczny dotyczący Dnia Niepodległości.

Akcja Pomóżmy zwierzetom przetwać zimę
2011-11-14

W dniu 8 listopada odbył się wyjazd do schroniska dla zwierząt w Gliwicach-Sośnicy, w celu przekazania zebranych w miesiącu październiku „darów” dla psów i kotów, będących „mieszkańcami” tego schroniska.
 Uczniowie należący do szkolnego Kółka Przyrodniczego wraz z opiekunem ogłosili w szkole akcję „ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, która spotkała się z wielkim poparciem, w związku z czym, nazbierano duże ilości puszek z karmą, karmę suchą, koce oraz ręczniki.
 Akcja przyniosła wielkie zadowolenie nie tylko w gronie członków kółka, lecz także pracownicy schroniska dziękowali za dobroczynność, uczuciowość oraz współczucie młodych ludzi skierowane w stronę potrzebujących zwierząt.
„Podobną akcję postaramy się przeprowadzić raz jeszcze wiosną i mamy nadzieję że więcej osób się do niej przyłączy otwierając swoje serca na cierpienie zwierząt”.
                        Opiekun Kółka Przyrodniczego p. I. Nosal

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
2011-11-10

Dzisiaj o godzinie 9 odbyły się szkolne eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych woj. Śląskiego w roku szkolnym 2011/2012.

Naszą szkołę reprezentowali: Kamila Mokros z kl. V oraz Wiktor Kapturkiewicz i Dariusz Tim z kl. VI. Życzymy powodzenia!!!

Uwaga konkurs!
2011-11-09

Zapraszamy do udziału w konkursie w ramach programu "Szkoła bez przemocy".

konkurs_koszulka_kibicuje_fair_play_400

Święto Drzewa
2011-11-02

Nasza Szkoła uczestniczyła w 9 edycji programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja - Święto Drzewa, jak również w akcji "Posadź swoje drzewko" organizowanej przez Fundację Ekologiczną "Silesia".

Zarówno program edukacji ekologicznej jak i akcja organizowana przez fundację Silesia opierają się na lokalnej aktywności, w szczególności dzieci i młodzieży przy udziale i pomocy przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych władz, nauczycieli i rodziców. Głównym celem obu działań jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Program Święto Drzewa objęty jest między innymi Patronatem Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej.
Uczniowie klas IV, V, VI a w szczególności Szkolne Kółko Przyrodnicze, już kilka dni wcześniej przygotowywało się do powyższych działań, wykonując gazetki ścienne, planując nasadzenia roślin wokół szkoły itd.

W dniu 20.10.2011 roku, posadzono 80 sadzonek drzew i krzewów wokół szkoły, zabezpieczono odpowiednie podłoże pod rośliny i uczniowie postarali się aby każda z sadzonek otrzymała odpowiednią ilość wody. nasadzenia odbywały się pod okiem nauczyciela przyrody i profesjonalnego ogrodnika.
Powyższe działania uwieczniono na zdjęciach:)

Pasowanie na ucznia
2011-10-11

sronka_400Dzisiaj w naszej szkole odbyła się uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA, na którą zostali zaproszeni rodzice, nauczyciele, oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Razem z Pierwszakami udaliśmy się w podróż do Czterech Krain-Krainy Śpiewu, Krainy Mądrości, Krainy Wiedzy o Ruchu Drogowym, oraz do Krainy Wiedzy o Ojczyźnie. Uczniowie klasy I pokazali, że całkowicie zasługują na miano ucznia-wspaniale śpiewali, recytowali i wykazali się bardzo dobrą znajomością ruchu drogowego. Dzieci były bardzo przejęte swoim występem...., oraz wielkim ołówkiem, którym p. Dyrektor dokonała aktu pasowania.

Na koniec wychowawca klasy p. Joanna Cyron wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy, oraz legitymacje szkolne. Po występie czekał na pierwszaków słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

W świecie gadów
2011-10-03

stronka_400_0528 września uczniowie naszej szkoły mogli poznać świat gadów. Znany hodowca egzotycznych zwierząt pan Andrzej Pająk przedstawił wszystkim swoich milusińskich. Wśród zwierząt można było zobaczyć między innymi krokodyla, żółwia, legwana, pytona tygrysiego oraz kolorowe węże zbożowe z hodowli naszego gościa. Uczniowie dowiedzieli się wielu ważnych i ciekawych wiadomości na temat prezentowanych zwierząt, mieli również okazję dotknąć niektórych zwierząt, a nawet zaprzyjaźnić się z nimi nieco bliżej.

Wiemy już teraz, że płeć żółwi i krokodyli determinowana jest w zależności od temperatury, czy np. jak nakarmić sześćdziesięciokilogramowego pytona !! Nie jest nam już straszne rozróżnienie płci żółwia błotnego. Wiemy bowiem, że możemy je poznać po skorupie.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego
2011-09-02

1 września 2011 r. o 915 w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2011/2012.

stronka_400_04 Na tę uroczystość uczniowie klasy II, III, IV, V i VI pod opieką D. Domin przygotowali humorystyczny program pt.: "Wakacje są już tylko wspomnieniem".

W tym dniu do społeczności uczniowskiej przyjęto 10 uczniów klasy I, którzy zostali obdarowani "rogami obfitości". Cała uroczystość zgromadziła bardzo liczne grono rodziców uczniów klasy I i przedszkolaków oraz przebiegła w miłej i wesołej atmosferze.

Nowy rok szkolny
2011-08-29

Uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 odbędzie się w czwartek, 1 września, o godzinie 915. Do miłego zobaczenia:)

Ważna informacja!
2011-06-26

c_importantW dalszym ciągu, czyli w okresie wakacyjnym, trwa akcja zbierania nakrętek pt. "Koreczki dla Aneczki" z Gliwic. Rodzice małej Ani dziękują za dotychczasowe włączenie się do akcji.

Nareszcie wakacje!
2011-06-22

stronka_400_02Dzisiaj nasi szóstoklasiści opuścili mury naszej szkoły, a pozostali uczniowie i nauczyciele udali się na oczekiwane wakacje!

Wszystkim z tej okazji życzymy udanych wakacji, aby wrócili opaleni, uśmiechnięci i w pełni sił na nowy rok szkolny a absolwentom powodzenia w dalszej edukacji już jako gimnazjaliści.

Happening „Balony do nieba”
2011-06-16

1_2_400_01Nasza szkoła przystąpiła do projektu przygotowanego przez UNICEF „Szkoła z prawami dziecka”.

Celem projektu było przekazanie uczniom wiedzy o tym: czym są prawa dziecka, jak rozumieć artykuły Konwencji o prawach dziecka, co zrobić w sytuacji, kiedy prawa dziecka są łamane.

Uroczystym podsumowaniem był happening „Balony do nieba”. 16 czerwca w południe uczniowie zapisali na swoich balonach te prawa dziecka, które były im najbliższe i wszyscy wyszli przed szkołę. Jedna z uczennic odczytała wiersz M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”, a wspólnie wykrzyczane „Krzyknij nie” M. Przewoźniaka stało się swoistym manifestem. Następnie mając świadomość, że robimy to wspólnie z setkami uczniów różnych szkół całej Polski wypuściliśmy balony do nieba.   

Dzień Sportu
2011-06-06

stronka_400_07W dniu dzisiejszym został zorganizowany Dzień Sportu, w czasie którego do zdrowej rywalizacji przystąpili uczniowie naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej z Chechła. Zmagali się z takimi dyscyplinami jak wyścigi w rzędach klas 1-3 oraz gry zespołowe w klasach 4-6 czyli: mecz piłki siatkowej, koszykowej oraz nożnej.

Miało to na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz skierowanie młodych na aktywność ruchową, a także uświadomienie o skutkach wpływu używek na ich rozwój i życie. Dzień Sportu połączony był także z Dniem Szkoły bez przemocy.

Dziękujemy mamom z Rady Rodziców za pyszny poczęstunek przygotowany w tym dniu dla dzieci.

Śląskie bery dla dzieci 2011
2011-05-30

„Łod bajtla do starzika – czyli ślonsko familijo”

stronka_400_01 25 maja nasi uczniowie pojechali na zamek w Toszku na regionalne zajęcia edukacyjne „Śląskie Bery”. „Śląskie Bery” to ulubione zajęcia dla najmłodszych odbiorców działań Lokalnej Grupy działania Spichlerz Górnego Śląska.

W pierwszej części zajęć dzieci poznały życie śląskiej rodziny – różne zwyczaje, obyczaje, śląskie słowa, domowe sprzęty, no i oczywiście legendy i dawne opowieści. W drugiej na dzieci czekał konkurs plastyczny z nagrodami, związany z usłyszanymi w trakcie spotkania historiami. Korzystając z ładnej pogody dzieci mogły zjeść przygotowany poczęstunek na dworze, gdzie prowadzące: Inga Papkala i Renata Piosek zaproponowały jeszcze krótki konkurs sprawdzający znajomość gwary śląskiej. Okazało się, że większość dzieci nie miało najmniejszych problemów ze zrozumieniem takich wyrażeń jak: maszkecić, pszajać czy rzykać.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat!
2011-05-17

Miło nam jest poinformować, że nasza szkoła w dniu 16 maja br. otrzymała certyfikat "Szkoła Bezpiecznego Internetu"

binternet_800x600_400

Wycieczka do Ludwisarni.
2011-05-10

Uczniowie klas I-III udali się na pieszą wycieczkę do Ludwisarni do Taciszowa.

stronka_400Dzieci mogły na własne oczy zobaczyć jak powstają słynne na cały świat dzwony Felczyńskich – najznamienitszej polskiej rodziny ludwisarzy, która już w szóstym pokoleniu wyrabia dzwony tradycyjnymi metodami, od początku do końca ręcznie. Nie ma tu ani jednego elektronicznego czy choć trochę nowocześniejszego urządzenia.  Formy na dzwony robi się ręcznie, cierpliwie nakładając kolejne warstwy gliny.  Forma składa się z trzech  elementów: rdzenia , fałszywego dzwonu i kapy. Najważniejszą częścią jest dzwon fałszywy - to na niego właśnie za pomocą zwykłego masła przykleja się ornamenty ozdobne przygotowane wcześniej z masy woskowej. Teraz forma zostaje wypalona. Tłuszcz i wosk z elementów zdobniczych wytapiają się i wypływają z formy, pozostawiając w zewnętrznej warstwie gliny, tzw. kapie, negatywy ozdób. Następnie  dzwon fałszywy zostaje zniszczony, a pomiędzy rdzeniem a kapą powstaje wolna przestrzeń o kształcie przyszłego dzwonu. Gotowa forma zakopywana jest w jamie odlewniczej, tuż przy piecu. Zazwyczaj równocześnie odlewa się 5-6 dzwonów, zależnie od ich wagi. Gdy metal osiągnie odpowiednią temperaturę – następuje spust. Po napełnieniu formy pozostają w jamie trzy doby. Wykopane formy zostają rozbite, a wydobyte odlewy są odczyszczane i polerowane. Teraz pozostaje dać mu serce. Nie jest ono z brązu, jak cały dzwon, lecz ze stali; spiżowe serce byłoby zbyt kruche!

Konkurs przyrodniczy dla klas 6
2011-05-05

W Pniowie odbył się konkurs międzygminny, przyrodniczy dla uczniów klas szóstych, którego tematem były „Lasy Świata”.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie pod patronatem Nadleśnictwa Rudziniec i Burmistrza Toszka. O pierwsze miejsca walczyło aż 37 uczniów, poziom był naprawdę wysoki a pytania testowe o różnym stopniu trudności.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowali: Denis Andrusiak i Krzysztof Nosal. Chłopcy otrzymali dyplomy za uczestnictwo i nagrody książkowe.

Zawody w lekkiej atletyce
2011-05-02

stronka_800x600_400_01W dniu 29.04.2011r. odbyły się gminne zawody sportowe w "Czwórboju lekkoatletycznym" w Bycinie dla klas 4-6.

W zawodach wzięło udział 8 szkół podstawowych w kategorii chłopców i dziewcząt. Nasza szkołę reprezentowali chłopcy klas 4-6: Rafał Wycisk, Błażej Buchta, Paweł Plichta, Łukasz Kałuża, Denis Szolich, Krzysztof Nosal. Zawody te obejowały 4 konkurencje. W kategorii chłopców: 1. Bieg na 60m, 2. Skok w dal z rozbiegu, 3. Rzut piłeczką palantową 4. Bieg na 1000m. W kat. dziewcząt to samo z wyjątkiem ostatniego biegu, który był na 600m.

W kategorii dziewczat I miejsce zdobyła SP  w Poniszowicach, II miejsce SP Chechło, III miejsce SP Rudziniec. W kategorii chłopców: I miejsce SP Rudziniec, II miejsce SP Rudno a III miejsce SP Poniszowice. SP Bycina zdobyła IV miejsce. W kategorii indywidualnej Reprezentant SP Bycina  Krzysztof Nosal został wyróżniony 3 miejscem. Organizatorem zawodów był p. Maciej Durczyński.

Wycieczka dydaktyczna do Rachowic.
2011-04-28

W tym roku w naszej szkole obchody Dnia Ziemi wyglądały inaczej niż w latach poprzednich! Wybraliśmy się z tej okazji na niezwykle urokliwą ścieżkę leśną do Rachowic – położoną około 4 km od Sośnicowic.

stronka_800x600_400Ścieżka wiodła przez atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo fragment dolinki potoku Sierakowickiego.

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy w miejscowości Łącza, w której to obserwowaliśmy nowe nasady lasów, odradzającą się - po dawnym pożarzysku – roślinność leśną. Dużą atrakcją było wejście na wieżę przeciwpożarową z tarasem widokowym.

Uczestnikami wycieczki byli uczniowie wszystkich klas oraz przedszkolaki.

Rekolekcje
2011-04-14

nowy_400_05W dniach 11-13 kwietnia dzieci z naszej szkoły miały w kościele rekolekcje ze św. Pawłem zatytułowane: „Zbroja Boża”. Nauki rekolekcyjne poprowadziły siostry sercanki z Krakowa: s. Rafała i s. Julita. Dzieci w trakcie swoich ćwiczeń wykonywały poszczególne części zbroi:

hełm: sakramenty

pancerz: X przykazań

miecz: Słowo Boże

tarcz: wiara.

W ostatnim dniu dzieci przyodziane w zbroje przeszły w procesji przez kościół a na zakończenie rekolekcji  otrzymały od sióstr pamiątkowe obrazki.

Podziękowanie
2011-04-13

Rodzice Dominiki Polewskiej bardzo dziękują wszystkim, którzy zbierali nakrętki na wózek dla Dominiki. Jednocześnie zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek dla 3-letniej Ani z Gliwic, u której niezbędne jest przeprowadzenie operacji, aby mogła chodzić. Ania z rodzicami dziękuje za każdą nakrętkę.

Zebranie z rodzicami
2011-04-08

c_importantZapraszamy rodziców na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 14 kwietnia o godzinie 16.00.

Sprawdzian Szóstoklasisty!
2011-04-05

nowy2_400_01W dniu dzisiejszym nasi szóstoklasiści podeszli do pierwszego tak ważnego dla nich egzaminu, który ma stać się przepustką do gimnazjum. Sprawdzian ten składał się z 26 zadań, w tym 20 zamkniętych. Na oficjalne wyniki  uczniowie będą musieli poczekać do maja.

Mamy nadzieję, że Wasz wysiłek włożony w naukę przyniesie oczekiwane efekty. Trzymamy kciuki!

Uczniowie SP w Bycinie najlepsi z ortografii!!!
2011-03-31

nowy_400_04Jeszcze w marcu Oliwia Stępień z II klasy udowodniła, że jest najlepsza w gminie – pokonując w konkursie ortograficznym trzecioklasistów, a potem w konkursie powiatowym w Pyskowicach zajęła II miejsce kolejny raz rywalizując ze starszymi od siebie.

Teraz przyszedł czas na uczniów klas 4-6.

29 marca w Poniszowicach udział w konkursie ortograficznym organizowanym w ramach Ligi Humanistycznej  wzięli  Kamila Mokros kl. IV, Wiktor Kapturkiewicz kl. V oraz Dariusz Tim kl. V i uwaga zajęli -

I miejsce!!!   GRATULACJE

Należy tu jeszcze wspomnieć, że Darkowi z kl. V zabrakło tylko 1 pkt do tytułu Mistrza Ortografii.

Gminny Etap Konkursu J. Niemieckiego
2011-03-22

Uczniowie kl. VI – Denis Andrusiak oraz Paweł Plichta reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Etapie Konkursu Języka Niemieckiego, gdzie Denis Andrusiak zajął II miejsce!

Konkurs odbył się w SP w Bojszowie. Obaj uczniowie dostali się do Międzygminnego Etapu tego konkursu, który odbędzie się 19 kwietnia w SP w Kotulinie. Gratulujemy oraz życzymy powodzenia!

Powitanie wiosny
2011-03-21

1_2_400W tym roku pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy w sposób bardzo urozmaicony, ciekawy i kolorowy. Na wszystkich impreza ta wywarła duże wrażenie i pozostawiła miłe wspomnienia.

Przedstawienia, pt. „Czary”, „Żart szkolny – trochę radości z szkolnej codzienności” oraz wiersz opracowany na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Przyjście wiosny” przygotowała klasa czwarta, piąta i szósta. Nie zabrakło wiosennych piosenek, zaśpiewanych przez uczniów z klasy czwartej i piątej. Wspaniałe stroje, wiosenna dekoracja a przede wszystkim występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Następnie odbył się konkurs na Najpiękniejszą Panią Wiosnę. Każda klasa miała swoją reprezentantkę, która zaprezentowała się na środku sali. Trzeba przyznać, że wybór był bardzo trudny, gdyż wszystkie Wiosenki były piękne. Pierwsze miejsce zajęła Wiosenka – reprezentantka  przedszkolaków, drugie miejsce Wiosenka z klasy III, a trzecie miejsce – Wiosenka z klasy VI.

Zostały również wręczone nagrody za pozostałe konkursy: plastyczno-przyrodniczy „Symbol wiosny” (w którym pierwsze miejsce w grupie wiekowej IV-VI zajęła Kamila Mokros , drugie miejsce Nikola Stępień a trzecie miejsca zajęli: Nikola Andrusiak i Denis Andrusiak)

 i „Zbieram zużyte baterie z Rebą” (I miejsce zajął Artur Wieczorek, II miejsce – Krzysztof Nosal a III miejsce zajął Błażej Buchta).

nowy_400_03Po przedstawieniach i konkursach, całą szkołą wybraliśmy się palić ekologiczną Marzannę, która została wykonana przez uczniów klasy drugiej i trzeciej. Tym samym pożegnaliśmy zimę i cieszyliśmy się piękną wiosną.

Po powrocie do szkoły nastąpiły „potyczki sportowo-wiosenne” dla przedszkolaków, klas I-III i klas IV-VI.

Wszyscy uczniowie bardzo dobrze się bawili, dzieci które uczestniczyły w przygotowaniach do tej imprezy odczuli wielką satysfakcję i radość ze swojej pracy w którą włożyli dużo wysiłku, poświęcenia i zaangażowania.

Dzień minął w radosnej, słonecznej i wiosennej atmosferze.

Powiatowy Konkurs Ortograficzny
2011-03-11

Nasza niezrównana Oliwia Stępień zdobyła II miejsce w XI Powiatowym Konkursie Ortograficznym!

12-03-2011_19Finał tegorocznej rywalizacji miał miejsce 10 marca br. Wzięło w nim udział 11 uczniów, laureatów eliminacji gminnych w Rudzińcu, Toszku, Wielowsi i Pyskowicach. Ogółem w ortograficzną zabawę bawiło się 18 szkół. Uczniowie  rywalizowali m.in. pisząc dowcipny, ale najeżony ortograficznymi pułapkami tekst o ogrodzie, a także rozwiązując krzyżówki i rebusy związane z poprawną pisownią. Poziom konkursu był wysoki, więc tym większy sukces naszej wspaniałej Oliwii! GRATULACJE!!!!!

Konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia
2011-03-10

nowy_400_02Uczennica Kamila Mokros z klasy IV reprezentowała naszą szkołę w VIII Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla klas III i IV szkół podstawowych województwa śląskiego „Mistrz tabliczki mnożenia”. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach i wzięło w nim udział 127 uczniów z 67 szkół województwa śląskiego.

Spotkanie z Ojcem Misjonarzem
2011-03-04

Do naszej szkoły został zaproszony Ojciec Misjonarz pracujący od 21 lat na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

beztytuu_400_01Zaprezentował nam wiele zdjęć, na których zobaczyliśmy naszych afrykańskich rówieśników, jak również wspaniałą i kolorową roślinność tego kontynentu. Mieliśmy okazję zobaczyć prawdziwą skorupę kokosu, instrumenty, a także założyć afrykański strój. Ojciec Misjonarz przypomniał również o tym, abyśmy pamiętali o afrykańskich dzieciach, które często nie mogą chodzić do szkoły tak jak my.

Gminny Konkurs Recytatorski
2011-03-03

Dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. W kategorii klas I - III naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy I, Natalia Salamon, która pięknie przedstawiła wiersz Jana Brzechwy pt. "Foka".

Za recytację tego utworu została nagrodzona dyplomem i książką.

Zawody sportowe w Rudzińcu
2011-02-23

nowyWczoraj odbyły się gminne zawody sportowe w "Mini piłce siatkowej" chłopców klas IV-VI szkół podstawowych w Rudzińcu. W turnieju wzięło udział sześć szkół podstawowych. Uczniowie SP Bycina w składzie: M. Głogowski, D. Szolich, Ł. Kałuża, P. Plichta, D. laksa, D. Tim, P. Stypa, R. Szkolik, B. Buchta rozegrali 2 mecze w swojej grupie wychodząc na prowadzenie w grupie. W półfinale przegrali mecz z SP Bojszów i w konsekwencji rozegrali mecz o 3 miejsce.

Reprezentanci SP Bycina zdobyli 3 miejsce w turnieju.

Akcja zbierania nakrętek!
2011-02-20

serceUczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji charytatywnej "WRZUĆ KORECZEK NA WÓZECZEK" dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gliwicach Dominiki Polewskiej. Zbierzmy możliwie jak najwięcej plastikowych nakrętek, gdyż umożliwi to zakup wózka inwalidzkiego dla Dominiki.

Każda nakrętka jest na wagę złota!

Bal karnawałowy w Toszku
2011-02-18

beztytuu_40015 lutego pojechaliśmy na zamek w Toszku na bal karnawałowy.

Przyjęto nas iście po królewsku - bawiliśmy się we wspaniałej sali balowej, panie przygotowały dla nas liczne zabawy, prezentowaliśmy nasze kostiumy, a potem w sali jadalnej posilaliśmy się zmęczeni szaleństwami na parkiecie. Ponownie wróciliśmy na salę, by bawić się dalej. Na koniec wysłuchaliśmy legend związanych z zamkiem w Toszku - jedna z nich była o Białej Damie. Ku naszemu przerażeniu nagle otwarły się drzwi, a w nich pojawiła się, pobrzękując łańcuchami  główna bohaterka legendy… To było ekscytujące przeżycie. Pełni wrażeń wróciliśmy do Byciny. Miejmy nadzieję, że Biała Dama nie podążyła za nami - w końcu  też mamy zamek, więc nigdy nic nie wiadomo …

Dzień Babci i Dziadka
2011-02-16

nowy_400Z okazji Dnia Babci i Dziadka w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Na tę uroczystość uczniowie klasy I, II, III i IV przygotowali montaż słowno-muzyczny. Wszystkie wiersze i piosenki zostały bardzo ciepło przyjęte przez przybyłych gości.

Po części artystycznej babciom i dziadkom zostały wręczone skromne upominki, a następnie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Pogadanka z policjantami
2011-02-11

policja

Dzisiaj odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele Policji. Ciekawej pogadanki na temat bezpieczeństwa, przestrzegania prawa oraz bezpiecznego poruszania się w Internecie wysłuchali uczniowie starszych klas.

Zebranie rodziców
2011-02-01

c_importantZapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się w najbliższy wtorek tj. 8 lutego o godzinie 17.00.

Wycieczka w czasie ferii
2011-01-31

nowe2_400  Podczas ferii zimowych odbyła się wycieczka do lasu z leśnikiem - panem Zarzeckim z Nadleśnictwa Rudziniec. Główną atrakcją wycieczki było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Pan leśnik Zarzecki przekazał nam wiele ciekawych informacji na temat zwierząt żyjących w naszych lasach, dał nam wskazówki jak zachowywać się podczas spotkania z dziką zwierzyną. Uczniowie dowiedzieli się jak i czym dokarmiać leśne zwierzęta zimą i na co należy zwrócić szczególną uwagę będąc w lesie. Prelekcja była bardzo ciekawa i uczniowie na długo zapamiętają ten dzień, który choć był zimny i wietrzny to spędzony w ciepłej, miłej i rodzinnej atmosferze.

Zajęcia zakończyły się konkursem przyrodniczym na temat: Mój las zimą.
Pierwsze miejsce zdobyła KAMILA MOKROS z klasy IV, drugie miejsce KRZYSZTOF NOSAL z klasy VI a trzecie miejsce PATRYK STYPA z klasy V.

Bezpieczne ferie zimowe
2011-01-24

6_400W pierwszym tygodniu ferii zimowych dla klas I-III był realizowany program „Bezpieczne ferie zimowe”. W ciągu trzech dni dzieci uczyły się zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Zostały przeprowadzone zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze, właściwego zachowania się w środkach komunikacji państwowej. Dzieci poznały sposoby spędzania czasu wolnego, dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w kontaktach z obcymi rówieśnikami i dorosłymi, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Uczyły się, jak należy udzielać pierwszej pomocy, dowiedziały się, kogo alarmować w sytuacjach niebezpiecznych, poznały numery alarmowe. Dowiedziały się, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych.

Były na wycieczce w lesie. W czasie spotkania z leśnikiem dowiedziały się, jak należy zachować się razie spotkania ze zwierzętami leśnymi. W czasie zajęć uczyły się piosenek, otrzymały dyplomy „Pstryczka – Elektryczka”. Brały udział w konkursie plastycznym, oglądały film „Wychowanie komunikacyjne”. Zaliczyły praktyczny i pisemny egzamin z pierwszej pomocy.

Celem programu było przede wszystkim kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałaniu im. Nauka radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach losowych, a w szczególności do zachowania bezpieczeństwa w domu podczas zabawy i wypoczynku.

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty!
2011-01-13

9_400Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Gazetą Wyborczą i Operonem już za nami. Dzisiaj o godzinie 9.00 nasi szóstoklasiści sprawdzili, czy przed kwietniowym egzaminem mają jeszcze coś do poprawienia. Arkusz nosił nazwę Afryka i składał się z 24 zadań. Na rozwiązanie tych zadań uczniowie mieli 60 minut.

Mamy nadzieje, że wyniki będą zadowalające:)

Zawody sportowe w Pławniowicach
2011-01-12

tenis_400Dzisiaj w Pławniowicach odbyły sie gminne zawody sportowe w tenisie stołowym chłopców w kategorii roczników 98 i młodsi. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. VI- M. Głogowski, K. Nosal, D. Szolich. W zawodach udział wzięło 7 szkół i łącznie 21 zawodników. Uczniowie SP Byciny zdobyli 5 miejsce drużynowo. Indywidualnie zajęli odpowiednio: M. Głogowski - 7 miejsce, K. Nosal - 10 miejsce, D. Szolich - 11 miejsce.

Jasełka na Przeglądzie
2011-01-10

nagroda_800x600_400Dzisiaj nasze fantastyczne dzieciaki z klas I-III wzięły udział w IV Gminnym Przeglądzie  Inscenizacji Bożonarodzeniowych.  Jasełka w ich wykonaniu oczarowały publiczność i jury. Nasi wspaniali aktorzy zdobyli pierwsze miejsce i  główną nagrodę–anielską statuetkę!

Dodatkowo nasza solistka-anioł, który zstąpił na ziemię -Wiktoria Stypa otrzymała statuetkę-klucz wiolinowy za przepięknie zaśpiewaną „Kolędę dla nieobecnych”. GRATULACJE!!!!!!!!!!

Zaproszenie !!!
2011-01-03

kosciol

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Byciny na Jasełka w wykonaniu dzieci naszej szkoły, które odbędą się w kościele w Bycinie 09 stycznia o godz. 16.00.

Po jasełkach zapraszamy na poczęstunek do salki.

Życzenia na Nowy Rok!
2011-01-01

snowyrok_400Z okazji rozpoczynajacego się Nowego Roku,

życzymy Wam i Waszym rodzinom zdrowia,

pomyslności, samych sukcesów i radości!

Jasełka w szkole
2010-12-23

nowy_4_400Dnia 22 grudnia przyszliśmy do szkoły ostatni raz przed świętami. Składaliśmy sobie życzenia na klasowych Wigiliach, a następnie oglądaliśmy jasełka przygotowane przez uczniów klas I-III. Była okazja do śmiechu, ale i wielu wzruszeń. Bardzo podobały nam się scenki piekielne z udziałem Lucyfera-Karoliny, diabełków-Oliwera, Mateusza i Tomasza, diabliczki-Zuzi oraz  przesłuchanie anioła (Oliwii) przez policjantkę, brawurowo odegraną przez Paulinkę. Do Maryi–Natalki  i Józefa–Damiana przybył też wójt-Dawid, który obiecał gazyfikację stajenki i wóz służbowy, dziecko-Wiktoria z orderem uśmiechu, murarz-Mateusz, który podjął się naprawy stajenki, lekarka-Julia i nauczycielka-Wiktoria. nowy_4_400Na koniec piękne życzenia złożył anioł-Oliwia, a drugi anioł-Wiktoria zaczarował nas iście anielskim głosem wyśpiewaną kolędą.

Był to wyjątkowo uroczysty dzień, bo naszą szkołę odwiedził pan wójt Krzysztof Obrzut, by nadać pani Elżbiecie Kagan stopień nauczyciela mianowanego. W obecności wszystkich pracowników i uczniów naszej szkoły i pana wójta pani Kagan złożyła uroczyste ślubowanie.

Wycieczka do Wiejskiej Chaty
2010-12-11

Wczoraj klasa „0” i I były na zajęciach w Wiejskiej Chacie w Bojkowie.

nowy2_400Na zajęciach dowiedziały się jak dawniej wyglądała praca rolnika, w jaki sposób pozyskiwano ziarno, jak wyglądała młocka sepami, w jaki sposób przygotowywano ciasto drożdżowe i pieczono chleb w piecu chlebowym. W czasie zajęć dzieci wyrabiały ciasto na bułeczki, które następnie zostały upieczone.

Obejrzały też film edukacyjny dot. pracy piekarza i na zakończenie zwiedzały obejście Wiejskiej Chaty i dokarmiały króliczki i kózki.

Wycieczka do Kopalni w Zabrzu
2010-12-10

9 grudnia pojechaliśmy na wycieczkę do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.

image_2_400_03Zwiedzaliśmy drugi najgłębszy poziom zabytkowej kopalni wydrążony na przełomie XIX i XX wieku, z systemem korytarzy o łącznej długości ponad 2 km. Zaopatrzeni w kaski zjechaliśmy w dół szybem. Piskom nie było końca! Podczas wędrówki w głąb ziemi zapoznaliśmy się,  jak rozwinęła się technika górnicza od końca XIX w do czasów współczesnych. Szczególnie wzruszył nas los koni, które przed laty pomagały górnikom w ich ciężkiej pracy. Zobaczyliśmy też  jak pracuje kombajn chodnikowy zwany Alpiną, czy potężny kombajn węglowo bębnowy KWB. Dowiedzieliśmy się też jak wiele zagrożeń niesie praca górnika, jak bardzo jest niebezpieczna.

Poziom 320 to prawdziwa kopalnia, którą poczuliśmy w nogach i zobaczyliśmy w świetle lampy i unoszącego się pyłu!

Mikołajki
2010-12-06

image_3_400

Dzisiaj dzieci w naszej szkole odwiedził Święty Mikołaj.

Nie zabrakło krótkiego występu na powitanie Gościa. Dzieci tańczyły, śpiewały, a Święty Mikołaj wręczył wszystkim zebranym wspaniałe prezenty.

Konsultacje
2010-12-02

c_importantZapraszamy rodziców na konsultacje, które odbędą sie w najbliższy wtorek, tj. 7 grudnia w godz. od 15.00 do 16.00.

Konkurs Wiedzy Biblijnej
2010-11-25

199px-ichthus.svgNasi uczniowie: Artur Wycisk, Rafał Szkolik i Darek Tim reprezentowali szkołę w XVI Rejonowym Konkursie Wiedzy Biblijnej w Gliwicach.

Konkurs Przedmiotowy
2010-11-04

image_6_400Dzisiaj uczniowie: Kamila Mokros, Dariusz Tim i Denis Andrusiak wzięli udział w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z elementami Przyrody.

Trzymamy kciuki za wyniki!

Spotkanie z P. Pająkiem
2010-10-25

ppajak_40021 października już  kolejny raz odwiedził naszą szkołę Pan Pająk. Człowiek, który o świcie zwierząt wie wszystko.

Tym razem ten zamiłowany przyrodnik, zaprezentował swoją kolekcję żywych, a także spreparowanych okazów „swoich najbliższych krewnych” - pająków i z niezwykłym entuzjazmem opowiadał i wyjaśniał uczniom naszej szkoły tajemnice ich życia. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem. W skupieniu słuchali przytoczonych ciekawostek dotyczących hodowli pająków, ich zachowań, opowiadań o dokonanych obserwacjach z wielu lat. Po skończonej prelekcji wielu jeszcze raz oglądało wystawę i zadawało pytania. Lekcja, którą poprowadził pan Pająk była naprawdę bardzo ciekawa. Dostarczyła uczniom wielu informacji na temat hodowli tych wspaniałych pajęczaków, których życie jest o wiele ciekawsze niż nam się wydaje.

Miejmy nadzieję, że za rok pan Pająk ponownie odwiedzi naszą szkołę i przywiezie ze sobą kolejne, wspaniałe zwierzęta, którymi się zajmuje.

Klasa III na "Zielonej szkole"
2010-10-20

Od 4 do 18 października klasa III wraz z wychowawczynią p. J.Cyron była w Międzyzdrojach na "Zielonej szkole".zielona_szkola

Pogoda nad morzem nam dopisała! Niektórzy z nas pierwszy raz byli nad morzem. Często spacerowaliśmy po plaży, zbierając muszelki i bursztyny. Byliśmy też na wielu wycieczkach min. w Kołobrzegu i w Świnoujściu, które dostarczyły nam wielu niezapomnianych wrażeń! Zwłaszcza miło wspominamy wizytę w Forcie Gerharda, gdzie komendant udzielił nam lekcji prawdziwej musztry! Na wielu z nas duże wrażenie zrobiły też żubry, które oglądaliśmy w Wolińskim Parku Narodowym.

Bardzo miło i ciekawie spędziliśmy tam czas!

DEN i Dzień Samorządności
2010-10-15

image_5_400 Z okazji DEN uczniowie kl. IV-VI, wraz z p. W. Anioł i p. A. Skurzok-Pietruszewską, przygotowali przedstawienie Szkoła na wesoło”. Po części artystycznej uczniowie w podziękowaniu wręczyli wszystkim pracownikom naszej szkoły ręcznie zrobione laurki.

image_10_400_01Zwyczajem naszej szkoły stał się Dzień Samorządności Uczniowskiej. Dlatego też uczniowie kl. VI, po uroczystym  ślubowaniu, zostali  mianowani przez Panią Dyrektor na nauczycieli, dyrektora szkoły i sekretarza. Podobnie jak i rok temu „nowi nauczyciele” prowadzili zajęcia i opiekowali się młodszymi.

Dzień Edukacji Narodowej
2010-10-14

kwiaty80_400

Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodym ludziom i całemu środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Sztafetowy bieg przełajowy
2010-10-13

j0078814_400     W dniu 05.10.2010r. nasi chłopcy : M. Głogowski, Ł. Kałuża, D. Szolich, K. Nosal, B. Buchta i R. Szkolik zajęli V miejsce w Sztafetowym biegu przełajowym na 1000 m organizowanym w Pławniowicach.

Ślubowanie klasy I!
2010-10-12

slubowanie_400Dzisiaj odbyło się w naszej szkole Ślubowanie klasy I.

Pierwszoklasiści przedstawili specjalnie na tę okazję przygotowany program artystyczny wzbogacony piosenkami. Pomagali im uczniowie klasy IV. Następnie Pani Dyrektor dokonała Aktu Pasowania na Ucznia.

Po uroczystości na pierwszaków, ich rodziców i nauczycieli czekał słodki poczęstunek.

Sprzątamy Bycinę!
2010-10-04

30 września 2010 roku uzbrojeni w rękawice i worki na odpady uczniowie naszej szkoły od pierwszaków po szóstoklasistów wyruszyli w okolice szkoły bynajmniej nie aby zbierać jesienne liście - wyruszyli na coroczną walkę ze śmieciami.

image_15_400_02

Wśród uczestników walki - nie zaobserwowano objawów strachu, przerażenia, bądź panicznego lęku przed wrogiem. Co więcej, od samego początku na twarzach nieustraszonych wojowników można było dostrzec wyraz zadowolenia i pewności siebie, przejawiający się w przysłowiowym uśmiechu „od ucha do ucha”. Słychać było szelest napełnianych w zaskakująco szybkim tempie worków na śmieci i okrzyki zadowolenia z poddających się, bezwładnie leżących plastikowych butelek, niezliczonej ilości papierków i innych odpadów.

Walka zakończyła się zwycięstwem, a wojownicy oddali się zasłużonej chwili relaksu na placu zabaw.

O prawach i obowiązkach dziecka
2010-10-01

Dzisiaj naszą szkołę odwiedziła lubiana przez dzieci pani Poprawialska, czyli aktorka Jolanta Długołęcka.

image_14_400Tym razem tematem jej programu były „Prawa i obowiązki dziecka”. W bardzo barwny jak zwykle sposób przypomniała wszystkim uczniom, że zarówno w domu jak i w szkole mają nie tylko prawa, ale i obowiązki. Swoim głosem tak silnym, że nie potrzebuje mikrofonu i słychać ją z daleka, włączyła do zabawy i tych dużych i tych małych. Wesoło i z humorem przestrzegała uczniów, że zanim zaczną stawiać wymagania i żądać praw niech zastanowią się czy wywiązali się ze swoich obowiązków! W miłej i przyjaznej atmosferze, urozmaiconej żartami i wierszami związanymi tematycznie z poruszanymi problemami, dzieci miały okazję wykazać się wiedzą, jak również zadawać pani Poprawialskiej pytania.

Gminne Dożynki w Bycinie!
2010-09-02

Wielkie wyróżnienie dla naszej miejscowości - Gminne Dożynki 2010 w Bycinie!

       doynki_40029 sierpnia 2010r. gościliśmy w Bycinie 17 sołectw Gminy Rudziniec na uroczystościach Święta Plonów. Były to nie tylko Dożynki, ale też dodatkowe ważne wydarzenie - w tym dniu zostało podpisane porozumienie o partnerstwie polsko-czeskim pomiędzy gminami: Rudziniec i Bilowice.

    Jako społeczność szkolna chcieliśmy się jak najlepiej zaprezentować poprzez uporządkowanie i dekorację otoczenia, budynku i obecność w korowodzie dożynkowym. Już przed wakacjami zbieraliśmy ciekawe pomysły a dwa ostatnie tygodnie wakacji - uczniowie, nauczyciele i wszystkie osoby związane ze szkołą pracowali nad realizacją tych planów. Efekty można zobaczyć na zdjęciach prezentowanych w galerii.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego!
2010-09-01

poczatek_400Kolejne wakacje już za nami,
W tym nowym roku szkolnym witali nas uczniowie klas IV i III.
Najpierw chcieli resztę biednych uczniów postraszyć jedynkami, ale w końcu doszli do wniosku, że nie wolno straszyć dzieci jedynkami, bo lata spędzone w szkole są najpiękniejsze, a nauka jak najpiękniejsza z bajek
i że nasza szkoła nie jest taka zła, bo jak mowi tekst piosenki, którą wspólnie zaśpiewały, w tej szkolnej bajce "codziennie coś się dzieje" i "jest nawet odjazdowo", a wszyscy "pomysłów mamy wiele, na co dzień i niedziele(...)"
Tak...rozpoczęcie roku szkolnego już za nami....teraz trzeba zakasać rękawy, wziąć się w garść i do pracy...nasi mili żacy...

Życzymy wam dużo sukcesów, ochoty do pracy oraz samych dobrych i bardzo dobrych ocen !!!

P.s. Pamiętajcie: "uśmiech trzeba tworzyć - tam gdzie sie tylko da.
To proste jest i łatwe jak dwa razy dwa ...."

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

Wakacje!!!
2010-06-25

Świadectwa rozdane, promocje do następnych klas otrzymane.
To teraz należy się nam zasłużony odpoczynek.
Morze, jezioro, góry i las już czekają!
Życzymy wszystkim udanych, niezapomnianych wakacji!
Abyście wrócili do nas pełni sił i energii.

Zakończenie Roku Szkolnego!
2010-06-25

Dziś na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 odbyła się uroczysta akademia podczas której pożegnaliśmy absolwentów klasy szóstej.

image_20_400

Z tej okazji uczniowie kl. V i VI przedstawili ciekawe części artystyczne.

Po nich głos zabrała Pani dyrektor A. Czarny, która podziękowała wszystkim za całoroczny trud, a następnie najlepszym uczniom wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.

Wycieczka do Wioski Indianskiej
2010-06-24

 Uczniowie kl. 4 - 6, wraz z wychowawcami p. W. Anioł, p.  A. Skurzok-Pietruszewską i p. E. Kagan, chcąc poznać  bliżej piękną kulturę Indian, wybrali się do Wioski Indiańskiej w Jaworznie.

image_11_400Wszystkich powitał przewodnik w oryginalnym języku Siouxów! Razem z nim zbudowaliśmy tipi! Oprowadzono nas po całym terenie, opowiedziano o wszystkich eksponatach – do czego służyły i z czego są wykonane, kto je robił i kiedy były wykorzystywane. Zaprowadzono nas do najbardziej tajemniczych miejsc, gdzie według wierzeń indiańskich wojownicy rozmawiali z dobrymi duchami. Dowiedzieliśmy się m. in. skąd wziął się „łapacz snów” i jak go używać .
Część naszego pobytu przeznaczona była na zabawę. Spróbowaliśmy swych sił w grach sprawnościowych, strzelaniu z łuku i biegach na indiańskich nartach.

Wycieczka na lotnisko w Gliwicach
2010-06-23

Dzisiaj klasy 4 i 6 wraz ze swoimi opiekunami panią Weroniką Anioł z języka niemieckiego i panią Agnieszką Krupą z języka angielskiego wybrały się na wycieczkę na lotnisko aeroklub w Gliwicach.

lotnisko1_400Uczniowie mieli okazję z bliska obejrzeć różne rodzaje samolotów w ogromnym hangarze zbudowanym w 1916 roku!!!, a także siąść za sterami jednego z nich .... i zobaczyć jak to jest być pilotem.

Jeśli macie ochotę bliżej zapoznać się z tym ciekawym miejscem zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej aeroklubu gliwickiego: http://www.aeroklub.gliwice.pl
Warto jest tam zajrzeć, bo aeroklub gliwicki co roku organizuje wiele ciekawych imprez.

Dzień Europejski
2010-06-16

16 czerwca 2010 roku w naszej szkole odbył się już po raz drugi Dzień Europejski.

glowne_400W tym roku uczniowie klasy 2,4,5 oraz 6 prezentowały oraz przybliżyły nam wiadomości na temat krajów, które są naszymi sąsiadami tj. Czech, Słowacji oraz Ukrainy.

Klasa 4 zaprezentowała nam Ukrainę, klasa 2 przebyliżyła nam wiadomości na temat Słowacji a klasy 5 i 6 zaprezentowały Czechy.

Mieliśmy okazję oglądać krótki program artystyczny przygotowany w języku czeskim przez uczniów z klasy 6. Była to czeska wersja znanej bajki "Jaś i Małgosia", a po czesku "Jeniček a Marzenka" Wszyscy mogli obejrzeć także prezentację multumedialną o Czechach przedstawiającą czeską kulturę, miasta, jedzenie oraz znane czeskie bajki.

Było coś dla intelektu, było też coś dla pokrzepienia ciała czyli degustacja pysznej kuchni Ukraińskiej, której można było zakosztować po zakończeniu programu. I tym miłym "pysznym" :) akcentem zakończył się tegoroczny Dzień Europejski w naszej szkole....

Opiekę nad przebiegiem Dni Europejskich sprawowały:
p. Agnieszka Krupa i p. Weronika Anioł nauczyciele języków obcych w naszej szkole :)

Wycieczka do zoo
2010-06-15

Wczoraj przedszkolaki, zerówka i klasy I-III ze swoimi wychowawcami pojechały na wycieczkę do Opola do zoo.

image_7_400Dzieci mogły zobaczyć różne egzotyczne zwierzęta, jak np. goryle, hipopotamy, nosorożce, żyrafy, papugi i foki, a także takie, które żyją również w Polsce jak np. rysie, wilki, sowy, puchacze, bociany, dziki i sarny.

Szczególną radość sprawiła dzieciom możliwość bliskiego kontaktu ze zwierzętami w mini zoo. Można tam było dokarmiać i głaskać owce i kozy. Dzieci bawiły się również na placu zabaw.

Pełne wrażeń wróciły do domu. To była udana wycieczka!

Teatrzyk niemiecki kl III
2010-06-11

Przedstawienie bajki niemieckiej  braci Jakoba i Wilhelma Grimm pt. "Śpiąca Królewna"image_4_400 - tytuł orginału "Dornröschen"klasa III przygotowała pod kierunkiem pani Eweliny Klaka.

Początkowo planowano wystawić sztukę na Powiatowym Przeglądzie Małych Form Scenicznych w Pyskowicach, jednak zmiana terminu konkursu i wyjazd na Zieloną Szkołę pokrzyżowały plany, co jednak nie przeszkodziło wykonawcom w przedstawieniu sztuki szerszej publiczności, i to aż dwukrotnie.

Młodych artystów podziwiali członkowie DFK Bycina zgromadzeni  w salce przykościelnej na spotkaniu Koła Mniejszości Niemieckiej z okazji Dnia Matki . Obecni byli tam m. in.  rodzice dzieci oraz księża, na czele z księdzem proboszczem. Kolejny występ odbył się w szkole, gdzie klasę III mieli okazję zobaczyć ich koledzy i koleżanki oraz nauczyciele.

  Każde dziecko otrzymało upominki sponsorowane przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu za pośrednictwem pani Anny Grzesik, która jest organizatorką przeglądów małych form scenicznych w języku niemieckim i angielskim.

Dzień Matki i Dzień Ojca
2010-06-08

image_19_400Dzisiaj gościliśmy w szkole nasze mamusie i tatusiów. W ten sposób chcieliśmy uczcić Dzień Matki oraz zbliżający się Dzień Ojca.

Program artystyczny przygotowały przedszkolaki i uczniowie klasy I i II wraz z wychowawcami. I tak najmłodsi we wspaniałych, pomysłowych strojach zaprezentowali scenki ze znanych bajek, których tytuły mieli odgadnąć rodzice; uczniowie klasy I pięknie wyrecytowały wiersze o mamie; a uczniowie klasy II zaprezentowali scenki z życia rodzinnego, których głównym bohaterem był tata. W radosny nastrój wprowadziły też rodziców pięknie zaśpiewane przez wszystkie dzieci piosenki.

Klasa III na Zielonej Szkole
2010-06-07

W dniach 21.05-3.06.2010 r. klasa III wraz z wychowawcą bawiła się i uczyła na Zielonej Szkole w Międzyzdrojach.

grupowe_400_01Mimo, że pogoda nie dopisała, dzieci nie mogły narzekać na nudę - odwiedziły Świnoujście, Kołobrzeg i Wolin, a także Muzeum Figur Woskowych, Rezerwat Żubrów, Kino 5D, Osadę Wikingów i wiele innych ciekawych miejsc. Była okazja zarówno zbudować własną fortecę na plaży, jak i potańczyć na dyskotece i poznać rówieśników z Kleszczowa, Bojszowa oraz Rudna, z którymi wspólnie organizowany był wyjazd.

Z pewnością były to niezapomniane 2 tygodnie!

Zaproszenie!
2010-06-02

Uczniowie serdecznie zapraszają wszystkich rodziców, we wtorek 8 czerwca o godzinie 1600, na przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty.

serce_400

Dzień Dziecka
2010-06-01

W Dzień Dziecka uczniowie klasy 6 zapragnęli być dorośli i zostali mianowani przez Panią Dyrektor na dyrektora szkoły, nauczycieli i sekretarza. Przez parę godzin "nowi nauczyciele" prowadzili zajęcia i opiekowali się młodszymi.mini_400

Po zajęciach rozpoczęła się prawdziwa zabawa czyli Mini playback show, którego zwycięzcą został Artur Wycisk z kl. 5.

Fundatorami nagród w konkursie oraz poczęstunku dla dzieci była Rada Rodziców.

Spektakt "O rybaku i złotej rybce"
2010-05-09

spektakl_4006 maja w naszej szkole uczniowie mogli obejrzeć spektakl na motywach baśni „ O rybaku i złotej rybce”.

Był to teatrzyk kukiełkowy, co zafascynowało najbardziej dzieci najmłodsze. Natomiast ciekawe, zmieniające się dekoracje oraz praca aktorów-lalkarzy zainteresowały starszych uczniów.

Aktorzy obiecali przyjechać do nas za rok-oczywiście już z inną sztuką.

Wiwat 3 maja!
2010-05-07

konstytucja_400Uczniowie klasy 5 i 6 wraz z nauczycielem historii p. K. Piwko przygotowali przedstawienie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Swoim kolegom i koleżankom ze szkoły zaprezentowali je 4 maja.

Dzień Teatru
2010-05-05

hans_i_hilda_400Dzisiaj w naszej szkole był Dzień Teatru.

Klasy 2, 4, 5 i 6 przedstawiły na wesoło: "Czerwonego Kapturka", "Królewnę Śnieżkę", "Bal w pokoiku lal", "Murzynka Bambo po śląsku", "Kopciuszka" oraz "Czerwonego Kapturka w wersji współczesnej".

Wszystkich widzów powitał Arek Szifler w roli wesołej Babci, natomiast pożegnała nas Hilda i Hans czyli Mateusz Głogowski i Denis Szolich.

Wycieczka do Pławniowic
2010-05-04

grupowe_400W środę 28 kwietnia klasa I pojechała na wycieczkę do Pławniowic. Celem wycieczki był Zespół Pałacowo-Parkowy.

Dzieci tropiły ślady wiosny w parku-podziwiały kwitnące magnolie, złoty deszczyk, azalię, sasanki, słuchały śpiewu ptaków. Miały okazję obserwować kwiczoły kosy, szpaki i zięby. Podziwiały też piękno architektury. Pełne wrażeń odpoczywały racząc się smakołykami przygotowanymi przez nieocenione mamy.

Był to prawdziwy piknik na trawie! Potem był czas na zabawy. Dzieci grały w piłkę i bawiły się w chowanego. To była wspaniała wycieczka!!!

Konkurs "Las i jego mieszkańcy"
2010-04-30

image_2_400_01Dnia 29 kwietnia uczniowie klasy 6 Sebastian Bernaś i Marek Tkocz (zwycięzcy etapu szkolnego) wzięli udział w Międzygminnym Konkursie Przyrodniczym „Las i jego mieszkańcy”, organizowanym przez Nadleśnictwo Rudziniec. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej w Pniowie.

Nasi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki albumowe: „O czym szumią knieje”

Obchody Dnia Ziemi
2010-04-26

image_15_400Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klasy 6 oraz częściowo klasy 4 pod kierunkiem p. M. Kała przygotowali przedstawienie „Pomysłowe Krasnoludki”, mówiące o problemie segregacji śmieci.

Po przedstawieniu został rozstrzygnięty konkurs „Zbieramy baterie”.

W konkursie zwyciężył Rafał Szkolik z klasy 4 z wynikiem 1000 baterii, drugie miejsce zajął Artur Wieczorek również z klasy 4 z wynikiem 262 baterii, a trzecie miejsce Krzysztof Nosal z klasy 5 z wynikiem 206 baterii. Przyznano także 5 wyróżnień dla: Przemysława Gnieckiego z klasy 6, Łukasza Kałuża i Dariusza Laksa z klasy 5, Dariusza Tim z klasy 4 i Natalii Kuczmera z klasy 1.

image_9_400_01Po rozstrzygnięciu konkursu klasy 4-6 udały się na dwór, w celu uporządkowania rabatek przed szkołą.

Klasy młodsze poznawały różnorodność przyrody oglądając film „Mikrokosmos”.

Pobyt w Suchym Borze
2010-04-19

image_1_400_01W dniach 12 - 17 kwietnia uczniowie kl. 5 i 6 przebywali w Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze.

W czasie pobytu uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych oraz chodzili na ćwiczenia rehabilitacyjne, basen oraz inhalacje w tężni solankowej.

Konkurs dla klas III
2010-04-16

Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach odbył się konkurs dla klas III "Czytanie ze zrozumieniem" pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec.

Klasę III z Byciny reprezentowały 3 osoby: Kamila Mokros, Nikola Stępień i Adrian Matlok.

Test Trzecioklasistów
2010-04-14

Dzisiaj odbył się Ogólnopolski Test Kompetencyjny Trzecioklasistów.

test_400

Bądźmy razem
2010-04-10

prezydent1_01

 

     Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu,

     aktualnie pełniący obowiązki Prezydenta,

     zarządził tygodniową żałobę narodową.

Sprawdzian Szóstoklasisty
2010-04-08

sprawdzian_400W dniu dzisiejszym nasi szóstoklasiści zmierzyli się z pisemnym sprawdzianem, sprawdzającym wiedzę i umiejętności, jakie zdobyli w ciągu nauki w naszej szkole.
Z całego serca życzymy im, aby wyniki były wprost proporcjonalne do ich wiedzy i wysiłków... a nawet lepsze ;)

Pogadanka o bezpieczeństwie
2010-03-29

bezpiecz_40026 marca gościła w naszej szkole aktorka  p. Jolanta Długołęcka.

Jej program edukacyjny „Bezpieczne Miasto i Wieś” miał na celu ukazanie uczniom niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą przydarzyć się w szkole, domu i na ulicy oraz uświadomienie, że odpowiednie zachowanie na drodze i znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego zwiększa ich bezpieczeństwo.

To bardzo ważne, żeby już od najmłodszych lat wypracować u dzieci poczucie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Sprzątanie Świata
2010-03-26

smieci_400W tym roku powszechne sprzątanie Gminy Rudziniec zostało wyznaczone przez władze gminne na dzień 25 marca.

Uczniowie naszej szkoły – klasy od pierwszej do szóstej -  również zostały włączone do pracy na rzecz środowiska lokalnego. Pod opieką nauczycieli, dziewczęta i chłopcy wyposażeni  w worki i rękawice ruszyli na teren naszej wioski. Ulica po ulicy, boisko Klubu Sportowego, teren Ochotniczej Straży Pożarnej, okoliczne obszary zielone, rowy przydrożne zostały wysprzątane. Worki pełne śmieci złożono w trzech punktach Byciny. Z tych miejsc zabiorą je służby Zakładu Budżetowego z  Rudzińca.

Dzięki tej akcji, zaangażowaniu uczniów i nauczycieli nasze sołectwo w ten wiosenny i świąteczny czas będzie czyste i oby tak zostało jak najdłużej.

Rekolekcje Wielkopostne
2010-03-22

Od dzisiaj do środy w kościele trwać będą rekolekcje_400rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej szkoły.

Rekolekcje wielkopostne to czas skupienia, pokuty i modlitwy. To okazja by jeszcze lepiej przygotować się na nadchodzące Święta Wielkanocy.

Życzymy Wam i sobie, by ten czas był dobry i owocny.

Powitanie wiosny
2010-03-22

pani_wiosna_400Dnia 19 marca odbyło się w naszej szkole uroczyste powitanie wiosny.

Pierwszym punktem programu było krótkie przedstawienie, mówiące o powitaniu wiosny, przygotowane przez kl. II wraz z wychowawcą – panią J. Cyroń.

Następnie p. M. Kała ogłosiła wyniki konkursu na „Ekologiczną Marzannę”.  Na konkurs wpłynęło 6 prac, ale niestety tylko 3 spełniały podstawowe kryterium konkursu, tzn. ekologiczność. Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody następującym pracom:

 • miejsce I – klasa II
 • miejsce II – Natalia Wycisk, Ewa Kroczek i Kinga Brzank
 • miejsce III – klasa I

Po ogłoszeniu wyników nastąpiło uroczyste spalenie Marzanny – pożegnanie zimy.

Po powrocie do klas uczniowie wykonali wiosenne ozdoby. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I i II robili kolorowe kwiaty, którymi ozdobili swoje sale lekcyjne. Klasy III – VI wykonywały kwiaty i zwierzątka metodą orgiami pod czujnym okiem p. E. Urbańczyk i p. M. Kała. Wszystkie prace posłużyły do stworzenia wiosennego wystroju szkoły.

Informacja o wyjeździe na "zieloną szkołę"
2010-03-17

 W dniach od 21 maja do 4 czerwca 2010 roku uczniowie klasy III wraz z wychowawcą wyjeżdżają do Międzyzdrojów na „zieloną szkołę”. W czasie klimatycznego pobytu nad morzem, dzieci będą przebywały w Domu Wczasów Dziecięcych. W ramach ustalonej opłaty za pobyt mieści się zakwaterowanie, opieka pedagogiczna, dozór nocny, wyżywienie, piesze wycieczki po Międzyzdrojach, wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego, organizacja dyskotek, ogniska, spacery nad morzem, zajęcia dydaktyczne, turnieje, konkursy oraz bezpłatna opieka lekarska (za wyjątkiem kosztów leków wystawionych na receptę przez lekarza).

Za dodatkową opłatą planowane są inne atrakcyjne wycieczki np. na wyspę Wolin, do Kołobrzegu, zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych.

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania. Wysokość pomocy finansowej z WFOŚ i GW to: 170 zł na dzieci nie uprawnione do otrzymania zasiłków rodzinnych oraz 400 zł dla tych, którzy zasiłki rodzinne otrzymują. Drugą forma pomocy jest dopłata z gminnego funduszu ochrony środowiska. W 2010 r. jest to kwota 100 zł na dziecko.

Już teraz życzymy wyjeżdżającym słonecznej pogody i dużo ciepła.

Wyjazd do Bytomskiego Centrum Kultury
2010-03-11

Jutro uczniowie klas I - III udadzą się do Bytomskiego Centrum Kultury na spektakl wg Jana Brzechwy pt. "Pchła Szachrajka". Producentem i organizatorem tego przedstawienia jest Teatr Cracovia.

Konkurs matematyczny w Gliwicach
2010-03-04

W Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach na ul. Tarnogórskiej odbył się image_1_400 konkurs "Mistrz tabliczki mnożenia". Na konkurs matematyczny przyjechali uczniowie z ponad 100 szkół z całego województwa śląskiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica z klasy III, Kamila Mokros.

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty
2010-03-04

Nasi szóstoklasiści w dniu dzisiejszym, wytężywszy swoje umysły, zmierzyli się z nie lada wyzwaniem - były do rozwiązania 24 zadania sprawdzające wiedzę zdobytą w ciągu minionych 6 lat.

Mamy nadzieję, że wyniki będą zadowalające :)

Spotkanie z Księdzem Biskupem
2010-03-03

biskup_400Dzisiaj naszą szkołę odwiedził Ksiądz Biskup Jan Wieczorek. Jego wizyta była częścią wizytacji kanonicznej parafii w Bycinie i Paczynie.

Jego Ekscelencję w imieniu całej rady pedagogicznej powitała pani dyrektor, natomiast kwiaty oraz skromny upominek przygotowany przez dzieci wreczyła Paulina Imiela oraz Patryk Stypa. Ks. Biskup zobaczył przedstawienie o Św. Walentym, które przedstawiły dzieci z klasy 4 i 6.

Ferie, ferie... i po feriach ;)
2010-03-01

Za nami ferie- czas wytchnienia i regeneracji sił.

W powietrzu czuć już zapach wiosny, przyroda budzi się znów do życia.

I Wy obudźcie swoje zaspane szare komórki-

nie zdążycie się obejrzeć, a już będzie czerwiec...

i wystawianie ocen ;)

Nareszcie ferie zimowe!!!
2010-02-15

Rozpoczął się zimowy wypoczynek:) Co zrobic, aby się nie nudzić? Jeśli chcecie z pomysłem spędzić okres ferii zimowych to zapraszamy na zajęcia organizowane w naszej szkole. Oto ich plan:

 • 15 luty (pn) od 900 do 1200 : Gry i zabawy oraz plastyczne origami,
 • 16 luty (wt) od 900 do 1200 : Gry i zabawy z j. angielskim oraz gry i zabawy z j. niemieckim,
 • 17 luty (śr) od 900 do 1200 : Zajęcia komputerowe i konkurs karaoke w j. niemieckim,
 • 18 luty (czw) od 900 do 1200 : Zajecia sportowe,
 • 19 luty (pt) od 900 do 1200 : Zajęcia matematyczne dla kl. 6 oraz zajęcia sportowe,
 • 25 luty (czw) od 1200 do 1400 : Zimowa Akademia Karate /obowiazkowy strój sportowy/.
Bal karnawałowy w Poniszowicach
2010-02-10

Dzieci z zerówki pojechały ze swoją wychowawczynią p. Ireną Kasprzak do GOK w Poniszowicach na bal karnawołowy dla dzieci z naszej gminy. Brało w niej udział około 160 dzieci przepięknie przebranych w różne stroje. Zabawy prowadziły Fizia i Mizia - aktorki z Teatru Opolskiego. Były konkursy, słodki poczęstunek, a na koniec każdy otrzymał drobny upominek. Transport zorganizowali dzieciom rodzice, którym serdecznie dziękujemy!!!

Walentynki
2010-02-09

amorekW czwartek w naszej szkole zorganizowane będą Walentynki, na których Amorek z kółka teatralnego, prowadzonego przez p. E. Kagan, zaczaruje swoją strzałą wszystkich uczniów. Samorząd uczniowski rozda również Pocztę Walentynkową.

Dzień Dziadka i Dzień Babci.
2010-01-27

  images13.  Z okazji Dnia Dziadka i Dnia Babci uczniowie kl.I-III przygotowali program artystyczny. Wiersze i piosenki w wykonaniu najmłodszych, zostały przyjete bardzo entuzjastycznie i nagrodzone gromkimi brawami. Spotkanie z wnukami zostało zakończone słodkim poczęstunkiem, kawą i herbatą oraz wręczeniem przygotowanych wcześniej skromnych upominków. Przygotowaniem programu, dekoracjami oraz wystrojem sali zajęły sie p. J. Zachodna i p. D. Domin.

Wyjazd do Opery Śląskiej
2010-01-25

Jutro klasy IV-VI jadą do Opery Śląskiej w Bytomiu na przedstawienie "Przygody Tomka Sawyera" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Zbiórka o godz. 845 pod szkołą a wyjazd o godz. 900.

Wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego
2010-01-22

Przedszkolaki i pierwszaki pojechały do Gliwickiego Teatru Muzycznego na spektakl pt. "Kot w butach". Dla niektórych dzieci była to pierwsza wizyta w teatrze. Jednak na wszystkich przedstawienie wywarło ogromne wrażenie, tym bardziej że wszyscy siedzieli w pierwszym rzędzie i mieli okazję podziwiać z bliska wspaniałe dekoracje, grę aktorów, a także zobaczyć prawdziwą orkiestrę. Były to niezapomniane przeżycia dla wszystkich.

Zaproszenie dla babć i dziadków
2010-01-18

Zapraszamy wszystkie babcie i wszystkich dziadków na spotkanie z wnukami, które odbedzie się we wtorek 26 stycznia o godz. 16.00.

Jasełka w kościele
2010-01-04

        Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Byciny na Jasełka w wykonaniu dzieci naszej szkoły, które odbędą się w kosciele w Bycinie 10 stycznia o godz. 1500. Po jasełkach zapraszamy na poczęstunek do salki.

Życzenia Noworoczne
2010-01-01

Z okazji Nowego Roku życzymy Wam i Waszym bliskim, co najlepsze, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, pomyślności, usmiechu oraz wiary w siebie - bo to podstawa sukcesu!

XXII FESTYN KOŚCIELNY
0000-00-00

          Dnia 30 czerwca odbył się w Bycinie XXII Festyn Kościelny. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym ważnym dniu uczniów naszej szkoły. Uświetnili oni to ważne Święto swoimi występami. Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy I, III, IV i VI. Było wesoło i dowcipnie za sprawą śląskich szlagierów i skeczów, magicznie dzięki uczennicom klasy V i ich pełnego iluzji i wdzięku biało-czarnego tańca. Energii dodał nam pełen werwy taniec uczennic z klasy czwartej, romantycznie zaś nastroił niezapomniany przebój Wodeckiego w wykonaniu Ewy Stypy. Paweł Imiela zadbał o szczęśliwy i bezpieczny powrót po festynie, przestrzegając przed zbyt szybką jazdą utworem „Chłopcy radarowcy”. Nad całością czuwał wspaniały duet konferansjerów: Oliwia Szykowska i Ksawery Kałuża. Wszyscy świetnie się bawili, a występy nagrodzono gromkimi oklaskami.

3_400_02

Joanna Zachodna

XXII FESTYN KOŚCIELNY
0000-00-00

          Dnia 30 czerwca odbył się w Bycinie XXII Festyn Kościelny. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym ważnym dniu uczniów naszej szkoły. Uświetnili oni to ważne Święto swoimi występami. Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy I, III, IV i VI. Było wesoło i dowcipnie za sprawą śląskich szlagierów i skeczów, magicznie dzięki uczennicom klasy V i ich pełnego iluzji i wdzięku biało-czarnego tańca. Energii dodał nam pełen werwy taniec uczennic z klasy czwartej, romantycznie zaś nastroił niezapomniany przebój Wodeckiego w wykonaniu Ewy Stypy. Paweł Imiela zadbał o szczęśliwy i bezpieczny powrót po festynie, przestrzegając przed zbyt szybką jazdą utworem „Chłopcy radarowcy”. Nad całością czuwał wspaniały duet konferansjerów: Oliwia Szykowska i Ksawery Kałuża. Wszyscy świetnie się bawili, a występy nagrodzono gromkimi oklaskami.

3_400_02

Joanna Zachodna

PASOWANIE NA UCZNIA
0000-00-00

        Dnia 17 października odbyło się uroczyste Pasowanie Pierwszaków na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin, aby przekonać brać szkolną pod dowództwem Pani Dyrektor Anny Czarny oraz rodziców, że zasłużyli na ten przywilej. Egzamin zdali śpiewająco! Publiczność nagrodziła Ich gromkimi brawami. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor pasowała każdego z Nich na ucznia. Dostali też dyplomy, legitymacje oraz granatowe berety, a rodzice obdarowali Ich książkami. Potem czekała na Nich słodka i wystrzałowa niespodzianka również przygotowana przez dumnych z Nich rodziców.

Joanna Zachodna-Walczak

PASOWANIE NA UCZNIA
0000-00-00

        Dnia 17 października odbyło się uroczyste Pasowanie Pierwszaków na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin, aby przekonać brać szkolną pod dowództwem Pani Dyrektor Anny Czarny oraz rodziców, że zasłużyli na ten przywilej. Egzamin zdali śpiewająco! Publiczność nagrodziła Ich gromkimi brawami. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor pasowała każdego z Nich na ucznia. Dostali też dyplomy, legitymacje oraz granatowe berety, a rodzice obdarowali Ich książkami. Potem czekała na Nich słodka i wystrzałowa niespodzianka również przygotowana przez dumnych z Nich rodziców.

Joanna Zachodna-Walczak

Jarmark
0000-00-00

W sobotnie popołudnie poprzedzające drugą niedzielę adwentu, uczniowie Naszej szkoły przedstawili swój program artystyczny pod okiem Pani Joanny Cyron podczas Jarmarku Bycińskiego. Wesołe wierszyki oraz piosenki umiliły najmłodszym oczekiwanie na przyjazd św. Mikołaja, który po występie uczniów przyjechał na pięknej bryczce. Sprawił tym radość wszystkim dzieciom będącym na jarmarku! Radości podczas rozdawania prezentów oraz robieniu zdjęć nie było końca. 
Drogi św. Mikołaju będziemy czekać z niecierpliwością na Twoją kolejną wizytę w Bycinie za rok...

Weronika Anioł

Wręczenie nagród w konkursie
0000-00-00

Dzisiaj w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na grę komputerową „A to Polska właśnie”. Naszą szkołę dumnie reprezentowała Alicja Sobczyk z kl. V, która zajęła III miejsce. Cieszymy się bardzo, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


0000-00-00

9 stycznia w naszej szkole zorganizowano "Słodką kawiarenkę".

W akcję zaangażowali się nauczyciele: p. Anna Skurzok-Pietruszewska i p. Weronika Anioł oraz rodzice, którzy upiekli przepyszne ciasta, ciasteczka i babeczki. W tym dniu, na przerwach, uczniowie mogli zakosztować słodkości. 

Była to akcja przeprowadzona na rzecz WOŚP razem ze sztabem miejskim WOŚP w Pyskowicach. 

 

Dziękujemy serdecznie rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

Nasze uczennice: Martyna Ogaza i Alicja Sobczyk w dniu 13 stycznia podczas 28 finału WOŚP kwestowały na rzecz WOŚP.  Celem tegorocznej zbiórki będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

 

Anna Skurzok-Pietruszewska

gfxg
0000-00-00

dzfgfb

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY
0000-00-00

UWAGA! Informujemy, iż rusza rekrutacja do naszego oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowejPrzypominamy, że rodzice dzieci, które są obecnie wychowankami przedszkoli, mają prawo utrzymania miejsca w przedszkolu, pod warunkiem złożenia deklaracji o kontynuowaniu. Deklaracje powinny być składane 7 dni przed rekrutacją (czyli pomiędzy 22 a 26 lutym)Poniżej link do rekrutacji na stronie Gminy Rudziniec:https://www.rudziniec.pl/.../rekrutacja-do-przedszkoli-i...Druki dostępne są również w sekretariacie szkoły, po uprzednim umówieniu się.Informujemy również, iż:-w rekrutacji do przedszkoli mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Rudziniec, w wieku od 3 do 6 lat,- w rekrutacji do I kl. szkoły podstawowej mogą uczestniczyć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (na terenie Gminy Rudziniec i poza nią). Rekrutacja trwa od 1-12 marca 2021 roku.