Wrzesień 2021

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Cyberprzemoc

                CZYM JEST CYBERPRZEMOC?

 Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!!
Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:

  • wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, 
  • robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, 
  • publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, 
  • podszywanie się pod kogoś w Sieci.

Powiększająca się ilość zdarzeń w sieci komputerowej i telefonicznej wygenerowała konieczność zmian w prawie. Kodeks karny został poszerzony np. o artykuł:

Stalking czyli uporczywe nękanie

Art. 190a. § 1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza
u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność
, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę. Najczęściej sprawcami cyberprzemocy nie są zazwyczaj niebezpieczni przestępcy, ale zwykli nastolatkowie.

          GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

www.helpline.org.pl – Tel. 800 100 100
 www.dzieckowsieci.pl
www.fundacjadzieciniczyje.pl
Komenda Miejska Policji
szkoła – pedagog szkolny

RODZICU, CHROŃ SWOJE DZIECKO PONIEWAŻ WBREW POZOROM, PRZEMOC W SIECI POTRAFI BYĆ BARDZIEJ DOTKLIWA NIŻ PRZEMOC W REALNYM ŚWIECIE.

Opracowała: Elżbieta Kagan – pedagog szkolny.

Zainteresowanie rodziców – niezbędny czynnik bezpieczeństwa dziecka

Zainteresowanie rodziców tym, co robią w Internecie ich dzieci jest niezbędne do tego, aby zapewnić im bezpieczeństwo – informują eksperci z firmy antywirusowej Eset. Dotyczy to nie tylko tych małych internautów, ale także nastoletnich.

 

Trafienie na niewłaściwe strony internetowe czy cyberprzemoc – to tylko niektóre z zagrożeń, na jakie narażone są dzieci, surfujące w sieci bez nadzoru rodziców. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2011 r. przez irlandzki oddział Eset wśród 1000 rodziców, bez nadzoru podczas korzystania z sieci pozostaje 27 proc. sześciolatków i siedmiolatków oraz 73 proc. szesnastolatków.

Ważne, aby uświadomić dzieciom wirtualne niebezpieczeństwa, a także zapoznać z zasadami bezpiecznego korzystania z nowych technologii. "Przed wypuszczeniem dziecka z domu na podwórko, każdy rodzic recytuje zestaw rad i ostrzeżeń - 'uważaj przed wejściem na jezdnię', 'wróć przed 12:00', albo 'nie ufaj nieznajomym'. Niewielu dorosłych w podobny sposób postępuje w momencie, gdy dziecko zasiada przed komputerem czy bierze w dłoń smartfon lub tablet i uruchamia przeglądarkę internetową, czy komunikator” – podkreśla w serwisie Interia.pl Kamil Sadkowski z krakowskiego laboratorium antywirusowego Eset.

"Pomimo ogólnej świadomości zagrożeń, rodzicom najnormalniej w świecie odpowiada to, że ich dzieci zamykają się w swoich pokojach z komputerami, czy smartfonami. Angielskie powiedzenie mówi, że dzieci może być widać, ale nie może ich być słychać. I ogrom rodziców stosuje się do tej właśnie maksymy. To nie internet jest niebezpieczny podobnie, jak nie jest groźny alkohol, narkotyki, czy ciemne zaułki w parkach. Groźny jest brak rozmowy, brak zaufania i brak myślenia” - mówi Aneta Stremska, doktor socjologii Uniwersytetu Śląskiego i trener katowickiego ośrodka szkoleniowego ACS DAGMA.

Jak informuje Kamil Sadkowski kluczowym aspektem skutecznego nadzoru nad aktywnością dziecka w sieci jest odbywanie z nim regularnych i szczerych rozmów, ustalenie reguł korzystania z komputera i Internetu, uświadomienie wirtualnych zagrożeń, jak również dodatkowo zabezpieczenie komputera za pomocą programu kontroli rodzicielskiej.

Źródło: Interia.pl
2012/11/12