Rada rodziców

 

Rada Rodziców:

radaPrzewodniczący: Patrycja Bytomski

Z-ca przewodniczącej: Monika Pudlik-Adamczyk

Skarbnik: Justyna Plucińska