Samorząd uczniowski

 

                 Samorząd Uczniowski:

kids_400 Przewodniczący: Tomasz Pierończyk

 Z-ca przewodniczącego: Igor Nosal

 II z-ca przewodniczącego: Hanna Marczuk

        

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Iwona Nosal