Styczeń 2022

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PROJEKTY - szkoła bezpiecznego internetu

obraz4_01            

      SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

  Program jest prowadzony pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Internet to wspaniały wynalazek. Korzystają z niego niemal wszyscy – dzieci i dorośli. Internet jest kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Nie bójmy się wykorzystywać go do tych celów!
Pamiętajmy jednak, że Internet wykorzystywany nieostrożnie, może wyrządzić znaczne krzywdy. Nękanie rówieśników on-line, wyciek danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka, instalowanie wirusów to problemy, które mogą nieść poważne konsekwencje.

Program Szkoła Bezpiecznego Internetu ma pomóc Rodzicom i Nauczycielom w wychowaniu dzieci do Internetu. Nauczyciele oraz opiekunowie, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim wychowankom, muszą zdobyć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania sieci oraz kwestii prawnych z tym związanych. Z myślą o szkołach, przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, specjalny program certyfikacji. Każda szkoła w Polsce może ubiegać się o certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu, który będzie znakiem stałego dbania o bezpieczeństwo wychowanków w sieci.

W ramach realizacji programu zamierzamy:

 • używać programów filtrujących szkodliwe treści na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp mają uczniowie;
 • używać programów zabezpieczających komputery (antywirusowe, firewall, antyspam);
 • używać wyłącznie legalnego oprogramowania;
 • zrealizować we współpracy z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl lub innym podmiotem(inne organizacje pozarządowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, policja) szkolenie całego grona pedagogicznego pod kątem bezpieczeństwa uczniów w Internecie".
 • zrealizować na bieżąco samodzielnie albo we współpracy z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl lub innym podmiotem (inne organizacje pozarządowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, policja) spotkania profilaktyczne dla rodziców;
 • zrealizować na bieżąco samodzielnie albo we współpracy z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl lub innym podmiotem (inne organizacje pozarządowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, policja) spotkania profilaktyczne dla uczniów;
 • w miejscach, w których uczniowie mogą korzystać z dostępu do Internetu, umieszczać informacje na temat bezpiecznego korzystania z sieci;
 • realizować działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa w sieci aktywizujące uczniów (np. konkursy plastyczne, wspólna realizacja spektakli czy filmów edukacyjnych, współpraca ze szkołą wcześniejszego etapu kształcenia, w ramach której uczniowie starsi szkolą uczniów młodszych pod nadzorem nauczyciela)
 • współpracować na bieżąco z właściwą terytorialnie jednostką policji w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem, w szczególności cyber przemocy);
 • opracować i wdrożyć dokument opisujący politykę bezpieczeństwa internetowego jako element programu wychowawczego szkoły;
 • udostępniać informacje o podejmowanych działaniach na oficjalnej stronie internetowej szkoły oraz przekazuje je na bieżąco fundacji Kidprotect.pl

Zadania zrealizowane w ramach programu:

 • Opracowanie i wdrożenie dokumentu polityki bezpiecznego Internetu jako element programu wychowawczego;
 • Używanie wyłącznie legalnego oprogramowania;
 • Wszystkie komputery w szkole, z którym korzystają dzieci posiadają programy filtrujące szkodliwe treści;
 • Na komputerach zostały zainstalowane programy zabezpieczające (antyspam, antywirusowe, firewall);
 • 19 maja 2009r. odbyło się szkolenie dla rady pedagogicznej na temat: "Przeciwdziałanie
  nadużyciom powstałym w związku z rozwojem i użytkowaniem technologii
  informacyjnych i multimedialnych".
 • 11 lutego 2011r odbyło się spotkanie profilaktyczne z Policją dla uczniów naszej szkoły na temat cyber przemocy;
 • Upowszechnienie materiałów na gazetkach szkolnych dot. bezpiecznego korzystania z sieci;
 • W ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”, który odbył się 28 lutego 2011r. przeprowadzone zostały szkolenia profilaktyczne dla uczniów klas 4-6 pt. „3…2…1… Internet” oraz uczniów klas 1-3 pt. „Sieciaki” (zostań Sieciakiem);
 • Stale współpracujemy z właściwą terytorialnie jednostką policji w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem, w szczególności cyber przemocy;
 • 8 lutego 2011r. pedagog szkolny przeprowadził pogadankę profilaktyczną
  z rodzicami na temat bezpiecznego serfowania po internecie;
 • 14 kwietnia 2011r. zostało zorganizowane spotkanie dla rady pedagogicznej oraz rodziców z funkcjonariuszami policji na temat cyberprzemocy;
 •  Na lekcjach informatyki uczniowie klasy V realizowali zajęcia na temat "Korzyści wynikających z zastosowania komputera". Głównym celem tych zajęć było zwrócenie uwagi na to, ze komputer to nie tylko źródło rozrywki, ale też cenna pomoc w nauce, w klasie IV uczniowie realizowali temat "Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem", przy tej okazji przypomnieli sobie, że komputer to cenna pomoc pod warunkiem, że używamy go "z głową"!  Poruszono temat piractwa komputerowego, praw autorskich, licencji. Dzieci uświadomiły sobie, ze nielegalne korzystanie z programów komputerowych to przestępstwo.
 • 24 maja 2011r. nasze przedszkolaki dowiedziały się jak zostać "Sieciakiem". Pedagog szkolny rozmawiał z dziećmi o niebezpieczeństwach w sieci.
 • 17 oraz 20 czerwca 2011r. pedagog szkolny przypomniał uczniom o bezpiecznych wakacjach z Internetem.

     Realizując te zadania szkoła 16 maja 2011 roku otrzymała certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu na okres 3 lat, który zobowiązuje do dalszych działań.

binternet_800x600_400

Koordynatorzy programu: Elżbieta Kagan – pedagog szkolny, Joanna Zachodna - Walczak – nauczyciel informatyki